fredag 20 februari 2015

Vill du se Italien? Skynda dej - det tar slut. Andra länder. Spenglers förutsägelser.

Länk

Artikeln börjar med:
Italiens födelsetal är nu det lägsta det har varit sedan landet började föra register 1861. Det totala antalet italienska födslar sjönk till 509 tusen 2014. Det totala antalet dödsfall: 597 tusen. Som hälsominister Beatrice Lorenzen uttryckte det."


Läs vidare på Självklart gäller det många länder som tabellen visar. Tyskland ligger väldigt nära.  Lite senare står det:
Demografi är den viktigaste faktorn. Om du inte kan upprätthålla dig själv biologiskt, hur förväntar du dig att hålla dig själv ekonomiskt, politiskt och militärt? Det är omöjligt. Svaret att låta människor från andra länder i. . . skulle kunna vara en ekonomisk lösning, men det är inte en lösning på ditt riktiga sjukdom, att du inte kan behålla din egen civilisation.

Även invandrarnas födelsetal har sjunkit till 1,97 där, så de bibehåller sej inte ens själva.

När hörde du svenska politiker tala om det senast? Där tycks vara en allmän dödslängtan i Europa.

Det stora problemet är att återge människor en önskan att leva vidare. Spengler har skrivit ett antal artiklar om just detta.

First things last
US exceptionalism a matter of faith
The Muslim revolution 'hiding in plain sight'
Why we will be poorer
Israel as Middle Eastern hegemon
Overcoming ethnicity
Why Israel is the world's happiest country

Spengler skriver också på PJ Media

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)