onsdag 31 augusti 2011

Arafat skrev under på att Area C på Västbanken tillhör Israel.

Skriken från murvlar och politiker, helt okunniga i internationell lag, som har fått för sej att "folkrätt är  vad de flesta tycker", är svåra att värja sej emot om man inte känner till hårda fakta, beslut och förhandlingsresultat. Jag har aldrig stått framför en svärm hungriga gräshoppor men föreställer mej samma känsla.

Vad jag inte vet är om de medvetet ljuger eller om de enbart är papegojor. Från en sekundär källa kommer detta - utrycket nämns ofta i samband med Göbbels:
“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”
Joseph Goebbels.

“A lie told often enough becomes truth”
Vladimir Lenin.
På denna länk har du en lång lista med beslut, förhandlingsreultat, rekommendationer från Säkerhetsrådet, vad gäller Israel och PA, Palestinian Authority.
I listan ser du 3: Mandatet Palestina, som var ett BESLUT av segrarmakterna som fortfarande är helt och hållet giltigt eftersom det aldrig annullerats, och FN tog över det från NF.

Där finns många rådgivande resolutioner från FN - obs, de är ej bindande om där inte explicit står "enligt kapitel VII". Inget av råden om Israel är enligt kapitel VII.

Sedan finns där förhandlingar mellan Israel och PA, i princip Arafat, som Osloförhandlingarna, som modifierades i Wye. Nummer 41. Och kom ihåg att i dessa förhandlingar gäller det att BÄGGE sidorna skulle uppfylla sina åtaganden annars är det självklart att inte bara den ena sidan ska uppehålla sina löften utan motsvarighet från den andra. Det är vad som förhandlingar är till för.

I Oslo gjordes uppdelningen av ingenmansland som Jordanien illegalt hade ockuperat 1948-67 - illegalt som all ockuperad mark vid anfallskrig till skillnad mot ockupation vid försvarskrig - en ockupation som avslutas med ett genuint fredsfördrag.

Denna del, Judéen/Samarien, Jordaniens Västbank, delades in i area A, B, och C.

A, full PA-kontroll där de flesta arabiska tätorter ligger.

B, PA har civil kontroll, Israel militär, de flesta återstående araberna bor där.

C, full Israelisk kontroll, mycket pga säkerheten som - som vi ytterligt väl vet efter Gazaäventyret - hänger på att israeler bor där och att där finns armébaser, vilket numera speciellt gället i Jordandalen, för att skydda från attacker från övriga arabvärlden. Se animering på  länk.

Rena klara fakta som svenska media, politiker och vänsterbloggare fullständigt skiter uti.

4 Genèvekonventionen

sattes en gång upp för att förhindra tragedier som Nazitysklands erövring av grannländerna. Det gäller endast de länder som räknas upp under den länken, inte några palestinaaraber. Det gäller ju laglig ockupation, efter att ha bli anfallen, och där finns inget land att "lämna tillbaka det till". Sinai lämnades tillbaka till Egypten, en annan sak.

Abbas definition av bosättare.

Det torde inte vara helt okänt att Abbas är helt monoton att berätta att ALLA judar som bor i Mellanöstern är "illegala bosättare", det må vara i Tel Aviv, Jerusalem, Haifa eller Jerusalems judiska förstäder. Han tutar lika monotont in i skolungdom i Judéen/Samarien att de ska ha tillbaka de "palestinska städerna Jaffa, Haifa, Ramle...." för att se till att de inte kommer på tanken på fred under den kommande generationen.

USA:s "medling"

Denna "medling" har från dag 1 av Obama på jobbet gått ut på att han har stått på Abbas sida mot Israel. Det är han som tutade i Abbas att börja bråka om bosättningar, något aldrig Arafat gjorde. Ingen amerikansk president, inte ens Carter, har uppträtt lika hatiskt emot Israel tidigare. Obama kräver det och detta av Israel, när Israel planerar att bygga hus i Jerusalem blir det storvrål från honom - där han helt glömt bort att den "arabiska" delen av Jerusalem blev så efter Jordaniens helt illegala attack och ockuipation 1948-67.

Lieberman

Tidningarna har skränat om hans FN-tal. Att han säger exakt samma sak som Obama - två stater för två folk, har inte gått upp för dom. Eller menar Obama en stat enbart för araber och en där vem som helst får leva utan att vara lojala mot regeringen där?

Kommunisten Dror Filare

gråter strida tårar att han inte fick vara med och leka och komma i tidningen, som andra likasinnade självhatande judar i en lyxbåt på Medelhavet. Der är fullt tillåtet att leverera varor till Gaza efter normal förtullning och kontroll, som till alla länder, men Hamas har helt förlorat allt förtroende genom de mycket påtagliga vapen som avlossas därifrån. Man kan leverera via Israel eller Egypten, allt efter tycke och smak. Man kan INTE ägna sig åt okontrollerade leveranser till Hamas av förklarliga skäl.

Har du sett att Gaza har fått så enorma mängder lyxvaror att deras ekonomi gått upp 16% första kvartalet i år och att de är bland världens fetaste?

FN:s "människorättsråd" som fullständigt skiter i människorätt i de flesta länder, eftersom många av medlemmarna där tillhör de som bryter mest mot desa rättigheter - Obama kom på att han ville vara med, efter att USA länge har sett att det är enbart rappakalja som förhandlas på desse tillställningar med vissa tjänstemän som enbart är anställda för att konstant demonisera Israel. Obama påstod sig att vilja vara med i leken för att höja standarden men det har inte hjälpt ett dugg, USA protesterar aldrig mot ens de mest grövsta av tankegångarna där. Tvärtom, när han inte gillar någon amerikansk stats strikthet mot olagliga immigranter drar han dem inför Människorådet!

.

DN302 DN104 X885 Dbl372 ALL369 GP510 Ek328 ST368 Ya194 D705 Sk926 D606 Sk950 SDS943 D676 X531 HD SDS756 Sk987 D653 A373 GD374 LTZ367 BH082 TTe086 DN113 DN668 SDS185 GD556 Dbl551 LTZ548 GP727 ALL550 TTe933 AB992 ST549 A555 Ek756 Blt538 vg248 vg

SvD853

.

....

Om palestinierna är törstiga . . .


Original på http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?ID=235772&R=R1, också efter översättningen.

De förödande sanningen om vatten och den palestinska staten

Av Yochanan VISSER och Sharon Shaked08/28/2011 22:21

Dokument visar att PA:s påståenden är som blöt lera
Den 15 juni 2011 publicerade Jerusalem Post en artikel om den palestinska vattenkrisen, skriven av chefen för den palestinska Water Authority, Dr Shaddad Atilli.

I sin artikel skrev Atilli att Israels "diskriminerande politik" bär skulden för bristen på vatten i det palestinska samhället. Han hävdade att Israel använder den gemensamma israelisk-palestinska Water Committee (JVM) att lägga in veto och fördröja palestinska vattenprojekt. Han skrev också att Israel olagligt utnyttjar 90% av de delade vattenkällorna.

Vidare hävdade han att på grund av den israeliska stölden av vatten och förstörelse av vattenbrunnar och reningsverk, folks uppfattning om "tvåstatslösning" snabbt bleknar.

Hans ärekränkande artikel är full av förvrängningar, rena lögner och falska anklagelser och är ännu ett bevis på PA: s oförsonlighet.

Nyligen fick vår organisation, Missing Peace, autentiska dokument som dokumenterar möten i den gemensamma israelisk-palestinska Water Committee (JVM), och korrespondens mellan överste Avi Shalev, chef för grenen för Internationella relationer hos COGAT och Dr.Atilli. Dessa dokument målar en helt annan bild.

I motsats till Atilli s skandalösa anklagelser, har den palestinska myndigheten konstant saboterat tvåstatslösning genom att förhindra utvecklingen av en oberoende vatten-infrastruktur för en framtida palestinsk stat.

Låt oss undersöka några av påståendens i Atilli s artikel och jämföra dem med den bild som framträder ur JVM och COGATs dokument.

"Israel försenade och lade in sitt veto angående palestinska vattenprojekt, säger Atilli.

Först av allt säger Artikel 40 (14) i Osloavtalet tydligt att alla JVM beslut om vattenprojekt på Västbanken behöver ömsesidig överenskommelse.

När du har godkänts behöver inte JVM projekt för de områden under palestinsk kontroll (A och B) inte någon ytterligare israelisk inblandning.

Projekt i område C, där Israel är i kontroll, behöver godkännande från den israeliska civila förvaltningen (ICA).

Sedan 2000 ahr PWA lämnat in 76 ansökningar om tillstånd till kontoret hos den civila förvaltningen.
Därefterutfärdades 73 tillstånd av ICA och tre förnekades eftersom det inte fanns någon plan.

I ett brev den 8 juni 2009, svarade Shalev att Atillis anmärkning om att ICA inte hedrar en begäran från PWA om utfärdande av 12 av dessa tillstånd - Shalev skrev att dessa tillstånd redan hade utfärdats 2001, och att ICA undrat varför PWA inte genomfört dessa projekt.

Ytterligare 44 JVM-godkända projekt, de flesta i A och B, liksom byggandet av ett reningsverk (ARV) i Jenin som erhållit godkännande under 2008 - har inte genomförts. Den tyska regeringen drog tillbaka n plan för att bygga ett reningsverk i Tulkarm när den drog slutsatsen att PWA inte kunde hantera projektet.

Tillbaka i november 2009 klagade PWA om brist på medel, och då erbjöd den israeliska regeringen att finansiera vattenprojekt för palestinska samhällen. PA har ännu inte svarat på detta erbjudande.

"Israel avsätter endast 10% av de delade vattenkällorna till palestinierna insisterar Atilli.
Vattenkvoten för Västbanken kom man ömsesidigt överens om i Osloavtalet. Som ett resultat går 33% av vattnet i akviferer under Västbanken till palestinierna.

År 1993 kunde palestinierna pumpa upp 117 miljoner kubikmeter och Israel skulle ge ytterligare 31 miljoner. År 2007 tilldelades 200 miljoner kubikmeter PA, där Israel levererade 51.8 miljoner.

Men av de 200 miljoner kubikmeterna, användes endast 180 miljoner.

Den främsta orsaken till detta är att PWA inte genomfört projekt i östra akvifären som skulle ha löst mycket av den palestinska vattenkrisen. Mer än hälften av brunnarna som är godkända för exploateringav Östra akvifären har ännu inte borrats. Tillstånden utfärdades 2000.

I ett brev den 4 april 2001 uppmanade civila förvaltningen i PWA att genomföra dessa projekt. Ett brev från 8 Juni 2009 upprepade denna begäran.

Atilli ljög också om den palestinska vattenförbrukningen. I JPost-artikeln hävdade han att palestinierna är "begränsade till ett genomsnitt på endast 60 liter." Men i 2009 publicerade PWA sin egen rapport som nämner att i genomsnitt levereras 110 liter per person per dag.

Atilli nivå av chutzpa visas bäst av hans tredje påstående om att Israel stjäl vatten och förstör palestinska vattenprojekt. Faktum är att palestinier stjäl miljontals kubikmeter vatten per år genom att borra illegala hål i vattenledningarna för den israeliska vattenleverantören Mekorot. Den civila myndigheten fixar 600 av dessa illegala kranar varje år.

Dessutom - sedan 2008 har Israel bett PA att återupprätta de gemensamma JSET-patrullerna för att upptäcka vattenstöld, som fanns innan El Aksa intifadan.

PA har vägrat.

En annan orsak till förlusten av vatten är det dåliga underhållet av den palestinska vatten-infrastrukturen. En svindlande 33% av färskvattnet går förlorat på grund av läckage, stöld och dåligt underhåll.

Andra handlingar som solida bevis för att stängning av 250 olagliga brunnar har överenskommits i JVM-möten. Till exempel protokoll från JVM-mötet den 13 november 2007 visar ett konsensusbeslut att förstöra "illegala borrningar och anslutningar." Ändå agerade Atilli som om han aldrig deltog i dessa möten eller co-undertecknade de gemensamma besluten.

Han hade till och med mage att skriva en angelägen vädjan till det internationella samfundet så snart som ICA, efter flera överklaganden till PWA för att följa upp den överenskomna nedläggningen av olagliga brunnar, fick stänga dessa själva.

Dessa är bara några exempel på det chockerande sätt den palestinska myndigheten försummat de grundläggande medborgarnas behov och cyniskt använder vatten som ett vapen i en PR-kampanj mot Israel. Den visar att i motsats till rapporter om framsteg i State Building, är PA långt ifrån redo för att bli en självständig stat.

Det finns dock ytterligare en slutsats som kan dras här.

Den envisa vägran att arbeta tillsammans med Israel om ömsesidiga intressen som förbättring av vatten-infrastrukturen och hur PA därefter använder denna brist på förbättring att demonisera Israel, bevisar att PA inte är intresserad av en tvåstatslösning, eller fred.

Faktum är att budet på FN: s erkännande av en stat utan ett fredsavtal, och hur PA behandlar Israel om vatten är en del av samma kampanj. Målet med kampanjen är, som Mahmoud Abbas sade i sin ökända NYT op-ed, en fortsättning på konflikten på olika sätt.

Vid det här laget har det blivit tydligt att användningen av vatten som vapen är en av dessa medel.

Yochanan Visser är chef för Missing Peace Information (en Israel-baserad PD-organisation med verksamhet i Belgien och Nederländerna), och publicist för den holländska tidningarna De Volkskrant, Het Vrije Volk och De Dagelijkse Standaard. www.missingpeace.eu

Sharon Shaked är Mellanösternexpert på Missing Peace. Hon har en BA i Mellanöstern- och islamiska studier från Hebreiska Universitetetet.......


The devastating truth about water and Palestinian statehood

By YOCHANAN VISSER AND SHARON SHAKED
08/28/2011 22:21

Documents prove PA claims are all wet.

On June 15, 2011 The Jerusalem Post published an article about the Palestinian water crisis, written by the head of the Palestinian Water Authority, Dr. Shaddad Atilli.

In his article, Atilli wrote that Israel’s ‘discriminatory policies’ are to blame for the lack of water in Palestinian society. He claimed that Israel uses the Joint Israeli Palestinian Water Committee (JWC) to veto and delay Palestinian water projects. He also wrote that Israel illegally exploits 90% of the shared water sources.

Furthermore, he claimed that because of the Israeli theft of water and the destruction of water wells and treatment plants, people realize that the two-state solution is rapidly fading.

His libelous article, full of distortions, outright lies and false accusations, was yet another proof of the PA’s intransigence.

Recently our organization, Missing Peace, obtained authentic papers documenting meetings of the Joint Israeli Palestinian Water Committee (JWC), and correspondence between Colonel Avi Shalev, head of the International relations branch of COGAT, and Dr.Atilli. Thesedocuments paint an entirely different picture.

Contrary to Atilli’s outrageous accusations, the Palestinian Authority has been sabotaging the two-state solution by preventing the development of an independent water infrastructure for the future Palestinian state.

Let’s examine some of the claims in Atilli’s article and compare them with the picture that emerges from the JWC and COGAT documents.

‘Israel delayed and vetoed Palestinian water projects,’ says Atilli.

First of all, article 40 (14) in the Oslo Accords clearly states that all JWC decisions about water projects in the West Bank need mutual agreement.

Once approved, JWC projects for the territories under Palestinian control (Areas A and B) do not need any further Israeli involvement.

Projects in Area C, where Israel is in control, need approval from the Israeli Civil Administration (ICA).

Since 2000 the PWA submitted 76 requests for permits to the office of the Civil Administration.

Subsequently 73 permits were issued by ICA and three denied because there was no master plan.

In a letter of June 8 2009, Shalev responded to Atilli’s complaint that ICA did not honor a PWA request to issue 12 of these permits. Shalev wrote that these permits had already been issued in 2001, and that ICA wondered why the PWA did not execute these projects.

Another 44 JWC-approved projects, the majority in Areas A and B, like the construction of a waste water treatment plant (WWTP) in Jenin that received approval in 2008 - have not been implemented. The German government even withdraw a plan to build a WWTP in Tulkarm when it concluded that the PWA could not handle the project.

When, back in November 2009, the PWA complained about a lack of funds, the Israeli government offered to finance water projects for Palestinian communities. The PA has yet to respond to this offer.

‘Israel allocates only 10% of the shared water sources to the Palestinians’ claims Atilli.

The water quota for the West Bank were mutually agreed upon in the Oslo Accords. As a result, 33% of the water in the aquifers under the West Bank is allocated to the Palestinians.

In 1993 the Palestinians could pump up 117 million cubic meters and Israel would provide an additional 31 million. In 2007 200 million cubic meters were allocated to the PA, of which Israel provided 51.8 million.

However, of those 200 million cubic meters, only 180 million were actually used.

The main reason for this is that the PWA did not implement projects in the Eastern aquifer that would have solved much of the Palestinian water crisis. More than half of the wells approved for exploitation of the Eastern aquifer have still not been drilled. The permits were issued in 2000.

In a letter written on April 4, 2001, the civil administration urged the PWA to execute these projects. A letter from June 8 2009 repeated that request.

Atilli also lied about Palestinian water consumption. In the JPost article he claimed that Palestinians are ‘limited to an average of just 60 liters.’ However, in 2009 his own PWA published a report that mentioned an average supply of 110 liters per capita per day.

Atilli’s level of chutzpa is best shown by his third claim, about Israel stealing water and destroying Palestinian water projects. In fact, Palestinians steal millions of cubic meters of water per year by drilling illegal holes into the water pipes of the Israeli water provider Mekorot. The Civil Authority fixes 600 of these illegal taps each year.

Furthermore, since 2008 Israel has asked the PA to re-establish the joint JSET water patrols that fought water theft before the El Aksa intifada.

The PA has refused.

Another reason for the loss of water is the poor maintenance of the Palestinian water infrastructure. A staggering 33% of the fresh water supply gets lost because of leaks, theft and poor maintenance.

Other documents provided solid evidence that the closing of 250 illegal wells was agreed upon in the JWC meetings. For example, minutes of the JWC meeting on November 13, 2007 show a consensus decision to destroy ‘illegal drillings and connections.’ Nevertheless, Atilli acted as if he never attended these meetings or co-signed the joint decisions.

He even had the gall to write urgent appeals to the international community as soon as ICA, after numerous appeals to the PWA to follow up on the agreed closure of illegal wells, finally closed those wells.

These are only few examples of the shocking way the Palestinian Authority neglected the basic needs of its citizens and cynically uses water as a weapon in a PR campaign against Israel. It shows that, contrary to reports dealing with progress in state building, the PA is far from ready for statehood.

There is, however, yet another conclusion to be drawn here.

The stubborn refusal to work with Israel on mutual interests like improvement of the water infrastructure, and the way the PA subsequently uses that lack of improvement to demonize Israel, prove that the PA is not interested in the two-state solution, or peace.

In fact, the bid for UN recognition of a state without a peace agreement, and the way the PAdeals with Israel regarding water are part of the same campaign. The goal of that campaign is, as Mahmoud Abbas pointed out in his infamous NYT op-ed, the continuation of the conflict by different means.

By now it has become clear that the use of water as weapon is one of those means.

Yochanan Visser is Director Missing Peace Information (an Israel-based PD organization operating in Belgium and the Netherlands), and publicist for the Dutch papers De Volkskrant, Het Vrije Volk and De Dagelijkse Standaard. www.missingpeace.eu

Sharon Shaked is the Middle East Expert in Missing Peace. She holds a BA in Middle East and Islamic studies from Hebrew University.

tisdag 30 augusti 2011

Bloggproblem

Min vanligaste blogg, http://israelisverige.info har bombat - tycks ha återställt fram till juni i år. Jag borde dubblera allt här så det inte faller bort.

Obs att en del artiklar är kopierade också till http://hanavihehadash.blogspot.com