söndag 7 februari 2010

Hamas, Nä vi siktade alltid 10 meter från en människa, ett misstag om vi träffade någon. Stod det inte en militär där vi siktade?

Hamas har skickat in en lapp till FN eftersom alla deras kompisar där tyckte det var bäst, där det står att de var ledsna om en raket eller granat, mot förmodan, träffade någon. De ville bara skrämmas och all världens nyhetsförmedlare har försäkrat att det bara är hemmagjorda fyrverkeripjäser som är farligast för tillverkaren. Jo, de hoppades innerligt att där stod en militär där raketen råkade landa förstås. Goldstein hade inget uppdrag att anklaga Hamas för något, han tog med halvåret före Gazakriget för att visa hur storsint han är. Ett halvår med officiellt "stillestånd" 2008 före stilleståndet avlossade terroristerna 2284 raketer/granater, samtidigt som mer än 800.000 ton gods kom från Israel, Från stilleståndet, då Goldstone började räkna på fingrarna, kom enbart 362 missiler mot civila i Israel, vilket passade Goldstones story bättre. Efter kriget har det kommit ca en om dagen vid det här laget, ett år senare. Veckan före kriget sände Hamas ca 40 missiler om dagen, efter det att de officielt hade avbrutit vapenvilan. Under det stilleståndet, liksom det ettårs stilleståndet nu, har Hamas helt ägnat sig åt att importera nya vapen, inte gjort det minsta försök att bygga upp de mer än 3000 högteknologiska växthus de fick av judarna 2005, inte det minsta försök att locka folk att bygga industribyar där, som fanns innan judarna lämnade. De får alleles nog med gåvor från världen för att anstränga sig med att arbeta ihop sitt dagliga bröd i anletes svett. Varken Goldstone eller någon annan har givit ett enda alternativ vad Israel kunde ha gjort förutom vad de gjorde. Överste Kemp, specialist på krigföring i bebyggda områden, som Afghanistan och Irak, sa inför FN att ingen har någonsin genomfört ett så "humanitärt" krig som Israel gjorde, mot en fiende som avsiktligt gömt sig en statskärna bakom invånarna och som i regel hade civila kläder. De till och med stängde av kriget tre timmar om dan för mat/medicinleveranser! Det har aldrig förekommit förr, inte för att någon har tackat dem för det. Hm, vilken bild får du från TT-nyheterna? De liksom många idisslar det faktum att Hamas inte lyckade avliva så många israeler, enbart gav de flesta barn i området och många vuxna livslånga traumaskador av att vänta på dödande raketer dygnet runt. Man har känslan att om rätt hade varit rätt skulle FN ge Hamas effektiva vapen så de kunde döda fler och säkrare. "Mer proportionellt" huh. Eftersom Goldstone inte anklagade dem för att använda mänskliga sköldar så försökte de förstås inte bortförklara det. Och TT anar inter ett dugg. Denna bloggen innehåller många detaljfakta i ämnet. Du har en sökruta överst så sök på Gaza, Hamas, Goldstone etc. Det var början på denna artikeln, läs nu vidare på denna länk. SvD085 * . ...