måndag 11 november 2013

Efter att ha släppt Lieberman anklagas hans fångvaktare nu för brott.

Regeringen 1952
Regeringen 1952

Efter att under lång tid vän­stern i Israel har hållit Lie­ber­man fån­gen, liksom de hål­ler myc­ket av lag­mak­ten i sina band, som Över­­sta Dom­­stolen och Över­­åkla­­ga­ren Wein­­stein, en man som älskat att ta upp fallet Lie­ber­man IiS3 , där aldrig något bevi­sats mot honom, före varje val för att ställa till det så mycket som möjligt för de politiker som gör vad de kan för Israel och dess folk, inte försöker ge bort landet till araberna som redan har 650 gånger mer.

Smuggling in till Gaza sjövägen på uppgång.

http://www.idfblog.com/2013/11/07/smuggling-gaza-sea-rise/

Publicerad: November 7, 2013

IDFs Flottas fartyg patrul­lerar Medelhavet .
Som en följd av stryp­ningen av många under­jordiska tunnlar i Gaza är smuggling av vapen in i Gaza sjövägen på uppgång, Israels marin stoppar många smugglings­försök till Gaza. Flottans soldater har märkt att en sak saknas: inga fartyg har kommit med medicin eller humani­tära varor.
Säker­hets­­situationen mellan havet och stranden som omger Gaza­remsan är komplex. Alla föränd­­ringar som sker på land märks på havet - oavsett om den härrör från lokal upptrapp­­ning i våldet, som de raketer som avfy­­rades mot Israel förra veckan, eller från regio­nala föränd­­ringar, såsom smugglings­­försök från Egypten till Gaza­remsan.


Överste­­löjt­nant Eli Soholitzky, befäl­­havaren för skvadronen som ansvarar för säker­heten i Gaza­remsan, förklarade att ända sedan två raketer avfy­rades från Gaza­­remsan mot Israel, har havet varit i en spänd situa­tion." Vi ser inte en föränd­­ring i verk­samheten hos Gazas fartyg, men vi är med­vetna om de kom­mande hoten," sade han.

Under tiden har det skett en bety­dande ökning av antalet smugg­lings­försök i Gaza från havet under de senaste månaderna." Flera smugglings­försök äger rum varje vecka," sade överste­löjtnant Soholitzky."Naturligtvis, allt eftersom processen att stänga tunnlar från Egypten till Gaza blir mer effektiv försöker terroristerna öka sin smuggling till sjöss." För många fientliga infiltratörer har havet blivit deras alternativa rutt." Det är som en tryckkokare. Det väntar på att brista. När du stänger en öppning går trycket till den andra" sade överstelöjtnant Soholitzky.


Även om det finns vissa varor som smugglas in till detalj­handeln är deras antal obetyd­ligt jämfört med mängden av vapen som smugglas in för terror­­organisa­tioner i Gaza.

På toppen av listan över varor som smugglas in i Gaza är olika typer av vapen, såsom raketsystem och skjutvapen, säger överstelöjtnant Soholitzky. Någon smuggling av byggmaterial, olja och smuggelgods som droger har dokumen­terats också. De poster som smugglas in täcker ett brett spektrum, men det finns en kategori som saknas:" Vi har inte fångat några fartyg med medicin eller humanitära leveranser" sade han.

På grund av det stigande hotet från havet ökar betydelsen av varje marin soldats säkerhet." Vi måste arbeta mycket mer intensivt" säger överstelöjtnant Soholitzky."

När allt kommer omkring är vi de enda kvar som patrullerar Gaza efter till­baka­dra­gandet. Vi är till sjöss 24/7, redo på ett ögonblick för alla uppdrag."

söndag 10 november 2013

Kerry i Jerusalem: "avsäger ni inte er säkerhet kommer vi med tredje intifadan"!

kerry-in-kafiyah
Kerry är förtvivlad, han har dansat runt regionen, snackat i Saudiarabien utan att få ett enda leende, vandrat framför Pyramiderna och de styrande har enbart skrattat åt hans fantasier medan ryssarna sätter upp en flottbas där, sen kom han till Jerusalem för att krama ur sej sina frustrationer.

7 nov: Kerry Threatens Israel with 'Third Intifada'

8 nov: Ya'alon to Kerry: Don't Threaten Intifada

8 nov: Kerry, PM Hold Final Meeting; PM: 'Israel utterly rejects' Deal

8 nov: MK Condemns Kerry's Self-Fulfilling Intifada Prophecy


Så äntligen har Netanyahu slutat vara smeksam och öm till USA:s diktator och hans bandhund som inte lyckats med någonting alls sen han fick Hillarys jobb. Kan Liebermans återkomst ha börjat göra verkan?
Läs ovanstående artiklar så förstår du lite bättre. Obama hotar att han inte gör något om Irans hot mot Israel om inte Israel lämnar sin säkerhet i sticket och så mycket land som möjligt till palestinaaraberna. Araberna har redan 650 gånger så mycket land som Israel, men vad har Obama med det att göra. De ska ha mer av någon obskyr anledning.

Palestinierna talar om Jaffa, Haifa, Acko som "sina" städer för att inte tala om Jerusalem som de vill ha som sin tredje huvudstad efter Gaza och Ramallah. Vet du vad Fatahs Konstitution säger? 2008 beslöt Senaten att kräva att Abbas tog bort de paragrafer som krävde död för Israel, liksom gamla PLO:s stadgar gjorde. Kerry har inte gjort ett skvatt av Senatens krav, de gamla PLO-stadgarna ändrades aldrig. De bara låtsades. Se:

http://www.imra.org.il/story.php3?id=1111
http://www.imra.org.il/story.php3?id=1120
http://www.imra.org.il/story.php3?id=1442

Arafat babblade att "nu är det ändrat" och Peres höll med, det hände aldrig. Abbas har aldrig pressats på att ändra samma saker och ovannämnda länk till Senatens beslut är i stort sett okänd.

Obs att det gäller den gamla klassiska Konstitutionen, Mona Sahlin satt med de åldriga gubbarna när de bestämde den nya som bara är byråkrati. inte politik men det står explicit att den gamla är oförändrad och giltig. Så blev de då Sahlins systerparti - varför inte broder när det enbart är uråldriga gubbar som beslutar? Och de har alls inget emot paragrafer som:
Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
Jag såg just ett brev från en ambassadör till Kerry som i vassa ordalag bad Kerry att lära sig fakta och inte svamla som ett palestinskt språkrör IiS3 . Tänk om man kunde få Bildt och Ashlet att läsa det! Kerry svamlar vidare här.

Och Iran kan fortsätta i lugn och ro att producera kärnmaterial för vapen eftersom diskussionerna i Genéve som vanligt blev till deras fördel. Samtalen uppskjutna till den 20 och Iran arbetar hårdare än någonsin, ingen har ju sagt åt dom på allvar att sluta.

De började snacka för exakt 10 år sedan och Iran har vunnit varenda gång, Eftersom på sistone baronessan Ashton har lett samtalen är det lätt att förstå. Obama har redan gett upp och drar allt fler skepp bort från Mellanöstern så inte Iran kan oroa sej, och släpper in ryssarnas krigsskepp i stället.
En fransk parlamentsledamot ringde fransmännen som "förhandlade" i Geneve och sa kort och gott att om ni inte åstakommer något vettigt måste Netanyahu använda vapenmakt att stoppa Iran.
Man undrar när USA tänker bli stormakt igen. Inte de närmsta tre åren i alla fall.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kerry-deltar-i-iran-forhandlingar_8703966.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tuffa-samtal-om-irans-karnprogram_8700776.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/irans-karnprogram-annu-inget-avtal_8708368.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kritiska-samtal-mellan-fn-och-iran_8709468.svd
http://www.dn.se/nyheter/varlden/avtal-om-irans-atomenergi-kan-droja/ [totalt åsiktsförbud som vanligt hos DN numera. Inte konstigt att de inte ens kan leva på sina enorma statliga bidrag. Viktiga internationella nyhetskällor har inte det i regel.]
http://www.dn.se/nyheter/varlden/mote-om-irans-karnprogram-fortsatter/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/snabb-losning-med-iran-inte-i-sikte/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/maratonmoten-for-kerry-i-jerusalem/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kerry-deltar-i-iran-forhandlingar/

Ambassadör Alan Bakers brev till John Kerry om bosättningar.

The Hon. James Kerry, USAs utrikesminister,
Utrikesdepartementet,
Washington DC

November 8, 2013

Kära sekreterare Kerry,

Video av Irans fredliga attack på Israel.

[videolänk] Från här.

Varför vägrar EU lära väsentligheter från Israel?

Varför vägrar EU lära väsentligheter från Israel?

Medan EU och bisarra individer som Cecilia Malmström uppmuntrar till rena olagligheter utan att stoppas, och dränker drivor av människor i processen har Israel löst problemet.

Världen kräver på nåt sätt att det judiska landet ska ta in färre judar och fler av kreti-och-pleti???

Statistiken visar dramatisk minskning av illegal invandring till Israel

Av Ben HARTMAN
2013/11/05 20:12


Illegala på barns lekplats i Israel.
Illegala på barns lekplats i Israel.
Det finns för närvarande 53.636 afrikanska invandrare i Israel och endast 36 fångades när de passerade in i landet under 2013 enligt Population, Immigration, and Borders Authority's statistik över utlänningar i Israel som publicerades på tisdagen.
Invandrare från Afrika.
Invandrare från Afrika.
Siffrorna är en skarp kontrast till 2012, då, innan gränsstaketet mot Egypten byggdes inkom 10.440 afrikanska migranter till Israel olagligt, enligt PIBAs siffror från början av 2013. Förutom de 36 har ytterligare 59 illegala invandrare fångats av invandringstjänstemän inne i Israel, efter att ha passerat gränsen oupptäckt.

Relaterat :
Weinstein [allmänne åklagaren] antyder att afrikanska migranter ska flyttas till "öppna" häkten
Ingen avsikt att legalisera anställning för afrikanska migranter berättade MKs

I en rapport som utfärdades redan i april, låg siffran på 54.721, vilket verkar tyda på att 1085 antingen frivilligt har lämnat Israel eller har rapporterats under de senaste sex månaderna eller så. I siffror från slutet av juni 2012 uppgick antalet till 57.193, en skillnad på 3.557. Det antalet är högre än officiella uppskattningar som hafr getts av regeringstjänstemän, som har varierat från 1.000 till 2.000.

Siffran 53.336 för oktober 2013 omfattar 35.987 migranter från Eritrea (67%), 13.249 från Sudan (25%), och 4.400 från andra länder.

Siffrorna anger också att det finns 69.449 lagliga utländska arbetare i Israel, liksom 14.847 illegala utländska arbetare och 93.000 turister med utgångna visum.

När det gäller utländska arbetstagare anger siffrorna dem till 69.449, det finns 40.240 som arbetar inom bevakning och av de 14.487 illegala utländska arbetarna är de flesta, omkring 11,699 sysselsatta med hushållsarbete. De många filippinska hemhjälperna har sin infosida här.

lördag 9 november 2013

USA kräver Hizbollah i Libanons kabinett.

Rapport: Indirekta samtal mellan Hizbollah, USA över regeringsbildning.

av Naharnet Newsdesk 4 dagar sedan

Se även Arutz-7, 4 november 2013.

Indirekta och hemliga kontakter pågår mellan Hizbollah och den amerikanska ambassaden i Libanon, rapporterade den kuwaitiska tidningen al-Anbaa på måndagen.

Dagstidningen citerade en 14 mars MP som säger att "relationerna mellan Hizbollah och USA utvecklas positivt."

torsdag 7 november 2013

Terroristchefen Arafat och hans vidare öden och äventyr.

När han dog på ett välkänt AIDS-sjukhus i Frankrike 2006 fick läkarna inte sprätta upp gubben för änkan, förra året plötsligt fick de göra vad som helst bara de visade att han blivit förgiftad. Av ett gift som förlorat det mesta av sin styrka under den långa tiden IiS3 .

Prover togs av ett schweiziskt och ett ryskt team. Ryssarna är specialister eftersom någon dödade en rysk f.d. spion med 210polonium 2006. Det var trivialt att konstatera, ytterligt säreget att samma sak var omöjlig att konstatera i Arafat.

Världens 210polonium tillverkas i Chelyabinsk i Ryssland.

Suha Arafat
Suha Arafat
Nu när det började snackas igen fick Schweiz och Ryssland prover. Vad sa Ryssland? Svenska nyheter vägrar säga eftersom det inte antyder möjligheten att Israel kan ha varit inblandat i någon förgiftning.

Ryska officiella nyheter utesluter poloniumförgiftning av Arafat

Reuters, Oktober 15, 2013 11:50

MOSCOW ( Reuters ) - Chefen för en rysk kriminalteknisk byrå sade på tisdagen att prover från kroppen av den palestinske ledaren Yasser Arafat inte visade några spår av radioaktivt polonium, rapporterade en rysk nyhetsbyrå.

Däremot förnekade regeringens vetenskapliga avdelning senare att det inte hade gjorts något officiellt uttalande om forskningen, bara att den hade lämnat sina resultat till det ryska utrikesministeriet.

Om det bekräftas skulle resultaten utgöra ett slag mot palestinska misstankar om att Arafat mördades av Israel - en teori som drevs av en schweizisk labbrapport förra året som funnit ovanliga mängder av den dödliga isotopen polonium på hans kläder.

Ett palestinskt medicinskt lag tog prover från Arafats lik i Västbanken förra året och gav dem till schweiziska, franska och ryska rättsmedicinska team i ett försök att avgöra om han mördades med det svårspårade radioaktiva giftet.

"Han kunde inte ha blivit förgiftad med polonium. Forskningen av ryska experter fann inga spår av detta ämne." Den ryska nyhetsbyrån Interfax citerade Vladimir Uiba, som är chef för Federal Medico - Biological Agency (FMBA).

Uiba sade att experter från FMBA hade genomfört en detaljerad studie av Arafats kvarlevor.

Byrån har senare försökt distansera sig från kommentarerna. "FMBA i Ryssland har inte gjort något officiellt uttalande om resultaten av forskningen på resterna av Yasser Arafat," sade FMBA:s presstjänst.

Den tillade att den hade avslutat sina tester och givit resultaten till myndigheterna.

Det ryska utrikesministeriet avböjde omedelbar kommentar, men statliga nyhetsbyrån RIA citerade en källa på departementet som sade att det var upp till de palestinska myndigheterna att släppa information om testerna.

Arafat dog vid 75 års ålder av en oförklarlig sjukdom som utvecklades medan han begränsades till hans Ramallah-högkvarter av israeliska stridsvagnar mitt i ett väpnat palestinskt uppror 2004.

Palestinierna såg veteran-gerillaledaren som en hjälte för den nationella saken. Israel betraktade honom som en terrorist, men de förnekade ansvar för hans död.

Ett negativt resultat från proven kan inte helt utesluta en förgiftning, som experter varnade förra året att hans partiella uppgrävning kan ha inträffat för sent för att upptäcka polonium.

Det Lausanne-baserade sjukhuset som först hittade isotopen på Arafats kläder sade att åtta år skulle vara gränsen för att upptäcka det på hans kvarlevor och ifrågasatte om en sådan sen undersökning skulle ge avgörande resultat.

En talesman för sjukhuset sade vid tidpunkten för uppgrävningen att resultaten skulle kunna uppnås i början av året.

Ingen förklaring har getts för den långa förseningen i att presentera resultaten.

( Rapportering av Steve Gutterman i Moskva, Skrivet av Noah Browning i Ramallah. Redigering av Crispian Balmer och Robin Pomeroy.)

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kraver-internationell-mordutredning_8701020.svd

Lieberman vann över Israels helvilda vänsterpatrask. Kerry rasande.

Avigdor Lieberman
Avigdor Lieberman
Som vi har sett i tidningarna har Avigdor Lieberman helt frikänts av alla tre domarna. Du kan läsa om det på Arutz-7, Jpost, Ynetnews, Debka, TimesofIsrael

En intressant och detaljerad artikel om alla påhittade anklagelser från vänstern i Israel mot Lieberman kan du se här.

Åklagarämbetet i Israel, alltid starkt vänster, har gjort det som en sport att anklaga Lieberman för nåt före varje val, som denna sista gången, bara för att slänga en skiftmejsel i maskineriet, och sen hålla honom i cykelkällaren så länge som möjligt så han inte kan jobba.

Sen sista gången - den milslånga raden anklagelser hade kokt ner till en: Åklagaren Weinstein i sina desperata försök att hitta något fel hos Lieberman kollade upp banker i Belarus för att se om han
Åklagare Weinstein
Åklagare Weinstein
möjligen hade pengar på banken där, vilket ska redovisas. Den israeliska ambassadören där, Ze'ev Ben Aryeh skrev det på en skrynklig lapp han gav Lieberman om deras snokeri, Lieberman sa att han inte tog nån notis om det, eftersom han hade rent mjöl i påsen.

Verkar knappat som något brott och hade nån begått brott var det ambassadören, inte Lieberman. Ambassadören som kunde ryska och kultur etc. i området blev åratal senare förflyttad till post som ambassadör i Lettland när Lieberman blivit utrikesminister, ambassadören utfrågades återigen av åklagaren och lämnade mycket motstidiga uppgifter eftersom det var en obetydlig händelse flera år tidigare. Det påstods att ambassadören tack vare Lieberman hade fått en tjänst på lägre nivå, i mindre land, inte på grund av hans påtagliga kvalifikationer.

Detta är alltså det enda åklagaren kunde koka ihop för att försöka stämma Lieberman för nåt!!! Och detta avsiktligt precis före förra valet.

Ledaren för Israels arbetarparti, Baraks efterträdare, blev vansinnig nu över att vänstern släppt klorna i Liberman och bad åklagaren fantisera ihop nåt annat....... Medan många sa att åklagaden definitivt hade gjort sitt och borde byta jobb.

Kerry är i Bethlehem efter att ha blivit utskrattad i Saudiarabien, Han försöker medla genom att helt och hållet stå på arabernas sida och tvinga Israel att släppa på sin säkerhet inför nästa Förintelse, inte kräva det minsta av Abbas. Han börjar om där
Obama började för 4 år sen utan att känna sej fånig.

Kerry säger "Jag och Obama har beslutat oss för att tvinga israelerna att sluta kräva att kunna försvara sig" i stort sett. Kerry är livrädd för Lieberman eftersom han inte svarar ren idioti med ett leende som Netanyahu klarar av. Låt oss hoppas att Lieberman nu kommer att kunna tala fritt för Israel.

Obama har ägnat 5 år att förbereda nästa världskrig med Irans hjälp, du kan se alla detaljer överskådligt här. Innan sa han att det var givet att Israel hade rätt att försvara sig inför ett existentiellt hot, nu har han tröttnat på att säga det utan hotar Israel varje ögonblick de antyder att de faktiskt har planer på att försvara sina medborgare.

Obama har totalt gjort bort sig i hela Mellanöstern vid dethär laget, alla USA:s gamla vänner har blivit helt åsidosatta, så Ryssland tar självklart sin stora chans nu. Ryssland är i Egypten för att planera en ny stor flottbas i stället för Syrien. Ryssland är på de flesta punkter vänligt mot Israel, och nu har Netanyahu än en gång kallats till Putin för arbetsmöte den 20 november. Nu när Lieberman är frisläppt från vänsterns cykelkällare följer han rimligtvis med, personlig vän med Putin och med flytande ryska.

Ryssland och Saudierna har också börjat umgås.http://www.svd.se/nyheter/utrikes/toppolitiker-friad-fran-korruption_8696246.svd
http://www.skanskan.se/article/20131106/TTUTRIKES/311069949/-/toppolitiker-friad-fraringn-korruption

SvD fortsätter banka in rent antisemitiska lögner i folk.

Artikeln ältar om storyn om en illegal beduinby i israelkontrollerat område där Ashton och FN försöker tvinga fram brott mot Osloavtalet med EU-pengar och PA:s benägna medhjälp att stjäla land från Israel.

Du minns när den franska diplomaten gav en israelisk soldat på käften, så hon blev deporterad, eller kommer snart att bli IiS3. Den totalt obildade och obildbara Ashton kör hårt med BDS-aktioner i gammal nazistil även om hundratals experter skrivit till damen att hennes aktioner är helt illegala. Som konsekvens av det har Israel totalt förbjudet EU tillgång till Area C av Judéen/Samarien, totalt kontrollerat av Israel. Arafat fick Nobelpris för det - och motsvarande kontroll över area A, B där 95% av alla västbanksaraber bor.

Så där är kanske 50000 araber med tillstånd att bo i area C, ingen annan! De är lika illegala som illegala invandrare i Sverige, och Ashlet och EU smider på alla snyftnerver och försöker gång på gång hjälpa dessa illegala att bita sig fast på land Israel sedan Rabin klart fastställt att det är absolut nödvändigt för Israels säkerhet. Vad bryr sig Ashlet om det, hon har aldrig sett denna videon IiS3. På den sidan är ett antal videos, den aktuella är f.n. den senaste, med titeln "Why Israel opposes International forces". Hon kan inte lagen med sin fil.kand. i sociologi och hon skiter högaktningsfullt i den, bara hon kan tvinga igenom sin vilja. Liksom Obama. Hon tror hon kan tvinga sig in i land kontrollerat av annat land!!! Varför är hon helt ointresserad av att hjälpa araber där de enligt Oslo får vara?

Du kan läsa en äldre rapport från området hur PA (Abbas regim) och EU gör sitt bästa åter en gång för att stjäla Israelkontrollerat land och ge till araberna IiS3 IiS3 IiS3.

SvD ägnar sig alltså åt självklar antisemitism, judehat, Israelhat enligt alla tänkbara definitioner, och ser man deras desinformationsspalt bredvid artikeln är den dyngfull at judehat och lögner.

Iran och P5+1


Obama gör sitt bästa för att starta nästa världskrig men det är ju inget nytt. Hans barndomsdröm om jultomten stämmer precis på Rouhani, skillnaden är att denna jultomten får, inte ger.

Har du tänkt på en sak: Iran har INTE EN ENDA GÅNG minskat produktionen av kärnvapenmaterial!!! De snackar och snackar och snarkar i decennier vilket inte leder någon vart, du har en sammanfattning på http://www.armscontrol.org/factsheets/Iran_Nuclear_Proposals

Du kan se en lista över kända iranska kärninstallationer här.

Irans oljeproduktion
Irans oljeproduktion
Varför Iran behöver så fruktansvärda mängder energi trots att de har mer olja än de flesta - även den tycks sina också (klicka bild för att komma till originalartikeln) - har Obama aldrig funderat på. De anrikar stora mängder uran långt bortom de 3.5% som behövs för reaktor/energibruk - tyvärr är det inte längre något större hinder eftersom Irans nya centrifuger snabbt också tar 3.5% anrikat uran till vapennivå på 90%.

Reuter säger att de också fortsätter anrika till 20% och mer, vilket enbart används för kärnvapenproduktion.

Iranska bilar som vill ha bensin.
Iranska bilar som vill ha bensin.
Så Iran har använt alla matpengarna för att köpa fler centrifuger, konstigt - decennier av snack har inte fått Iran att göra det minsta halt - det är ju deras religion, Mahdi, den 12-te imamen ska ju snart komma tillsammans med Jesus under krig och förstörelse. Ahmadinejad såg ju strålglans runt sej själv när det passade sej. Så de lägger allt på att få fram kärnvapen, inget att få fram bensin till de köande bilarna i Iran.

Som Netanyahu säger: "17 countries produce atomic energy without enrichment; how is Iran different?"

I samma artikel kan du läsa hur mycket Khomeini litar på USA.... Men Obama bugar och bugar och bugar.

Iran centrifugerar fram kärnvapen men de odlar OCKSÅ plutonium i reaktorer för att ha vid behov! Pakistan gör sammalunda för att ta fram sina atombomber och de är goda grannar. Läs gärna:
Pakistan has world's fastest growing nuclear stockpile
Pakistan's expanding nuclear arsenal to deter US attack
Pakistan Presses Ahead on 4th Plutonium Reactor
Irans byggnad av en tungvattensreaktor för produktion av vapenplutonium har råkat ut för lite problem:

Mystisk explosion vid Irans Arak tungvattenreaktor

DEBKAfile Exklusiv rapport November 3, 2013, 14:10 (IDT)
Iran's heavy water plant at Arak
Irans tungvattensanläggning i Arak

Teheran gjorde sitt yttersta för att dölja den mystiska explosionen som förra veckan drabbade tungvattenreaktorn under uppbyggnad i Arak i västra Iran. Explosionen, oavsiktligt eller inte, kommer att skjuta reaktorns första test med riktigt bränsle en andra gång. Teheran meddelade Internationella atomenergiorganet i augusti om ett tidigare stopp.

Orsaken till explosionen och omfattningen av de skador den orsakat har ännu inte fastställts. Enligt de partiella uppgifter som först nådde våra källor inträffade det inuti reaktorbyggnaden när förberedelserna pågick för ett test planerat till denna månad med konstgjort bränsle och lätt vatten. Platsen för explosionen kan ha varit de stora vätskebehållarna och tryckmätare knutna till reaktorns kärna.

Iranska Atomic rådets experter och agenter intelligens testar fyra möjliga orsaker till explosionen:
 1. Sabotage.
 2. Ett virus som planterats i de datorer som styr systemen som administrerar testet.
 3. Ett fel i tekniska beräkningar i utformningen av vätskebehållarna som underskattade dess styrka att stå upp till den trycknivå som krävs.
 4. Avsiktlig försäljning till Iran av sämre stålmaterial som inte var starkt nog att stå emot ett sådant tryck.
I augusti förra året meddelade Iran observatörerna att testet med riktigt bränsle skulle bli det sista innan reaktorn kördes in. De skador som orsakats av explosionen skall ha skjutit det stadiet på obestämd tid.

Arak-reaktorn, som kallas IR-40 och konstruerats för en kapacitet på 40 megawatt, är orsaken till djup oro i Israel eftersom den är kapabel att producera plutonium för användning i atombomber som ett alternativ till anrikat uran.

Mystery explosion at Iran’s Arak heavy water reactor
DEBKAfile Exclusive Report November 3, 2013, 2:10 PM (IDT)
Iran's heavy water plant at Arak
Iran's heavy water plant at Arak

Tehran did its utmost to conceal the mystery blast which last week struck the heavy water reactor under construction at Arak in western Iran. It is revealed here for the first time by debkafile’s intelligence and Iranian sources. The explosion, whether accidental or not, will delay for a second time the reactor’s first test with real fuel. Tehran informed the International Atomic Energy Agency in August of a previous holdup.
The cause of the blast and the extent of the damage it caused have not yet been established. According to the partial information initially reaching our sources, it occurred inside the reactor building when preparations were underway for a test scheduled for this month with artificial fuel and light water. The site of the explosion may have been the large coolant containers and the pressure gauges attached to the reactor’s core.
Iranian Atomic Council experts and intelligence agents are testing four possible causes of the explosion:
1. Sabotage.
2. A virus planted in the computers that control the systems administering the test.
3. An error in engineering calculations in the design of the coolant containers which underestimated their strength for standing up to the required level of pressure.
4. The deliberate sale to Iran of inferior steel materials that were not strong enough to withstand such pressure.
Last August, Iran informed the nuclear watchdog that the test with real fuel would be the final one before the reactor entered its running-in stage. The damage caused by the explosion will have postponed that stage indefinitely.
The Arak reactor, known as IR-40 and designed for a capacity of 40 megawatt, is the cause of deep concern in Israel because it is capable of producing plutonium for use in nuclear bombs as an alternative to enriched uranium.


Du kan se en gammal Debka-artikel arkiverad här, från 2010, som påminner om Irans Bushehrreaktor, som för länge länge sedan började byggas av tyskarna och ryssarna fortsatte sedan. De tänker äntligen försöka starta upp den för energi- och plutoniumproduktion: [video]

Som du såg i Debkaartikeln - när bränslestavarna har sugits ut på energi är de sen fulla med plutonium färdigt att göra kärnvapen av liksom Pakistan gör.

Iran har just berättat att de ska bygga 34 nya platser att odla kärnvapen. Obama störs inte ett dyft, han har ju lovat ge dom $50 miljarder. Många toppar i Washington börjar fatta Obamas drive för att bli känd för att ha inlett och möjliggjort tredje världskriget, och protesterar våldsamt.

Iran fick de första centrifugerna från kärnfysikern A.Q. Khan i Pakistan på 1990-talet och har utvecklat saker själva, detaljer vet jag inte.

Vad som sker i Iran - vem vet. Det är STORT, har för mej att ytan är 100 gånger Israels, och även om Israels senaste spionsatellit Ofeq-9 har en upplösning på en halvmeter, kan de ju inte se under jord, och kan råttorna i Gaza gräva tunnlar kan Iran förstås.

Men Obama litar på allt de säger. Att Khameini kallar Israel en illegitim och bastardregim i söndags - det gör nog Obama också när bara hans illande röda kommunistfru hör.

Lite att fundera på efter att ha läst TT?måndag 4 november 2013

Morsis och Muslimska Brödraskapets förhärligande i islamistiska svenska media.


Vet du var MB:s valspråk är IiS3 , som svenska massmedia beundrar så omåttligt?

“Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Att dö enligt Allahs väg är vårt högsta hopp. Allahu Akbar!”
Minns du vad en av deras tidigare ledare, Banna sa, IiS3:
"Dödsskonsten" (Fann al-mawt) och "döden är konst" (al-mawt Fann).
"Koranen har beordrat folk att älska döden mer än livet."
"Om inte filosofin i Koranen om döden ersätter kärleken till livet som har konsumerat muslimer, når de intet. Seger kan bara komma med behärskning av konsten av döden. "

Detta är alltså vad svenska media förhärligar och vill ha hit. Frågan är om de inte har en aaaaaaaaning vad som gäller eller om det är den islamistiska värld de längtar efter och vill att Europa ska bli.

När du tittar på Tahrir Square fullt med vrålande araber, tror du ett ögonblick att det röriga valet hade något som helst med det officiella slutresultatet att göra? Inte ens Carter kom rusande väl medveten om att han inte kunde göra ett dugg i den röran. En Mellanösternspecialist, Daniel Pipes, doktor i Mellanösternhistoria, har blivit översatt till svenska med länk till det engelska originalet, på denna länken. Inget i svenska massmedia.

Morsis ekonomi? Hade han koncentrerat sig på det i stället för att få in sina gubbar i så många höga positioner som möjligt kunde han ha lyckats. Men.... Här några artiklar:

morsi1_screamingEgypten har gas och olja eller hur. Synd bara att de inte har råd att betala de utländska företag som gräver upp den åt dom för att producera subventionerad bensin och olja till folk för att hålla dem lugna...... Olja också Hamas försöker stjäla inklusive subventioner.

Varför antyder inte blaskorna att Morsi helt illegalt tog sig den juridiska makten över i stort sett vad han kunde i Egypten, rätten att kunna göra vilka misstag som helst utan att anklagas. Så långt från demokrati det kan vara. Läsmaterial:


Media har också glömt bort, eller medvetet förskjutit eller blivit förbjudna att ta upp vad de själva skrev tidigare:
Tänk på att INGET av detta nämns i dagens artiklar som vurmar över rå islamism! Man nästan ser de som står bakom med snören som styr dockornas armrörelser.


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/mursirattegang-skjuts-upp_8687740.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/live-svd-foljer-laget-i-egypten_8324828.svd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5693545 (Uddénskan)
http://www.d-intl.com/2013/10/29/sa-forlorade-obama-egypten/
http://www.friatidningen.se/artikel/112482
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17777740.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/protester-vantas-nar-mursi-stalls-infor-ratta/ [åsiktscensur som DN har nästan alltid numera]
http://www.dn.se/nyheter/varlden/tre-fragor-om-rattegangen-mot-muhammad-mursi/
http://www.helagotland.se/nyheter/default.aspx?articleid=8969289

Egypten har förstört 334.000 liter av illegal bensin till Gazaterroristerna.

Al Ahram skriver:

Egyptiska armén förstörde ett stort bränslesmugglingsnätverk i Sinai

Nätverket mellan Sinai och Gazaremsan innehöll omkring 334.000 liter diesel.

Ahram Online, söndag 3 Nov 2013

"Bråk om bosättningar inför USA-besök"

Minns du vad Göbbels blev berömd för? Att in absurdum upprepa samma lögner hur många gånger som helst, så han till slut trodde sig själv.

Svenska massmedia gör exakt samma sak. Du ser rubriken på detta inlägget. Du ser inte alls i artiklarna att de råljuger. De försöker inte reda upp vad de menar, bara utstöter det de brukar utstöta.

söndag 3 november 2013

Abbas har betalat sin bensinräkning!

Abbas har en enorm förmögenhet men inte lust att betala bensinräkningen, liksom Hamas.

Hamas har aldrig brytt sej om att ordna normal handel med Egypten utan kört med illegal transport genom illegala tunnlar och nu när egyptierna raserar tunnlarna och fyller dem med råttgift är Hamas plötsligt desperata.

De påstår själva att de tjänade 1.5 miljarder kronor på förlorad tull från tunnlarna, även om Elder of Ziyon tvivlar på siffran.

Bensinen i Abbasland börjar också ta slut eftersom han inte haft lust att betala räkningen på 1.1 miljarder kronor trots de enorma donationerna. Nu har han tvingats! "Trots alla ekonomiska problem är vi tvingade att betala vår skuld"....... Åtminstone delar av den.

En snutt, http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=100111 säger att Abbas i egen stor person - du minns han som var ledare till januari 2009 - har intervenerat mellan Egypten och Gaza för att få dit mer bensin. Egyptierna "skulle fundera på det".

Gaza har som bekant en massa gas utanför kusten, det enda som krävs är att de slutar terrorisera.

Minns vad Blair sa. Vem vet, där kan finns olja också, som folk kan söka efter den dag terrorn är över. Antingen vill de eller vill de inte.


Nu när Abbas fått en skock livstidsstraffade mördare kräver han mer. Fortfarande har han inte givit ETT DUGG.

Respektera mej!
Respektera mej!
Muslimska metoden för "förhandlingar" med otrogna i ett nötskal. Samma som händer med jultomten Rouhani i Iran och lättlurade Obama och EU. "Han ser ju så SNÄLL ut!"

Har du läst något om vad Israel kräver? Nähä. Ett benhårt krav är att Israel definieras som den JUDISKA staten! Massor av stater är definierade som islamska, vilket inte automatiskt innebär att andra blir åsidosatta som bor där (även om det oftast blir så av nån anledning), det innebär bara att de som Sverige hade sin Statskyrka tills de eliminerade religion från Sverige, tills det blir islam i stället.

Netanyahu påminner, nu på 96-årsdagen av Balfourdeklarationen IiS3, som är INTERNATIONELL GÄLLANDE LAG som talar om det JUDISKA hemlandet, och utan att acceptera lagen får inte Abbas ett dugg självklart.  Liksom Rabin nogsamt deklarerade och Arafat accepterade, att Jordandalen är Israels naturliga östgräns, den enda som är försvarbar, vilket är ett krav i Säkerhetsrådets §242 IiS3. Har du inte sett videon gör det snarast. IiS3 - den videon som är kallad Why Israel Opposes International Forces, just nu den sista i samlingen. När FN erkände Israel var det också JUDISKT.

 Abbasgänget snackar om att springa hem med svansen mellan benen, ena dan även om de ändrar sej nästa dag. De har ju inte fått allt som Kerry lovade dom!

 Nå, det är bara 6 månader kvar av farsen sen får alla åka hem och laga sitt eget kaffe.

Livni, vänstertanten som lett "förhandlingarna" är nu nere på 3 Knessetpositioner av 120 i senaste gallupundersökningen, från 1 november.

Araberna har fått en massa mördare, Israel har inte fått någonting.

När stängslet mot Afrika är färdigt kommer Israel att börja bygga stängsel i Jordandalen, och öka hastigheten med stängslet mot Syrien.

Abbas krav nedan är förstås baserade på Fatahs Konstitution, som bl.a. säger
Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
Och Abbas gnyr, här en artikel:

Med fångarnas frigivning kräver palestinierna att Israel drar sig tillbaka till 1949 års stilleståndslinjer, lämnar sin huvudstad och judarnas heligaste plats Tempelplatsen.

DEBKAfile Exklusiv rapport 28 oktober 2013, 23:01 (IDT)

[Originalet under.]

Premiärminister Benjamin Netanyahu beklagade måndag, 28 oktober att frisättningen tisdagskvällen av 26 fängslade palestinier som satt av livstidsstraff för mord på israeler, orsaken till åtgärdens utbredda populära vrede, var "ett av de svåraste besluten" han någonsin har gjort. [Men inte lika svårt som att säga NEJ tydligen.] Men han möter mycket hårdare beslut från listan med tuffa krav, i listan av krar som presenteras Israel av palestinierna i pågående USA-sponsrade förhandlingar som statsministern inte gjort kända för den israeliska allmänheten. De nya palestinska termer är så hårda att de säkert trotsar även amerikanske utrikesministern John Kerrys färdigheter i att överbrygga skillnaderna.

Netanyahu höll också tyst om hans erbjudande till palestinierna av ekonomisk kompensation för mark som återstår under israelisk kontroll - första gången någon israelisk ledare har satt en prislapp på omtvistat territorium.

De 16 palestinska kraven, som här avslöjas exklusivt av Debka för första gången nedan, gör frisättningen av dömda palestinska mördare en farlig övning i meningslöshet, eftersom varje krav är tillräckligt för att driva förhandlingarna in i en återvändsgränd, precis som Mahmoud Abbas gjorde för två år sedan.

Efter att ha sett den palestinska listan borde Netanyahu har lagt frisläppandet av fångar på is tills Abbas får en rationell uppfattning om förhandlingar som en ge-och-tag-process för målet att nå en överenskommelse - inte en möjlighet för upprörande utpressning.

Israels ledande förhandlare justitieminister Tzipi Livni försökte hävda att palestinierna bara gjorde ett öppningsbud och de trodde att den skulle drivas ned i förhandlingsprocessen. Dock har förhandlingar pågått i tre månader och processen är i den fjärde månaden av niomånadersperioden tilldelad fram till deadline.

Mahmud Abbas, i stället för att söka en gemensam grund, har använt tiden för att höja sitt pris för en affär till en orimlig nivå, och samtidigt hålla handen stadigt på terroristkranen.

Det är ett dokumenterat faktum att en stor del av fängslade terrorister har återgått till våld efter att de i det förflutna gick genom utgångarna i israeliska fängelser.

Först publicerad lista över palestinska krav
 • USA och Israel måste erkänna att den palestinska staten är "under ockupation." (Detta är den palestinska svaret på premiärminister Netanyahus krav att erkänna Israel som judarnas nationalstat.)
 • Israeliska måste upphäva lagstiftning som utvidgar israelisk lag till östra Jerusalem
 • Palestinierna kommer att ha full suveränitet över sitt luftrum. (Detta kommer att avstänga israeliska flyg över Judeen och Samarien och Gazaremsan).
 • Palestinierna kommer att ha exklusiv kontroll över alla gränsövergångar till närliggande nationer. dvs Israel och Jordanien.
 • Israels tillbakadragande till 1967 års gränser är inte tillräckligt. Dess pull-back måste gå hela vägen till 1949 års vapenstilleståndslinjer, dessutom bifoga till den palestinska staten breda remsor av israelisk mark som var demilitariserade vid den tidpunkten. Bland de områden som palestinierna vill lägga vantarna på är Ayalondalen, Latrunenklaven och Armon Hantatizdistriktet i Jerusalem mellan den gamla staden och västra Jerusalem, Huleh Lake Valley, Golanbergen som går ner till havet i Galileen; och Nitzanabältet norr om Gazaremsan - plus en tredjedel av Döda havets vatten och strand.
  (Palestinierna hoppas att greppa betydande israeliskt territorium bortom gränserna före 1967 genom att åberopa de sedan länge döda 1949 års överensstämmelser.)
 • Elektromagnetiskt utrymme (radiofrekvenser, satellit och annan kommunikation) kommer att vara under ensam palestinsk kontroll
 • Palestinierna är beredda att avstå 1,9% av Västbankens territorium.
 • Alla delar av östra Jerusalem inklusive helgedomar heliga för muslimer,  kristna och judar ska vara enbart under den palestinska myndigheten mot ett löfte om religionsfrihet.
 • Israel och dess väpnade styrkor kommer att dra sig tillbaka från den palestinska staten under en treårsperiod. Sex månader efter det att det har skett kommer palestinierna att vara villiga att underteckna slutliga fredsfördrag med Israel
 • USA och Israel måste acceptera en lösning av den palestinska flyktingproblemet som "en rättvis och tillfredsställande lösning."
 • Varje palestinsk flykting (enligt den palestinska myndighetens definition av upp till fjärde generationen) kommer att vara fri att välja mellan tre alternativ: flytta till Israel eller den palestinska staten eller vistas på sina nuvarande platser.
 • Oavsett vilket alternativ som väljs kommer flyktingarna ha rätt till lämplig ersättning.
 • Först när flyktingfrågan äntligen är löst kommer palestinierna att instämma om att deklarera sin tvist med Israel vid en ände
 • En internationell mekanism kommer att få i uppdrag att administrera dispositionen av de palestinska flyktingarna och deras vidarebosättning. Den kommer att bestå av palestinska, israeliska, amerikanska, europeiska, kanadensiska, australiensiska, japanska och Arabförbundets representanter
 • Den palestinska staten ska ha rätt att underteckna fördrag inklusive militära pakter utan inblandning av en tredje part, till exempel Israel.
 • Alla delar av den palestinska staten kommer att vara töm d på israeliska civila och militär.


Originalet:

With prisoners’ release, Palestinians demand Israel withdraw to 1949 lines, renounce E. Jerusalem

DEBKAfile Exclusive Report October 28, 2013, 11:01 PM (IDT)

Prime Minister Binyamin Netanyahu lamented Monday, Oct. 28 that the release Tuesday night of 26 jailed Palestinians serving life sentences for murdering Israelis, the cause of widespread popular ire,  was “one of the hardest decisions” he has ever made. But he faces much harder decisions from the list of tough demands, DEBKAfile's sources report were presented Israel by the Palestinians in ongoing  US-sponsored negotiations, The prime minister has not made them known to the Israeli public.  The new Palestinian terms are so harsh as to surely defy even US Secretary of State John Kerry’s skills in bridging differences.
The prime minister also kept mum about his offer to the Palestinians of financial compensation for land remaining under Israeli control – the first time any Israeli leader has put a price tag on disputed territory.
The 16 Palestinian demands, which DEBKAfile reveals exclusively for the first time below, make the release of convicted Palestinian murderers a dangerous exercise in futility, because each demand is enough to drive the negotiations into impasse, just as Mahmoud Abbas did two years ago.
After seeing the Palestinian list, Netanyahu should have put the release of prisoners on hold until Abbas comes around to a rational perception of the negotiations as a give-and-take process for the object of reaching an agreement – not an opportunity for outrageous extortion.
Israel’s senior negotiator Justice Minister Tzipi Livni tried arguing that the Palestinians were just making an opening bid and they expected it to be driven down in the bargaining process. However, negotiations have been going on for three months and the process is into the fourth month of the nine-month period assigned up to deadline.
Mahmoud Abbas, rather than seeking common ground, has used the time to raise his price for a deal to an exorbitant level, while keeping his hand firmly on the terrorist spigot.
It is a matter of record that a large proportion of jailed terrorists have reverted to violence after they walked in the past through the exits of Israeli jails.
First published list of Palestinian demands
 • The United States and Israel must acknowledge that the Palestinian state is “under occupation.” (This is the Palestinian response to Prime Minister Netanyahu’s demand to recognize Israel as the Jews’ national state.)
 • Israeli must repeal legislation extending Israeli law to East Jerusalem
 • The Palestinians will have full sovereignty over their air space. (This will bar Israeli air force flights over Judea and Samaria and the Gaza Strip).
 • The Palestinians will have exclusive control of all border crossings to neighboring nations. i.e. Israel and Jordan.
 • Israel’s withdrawal to the pre-1967 boundaries is not enough. Its pull-back must go all the way to the 1949 armistice lines, additionally annexing to the Palestinian state broad strips of Israeli land that were demilitarized at that time. Among the areas which the Palestinians want to lay hands on are the Ayalon Valley, the Latrun enclave and the Armon Hantatiz district of Jerusalem between the Old City and West Jerusalem; the Huleh Lake Valley; the Golan slopes running down to the Sea of Galilee; and the Nitzana belt north of the Gaza Strip – plus one third of Dead Sea water and shore.
  ( The Palestinians hope to grab substantial Israeli territory beyond the pre-1967 borders by invoking the long moribund 1949 accords.)
 • Electromagnetic space (radio frequencies, satellite and other communications) will be under sole Palestinian control
 • The Palestinians are ready to relinquish 1.9 percent of West Bank territory.
 • All parts of East Jerusalem including the shrines sacred to Muslims, Christians and Jews will come under sole Palestinian authority against a pledge of freedom of worship.
 • Israel and its armed forces will draw back from the Palestinian state over a three-year period. Six months after the drawdown is complete, the Palestinians will be willing to sign final peace treaties with the State of Israel
 • The US and Israel must accept the settlement of the Palestinian refugee problem as “a just and agreed solution.”
 • Every Palestinian refugee (as per the Palestinian Authority’s definition of up to the fourth generation) will be free to choose between three options: settlement in Israel or the Palestinian state or staying at their present locations.
 • Whichever option is chosen, the refugees will be entitled to appropriate restitution.
 • Only when the refugee issue is finally resolved will the Palestinians agree to declare their dispute with Israel at an end
 • An international mechanism will be tasked with administering the disposition of the Palestinian refugees and their resettlement.  It will be composed of Palestinian, Israeli, American, European, Canadian, Australian, Japanese and Arab League representatives
 • The Palestinian state will be authorized to sign treaties including military pacts without the intervention of a third party, such as Israel.
 • All parts of the Palestinian state will be clear of Israeli civilian and military presence.


Putin världens mäktigaste man, Obama petad från toppen efter att ha gjort bort sej för mycket.

En artikel hänvisar till Forbes lista över de 72 män (och några kvinnor) som har störst makt i världen. Sorry Bildt, du är inte med :roll:

 Där är en blandning av mest okända män, för mej i alla fall, stora industriledare och annat. Se själv.

Det är inte en stjärnparad utan det handlar om verklig makt. Nederst på listan har du en länk till artikeln som talar lite om hur de har bedömt.

Merkel, Cameron och Hollande är med, Khamenei tre snäpp viktigare än Netanyahu. Så småningom kommer Ban ki-Moon som ju snackar till nåt ogenomtänkt då och då men för övrigt.... (Speciellt från Israels synvinkel.)


lördag 2 november 2013

Massor av olja i Australien.

Se videon på denna länken, det sades att den snart skulle försvinna.

Annars räcker det att googla Australia oil för den senaste månaden. En kanadensisk artikel som dök upp "senaste månaden" men är daterad i januari, innehåller en hel del detaljer, också jämförelse med Canadas produktion. Det är i form av oljskiffer och mängden jämförs med Saudiarabiens, vilket också gäller för Israels olja i form av oljeskiffer.

Hundvalpsbomb räddad från det Muslimska Brödraskapet.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/173343#.Um_JxOsYKL8

Två valpar räddades efter att nästan använts som levande brandbomber av Muslimska Brödraskapet.

Av Ari Yashar
Först Publicerat: 2013/10/29 , 11:21Två valpar från Egypten räddades bara ögonblick innan de skulle användas av det Muslimska Brödraskapet i sina protester som "valpbomber" doppade i bensin och påtända.

Avslöjandet om Brödraskapets grymma taktik som används för två veckor sedan på Tahrirtorget under demonstrationerna mot avgång av president Mohamed Morsi s gjordes känt av Robyn Urman, en husdjursräddare i Tenafly, New Jersey, som rapporterats av CBS 2.

Urman, som arbetar med Pet ResQ Inc., kontaktades av Mervat Said, ett djurrädddningsaktivist i Egypten, och flög valparna till New Jersey för att hitta ett hem.

Detta är inte det första fallet av hundar som räddats från djurplågeri i Egypten. Den 14 juni 2013 rapporterade NECN om en kull på sju föräldralösa valpar som räddades av den egyptiska filmstjärnan Phaedra Al Masri. Al Masri fungerar också som en talesman för PETA, och tog sig an hundarna efter att ha hört att deras mor förgiftades när valparna var bara två veckor gamla.

I samband med det Egytian Society of Mercy for Animals, skrev Al Masri om hundarna genom sociala medier, och hittade hem för dem i Kanada och Amerika.

Protester har skakat Egypten sedan Morsi avsattes i juli , och sammandrabbningar mellan polis och medlemmar brödraskapet har varit en frekvent förekomst. Bara i fredags såg tusentals demonstranter ut på gatorna i hela Egypten .

Fall av politiskt motiverat djurplågeri har blivit ett känt fenomen i arabvärlden, där de vanligaste offren anklagats för "spioneri" för Israel. Det har funnits många historier om fåglar som fångats med israeliska "spion" enheter som visat sig vara spårningsenheter, dagens ringmärkning, den senaste en sådan berättelse från Libanon, där en örn fångades för två veckor sedan av Hizbollah och heroiskt dödades.
Israeliska fågelforskaren Gilad Friedman talade om hur sagan om "spion"-djur saga illustrerar en brist på medvetenhet inom arabvärlden mot försök att skydda djur från grymhet eller utrotning.