tisdag 17 januari 2012

Betlehem värd till kyrkokonferens som demoniserar Israel

Teologer som andas nytt liv i en slags demonologi som kriminaliserar alla judiska israeler, möts i Betlehem i mars.

Av Giulio Meotti

Först Publicerad: 2012/01/10, 02:08

Nästa mars kommer Bible College i Betlehem att ta emot dussintals amerikanska teologer, aktivister och ministerier för "Kristus vid Vägspärr 2012 Konferens".

Det kommer att bli en viktig religiös och politisk händelse med huvudavsikt att demonisera Israel och att stödja den palestinska intifadan mot den "etnocentriska" judiska staten.

Det imponerande utbudet av kristna teologer och pastorer från många kyrkor som finns i USA gör allvaret i den kommande konferensen tydlig.

[Övers: Försök föreställa dig kristenheten före Hitler, som hade ägnat 1000 år att förbereda hans antisemitism. Alla kyrkor hade en väsentlighet att erbjuda om judarna, "de dödade Jesus", och vi minns Luthers hat efter att han genialiskt nog gick Muhammeds väg, först försökte han lismande smajla mot judarna i förhoppning att de skulle svälja hans nya lära och när det visade sig att de inte var så lättlurade, blev han dö förbannad.

De kristna araberna upplevde aldrig Hitler och är alltså som kristenhetan var innan när det gäller antisemitism. De få arabiska kristna som finns kvar och lever bland muslimer vet också att deras nacke sitter löst om de säger något nedlåtande om muslimerna, däremot mycker säkrare om de talar negativt om judarna - tills de flytt området.]

Samuel Rodriguez, ordförande för US National Hispanic Christian Leadership Conference, är en talare.

Dessutom deltar populära amerikanska predikanter och "andlig rådgivare" till Bill Clinton, Tony Campolo och ordförande för World Evangelical Alliance och Asiens evangeliska allians, Sang-Bok David Kim.

Två av konferensens organisatörer, Stephen Sizer och Sami Awad försvarade benhårt Gazaflottiljen som skickades iväg i maj 2010 av den turkiska terrorgruppen IHH.

En annan talare, Ben White, har delat politisk plattform med Azzam Tamimi, som har godkänt självmordsbombningar mot judiska civila i det förflutna.

Under de senaste månaderna har vi sett en ökning av attacker mot Israel från många kristna samfund. Medan USA är hem för miljontals kristna anhängare av Israel, är dessa anti-judiska kyrkor  närmare knutna till den globala allmänna opinionen, europeisk byråkrati, medier, FN och olika rättsliga forum.

I själva verket har "Betlehem samtal" manifest, som fungerar som plattform för Betlehem 2012 Conference, precis publicerats på hemsidor för Would Council of Churches, the Global Ministries of the United Church of Christ and the Disciples of Christ. Svensk "kyrklig" reklam för hat-tillställningen kan du läsa om t.ex. hos Bilda, Dagen.

I Betlehem Ring definieras Israel som en "olaglig regim" och ett "brott mot mänsk­lig­he­ten", de främjar "inter­natio­nell boj­kott, av­ytt­ring och sank­tions­kam­panjer" mot Israel [d.v.s. det gamla Hitler­arvet "köp inte från ju­darna" "Kauft nicht bei Juden", inget annat - se bild], kallar de mer neu­trala kyr­korna "med­brotts­lingar i brott mot mänsk­lig­heten" och attackerar kristen sionism som "ett brott och synd som trotsar kärnan i evangeliet."

I Betlehem Ring uppdateras även "Kairos Palestina", de stora dokument som används som globalt verktyg för den kristna kampen mot Israel och som talar i uppdrag av "oss kristna palestinier". Även namnet på den Katolska Väktaren av det heliga landet, Pierbattista Pizzaballa, syns tydligt som en av de viktigaste namnunderskrifterna på denna webbplats: http://www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/English.pdf

Under Kyrkornas Världsråd 2007, den paraplyorganisation för liberala protestanter som hävdar ett medlemskap på 580 miljoner tillbedjare, producerades också "Amman samtal", som förnekar Israels rätt att fortsätta att existera som en judisk stat genom att insistera att miljontals palestinier har "rätten att återvända" till Israel.

Under 2008 sammanträdde Kyrkornas världsråd, en grupp protestantiska och katolska teologer att granska grunderna för kristna attityder om Israel. Gruppen publicerade "Bern Perspective", som bland annat instruerar kristna att förstå alla bibliska referenser till Israel bara "bildligt".

Det teologiska mötet var också en återgång till "ersättningsteologi", den medeltida uppfattningen att kyrkan har ersatt Israels folk i Guds plan och att alla bibliska referenser till Israel hänvisar till det "nya Israel", det vill säga, kristna.

Förtalet har bytt språk, men ändå är det i princip en dödsdom för det judiska folket. Nu är det israelerna, som är Lucifer, som var Guds utvalda, men kastades ut för deras upproriska och onda vägar och förtjänar att utplånas från det "Heliga Landet", enligt denna makabra teologi.

Sammantaget verkar det som om dessa kyrkor nu andas nytt liv i en slags demonologi som kriminaliserar alla de judar som bor mellan floden Jordan och Medelhavet.

.......

Mellanösterns energi.

En ny era vad gäller Mellanösterns energi?

Postat av Stephen Brown den 9 januari 2012

Äntligen en god nyhet från Mel­lan­ös­tern efter nästan ett år av mesta­­dels då­liga.
Mellan­ös­terns energi­bild tog en vänd­­ning till det bättre när Cypern med­­­de­­lade den 28 de­cem­ber att natur­­gas hade upp­­täckts utan­­för den södra kus­ten där pros­pek­­te­ring hade på­­gått sedan sep­tember förra året. USA-baserade Noble Energy i Houston, före­taget som utför borr­ningen för den gemen­samma israe­lisk-grek­cyp­rio­tiska sats­ningen sade att fältet, som heter Afro­dite, kan inne­hålla så myc­ket som 5 till 8 mil­joner kubik­fot. Upp­täck­ten sägs vara till­räck­ligt stor för att förse Cy­pern med natur­gas för de kom­mande 240 åren, och ännu mer upp­munt­rande, kommer beske­det efter bara den första av 11 off­shore-om­råden utmar­kerade av den cyprio­tiska rege­ringen har under­sökts.
"Gas­fyndet i vårt lands exklu­siva ekono­miska zon skapar stora möjlig­heter för Cypern och dess folk, som vi ska ta på all­var och effek­tivt ut­nytt­ja för att tjäna all­män­he­tens in­tres­se", säger grek­cyprio­tiska VD Demetrios Chris­to­fias, vars utrikes­minister förra månaden var på besök USA och fick stöd för sitt natur­gas­projekt från utrikes­minister Hillary Clinton.
Denna spän­nande upp­täckt kommer defi­nitivt att ge ett upp­sving för en planerad Israel-Cypern-Grekland-ledning att förse Europa med gas. En 185-km pipeline för att få gas från israe­liska och grek­cyprio­tiska fält till en planerad förvätskningsanläggning på Cypern är redan på gång. Sådana gemensamma projekt för de tre länderna närmare varandra, eftersom de försöker utnyttja de misstänkt massiva energifyndigheter som ligger under Medelhavet. Noble säger en rörledning till Grekland skulle vara klar så tidigt som 2014 eller 2015. Före grekiska Cypern hade Israel också upptäckt enorma mängder offshoregasfält, som beskrivs som de största fyndigheterna över hela världen under det senaste decenniet, vilket man vill exportera.
Israel hade tidigare planerat att bygga en 460 km lång pipeline från Haifa till Ceyhan i Turkiet, men växande fientlighet mot Israel från Turkiets premiärminister Recep Erdogan och hans regering avslutade planeringen av det föreslagna projektet. Veckan som Cyperns gasfynd tillkännagavs sade Turkiets utrikesminister, Ahmet Davutoglu, inför hans riksdags utrikesutskott att turkiska politiken var att "tvinga Israel på knä." Och allt eftersom Erdogans islamistiska böjelser har vänt Turkiet till en fientlig makt efter att i decennier ha varit en allierad, har Israel sökt nya allianser med länder som Grekland och grekiska Cypern, som också känner sig hotade av Turkiet.
Det dröjde heller inte länge förrän Turkiets anti-israeliska hållning visade sig emot det grekcypriotisk-israeliska gasutvinningsföretaget. I september förra året hotade Turkiet att stoppa den gemensamma insatsen, sa att den grekcypriotiska regeringen inte hade rätt att teckna erbjudanden med Israel, trots att borrning skulle äga rum inom den grekiska Cyperns FN-utsedda exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Erdogan hade även kallat prospekteringsföretaget "galenskap".
Turkisk fientlighet är baserat på tron att ingen prospektering ska äga rum förrän en politisk uppgörelse nås med den Ankara-kontrollerade regeringen på den partitionerade öns norra del. Cypern har varit delat sedan 1974, då en kort grekcypriotisk kupp försökte förena ön med Grekland. Turkiet svarade med att invadera och ockupera Cyperns norra tredjedel, varefter de skickade tusentals nybyggare att bosätta sig där.
Den nya regeringen Turkiet etablerade i norra Cypern, som kallas den "turkiska republiken på norra Cypern", erkänns inte i någon huvudstad utom Ankara. Den södra grekcypriotiska regeringen har Cyperns FN-plats under namnet Republiken Cypern och är internationellt erkänd som representant för ö-nationen.
Trots sin svulstighet har turkiska ledare dock inte genomfört sina hot om våld för att stoppa prospektering och har bara engagerat i skrämseltaktik. Några dagar innan grekiska Cypern meddelade sitt gasfynd, besköt turkiska krigsfartyg den smala remsa av internationellt vatten som skiljer de grekcypriotiska och de israeliska naturgasfälten. Och när Noble Energy flyttade sin borrigg från israeliska vatten till position utanför Cyperns sydöstra kust i september förra året, begränsade turkiska örlogsfartyg och stridsflygplan klokt nog sina åtgärder till att skugga överföringen, att hålla sig utanför grekcypriotiska vatten och luftrum. Turkiet visste tydligen att den som attackerade en amerikansk oljerigg skulle betala ett högt pris genom ett artighetsbesök av den amerikanska Medelhavsflottan.
Detta är förmodligen också anledningen till att Turkiet har varit väldigt tyst på sistone om tidigare hot att bryta den israeliska blockaden av Gaza genom att dess örlogsfartyg skulle eskortera nästa konvoj av fartyg. I ett sådant fall skulle Israels mäktiga militär vara den som kallade Turkiet till svars. Om Turkiet kom ut näst bäst i en sådan konfrontation skulle den turkiska regeringen lida en enorm förlust av ansikte samtidigt som den försöker att etablera en ledande position i arabvärlden genom att konfrontera Israel. Så de har mest troligt beslutat att det är bättre att bara hålla sig till tom retorik för tillfället. De riskerar också det faktum att Erdogan för närvarande är en favorit hos Obama. efter att både Israel och alla arabledare är innerligt trötta på honom.
Turkiet sände dock sitt eget prospekteringsskepp in i grekcypriotiska vatten, nära israeliska gasfält, efter borrningen påbörjades i september förra året. Men detta drag utlöste en omedelbar militär respons. Två israeliska stridsflygplan flög genom turkcypriotiskt luftrum och över det turkiska fartyget medan en israelisk militär helikopter svävade ovanför. Turkiet skickade två stridsflygplan för att skugga de israeliska planen.
Genom att kräva att norra Cyperns Ankara-styrda regering borde ingå i den israelisk-grekcypriotiska gasprospekteringsaffären är det uppenbart att ett energi-fattigt Turkiet vill ha del av den rikedom som ligger under Medelhavet i ett område som kallas Levant Basin. Detta geografiska område sträcker sig från Egypten till Syrien, omfattar israeliska och grekcypriotiska vatten, och innehåller, enligt US Geological Survey, 122 biljoner kubikfot naturgas och okända mängder olja.
Den turkiska regeringens hot att eskortera hjälpkonvojer till Gaza sägs också motiveras delvis av att 4 miljarder dollar i gasreserver tros ligga utanför Gazas kust. Förutom att öka sin prestige i den islamiska världen genom att utmana Israel och hota att bryta blockaden med sina krigsfartyg, hoppas Turkiet att få en andel av denna inlåsta energi från en tacksam palestinsk regering efter det att en stat förklaras.
Men Erdoganregeringens fientlighet mot den Cypern-israeliska alliansen består av mer än bara en hunger efter nya energikällor. Enligt kolumnisten Robert Ellis känner turkarna östra Medelhavet som "mare nostrum" (vårt hav) och ser Israels växande inflytande där som ett hot mot dess önskade dominans. En turkisk minister ska ha sagt att "alla projekt i denna region kräver Turkiets godkännande." Men genom att fortsätta med sin gasprospektering med Cypern, Israel inte bara trotsar den turkiska regeringens påstådda inflytande utan utmanar även Erdogans neo-ottomanska politik att återupprätta Turkiet som stormakt i Mellanöstern. I vilken utsträckning islamisterna i Ankara har för avsikt att ta upp Israels utmaning återstår att se........

7 araber arresterade för attacker på väg 443.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/151546
Araberna, mellan 20-31 års ålder, kastade Molotovcocktails och klippstycken på civila bilar och arméfordon.
Av Gil Ronen
Först Publicerat: 1/9/2012, 1:57 PM

Rock throwing by PA Arabs
Stenkastning av PA-Araber
Israel news photo: Flash 90

Shin Bet har tillåtit publikation av denna händelse då sju araber från byn Harbata al-Masbah har arresterats för attacker på bilar som går på väg 443.
De misstänkta är i åldrarna 20 till 31. De har under utfrågning erkänt att do kastade branbbomber och klippstycken på denna huvudväg vid flera tillfällen. De var också inblandade i många upplopp och våldsamheter inklusive brandbomber och stenattacker på armestyrkor som opererade i byn.
De har anklagats för ett antal brott inför Yehuda militärdomstol inklusive att bära och äga vapen, produktion och kastande av brinnande föremål, och annat.
Domstol beslöt att kvarhålla dem till alla  legala procedurer är avklarade.
Ser man på terrorstatistiken inser man att sådana händelser är alltför vanliga för att TT ska skriva om det en enda gång, inte ens när de lyckas döda en jude och inte enbart skada- 
.......

Varför inga förväntningar på ett möte mellan Netanyahu och Abbas? Artikel om "illegala bosättningar".

 Varför påstår TT en sån sak, "inga förväntningar" och sen inte ens antyder varför de inte har några förväntningar?
Ett av problemen är de absolut omöjliga Obamaparametrarna:
Stopp för judiska bosättningar. Ingenting i Osloavtalet stöder detta, i detta avtal fick Arafat kontroll över area A, B till förhandlad fred, Israel fick lika mycket kontroll över area C, signerat av palestinierna. Araberna har byggboom i många delar, medan judar enligt Obama inte får bygga någonstans.
De förklarar inte att Israel med full rätt ockuperade ingenmanslandet Judéen/Samarien (som illegalt ockuperats av Jordanien när England lämnade mandatmakten, något Sverige aldrig erkände) i ett försvarskrig, som alltså kan avslutas den dag fredsförhandlingar slutförs, inte ett ögonblick innan. Det står i papperen som Obama inte orkat läsa och som hans rådgivare inte har tyckt vara lämpligt att lägga under hans nos.
Hur var den andra Obamaomöjligheten som stoppar alla förhandlingar? Jo, att ge araberna full kontroll över Israels hjärta och hjärna, Tel Aviv, den interntionella flygplatsen, genom att ge dem kontrol över Juda berg. Se bilderna på http://israelisverige.info/?p=8852
När representanterna för Israel och araberna, Yitzchak Molcho och Saeb Erekat möttes i Amman erkände de att där inte fanns många förhoppningar att det skulle ge något. Alla nationalister i Israel sa att om den israeliska regeringen skulle fortsätta sina fantasier och tro att det skulle bidra till fred om de gav än er till araberna utan att få ett dyft tillbaka, skulle de verkligen ställa till det, med demonstrationer i hela Israel.
 Att Abbas kräver att Osloavtalet bryts, nämner TT förstås aldrig. Här en översikt från denna länken:

Abbas krav bryter mot Osloavtalet.

Det finns en intressant aspekt av Abbas krav på att det ska bli ett "stopp" på vad han kallar för byggandet av "bosättningar". Ordet "bosättning" i sig är noga utvalt för att förmedla känslan av olaglighet och illegitimitet som Abbas önskar att associera med judisk närvaro i ett land som har bokstavligt talat varit judiskt i årtusenden, och som var arabiskt under nitton år - och även då bara på grund av ett brott mot folkrätten som begåtts av jordanierna 1948.
Mycket mer försåtligt är dock Abbas krav på att Israel inte ska bygga i dessa områden. Själva kravet utgör ett brott mot Osloavtalet, eller mer exakt av de interimsavtal mellan israeler och araber som undertecknades och bevittnades av EU, Egypten, Jordanien, Ryssland och Norge, och naturligtvis av USA, den 28 september 1995 (se artikel XVII, punkt. 1). Se bl.a. bilagan till FN-dokument A/48/486-S/26560 daterad den 11 oktober 1993.
Om du konsulterar ovannämnda dokumentation, särskilt artikel 27 i bilaga III (Civil Affairs bilaga), kommer du att notera att fullständiga rättigheter för byggbefogenheter ges till respektive myndigheter (i detta fall den israeliska regeringen, och "PA" eller "Palestinska myndigheten"). Judéen och Samarien delades upp i tre zoner: A, B och C. I område A överlämnades all kontroll (inklusive säkerhet) till den palestinska myndigheten. I zon B överlämnades all kontroll utom säkerheten till den palestinska myndigheten. Endast i Zon C - som inkluderar israeliska byar och israeliska militära anläggningar behölls full kontroll av de israeliska myndigheterna. I alla dessa zoner (inklusive C), hade situationen överenskommits mellan israeler, "palestinierna", och alla fick officiell sanktion i det ovan nämnda FN-dokumentet (ovan).
Så i själva verket är det juridiskt och moraliskt nonsens att hänvisa till Israel som "ockupationsmakt" i något av ovanstående områden, eller att hävda att Israel måste "stoppa byggandet" i zon C. Under de diskussioner som ledde till interimsavtalet 1995 hade PA begärt ett "följebrev" som skulle begränsa byggandet i zon C. Denna begäran drogs slutligen tillbaka.
När det gäller "bosättningarna", nybyggena, är det vanliga motivet för "olagligt" att deras existens är ett brott mot IV Genèvekonventionen. Detta är inte fallet, eftersom artikel II i ovannämnda konvention gäller "hel eller delvis ockupation" av territorium, ockuperat från en "hög fördragsslutande part". Eftersom Jordaniens beslag och påföljande annektering av Judéen och Samarien kom till efter ett angreppskrig, har inte Jordanien denna status. (International Law, Malcolm N. Shaw, femte upplagan, Cambridge University Press 2003, s. 1061-1063. Se även artikel XLII, Haagkonventionen 1907 och A. Gerson, Israel, Västbanken och internationell rätt). Att bevilja status som "hög avtalsslutande part" till Jordanien från 1948 och framåt skulle vara att i efterhand legitimera väpnat angrepp och markstöld. [Självklart är PLO inte en "hög avtalsslutande part" heller. - EoZ]
Det andra skälet konventionen inte gäller återfinns i punkt 6 i artikel XLIX, där det står: "Ockupationsmakt får inte deportera eller förflytta delar av sin egen civilbefolkning till det område som den ockuperar". För att citera professor Eugene V. Rostow, tidigare dekanus vid Yale Law School och USA:s statssekreterare, "De judiska bosättarna på Västbanken är i högsta grad frivilliga. De har inte blivit "deporterade" eller "överförda" till området av regeringen i Israel och deras förflyttning innebär ingen av de ohyggliga ändamål eller skadliga effekter på den befintliga befolkningen som är Genèvekonventionens mål att förhindra ".
Dessutom, för att citera professor Julius Stone (tidigare Challis professor i rättsvetenskap och internationell rätt vid universitetet i Sydney och gästprofessor i juridik vid University of New South Wales), "skulle ironin ... förskjutas långt in i det absurda om man hävdar att artikel 49 (6), som syftar till att förhindra en upprepning av folkmord av nazi-typ genom en politik som gör nazistiska storstadsområden judenrein, nu har kommit att betyda att ... Västbanken ... måste göras judenrein, om nödvändigt genom användning av våld från regeringen i Israel mot sina egna invånare. Sunt förnuft samt riktiga historiska och funktionella sammanhang utesluter en så tyrannisk tolkning av artikel 49 (6) ".
Jag upprepar: det finns inga rättsliga hinder alls för Israels byggande i zon C, och det är där de nu omtvistade "bosättningarna" [jag har börjat använda termen "nybyggen", vilket det betyder, men det har inte samma negativa klang som bosättningar fått på senare tid, efter att aldrig haft det innan] finns. Genom att kräva att bygget stoppas begår Mahommed Abbas ännu ett brott mot Osloavtalet (som han gjorde när han gick till FN i september 2011) och visar att varken han eller hans "palestinska myndighet" går att lita på.
.......

Är det Barak och Obama som sliter i Netanyahus koppel, eller går han själv för att pinka på lyktstolpen till vänster?

Där är nästan dagliga mediarapporter om kampen mellan vänstern och högern, som vann valet, men som vänstern hela tiden protesterar emot.
Vänstern håller i armén med Barak som försvarsminister som också har tagit på sig diverse andra roande uppgifter som att trakassera nybyggare i area C i Judéen/Samarien, som är helt under Israels kontroll fram till förhandlad fred, enligt Osloavtalet. Där finns egentligen ingen laglig anledning förutom att Barak hatar dom och de aldrig skulle välja honom.
Där är ett nytt lagförslag i Knesset, "Bosättningslagen" som säger att det är förbjudet att demolera ett nybygge som stått i fyra år och har minst 20 familjer. Om - som alltför ofta hänt - Fred Nu kommer med ett papper som säger att de representerar en arab som plötsligt, 18 år efter Osloavtalet, har upptäckt att han äger en bit land just där, så har fram till nu den extremvänsterstyrda Högsta Domstolen omedelbart godkänt det och bett om demolering av alla dessa familjers tillgångar, även om de har fått pengar och infrastruktur från staten, likson alla israeliska medborgare får. Barak var varit minst lika snabb att sända sina soldater och poliser att förstöra allt 4 på morgonen, och kasta ut barn och tillgångar på närmsta fält i närheten. Netanyahu försöker lyda Barak och tala emot lagen, men 67% av Likudröstarna har i en förfrågan sagt ja till lagen förstås, och 45% har sagt att de ska gå över till Liebermans parti om Netanyahu än en gång fånar sig på samma sätt, som han gjort ett antal gånger på sistone.
Om det kan bevisas att en arab plötsligt äger land där ska han kompenseras med land någon annanstans (eftersom han ändå inte utnyttjade det) eller pengar.
Ett tillhygge som använts av vänstern är Sasson-rapporten, där denna kvinna - nu i extremvänsterpartiet Meretz - under Sharons tid hittade på någon regel att olagligförklara många av nybyggena även om de ligger inom det israeliskkontrollerade area C. En professor har granskat rapporten, se länken, och säger att tolkningen att man får förstöra nybyggarnas tillgångar pga rapporten är helt fel, tvärtom handlar den om att auktorisera icke-auktoriserade nybyggen.
En annan rapport om hur Netanyahu gör sitt bästa för att slingra sig mot önskemålen från sina väljare.
Mera om lagförslaget.
Tjänstemän erkänner att de använder olagliga procedurer för att fördriva judar från Judéen/Samarien utan bevis för att något olagligt har skett.
 "Nybyggare i Samarien: Israel håller på att bli en diktatur".  Regeringen Netanyahu och Barak sänder beväpnade, maskerade män för att förfölja nybyggarna, 4 på morgonen, delar ut order om att de inte får passera gränslinjen mellan Judéen/Samarien och övriga Israel, helt i strid mot lagen. De maskerade männen skrämde livet ur folk genom att bryta sig in i personliga hem för att dela ut sina order. Ordningsmakten har inte hittat på några bevis på att de gjort något fel utan hotar och provocerar dem på detta vis i stället. Som det spekulerades om: hade en sådan person blivit nerskjuten av en nybyggare, vilket mycket lätt hade kunnat ske med sånt beteende, hade det blivit intressanta rubriker i vänsterpressen, som är majoritet i både Israel och Sverige.

 Ett annat problem i Israel är att Högsta Domstolen länge har varit ett centrum för extremvänstern. Nästa problem är att det har pågått länge pga inavel - domarna väljer själva nya domare och ingen som helst demokratisk process är inblandad. Nu har Netanyahu blandat sig in så enbart två av fyra nya är av samma extremvänsterfalang som anser att domstolen kan döma ut vad de valda Knessetledamöterna beslutat. Artikel om Knessethanteringen av ärendetSe en rapport om händelsen. Israels vänsterpress skriver hellre om fotboll.
.......

måndag 16 januari 2012

Obongo försöker hindra Israel från att försvara sig mot kärnvapen genom ett klia mullorna bak öronen.

TT:s totalt oinformerade artikel om att den årliga försvarsövningen mellan Israel och USA skjuts upp, passar bäst i Året Runt.
Övningen har hållits årligen, denna är planerad i ett år - och i senaste upplagan tycker TT att framskjutandet av övningen kan ha att göra med "ekonomiska problem" A7, Jpost talar om "tekniska problem", Ynews är rätt klara när de säger att det var "på USA:s begäran för att minska chansen för att mullorna i Iran ska göra i byxorna". Eller för att "minska spänningarna" som det så vackert heter, Obongon vill ju för allt i världen inte skrämma Iran från att tillverka kärnvapen i lugn och ro, väl medveten om att Israel blir den viktiga måltavlan. Passar honom som hand i handske. Han har jobbat stenhårt för varenda gnutta han tror möjligtvis kan ge honom en extra röst i valet. Och än mer valpengar från muslimerna världen över, än förra gången, då ofantliga summor kom i småbelopp som inte kan spåras.
Det tycks ju hela tiden varit någon intern kamp mellan Obongon och hans militär, i början av sin karriär sålde han bunker busters till Israel, som inte har någon användning mer än att spränga vad som ligger dolt i bergsrum.

 Här en analys av DEBKA. Originalet följer eftersom de har en tendens att rätt snabbt ta betalt för artiklarna. Därefter kopia av en artikel i WSJ, som har en tendens att försvinna än snabbare.
Öppen spricka mellan USA och Israel över Iran: Stor gemensam militär övning avbryts
15 januari 2012, 03:31 (GMT +02:00)
USA-israelisk osämja över åtgärder mot Iran kopplade in överväxeln söndag 15 januari när Svarta Huset avlyste övning kallades av Austere Challenge 12, det största gemensamma krigsspel USA och Israel har iscensatt, redo att äga rum under våren, i vedergällning för en kommentar av Israels vice premiärminister Moshe Yaalon i en tidig morgonradiointervju. Han sade att USA var tveksamma till sanktioner mot Irans centralbank och olja av rädsla för en spik i oljepriset.
Brålet mellan Washington och Jerusalem är nu i det fria, och orsakar utan tvekan glädjetjut i Teheran.
Ingenting sades om 9000 amerikanska trupper som redan landat i Israel tidigare denna månad för en längre vistelse. Inte heller talade man om det förestående besöket av general Martin Dempsey, ordförande för den gemensamma amerikanska Chiefs of Staff, som kommer på torsdag.
Övningen har officiellt skjutits upp från våren 2012 till sista kvartalet över "budgetrestriktioner" - ett självklart diplomatiskt talesätt för annullering. Det utfärdades omgående på en ovanligt tidig timme Washingtontid, för att understryka Obama-administrationens totala avståndstagande från alla förberedelser att attackera Iran och att betona sin ståndpunkt att om en attack ägde rum, skulle Israel ensam vara ansvarig.
Israels vice premiärminister inflammerade ytterligare en av de mest akuta meningsskiljaktigheter i historien om de amerikansk-israeliska relationerna under Obama-administrationens invändningar mot en Israelisk militär aktion mot Irans kärntekniska anläggningar i någon form. Yaalon vågade sig in i den knepiga terrängen när han påpekade att USA:s kongress hade visat att de ville lösa problemet genom att införa lagstiftning för sanktioner som verkligen bet. Men Vita huset "tvekade." Han fortsatte med att säga: "En militär operation är sista utvägen, men Israel måste vara redo att försvara sig."
Friktionen ökade redan förra veckan av den djupa harm som  väcktes i Israel av Washingtons hårda fördömande av mordet i onsdags, 11 januari av kärnfysikern Prof. Mostafa Ahmadi-Roshan, och ett absolut förnekande av all inblandning från USA.
Även om Teheran sedan dess har anklagat USA för attacken,har den i Svarta Huset behandlats  som ett trotsigt tecken på en annalkande ensidig israelisk militär operation mot Iran till vilken USA:s förvaltning är benhårt emot.
Fredag 13 januari meddelade Pentagon den betydande ackumuleringen för att bekämpa makten kring Iran, stationering av nästan 15.000 soldater i Kuwait - två arméinfanterier brigader och en helikopterenhet - och att hålla två hangarfartyg i regionen: USS Carl Vinson, USS John Stennis och deras attackgrupper.
Militära källor rapporterar att ett tredje hangarfartyg kommer att ansluta sig, USS Abraham Lincoln, och är också på väg till Persiska viken.
Denna massiva militära uppbyggnad visar att antingen uppskattar president Obama oddsen för en Israelisk attack som hög och han vill stärka försvaret av USA:s militära resurser mot iranska repressalier - eller alternativt att USA tänker hinna före Israel och attackera Iran självt .
Det officiella syftet med general Dempsey besök nästa torsdag var tänkt att samordna mellan de amerikanska väpnade styrkorna och IDF. Men hans främsta syfte var ett annat försök att avråda Israels regering och militära ledare från planer att slå till Iran utan Washingtons samtycke.
Den uppfunna anledningen om "budgetrestriktioner" för att avbryta Austere Challenge 12 är svår att tro på eftersom de flesta av pengarna redan har använts att flyga in 9000 amerikanska trupper till Israel den här månaden. Även om övningen de skulle ha deltagit i kallades att "testa flera israeliska och amerikanska luft-och missilförsvarssystem", meddelade befälhavaren i USA: s Third Air Force Lt Gen Frank Gorenc att händelsen var mer en "utplacering" än en "övning".
Dess annullering lämnar Washington och Jerusalem osams inom fyra huvudområden:
1. President Obama tror att han rusar igenom sanktionerna mot Irans centralbank CBI och begränsningar av Irans oljeförsäljning med all möjlig hastighet. Han behöver tid att övertala fler regeringar att stödja honom. Israel ser få verkliga framsteg i de krypande diplomatiska ansträngningarna att hitta uppbackare och är otålig för handling. I den takt sanktionerna går igenom kommer de inte på plats före utgången av 2012 och då kommer Iran redan att ha förvärvat ett kärnvapen.
Israeliska ledare misstänker också att Obama-administrationen avsiktligt segdrar det i hopp om att uppmuntra Iran att inleda förhandlingar för att undvika en militär kraftmätning. De påpekar att alla tidigare förhandlingsrundor utnyttjades av Iran för att gå framåt i sin kärnvapenutveckling, fria från internationella krångel.
2. President Obama insisterar på att USA ensam anfaller Iran utan någon israelisk militär inblandning. Detta skulle lämna honom fritt att besluta ensam när och hur en operation ska genomföras. Han räknar med att det skärpta militära och underrättelsesamarbetet han har inlett mellan de två väpnade styrkorna och myndigheterna ska skydda Washington från att plötsligt stå inför en ensam israelisk åtgärd.
Men Israel har vägrat att göra detta åtagande - även i ansiktet på amerikanska tjänstemän som har arbetat hårt med operation övertalning.
3. USA: s militära strateger räknar med att en iransk vedergällning för en attack på deras kärnanläggningar kommer att vara återhållsam och begränsas till vissa amerikanska militära resurser i regionen, israeliska mål och installationer olja i Persiska viken, bland annat en tillfällig och partiell stängning av sundet Hormuzsundet, där en femtedel av världens olja passerar.
De förväntar sig att Israel avstår från att slå tillbaka efter iranska attacker och lämnar payback-alternativet helt i amerikanska händer. Amerikanska tjänstemän har sagt att de fruktar att en israelisk overkill skulle tippa hela den amerikanska militära operationen i obalans och generera oförutsedda konsekvenser.
De inkommande amerikanska trupperna var därför beväpnade med sofistikerade antimissil-missiler THAAD-system (lätta att transportera Terminal High Altitude Area Defense) för att visa den israeliska regeringen att USA skulle hålla koll på alla militära rörelser mot Iran - offensiva och defensiv lika.
På dessa tre punkter är USA och Israel oense. Varken premiärminister Benjamin Netanyahu, inte heller försvarsminister Ehud Barak eller vice premiärminister Yaalon, som är ansvarig för alla beslut om Iran, är villiga att lägga all sin tillit till att försvara Israel i amerikanska händer eller avstå från ensidiga militära alternativ mot Iran. De tror på USA:s tjänstemän när de påstår att administrationen är beredd att förhindra Iran att skaffa kärnvapen, men de vill se bevis på handling som backar upp retoriken. Mot bakgrund av trovärdig information att Iran är mycket nära att nå sina nukleära mål, håller Israel håller på dess militära alternativ över amerikanska invändningar.

 US, Israel in open rift over Iran: Big joint military drill cancelled 

DEBKAfile Exclusive Analysis January 15, 2012, 3:31 PM (GMT+02:00)
Barak Obama
US-Israeli discord over action against Iran went into overdrive Sunday, Jan. 15 when the White House called off Austere Challenge 12, the biggest joint war game the US and Israel have every staged, ready to go in spring, in reprisal for a comment by Israeli Deputy Prime Minister Moshe Yaalon in an early morning radio interview. He said the United States was hesitant over sanctions against Iran's central bank and oil for fear of a spike in oil prices.
The row between Washington and Jerusalem is now in the open, undoubtedly causing celebration in Tehran.
Nothing was said about the 9,000 US troops who landed in Israel  earlier this month for a lengthy stay. Neither was the forthcoming visit by Gen. Martin Dempsey, Chairman of the Joint US Chiefs of Staff, Thursday mentioned.
 The exercise was officially postponed from spring 2012 to the last quarter of the year over "budgetary constraints" – an obvous diplomatic locution for cancellation.  It was issued urgently at an unusually early hour Washington time, say DEBKAfile's sources, to underscore the Obama administration's total disassociation from any preparations to strike Iran and to stress its position that if an attack took place, Israel alone would be accountable.
Israel's Deputy Prime minister further inflamed one of the most acute disagreements in the history of US-Israeli relations over the Obama administration's objections to an Israel military action against Iran's nuclear sites in any shape or form. Yaalon ventured into tricky terrain when he pointed out that US Congress had shown resolve by enacting legislation for sanctions with real bite. But the White House "hesitated." He went on to say: "A military operation is the last resort, but Israel must be ready to defend itself."
The friction was already fueled last week by the deep resentment aroused in Israel by Washington's harsh condemnation of the assassination last Wednesday, Jan. 11, of the nuclear scientist Prof. Mostafa Ahmadi-Roshan, and absolute denial of any US involvement.
Although Tehran has since accused the United States of the attack, the White House treated it as the defiant sign of an approaching unilateral Israeli military operation against Iran to which the administration is adamantly opposed.
Friday, Jan. 13, the Pentagon announced the substantial buildup of combat power around Iran, stationing nearly 15,000 troops in Kuwait - two Army infantry brigades and a helicopter unit – and keeping two aircraft carriers the region: The USS Carl Vinson, the USS John Stennis and their strike groups.
DEBKAfile's military sources report that a third aircraft carrier and strike group, the USS Abraham Lincoln, is also on its way to the Persian Gulf.
This massive military buildup indicates that  either President Obama rates the odds of an Israel attack as high and is bolstering the defenses of US military assets against Iranian reprisals - or, alternatively, that the United States intends to beat Israel to the draw and attack Iran itself.
The official purpose of Gen. Dempsey's visit next Thursday was supposed to be coordination between the US armed forces and the IDF. But his main object was another try to dissuade Israel's government and military leaders from plans to strike Iran without Washington's prior consent.
The "budgetary constraints" pretext for cancelling Austere Challenge 12 is hard to credit since most of the money has already been spent in flying 9,000 US troops into Israel this month. Although the exercise in which they were to have participated was billed as testing multiple Israeli and US air and missile defense systems, the exercise's commander, US Third Air Force Lt. Gen. Frank Gorenc, announced that the event was more a "deployment" than an "exercise."
Its cancellation leaves Washington and Jerusalem at loggerheads in four main areas:
1.  President Obama believes he is rushing through the sanctions against Iran's central bank CBI and oil restrictions with all possible speed. He needs time to persuade more governments to support him. Israel sees little real progress in the crawling diplomatic bid for backers and is impatient for action. At the rate the sanctions are going through, they will not be in place before the end of 2012 and by then, Iran will have already acquired a nuclear weapon.
Israeli leaders also suspect that the Obama administration may be foot-dragging deliberately in the hope of encouraging Iran to enter into negotiations and so avoid a military showdown. They point out that all previous rounds of talks were exploited for Iran's forward leaps in their nuclear weapon drive, free of international hassle.
2.  President Obama insists on the US acting alone in attacking Iran with no Israeli military involvement. This would leave him free to decide exclusively when and how to stage an operation. He is counting on the tightened military and intelligence cooperation he has instituted between the two armed forces and agencies to safeguard Washington against the surprise of a lone Israeli action.
But Israel has declined to make this commitment - even in the face of US officials' efforts at persuasion.
3.  US military strategists are counting on an Iranian reprisal for an attack on its nuclear sites to be restrained and limited to certain US military assets in the region, Israeli targets and oil installations in the Persian Gulf, including a temporary and partial closure of the Strait of Hormuz, through which one fifth of the world's oil passes.
They expect Israel to refrain from striking back for Iranian attacks and to leave the payback option entirely in American hands. US officials have said they fear an Israeli overkill would tip the entire American military operation into imbalance and generate unforeseen consequences.
The incoming US troops were therefore armed with the sophisticated missile interceptorTHAAD systems (easily transportable Terminal High Altitude Area Defense hit-to-kill weapons) to show the Israeli government that the US would stay on top of all the military moves against Iran - offensive and defensive alike.
On these three points, the US and Israel disagree. Neither Prime Minister Binyamin Netanyahu, nor Defense Minister Ehud Barak or Deputy Prime Minster Yaalon, who are responsible for all decisions on Iran, are willing to put all their trust for defending Israel in American hands or relinquish unilateral military options against Iran. They believe US officials when they assert that the administration is prepared to prevent Iran acquiring a nuclear weapon, but they want to see proof of the pudding and actions to back up the rhetoric. In the light of credible intelligence that Iran is very close to achieving its nuclear goal, Israel is holding on to its military option over American objections.

 Här en artikel från Wall Street Journal som lär försvinna snart.

U.S. Warns Israel on Strike

Officials Lobby Against Attack on Iran as Military Leaders Bolster Defenses 

By ADAM ENTOUS, JULIAN E. BARNES and JAY SOLOMON

WASHINGTON—U.S. defense leaders are increasingly concerned that Israel is preparing to take military action against Iran, over U.S. objections, and have stepped up contingency planning to safeguard U.S. facilities in the region in case of a conflict.
[USIRAN] Associated Press
Iranians on Friday carried the flag-draped coffin of Mostafa Ahmadi Roshan, a scientist working in Iran's nuclear sector assassinated in Tehran.
President Barack Obama, Defense Secretary Leon Panetta and other top officials have delivered a string of private messages to Israeli leaders warning about the dire consequences of a strike. The U.S. wants Israel to give more time for the effects of sanctions and other measures intended to force Iran to abandon its perceived efforts to build nuclear weapons.
Stepping up the pressure, Mr. Obama spoke by telephone on Thursday with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and U.S. Gen. Martin Dempsey, chairman of the Joint Chiefs of Staff, will meet with Israeli military officials in Tel Aviv next week.
The high-stakes planning and diplomacy comes as U.S. officials warn Tehran, including through what administration officials described Friday as direct messages to Iran's leaders, against provocative actions.

Related Video


Iranian officials blame the U.S. and Israel for the killing of one of the country's nuclear scientists who was blown up in his car on Wednesday. Video Courtesy of Reuters.
Tehran has warned that it could retaliate to tightened sanctions by blocking oil trade through the Strait of Hormuz. On Thursday, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei vowed to punish the perpetrators of the assassination—blamed by Iran on the U.S. and Israel—of an Iranian scientist involved in the nuclear program.
The U.S. denied the charge and condemned the attack. Israel hasn't commented.

Mutual Contempt

Insults, taunts and threats between Israel and Iran have been heating up in recent months:
  • Oct. 31, 2011: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, to the Knesset: 'Security is not just about defense' but also 'the ability to attack.'
  • Nov. 5: Israeli President Shimon Peres, in a television interview, says a strike against Iran by Israel and other countries is 'more and more likely.'
  • Nov. 18: Iranian Parliament Speaker Ali Larijani: 'If the Zionists like to sit on wheelchairs, then they should attack Iran.'
  • Nov. 21: Iranian Brig. Gen. Ali Hajizadeh: 'One of our big wishes is that they take this action … We are eager to … throw the enemies of Islam and Muslims to the garbage can of history.'
  • Jan. 2, 2012: Iranian President Mahmoud Ahmadinejad: 'Iran must expand its relations with all countries, except the illegal Zionist regime and the U.S. administration.'
  • Jan. 10: Israel Defense Forces Chief of Staff Lt. Gen. Benny Gantz: '2012 will be a critical year in the connection between Iran gaining nuclear power, changes in leadership, continuing pressure from the international community and events that happen unnaturally.'
  • Jan. 11: IDF Brig. Gen. Yoav Mordechai, on the killing of Iranian nuclear scientist Mostafa Ahmadi Roshan: 'I don't know who brought the Iranian scientist to account. But I certainly won't shed a tear for him.'
  • Jan. 12: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, on Roshan's killing: 'Another black page to the heavy records of crime and savageness of the terrorism-centered Zionist regime [of Israel] and its sympathizers in the White House and the West.'
Source: WSJ research
The U.S. and Iran, however, have taken steps in recent days apparently designed to ease tensions. Iran has agreed to host a delegation of United Nations nuclear inspectors this month. The U.S., meanwhile, has twice this month rescued Iranian sailors in the region's seas.
Covert efforts by Israel's intelligence service to prevent Tehran from developing nuclear weapons have been credited with slowing the program without the high risk of military conflict that could be sparked by an airstrike. Iran says its nuclear program is for peaceful uses.
But Israel has declined to rule out a strike, as has the U.S.
"It is the policy of the Israeli government, and the Obama administration, that all options remain on the table. And it is crucial that the ayatollahs in Tehran take this policy seriously," said Michael Oren, Israel's ambassador to the U.S.
Mr. Netanyahu said in a recent interview that Iran has begun to "wobble," a signal some U.S. officials believe suggests he is willing to follow the current U.S. strategy, which seeks to avoid a military confrontation with Iran.
"Recent comments by the Israelis show they understand how tough the sanctions we've put in place are and are giving them time to work," said a senior Obama administration official.
The U.S. military is preparing for a number of possible responses to an Israeli strike, including assaults by pro-Iranian Shiite militias in Iraq against the U.S. Embassy in Baghdad, according to U.S. officials.
The U.S. believes its embassy and other diplomatic outposts in Iraq are more vulnerable following the withdrawal of U.S. forces last month. Up to 15,000 U.S. diplomats, federal employees and contractors are expected to remain in Iraq.
In large measure to deter Iran, the U.S. has 15,000 troops in Kuwait, and has moved a second aircraft carrier strike group to the Persian Gulf area.
It has also been pre-positioning aircraft and other military equipment, officials say. Arms transfers to key allies in the Gulf, including the United Arab Emirates and Saudi Arabia, have been fast-tracked as a further deterrent, officials say.
Israeli officials said Mr. Netanyahu's government continues to closely coordinate with the U.S. in responding to the Iranian threat. "Israel believes that heightened sanctions combined with a credible military threat may dissuade the Iranian regime from developing nuclear capabilities," Mr. Oren said.
Mr. Panetta and other top officials have privately sought assurances from Israeli leaders in recent weeks that they won't take military action against Iran. But the Israeli response has been noncommittal, U.S. officials said.
U.S. officials briefed on the military's planning said concern has mounted over the past two years that Israel may strike Iran. But rising tensions with Iran and recent changes at Iranian nuclear sites have ratcheted up the level of U.S. alarm.
"Our concern is heightened," a senior U.S. military official said of the probability of an Israeli strike over U.S. objections.
Tehran crossed at least one of Israel's "red lines" earlier this month when it announced it had begun enriching uranium at the Fordow underground nuclear facility near the holy city of Qom.
The planned closing of Israel's nuclear plant near Dimona this month, which was reported in Israeli media, sounded alarms in Washington, where officials feared it meant Israel was repositioning its own nuclear assets to safeguard them against a potential Iranian counterstrike.
Despite the close relationship between the U.S. and Israel, U.S. officials have consistently puzzled over Israeli intentions. "It's hard to know what's bluster and what's not with the Israelis," said a former U.S. official.
Inside the Israeli security establishment, a sort of good cop, bad cop routine, in which Israeli officials rattle sabers amid a U.S. scramble to restrain them, has assumed its own name: "Hold Me Back."
Some American intelligence officials complain that Israel represents a blind spot in U.S. intelligence, which devotes little resources to Israel. Some officials have long argued that, given the potential for Israel to drag the U.S. into potentially explosive situations, the U.S. should devote more resources to divining Israel's true intentions.
—Charles Levinson and Siobhan Gorman contributed to this article.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-och-israel-skjuter-upp-manover
 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iran-skyller-mord-pa-israel_6761683.svd
 http://www.skanskan.se/article/20120111/TTUTRIKES/301119967/1400/-/iran-skyller-mord-paring-israel

Israel-USA samövar i Israel, “Austere Challenge 12”, (Bister utmaning)

USA och Israel har sin största samövning någonsin, som har planerats länge. Se t.ex. Washington Post, Debka, Arutz-7, Här en översättning av Debkaartikeln.

Tusentals amerikanska soldater landar i Israel. Hangarfartyg kommer snart

Exklusiv Rapport 6 Jan 2012, 18:41 (GMT +02:00)
Tusentals amerikanska trupper började komma till Israel denna vecka. Ledande amerikanska militära källor berättade fredag 6 januari att många skulle stanna fram till slutet av året som en del av USA-IDF-utbyggnaden i beredskap för en militär attack mot Iran och dess eventuella eskalering till en regional konflikt. De kommer att få sällskap av ett amerikanskt hangarfartyg. Stridsflygplan på däck kommer att flyga uppdrag med israeliska  flygvapnet. De 9000 amerikanska militärerna som samlas i Israel inom de närmaste veckorna är mestadels flygare, jaktplan med missilteam, marinsoldater, sjömän, tekniker och underrättelseofficerare.
De inkommande amerikanska soldaterna kategoriseras officiellt som deltagare i Bister Utmaning 12, det största gemensamma amerikansk-israeliska krigsspel som någonsin hållits.
Manövern kallades ursprungligen Juniper Stallion 2012. Men det ändrade namn efter kommentarer som hördes från övningens befälhavare, US Tredje flygvapnets Lt Gen Frank Gorenc under hans besök för två veckor sedan, att den kommande händelsen är mer en "samling inför anfall" än en "övning", vilket bekräftade att Washington har utökat sitt uppdrag. Den gemensamma styrkan kommer nu att vara på plats redo för ett beslut att attackera Irans kärntekniska anläggningar eller annan nödsituation inför krig.
Det beslutades i sista minuten i Washington och Jerusalem att tillkännage den kommande Bister Utmaning 12 på torsdagkvällen, Jan 5, innan bulletinen släpptes av Teheran om att ytterligare en iransk militärövning vid Hormuzsundet skulle ske i februari, även om dess 10-dagars övning i denna arena slutade redan måndag 2 januari.
Det tidiga informationssläppet beslutades i samråd mellan USAs försvarsminister Leon Panetta, Israels försvarsminister Ehud Barak och de två armécheferna, amerikanska General Martin Dempsey och Lt Gen Benny Gantz.
Brittiske försvarsministern Phillip Hammond, på besök i Washington, fördes in i diskussionen.
Utskriften till amerikanska korrespondenter från Hammonds samtal i den amerikanska huvudstaden bekräftade att Storbritannien är redo att slå till Iran om Hormuzsundet stängs.
Meningen utelämnades dock från den brittiska ministerns uttalanden vid en presskonferens efter en sista minutenbegäran från Panetta, vilket innebär att Obama-administrationen har intresse av att hålla en låg profil om planer för att attackera Iran.
Teheran går också en spänd lina. De iscensätter militärmanövrar med några dagars mellanrum för att försöka övertyga det iranska folket att dess ledare är fullt beredda att försvara landet mot en amerikansk eller israelisk attack mot landets nationella kärnenergiprogram. Med detta knep förblir Irans mark-, sjö-och luftstridskrafter i konstant krigsberedskap för att förhindra någon överraskningsattack.
Den gemensamma amerikansk-israeliska drillen kommer att testa flera israeliska och amerikanska luftvärnssystem mot inkommande missiler och raketer, enligt den officiella kommunikén.
Militära källor tillägger att de också kommer att öva avlyssning av missiler och raketer som kommer in från Syrien, Hizbollah i Libanon och Hamas på Gazaremsan.
Det blir inte första gången ett amerikanskt hangarfartyg lägger till i Israel för gemensamma operationer med det israeliska flygvapnet. Den 9 juni 2010 ankrade USS Truman i Israel för att testa ett gemensamt samgående mot Iran och dess allierade. Hangarfartyget och dess flyg-och sjöstridskrafter Strike Force iscensatte sedan gemensamt skjutningar med det israeliska flygvapnet över Negev i söder.
Washington och Jerusalem gör sitt yttersta för att presentera en perfekt synkroniserad militär front mot Iran: amerikanska officerare är stationerade på IDF kommandocentraler och israeliska officerare placeras på det amerikansk-europeiska kommandot-EUCOM. Samtidigt avslöjar militära källor att full enighet inte nåtts om varenda särskilda gemensamma operation mot Iran, och man går vidare........


Bilder på Facebook från förra övningen.

Gazaterroristerna sände 2 illegala missiler per dag mot israels civilbefolkning under 2011

Totalt 680 raketer, granater och Gradmissiler sköts in i södra Israel, 80 av dem Grads.

Hur många procent har TT rapporterat?
Av Gil Ronen
Först Publicerat: 2012/01/05, 22:10
Terrorister sköt i genomsnitt nästan två missiler om dagen mot Israel 2011. Under året har 680 raketer, granater och Grad-missiler avfyrats emot södra Israel, enligt uppgifter från Home Front Command och rapporterat på IDFs webbplats.
Åttio Grad missiler avfyrades mot Israel under 2011, jämfört med två förra året. Grads har en längre räckvidd och en mer dödlig explosiv nyttolast än andra raketer som avfyrats mot Israel.
30% av alla raketattacker under 2011 ägde rum under tre perioder av upptrappning, totalt ca 15 dagar totalt. Fem raketer föll på eller nära byggnader i Israel.
The Home Front Commands södra distrikt fortsatte att uppgradera varningssystem för invånarna i södra Israel. Förutom sirensystemet arbetar hemmafronten Command på att förbättra mobiltelefon, Internet och TV-varningssystem.
"Sedan Operation Cast Lead har sirenerna har förbättrats och idag de fungerar mycket bättre", säger en högt uppsatt Home Front Command tjänsteman.
tjänstemannen sade att planen att förstärka bostäder inom 4,5 kilometer från Gaza och läroanstalter inom sju kilometer från gränsen är delvis kompletta och att inom två år blir alla skolor inom 15 kilometer från gränsen befästa........