torsdag 30 april 2015

Löfvén beskriver hur det är at DÖ. Länkar.

Löfvéns mest intellektuella uttalande.
Löfvén beskriver sina suddiga tankar om Sveriges DÖD. Läs
http://www.exponerat.net/lofven-svart-att-regera-utan-do/
från
http://www.hd.se/nyheter/skane/2015/04/29/lofven-svart-att-regera-utan-do/

Artikeln har fått många fula kommentarer på FB, jag ville bara ge länken till vansinnet. Sossarna styrda av Miljöpartiet och yttersta vänstern.Just släppt för publikation: Hamas planerade mega-attack mot Israel.

Släppt för Publikation: Hamas Mega-Terror KidnappningsPlanHamas planerade ett förödande mass-bortförande av invånare från Kerem Shalom i första veckan av Operation Protective Edge.

Genom Gil Ronen
Först Publish: 2015/04/29, 07:31

Israel levererarar mer än 15,000 ton cement och byggnadsmaterial till Gaza. Vad får de i gengäld?

Har någon mer än jag inte sett en enda bild av ett nybyggt hus i Gaza? Denna kravlösa leverans har fått mycket kritik när man vet att Hamas samtidigt träningsskjuter nya raketer över Medelhavet och gräver nya tunnlar - med grävmaskiner de kan köpa för de enorma summor de får, bl.a. från Abbas och således Sverige.

Andra artiklar (inga i svenska massmedia vad jag sett)

Israel Lets 14,000 Tons of Building Material into Gaza

(  läs kommentarer)

Propalestinierna klagar i högan sky att terroristern inte får nog gratis från fienden Israel. Inte någon klagan att inget kommer från Egypten.

onsdag 29 april 2015

Sveriges enorma bidrag till Nepal.

Det senaste om Nepalkatastrofen.

Jag hittade två översiktsbilder via Google så du kan se själv.Och en annan eftersom den första är ofullständig men med andra detaljer.

Svensk hjälpinsats i skalvplågat Nepal

Sverige bidrar med 13 miljoner kronor i räddningsinsats till Nepal
(Till ett helt land. Jämfört med 1500 miljoner till Abbas för att mörda judar.)

Svensk hjälpinsats på väg till Nepal

Och hur mycket har de rika arabländerna hjälpt till?


Israels biståndslag till Nepal större än något annat lands

[Se bilder i originalet nedan.]

Fältsjukhus börjar arbetet; nästan 2.000 israeler evakuerade sedan i lördags; bara en israelisk fortfarande försvunna

Av TimesofIsrael April 29, 2015, 03:08 6

Israels biståndslag till den jordbävningsdrabbadeHimalaya nationen i Nepal är den största i arbetskraft i ett internationellt biståndsuppdrag.

Över 250 läkare och räddningspersonal var en del av en IDF- delegation som landade tisdagen i den nepalesiska huvudstaden Katmandu, i kölvattnet av lördagens magnitud-7,8 jordbävning som ödelade stora delar av det bergiga landet och dödade minst 5000 och lämnade kanske 8.000 sårade och tiotusentals söker tak över huvudet och mat.

Den israeliska gruppen inrättade ett fältsjukhus med 60 bäddar som startade sin verksamhet på onsdagen i samordning med den lokala armésjukhuset.

Nepals premiärminister Sushil Koirala och den nepalesiska arméns stabschef besökte fältsjukhuset för att delta i dess öppningsceremoni.

Dussintals israeliska backpackers är strandsatta i fjärran delar av landet, särskilt i Gosainkunda sjöområde. UD säger att bara en israel, Or Asraf fortfarande är försvunnen av de 2000 som var i landet när skalvet slog till lördag. En rapport onsdag eftermiddag på kanal 2 sade att Asraf sågs vid liv en timme efter skalvet, men informationen var i andra hand och inte bekräftad. Israeliska räddningsteam hoppas kunna avsluta att lokalisera och extrahera den sista av de strandsatta backpackers i slutet av dagen onsdagen.

Asraf var måttligt sårad och kämpade med IDF i krig i förra sommarens Gaza. Efter att ha återhämtat sig från sina skador och avslutat sin militärtjänst gick han backpacking i Nepal, en populär destination för post-arméisraeler, och planerade att återvända till Israel i juli.

Israels stödkonvoj till jordbävningsdrabbade nationer är den största som någonsin sänts av IDF utomlands. Israel har haft utplacerade fältsjukhus till Haiti, Filippinerna och Japan under de senaste åren efter naturkatastrofer.

Enligt de siffror som rapporterats av CNN, var Israels totala delegations offentliga stöd, inte medtäknar flera privata biståndsgrupper, till antal 260 personer, mer än alla andra stödinsatser som granskats av CNN kombinerat. Den näst största delegationen, från Storbritannien, uppgick till 68 personer, följt av Kinas 62, USA:s 54 och Sydkoreas 40. Taiwan skickade 20 personer, Italien 15 och Frankrike 11. [Sverige 0]


[bild nedan]

I biståndspengar har Israel varit sämre. Ledande vad gäller förpackningar med medel avsedda att ge förnödenheter och hjälpa till att upprätthålla det lokala räddningsarbetet kom USA med 10 miljoner dollar, följt av Storbritannien med $ 5.000.000, Kanada med $ 4,1, Australien och Norge med $ 3.900.000 vardera och EU med 3,25 $ m. Israel har inte skickat pengar.

Israel leder också i sina ansträngningar att rädda sina strandsatta landsmän.

Kanske 2.000 israeler var i Nepal när skalvet slog till lördag. De allra flesta har räddats, med de förväntade återstående är dussintals och bara en israel redovisas. Fyra plan sändes i luftbro med israeler, tillsammans med helikoptrar och jeepar hyrs för ansträngningen, medan en kombination av IDF och försäkringsföretag sponsrade räddningsteam och olika frivilliggrupper som hjälpte till att nå nästan alla israeler strandsatta i avlägsna delar av det bergiga landet.

Däremot var  där1.400 franska medborgare i landet när skalvet slog till, 676 förblir oredovisade. Omkring 550 australier var i Nepal på lördagen; över 300 har ännu inte påträffats av myndigheterna. Av 4.000 kinesiska medborgare, är 683 fortfarande försvunna.
Israel’s aid team to Nepal larger than any other country’s

Field hospital begins work; nearly 2,000 Israelis evacuated since Saturday; just one Israeli remains unaccounted for

BY TIMES OF ISRAEL STAFF April 29, 2015, 3:08 pm 6Israeli soldiers establish a field hospital together with Nepalese army, in Nepal, following the deadly earthquake. on April 29, 2015. (Photo credit: IDF Spokesperson)

Israel’s aid team to the earthquake-battered Himalayan nation of Nepal is the largest in manpower of any international aid mission.

Over 250 doctors and rescue personnel were part of an IDF delegation that landed Tuesday in the Nepalese capital, Kathmandu, in the wake of Saturday’s magnitude-7.8 earthquake that devastated large swaths of the mountainous country, killing at least 5,000 and leaving some 8,000 wounded and tens of thousands seeking shelter and food.

The Israeli group set up a field hospital with 60 beds that began operations on Wednesday in coordination with the local army hospital.

Nepal’s Prime Minister Sushil Koirala and the Nepalese Army’s chief of staff visited the field hospital to attend its opening ceremony.

Dozens of Israeli backpackers are stranded in far-flung areas of the country, especially in the Gosainkunda lakes area. The Foreign Ministry says only one Israeli, Or Asraf, remains unaccounted for of the 2,000 who were in the country when the quake hit Saturday. A report Wednesday afternoon on Channel 2 suggested that Asraf was seen alive and well an hour after the quake, but the information was second-hand and not confirmed. Israeli rescue teams hope to finish locating and extracting the last of the stranded backpackers by the end of the day Wednesday.

Asraf was moderately wounded fighting with the IDF in last summer’s Gaza war. After recovering from his injuries and completing his army service, he went backpacking in Nepal, a popular destination for post-army Israelis, and was slated to return to Israel in July.

Israel’s aid convoy to the quake-stricken nation is the largest ever sent by the IDF overseas. Israel has deployed field hospitals to Haiti, the Philippines and Japan in recent years following natural disasters.

According to figures reported by CNN, Israel’s total official aid delegation, not counting several private aid groups, numbers 260 people, more than all the other aid efforts examined by CNN combined. The next-largest delegation, from the United Kingdom, numbers 68 people, followed by China’s 62, the US’s 54 and South Korea’s 40. Taiwan sent 20 personnel, Italy 15 and France 11.


Israeli soldiers set up a field hospital together with the Nepalese army in Nepal following the deadly earthquake on April 29, 2015. (IDF Spokesperson)

In aid money, Israel performs rather less well. Leading the pack with funds intended to provide for emergency supplies and help sustain local rescue efforts came the United States with $10 million, followed by the UK with $5 million, Canada with $4.1m, Australia and Norway with $3.9 million each and the EU with $3.25m. Israel did not send money.

Israel also leads in its efforts to rescue its stranded countrymen.

Some 2,000 Israelis were in Nepal when the quake struck Saturday. The vast majority have been rescued, with the remaining number estimated in the dozens and just one Israeli unaccounted for. Four planes were sent to airlift Israelis out, along with helicopters and jeeps rented for the effort, while a combination of IDF, insurance company-sponsored rescue teams and various volunteer groups helped reach nearly all the Israelis stranded in remote parts of the mountainous country.

In contrast, of 1,400 French citizens in the country when the quake struck, 676 remain unaccounted for. Some 550 Australians were in Nepal on Saturday; over 300 have not yet been located by authorities. Of 4,000 Chinese citizens, 683 are still unaccounted for.
Hur mycket betalar Abbas till Hamas? Bl.a. från våra pensioner,


Hur mycket betalar PA (Abbas) terrorister?

Hamas MP (parlamentsledamot) avslöjar hur mycket Abbas PA betalar i månadslön till "martyrer" och fängslade terrorister - och siffrorna är svindlande.

Av Dalit Halevy, Ari Yashar
Först Publicerat: 2015/04/24, 07:46

Medan den palestinska myndigheten (PA) ofta har varit tippad som en fredlig alternativ till Hamas av vissa, har en Hamas MP i det palestinska lagstiftande rådet (PLC) visat hur engagerade PA är i finansieringen av terrorism.

MP, Yahi Musa uppgav att den palestinska regeringen i Samarien: s Ramallah har betalat ett sammanlagt belopp på 5 miljarder dollar i lön under loppet av de senaste åtta åren.

Enligt Musa uppgår antalet arbetstagare inom den offentliga sektorn som är registrerade hos arbetsförmedlingen till 175.000, men det totala antalet personer som får lön och stipendier från regeringen är inte mindre än 200.000.

Han noterade att de extra 25.000 personerna på lönelistan inkluderar "martyrer" - vilket innebär familjer till arabiska terrorister som dödats medan innehavaren deltar i attacker, liksom de som skadats medan de deltog i konflikten, säkerhetsfångar - nämligen fängslade terrorister, samt släppta säkerhetsfångar.

Musa tillade att enligt statistik från PLC: s finansdepartement, betalades varje månad $ 160 till 170 miljoner i löner, med den genomsnittliga månadslönen på $ 750, en siffra inte långt från Israels minimilön.

Antalet arbetstagare inom den civila sektorn som betalas av Ramallah-regeringen når 25.577 kontorister, medan "arbetare i det militära området" uppgår nästan till 30.000, sade han.

När det gäller Gaza uppgav Hamas MP att varje månad betalar PA regeringen i Ramallah offentliganställda i Gaza totalt över $41 miljoner

Om lönerna för "martyrer", sårade, fängslade och utsläppta terrorister  konstaterade han att den totala summan når runt $ 50 miljoner.

Från den senare siffran blir det tydligt att PA betalar ungefär $ 10 miljoner per månad i lön till Gazas terrorister.

Statistiken ger ytterligare bevis på det faktum att inte bara PA:s ordförande Mahmoud Abbas och hans organisationer förhärligar terrorism, de spelar också en aktiv roll i finansieringen och genomförandet av attacker.

Uppenbarelsen av en Hamas MP kommer mitt höga spänningar mellan terrororganisationerna Hamas och Abbas Fatah, Hamas kräver att lönerna för de offentliganställda i Gaza betalas av enhetsregeringen som bildades av fraktionerna för ungefär ett år sedan, ett krav som har fortsatt att gå obesvarat. PA fortsätter att betala sina egna anställda i Gaza.
How Much Does the PA Pay Terrorists?


Hamas MP reveals just how much Abbas's PA pays in monthly wages to 'martyrs' and jailed terrorists - and the figures are staggering.

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services?

By Dalit Halevy, Ari Yashar

First Publish: 4/24/2015, 7:46 AM
Mahmoud Abbas
Issam Rimawi/Flash 90


While the Palestinian Authority (PA) has often been touted as a peaceful alternate to Hamas by some, a Hamas MP in the Palestinian Legislative Council (PLC) has revealed just how involved the PA is in funding terrorism.

The MP, Yahi Musa, stated that the PA government in Samaria's Ramallah has paid a total sum of $5 billion in wages over the course of the last eight years.

According to Musa, the number of workers in the public sector that are registered with the employment office stands at 175,000, but the total number of people who receive wages and stipends from the government is no less than 200,000.

He noted the extra 25,000 people on the paylist include "martyrs" - meaning the families of Arab terrorists killed while engaged in attacks, as well as those who were wounded while taking part in conflict, security prisoners - namely jailed terrorists, as well as released security prisoners.

Musa added that according to statistics from the PLC's finance ministry, every month $160-170 million is paid in salaries, with the average monthly wage standing at $750, a figure not too far from Israel's minimum wage.

The number of workers in the civilian public sector who are paid by the Ramallah government reaches 25,577 clerks, while the "workers in the military field" number nearly 30,000, he said.

As far as Gaza is concerned, the Hamas MP stated that every month the PA government in Ramallah pays public workers in Gaza a total of over $41 million,

If the wages of "martyrs," wounded, jailed terrorists and released security prisoners are added, he noted that the total reaches around $50 million.

From the latter figure it becomes clear that the PA is paying roughly $10 million a month in wages to Gaza terrorists.

The statistics give further evidence to the fact that not only do PA Chairman Mahmoud Abbas and his organizations glorify terrorism, they also play an active role in funding and conducting attacks.

The revelation by a Hamas MP comes amid high tensions between the terror organization and Abbas's Fatah, with Hamas demanding the wages of its public employees in Gaza be paid by the unity government formed by the factions roughly a year ago, a demand that has continued to go unanswered. The PA continues to pay its own employees in Gaza.
tisdag 28 april 2015

Sjukvård annorstädes.

Var tror du detta är? Långt från Sverige. Fick just från en gammal kontakt.

Var och tog de årliga blodproverna i morse så nu får vi se om man är sjuk eller frisk.
De håller efter en som spädbarn här på kliniken. Vi får ju gå en gång i månaden och hämta ut våra mediciner och då kollar de på datorn om det är något annat som också ska göras. Mammografi, hemocult om man har blod i avföringen, längd och vikt, diverse frågor om rökning och motion m.m. Sist frågade de när jag varit hos ögondoktor senast och jag sa att jag inte tror jag någon gång i hela mitt långa liv varit hos en ögondoktor. Stor förvåning. De gör det viss som rutin på alla med vissa mellanrum. Ska nu dit framöver. Det är väl trycket och sådant som ska kollas.
Sedan skickar kassan centralt ut sms att man ska kontakta sin klinik för det ena eller det andra som nyss ett jag fick om att det var dags för kolesterolprov. Det bl.a. gjordes idag.

Det är liksom två olika nivåer som håller en i Herrans tukt och förmaningar. Man kan ju se det på två sätt, antingen att man är väl omhändertagen men också att de inkräktar på den personliga friheten men förmodligen är det bra.

Alla har nu någon sorts "guldkort" som ger en rätt att välja läkare och söka specialist och en massa andra förmåner utöver de mest elementära – fast sjuk kan man bli i vilket fall.

Sen kan du själv privat jämföra med välfärdsstaten Sverige.

Det är alltså livet i Israel, ett land som konstant stått under krigshot och måste lägga oerhörda summor på det. De har ändå råd med välfärd, har en genomsnittsinkomst som är högre än EU-genomsnittet. Undrar vad det är som suger alla pengarna från vår välfärdsstat?USA har många metoder att spränga Irans kärnvapenproduktion.

Om Obama har den minsta lust kan han rädda världen från kärnvapenkrig men........Den amerikanska flygvapnet har massor av alternativ för att krossa Irans kärntekniska anläggningar.Flyganvapnet shoppar för bunker-bustingbomber.

från JAMES DREW

Tidigare denna månad sade försvarsministern Ashton Carter till CNN att USA-militären har förmågan att "stänga, återställa och förstöra" Irans kärnenergiprogram.

måndag 27 april 2015

IDF:s Nepalhjälp landar.

DN Sverige är sent som alltid. I stället för att vara de första som kommer och hjälper är de de sista så nu behövs inte mer hjälp, de ska åka och utreda istället. som Sverige är så bra på.

Israel är där med 200 man redan och fler kommer. De kommer INTE att ägna sig åt att utreda något.....
200 medicinare har kommit, De ska leta efter fler offer, sätta upp fältsjukhus.

First IDF Aircraft Lands in Nepal

Aircraft with 200 medical staff and Home Front Command officers arrives in Nepal. Four more aircraft to arrive in the coming hours.

By Kobi Finkler
First Publish: 4/27/2015, 11:22 PM

Israeli delegation to Nepal
IDF Spokesperson's Unit


The first aircraft of the Israeli delegation to Nepal landed on Monday evening at the airport in Kathmandu.

The El Al Boeing 747 aircraft contains 200 people, including medical staff and officers from the Home Front Command. Four additional Israeli airplanes are set to land in Kathmandu in the coming hours.

The commander of the Israeli delegation, Col. Yoram Lardo, said that the members of the delegation have three main tasks: rescuing victims of last week’s earthquake, setting up a field hospital and finding Israelis with whom contact was lost following the tragedy.

Earlier on Monday, the first planeload of Israeli surrogate babies stranded in Nepal after Saturday's devastating earthquake arrived in Israel.

The IDF military plane, which touched down at the Nevatim airbase in the early hours of the morning, was carrying three young babies and eight other family members.

Immediately after arriving two passengers - a father and his infant child, and a 24-year-old man who was injured in the earthquake - were transported to the Soroka hospital in Be'er Sheva for medical checks.

A second airplane carrying more of the Israeli babies and their families stranded in Nepal landed in Israel on Monday afternoon.

Despite the successful evacuations, the military says a number of premature Israeli babies still remain in Nepal in serious condition, and require urgent evacuation and medical treatment.

Meanwhile, many stranded Israelis have found refuge in the Chabad House in Kathmandu, which is managed by Rabbi Hezki and Chani Lifshitz.
Hur har Iran råd att hålla igång 6 armeer? En halv miljard dollars per månad.

Ingen tycks kunna förklara var de får alla pengarna ifrån. Men visst är de glada att Obama förser dem med fler milliarder dollars. Inte för att det går till människornas behov, de oändliga vattenbehoven och annat.


How does sanctions-ridden Iran find a multibillion war chest to fund 6 armies fighting in 4 Mid East wars?


DEBKAfile Special Expose April 24, 2015, 6:19 PM (IDT)

According to figures reaching DEBKAfile in March, Iran is spending a vast fortune - up to an estimated $6-8 billion per year - to keep six armed forces fighting in four Middle East war campaigns for expanding its sphere of influence. Month after month, Tehran forks out close to half a billion dollars - and sometimes more - to keep those conflicts on the boil. How Iran manages to keep this war chest flowing so abundantly from an economy crippled by international sanctions has never been explained.

Syria

As the Syrian war enters its fifth year, Iranian Revolutionary Guards are found to be running it from four command and control centers, our military and intelligence sources report:

1. In Damascus, the IRGC operates as a part of the Syrian General Staff, with two imported pro-Iranian militias at its independent disposal. This command center has three tasks: To oversee the Syrian general staff and monitor its operational planning; to guard President Bashar Assad’s regime and his family; defend key locations such as the military airport and Shiite shrines, and keep the highways to Lebanon open.
2. In the Aleppo region of the north, IRGC officers were engaged in drawing up plans for a general offensive to rout rebel forces from positions they have captured in the city. Tehran attaches prime importance to a peak effort for the recapture of Aleppo, Syria’s largest city. The IRGC command has transferred large-scale Hizballah forces from Lebanon to this arena, along with Afghan and Pakistani Shiite militias. Thousands of these combatants underwent training at specialist IRGC bases. Our military sources disclose that those militias recently took so many casualties that Iranian officers decided to hold off the Aleppo offensive.

3. In the Qalamoun Mts., which are situated athwart the Syrian-Lebanese frontier, Tehran has given high priority to flushing rebel forces, including the Nusra Front and the Islamic State, out of the pockets they have seized on the mountain slopes, so as to clear the mountain roads for the passage of Hizballah units. This offensive has also been delayed.
4. In South Syria, Iranian officers led a large-scale month-long drive to drive rebel forces out of the area they hold between Deraa and Damascus, in order to position Iranian-led Hizballah and pro-Iranian militia forces face to face with the Israeli army on the Golan. This drive has so far been stalled.
Tehran establishes – and pays for - new Syrian army
Iranian officers have established, trained and equipped a new 70,000-strong fighting force called the Syrian National Defense Force. Its operations, including the soldiers’ wages, are financed from Tehran’s pocket.

Iran runs airlifts day by day to re-supply the Syrian army with weapons systems and ammunition, and the Syrian Air Force with bombs and ordnance for attacks against rebel forces – of late, mostly barrel bombs. Intelligence sources estimate that Iran’s expenditure in the Syrian conflict now hits $200 million per month – around $2.5 billion a year.

Iran bankrolls Hizballah from top to bottom


The 25,000-strong Lebanese Shiite Hizballah operates under the direct command of IRGC officers. All its military equipment comes from Tehran, which also draws up its annual budget. Each month, Iran transfers to Beirut $150-200 million, as well as paying for all the Lebanese militias’ expenses for maintaining an expeditionary force in Syria. Hizballah costs Tehran an approximate $2 billion per annum.

An all-Shiite “people’s national army” for Iraq, re-supplies for Yemen


Iran’s deep military intervention in Iraq includes the creation of an all-Shiite “people’s national army.” It follows the same template as the Syrian National Defense Force and consists of the same number of fighters – 70,000 troops.

Tehran has also invested in barricades to fortify Baghdad against invasion from the north and the west.

The offensive to retake the Sunni town of Tikrit from the Islamic State was led by Iranian officers, and fed constantly with high-quality weapons systems, including missiles and tanks.
All the war materiel required by the Iraqi army and Shiite militias fighting the Islamic State is airlifted to Baghdad, some directly from Iran.
There is no reliable estimate of the Islamic Republic’s current contribution to Iraq’s war budget (estimated at a quarter of a billion dollars per month) because part of the cost is carried by the Iraqi government from oil revenues.

In Yemen, until Saudi Arabia and Egypt imposed an air and sea blockade a month ago, Iran ran supplies by air and sea to the Shiite Zaydi Houthis and their Yemeni army allies whom Tehran championed, sponsored and funded directly. The deployment of US warships in the Gulf of Aden this week put a stop to this traffic. But by then, Iran had sunk an estimated half a billion dollars in a Houthi victory.
Sanctions are no bar to Iran’s ambitions
This arithmetic is testimony to Iran’s mysteriously deep pockets. The sanctions the US, Europe and the United Nations clamped down on Tehran clearly had no effect on its willingness and ability to lay out fabulous sums to promote its ambitions as Middle East top dog.
ISIS i Libyen redo att attackera EU, som inte gör ett dugg. Sisi gör det.

Sisi kommer till EU:s räddning, inte för att han får något tack för det. Hans eget land är också attackerat av ISIS, terroristerna i Sinai har associerat sig med ISIS. Wallström hade hellre bjudit in ISIS, hon kommer i alla fall inte att hindra dem från att komma, hon har garanterat att de inte ägnar sig åt folkmord. Hon har inte gjort något försök att stoppa dem vid Sveriges gräns.

Large-scale Egyptian army massed for operation to capture eastern Libya from ISIS

DEBKAfile Exclusive Report April 26, 2015, 6:20 PM (IDT)


ISIS in occupation of Libyan town of Derna


The Middle East is on the brink of its fourth war (after Syria, Iraq and Yemen).DEBKAfile’s military and intelligence sources report that Egypt is massing large-scale ground and air forces in the Western Desert along the Libyan border, in preparation for a military campaign to capture eastern Libya – Cyrenaica - from the Islamist State of Syria and Iraq – ISIS - occupation.

The substantial naval and marine forces assembling at Egypt’s Mediterranean ports indicate the possible launching of the offensive by dropping Egyptian marines on the Libyan coast around Derna (pop: 100,000), which ISIS has made its provincial capital. They may be accompanied by simultaneous landings of paratroops from the air.
For President Abdel-Fatteh El-Sisi, ISIS’s presence in eastern Libya (as well as Sinai) poses an unacceptable peril to his country. He has been warned in a number of intelligence reports that the Islamic State’s terrorists have already penetrated some Egyptian towns and even infiltrated certain army units.
To counter the Egyptian plan of campaign, ISIS is rushing reinforcements to eastern Libya from Syria and Iraq. From Syria, they are traveling by air or sea through the Mediterranean; from Iraq, through the Sinai Peninsula, whence oil and drug rings smuggle them across the Suez Canal and Egypt.
DEBKAfile’s sources reveal that Egypt’s projected invasion of Libya was high on the agenda of American CIA Director John Brennan’s [välkänd muslim, googla på Brennan muslim] unannounced visit to Cairo on April 19 for a meeting with the president.
In reply to his visitor’s demand for precise information on Egypt’s Libyan campaign. President El-Sisi offered an assurance that he had no intention of keeping the Egyptian army in Libya. He would pull the troops out after defeating and disarming the jihadis and hand power to the Libyan government, which has established its seat in the eastern town of Tobruk near the Egyptian border and home to Libyan military bases and oil terminals.

The Tobruk government was set up by Libyan members of parliament who fled the capital Tripoli when it was overrun by a group of extremist Islamist militias, known as the Libyan Dawn, which included elements associated with Al Qaeda in the Islamic Maghreb – AQIM.

The head of the this government is Abdullah al-Thinni, who is recognized by the United States and most Western governments as the legitimate prime minister of Libya.
President El-Sisi was not surprised to hear from the CIA director that the Obama administration objects to a direct Egyptian invasion of Libya, but would not oppose Cairo acting through local Libyan militias. Brennan put forward the name of Gen. Khalifa Hifter, a Libyan-American, who set up a militia in the eastern Libyan town of Benghazi to fight the Islamists, aided by Libyan army units based in the region.
On March 2, Prime Minister al-Thinni and the Tobruk parliament appointed Gen. Hifter commander-in-chief of the Libyan army, promoting him to the rank of lieutenant general. He was entrusted with two missions: To liberate Libya from the clutches of the Islamic militias and to rebuild the national army.
DEBKAfile’s military sources disclose that, for the past six months, the Egyptian president has given Hifter his support and even supplied him with weapons. But he does not see him as a sufficiently powerful and emblematic figure to unify the Libyan nation.
Brennan leaned hard on the Egyptian president to follow Washington’s line, but El-Sisi refused.
Their differences on the Libyan campaign were reflected by omission in the joint communiqué they issued after their conversation: After discussing “regional issues, terrorism and ways of enhancing bilateral relations, the two sides agreed to continue consultation and coordination on issues of mutual interest.”
Interestingly, Egypt is ready to throw ground, sea and air forces into its offensive in Libya, while at the same time abstaining from deploying air or ground power in the Yemeni conflict, although it is a member of the Saudi-led coalition fighting Iran-backed rebels.
Egypt is already fighting the Islamic State’s branch in Sinai. It is now gearing up to tackle the Islamist peril on its western border.
Hit by Avalanche in Everest Basecamp 25.04.2015

Videolänk

Nyhetssidan med  videon.

Medan Sverige vrider sina händer över Nepalkatastrofen har Israel flugit hem flera israeliska turister och några babies. Israel har sänt 7 läkare och räddningsteam.


IDF Successfully Evacuates First Planeload of Babies from Nepal

Military plane carrying stranded Israeli infants and their families touches down in Israel in early hours of the morning; more to follow.

By Ari Soffer
First Publish: 4/27/2015, 11:29 AM


The first planeload of Israeli surrogate babies stranded in Nepal after Saturday's devastating earthquake has arrived back in Israel Monday morning.

The IDF military plane, which touched down at the Nevatim airbase in the early hours of the morning, was carrying three young babies and eight other family members.

Immediately after arriving two passengers - a father and his infant child, and a 24-year-old man who was injured in the earthquake - were transported on to Soroka hospital in Be'er Sheva for medical checks.

Watch: IDF plane touches down with evacuated babies
Klick link to see video on the article.

An additional airplane carrying more of the Israeli babies and their families stranded in Nepal is expected to land this afternoon in Israel.

Despite the successful evacuations, the military says a number of premature Israeli babies still remain in Nepal in serious condition, and require urgent evacuation and medical treatment.

Nahshon Squadron commander Lieutenant Colonel "Ron", who led theoperation to bring the babies and their families home, said the IDF had flown a total of seven doctors to Nepal to help treat those effected by the disaster, as well to aid in the evacuation of the stranded infants.

This morning, a 90-strong Israeli emergency relief team departed for Nepal aboard the IDF's new Hercules C-130J "Shimshon" air transport - the plane's first active service since being acquired by the Israeli army.

At 12:00 p.m. an additional IDF plane will also depart for Nepal.

Andra artiklar:

Israel flies disaster relief team to Nepal

Israel on the frontline of international aid
Sedan 1958 har Israel erbjudit katastrofhjälp överallt i världen. Minns jordbävningen på Haiti 2010 - Israel hade fältsjukhus där innan det hade kommit i svenska nyheter. Jordbävningen i Japan 2011, samma sak, de var där långt innan Sverige lite vagt sa att de kanske kunde hjälpa till med något, men Japan avvisade det.

Israel har hjälpt till vid naturkatastrofer i mer än 140 länder som du ser på länk ovan.

 Medan EU hotar med bojkott och allt annat och Löfvén ger lådor med pengar för att mörda judar.

söndag 26 april 2015

Löfvéns donation av våra pensionärers skattepengar märks tydligt: 3 israeliska poliser överkörda av arab ute för att vinna bonus.

http://www.timesofisrael.com/thre-israeli-police-struck-by-car-on-mount-of-olives/

Se ockaå Three hurt in suspect vehicular terror attack in Jerusalem

En annan Löfvén-inspirerad arabisk mördare infångad: Arab man arrested for alleged Jerusalem vehicular terrorist attack


När Israel är tvingat att bli mycket radikala kan de skicka räkningen till Löfvén.

Mayor and first responders pelted with stones; in separate incident Road 443 into Jerusalem closed after bus hit by Molotov cocktail
BY TIMES OF ISRAEL STAFF April 25, 2015, 11:09 pm
Jerusalem Mayor Nir Barkat seen inside an ambulance evacuating a wounded police officer from the scene where a Palestinian driver ran over several police men and women near the Arab neighborhood of A-Tur in East Jerusalem, on April 25, 2015. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Three Israeli police officers were injured Saturday evening when struck by a car on the Mount of Olives in East Jerusalem in what authorities suspect may have been a deliberate attack.

Magen David Adom paramedics said they treated a 20-year-old woman for moderate injuries, and a man and woman for minor injuries sustained after being struck by the vehicle. The three were taken to Shaare Zedek Medical Center for treatment.

Police fired on the vehicle as it sped away. It was later found abandoned, and security forces were searching for the driver.

Emergency responders were forced to flee the scene after rocks and Molotov cocktails were thrown at them.


Israeli Police at the scene where several policemen were run over by an alleged drive-by terrorist near the Arab neighborhood of A-Tur in East Jerusalem, on April 25, 2015. (Photo credit: Yonatan Sindel/Flash90)

Jerusalem Mayor Nir Barkat’s car was also reportedly pelted by stones as he drove to the scene.

If confirmed, Saturday evening’s incident would be the third attack on Israeli security personnel in a single day, and the second in the vicinity of the At-Tur neighborhood of East Jerusalem.

Early Saturday morning a Palestinian teen from At-Tur allegedly attempted to stab a Border Police officer at a nearby checkpoint. An officer shot the knife-wielding 16-year-old dead. Residents of At-Tur rioted Saturday afternoon, with one police officer lightly injured after being struck by a stone. Twenty rioters were said injured in the clashes with police.

Later on Saturday, a Palestinian man stabbed a Border Police officer in the West Bank city of Hebron, inflicting moderate injuries before being shot dead by an Israeli soldier.

Police also closed Route 443, a main highway into Jerusalem which passes through the West Bank, to inbound traffic Saturday night after a bus caught fire. Police suspected that a Molotov cocktail was thrown at the vehicle, which sustained considerable damage.

No injuries were reported in the bus fire.
Israel utvecklar system för upptäckt att motverka Gaza tunnlar

Israel utvecklar system för upptäckt att motverka Gaza tunnlar


En artikel i EUreporter på svenska, så läs länken. Att svenskan är ännu sämre än mina översättningar är bara en detalj. 
lördag 25 april 2015

DN: Israel FÅR inte försvara sig!

DN nämner inte ett ljud om raketen som kom från Gaza torsdagsmorgonen men när en israelisk soldat försvarar sig mot en arab som attackerar med kniv, så är det en stor nyhet. Inte att araben attackerade med kniv utan att soldaten försvarade sig!

Trots varningsskott rusade araben rakt på soldaten, jobbade antagligen på ackord med pengar från Löfven.
http://www.reuters.com/article/2015/04/25/us-israel-palestinians-idUSKBN0NF2F520150425

Border police officers shoot, kill knife wielding Palestinian near Jerusalem checkpoint


Police spokeswoman Luba Samri said that border police fired warning shots into the air and then neutralized the man when he failed to heed their warning.
IDF soldiers at a temporary checkpoint in the West Bank [File]. (photo credit:REUTERS)


Israeli border police officers shot and killed a 16 year old Palestinian after he attempted to stab them near a checkpoint close to east Jerusalem, police officials revealed Saturday.

The incident occurred early on Saturday near the a-Zayyim checkpoint where the suspect reportedly tried to attack officers on duty.

The officers pursued the suspect after he tried to attack them, warning him before opening fire.

Police spokeswoman Luba Samri said that paramilitary border police fired warning shots into the air [and then] at the man. Samri said the troops "fired precise shots neutralizing him [the suspect]" when he failed to heed their warnings, and that medics confirmed the suspect had died of his injuries.

Violence in the Jerusalem area has flared on and off since just before a 50-day July-August Gaza war when Israelis killed a Palestinian youth in revenge for the slayings of three kidnapped Israeli teenagers.

Israeli tanks fired at Gaza on Friday after Israel said a rocket was fired from the Hamas Islamist dominated territory during Independence Day celebrations a day earlier. There were no casualties in those incidents.Iran efter bomben.

En mycket tänkvärd artikel jag just hittade och läste. Läs helst det engelska originalet som följer.April 25, 2015

Iran efter Bomben

Av James Lewis

Obama har nu skapat ett av de värsta scenarier i Mellanöstern, genom att täcka upp Irans nukleära utveckling i sex år, medan han svurit upp och ner att det aldrig skulle hända. Medierna har äntligen erkänt att mullorna inte ens behöver rena uran med centrifuger; det kan göras av en laserprocess som kan vara dold var som helst i världen.

Amiral James Lyons (USN, ret) har offentligt anklagat denna administration att tillåta muslimska brödraskapet penetration av våra underrättelsetjänster. Amiral Lyons uttalande bör läsas noggrant av alla som är intresserade av USA: s nationella säkerhet, i denna nya ålder av kärnfara. Det råder ingen tvekan om att Demokratiska presidenter får stora summor pengar från hemliga utländska källor. Hillary har direkt vägrat att prata om det.

Om hon blir vald, kommer Hillary att fortsätta Obamas politik för kärnkapitulation eftersom hon var, trots allt, statssekreterare medan kärnkrafts-desinformationsoperationen förövades. Även om dessa brott bör leda till riksrätt, vet vi att den vänsterpolitiska-mediaklassen inte låter det hända. USA har därför ställts tillbaka till den mest instabila tiden under atomåldern: Den tid då Stalin exploderade hans första bomber.

USA:s svek mot dess allierade har redan satt igång en kärnvapenkapprustning mellan nationer som är mest hotade av iransk aggression, särskilt Saudiarabien och Egypten. Israel har ett avancerad kärn- och missilprogram, med förbättrat anti-missilförsvar. Dock är inget aktuellt defensivt systemet idiotsäkert.

Som Benjamin Netanyahu påpekade i en Bill Maher-intervju för flera år sedan, är mullorna inte som Sovjetunionen: De är fanatiska förespråkare för martyrskap i krig. Alla muslimska krigssekter använder självmordstaktik, som vi borde ha känt till efter 9/11/01. Döende för att komma till himlen är rätt uppför deras gränd. Detta är därför en annan typ av kärnvapenhot än någon vi har mött tidigare. Logiken i ömsesidigt försäkrad förstörelse gäller inte längre. Armageddon passar rätt in i deras våta drömmar.

Ingen av våra försvarsdoktriner passar det nya scenariot. George W. Bush invaderade Irak 2003 just för att föregripa vad som ansågs vara en kärnvapenproducerande skurkregim, Saddam Husseins diktatur. Saddam hade sina egna generaler övertygade om att han hade massförstörelsevapen, och stora västerländska underrättelsetjänster var övertygade. Saddams giftgasvapen smugglades av ryssarna in i Syrien innan USA:s invasion. Saddam hade uranmalm, men hans program var inte alls lika avancerat som Iran och Nordkorea är idag. Bush ville inte ljuga om sin tro på Saddams massförstörelsevapen. Han sade bara vad han fick veta av CIA och allierade underrättelsetjänster. De hade helt fel, eftersom de historiskt har varit så.

Bush hängdes på tork av våra vänstermedia, och som ett resultat, kommer sannolikt ingen amerikansk president att försöka förebyggande åtgärder mot Iran och andra kärnskojare .

En ny allians växer fram bland de hotade nationerna, däribland Israel, Egypten och Saudiarabien. Iran har genomfört en mycket aggressiv kampanj mot sina självutnämnda fiender, effektivt ta över Libanon, delar av Syrien, och Irak. De hotade nyligen att invadera Jordanien. Deras aggression mot Saudiarabien går tillbaka till 1979 och Khomeini själv. Iran har nyligen iscensatt en framgångsrik revolt i Jemen, som kontrollerar den maritima stryppunkten i Röda havet, precis som Iran också hotar strypa av persiska viken, sundet i Hormuz.

Obamas svar på Irans växande hot mot 40% av världens oljeförsörjning har varit svag och vacklande, som vanligt. En amerikansk hangargrupp som leds av George Washington har skickats för att visa flaggan nära Jemen, men administrationen talar ur båda sidor av munnen, som vanligt. Saudierna och dess arabiska allierade har bombat Jemen, men de saknar manskap för att vara effektiva. Saudierna har tydligen använt al-Qaida för att iscensätta några självmordsbombningar mot Irans hjälp-stam, Houthierna. Så vitt vi kan se, är den strategiska stryppunkten i Aden förlorad för Iran.

Irans proxytrupper och soldater kämpar i Syrien, med minst en händelse nära den norra gränsen av Israel.

Obamas nuvarande historia är att Iran bör tillåtas att bli en "regional makt", men Obama kan aldrig bli trodd. En radikal muslimsk regim med kärnvapen och ballistiska missiler är en global makt.

Denna serie strategiska katastrofer är helt att  hänföras till Obama, Hillary Clinton, och påverkan av Carter / Brzezinskis utrikespolitiska lobby. Alla tre har överdådigt finansierats av radikala muslimska regimer, däribland saudierna, Muslimska brödraskapet, och Iran. Vår utrikespolitik är till salu, och resultatet har varit katastrofalt.

Obama ville vända västs seger i det kalla kriget. Med samverkan av radikala vänstern i våra institutioner, liksom EU, har han gjort det. Europa har blivit massivt infiltrerat av muslimsk invandring, under befäl av den icke valda men korrupta byråkratin i EU. Om Obama och Hillary har sin väg, kommer samma massiva infiltration att expandera här.

Allt detta speglar en viktig långsiktig vänster-islamistisk allians, både i Europa och USA. Ingenting annat kan förklara årtionden av självmordsinvandringspolitik i Europa, som fortfarande tillämpas av den icke valda härskande klassen i EU, och med Obama-administrationen, håller det på att kopieras hit. Obama hävdar nu att FN kan godkänna det fiktiva iranska kärnkraftsavtalet i stället för den amerikanska senaten. Obama är den han är.

En stor pusselbit är den skenbara maskopin med Ryssland och Kina i Irans kärnkraftsprogram. Ryska underrättelsetjänsten har länge trängt västerut, och under Putin har det gått tillbaka till det spelet. Vi vet att Kina "övertalade" Clintonadministrationen att sälja missil sjösättnings-hemligheter till Kina genom att omklassificera en mycket hemlig teknik som icke-hemlighet.

Men Ryssland och Kina är lika hotade av iranska kärnvapen och missiler som vi är. Det är därför de tar en enorm chansning med sin egen säkerhet - trots allt, båda har århundraden av erfarenhet av muslimska invasioner. Ryssland är bara en timmes flygning från Iran.

Obamas strategi som  "samhällsorganisatör" är att förstöra befintliga pelarna för stabilitet i syfte att Obama själv ska kunna ordna bitarna efteråt. Det var syftet med den "arabiska våren" -kampanjen, och länder som Libyen, Egypten och Syrien försöker fortfarande återhämta sig från den katastrofen. Obama har gjort samma sak med hotet om ett kärnvapenbestyckat Iran, med uppsåt.

Jag tror att Obama vill gå ut i härligheten genom att införa en påtvingad "uppgörelse" på Israel, för att tvinga dem att dra sig tillbaka till oförsvarbara gränser - eldupphörlinjerna från frihetskriget. Med tanke på Obamas oändliga storhetsvansinne kan han starta en kampanj för världsomfattande kärnvapennedrustning, vilket skulle tvinga USA och Israel att ge upp sina (rent defensiva) kärnvapen.

En Obama-"lösning" skulle inte göra någon skillnad mellan aggressiv och sista desperat-defensiv användning av kärnvapen. Det skulle låtsas ha störande inspektioner i alla kärnvapennationer. Det vädjar enormt till de drömmande socialistiska massorna som drömmer om världsregering med alla trevliga människor. Det skulle undergräva den nationella suveräniteten och säkerheten när det är möjligt. Det skulle innebära globala skatter, och spela fattiga nationer mot välmående att ge de härskande klasserna. Det skulle göra Obama strålande varhelst rotskott kan hittas. Det skulle uppfylla målen i de två mest giriga imperierna idag: Obamas radikala Leftism och jihadist islam.

Naturligtvis skulle ett sådant drömfördrag vara ogenomförbart, precis som det iranska "avtalet" är ogenomförbart. Det skulle belöna martyrskapsfanatiker och fuskare. Det skulle göra de största arméerna den mäktigaste, inklusive ryssarna och kinesiska. Den amerikanska armén räddade Europa från sovjetisk aggression bara genom att äga kärnvapen; Väst hade aldrig konventionella styrkor tillräckliga för att besegra sovjetiska pansardivisioner.

Grandiosa Napoleondrömmar brukar besegras av verkligheten, och verkligheten är en sak Obama inte kan kontrollera. Okonventionellt krig kommer att växa ännu snabbare när alla nationer känner sig hotade, särskilt av elektronisk krigföring, och i framtiden, även avancerad biokemisk krigföring.

Kärnterrorbalans tjänade till att stabilisera världen under sex decennier. Obama har brutit balansen, och resultatet kommer inte att vara universell fred och kärlek.
April 25, 2015
Iran after the Bomb
By James Lewis
Obama has now created a worst-case scenario in the Middle East, by covering up Iran’s nuclear development for six years, while swearing up and down it would never happen. The media has finally admitted that the mullahs don’t even need to purify uranium with centrifuges; it can be done by a laser process that could be hidden anywhere in the world.

Admiral James Lyons (USN, ret) has publicly accused this administration of allowing Muslim Brotherhood penetration of our intelligence agencies. Admiral Lyons’ statement should be read carefully by anyone interested in U.S. national security, in this new age of nuclear danger. There is no question that Democrat presidents are receiving vast sums of money from secret foreign sources. Hillary has bluntly refused to talk about it.

If elected, Hillary will continue the Obama policy of nuclear surrender because she was, after all, secretary of state while the nuclear disinformation operation was perpetrated. While these offenses should lead to impeachment, we know that the leftist political-media class will not allow that to happen. The United States has therefore been set back to the most unstable time of the nuclear age: The time when Stalin exploded his first bombs.

America’s betrayal of its allies is already setting off a nuclear arms race among nations most threatened by Iranian aggression, especially Saudi Arabia and Egypt. Israel has an advanced nuclear and missile program, with improving anti-missile defenses. However, no current defensive system is foolproof.

As Benjamin Netanyahu pointed out in a Bill Maher interview several years ago, the mullahs are not like the Soviet Union: They are fanatical advocates of martyrdom war. All the Muslim war sects use suicide tactics, as we should have known after 9/11/01. Dying to go to heaven is right up their alley. This is therefore a different kind of nuclear threat from any we have faced before. The logic of mutually assured destruction doesn’t apply any more. Armageddon fits right into their wet dreams.

None of our defense doctrines fit the new scenario. George W. Bush invaded Iraq in 2003 precisely to preempt what was considered a nuclearizing rogue regime, Saddam Hussein’s dictatorship. Saddam had his own generals convinced that he had WMDs, and major Western intelligence agencies were convinced. Saddam’s poison gas weapons were smuggled by the Russians into Syria before the U.S. invasion. Saddam had uranium ore, but his program was not nearly as advanced as Iran and North Korea are today. Bush didn’t lie about his belief in Saddam’s WMDs. He simply said what he was told by the CIA and allied intelligence agencies. They were all wrong, as they historically have been.

Bush was hung out to dry by our leftist media, and as a result, no American president is likely to try preemptive action against Iran and other nuclear rogues.

A new alliance is emerging among the threatened nations, including Israel, Egypt, and Saudi Arabia. Iran has conducted a very aggressive campaign against its self-proclaimed enemies, effectively taking over Lebanon, parts of Syria, and Iraq. They recently threatened to invade Jordan. Their aggression against Saudi Arabia goes back to 1979 and Khomeini himself. Iran has recently staged a successful revolt in Yemen, which controls the maritime chokepoint of the Red Sea, just as Iran also threatens the chokepoint of the Gulf, the Straits of Hormuz.

Obama’s response to Iran’s increasing threat to forty percent of the world’s oil supply has been weak and vacillating, as usual. A U.S. carrier group led by the George Washington has been sent to show the flag near Yemen, but the administration is talking out of both sides of its mouth, as usual. The Saudis and its Arab allies have bombed Yemen, but they lack the manpower to be effective. The Saudis have apparently used Al Qaida to stage some suicide bombings against Iran’s proxy tribe, the Houthis. As far as we can tell, the strategic chokepoint of Aden is lost to Iran.

Iran’s troops and proxy troops are fighting in Syria, with at least one incident near the northern border of Israel.

Obama’s current story is that Iran should be allowed to become a “regional power,” but Obama can never be believed. A radical Muslim regime with nuclear weapons and ballistic missiles is a global power.

This series of strategic catastrophes is completely attributable to Obama, Hillary Clinton, and the influence of the Carter/Brzezinski foreign policy lobby. All three have been lavishly funded by radical Muslim regimes, including the Saudis, the Muslim Brotherhood, and Iran. Our foreign policy is for sale, and the result has been catastrophic.

Obama wanted to reverse the West’s victory in the Cold War. With the collusion of radical leftists in our institutions, as well as the European Union, he has done so. Europe has been massively infiltrated by Muslim immigration, commanded by the unelected but corrupt bureaucracy of the EU. If Obama and Hillary have their way, the same massive infiltration will expand here.

All this reflects a major long-term Leftist-Islamist alliance, both in Europe and the U.S. Nothing else can explain decades of suicidal immigration policies in Europe, which are still enforced by the unelected ruling class of the EU, and with the Obama administration, it is being copied here. Obama now claims that the United Nations can approve the fictional Iranian nuclear agreement instead of the U.S. Senate. Obama is who he is.

One great puzzle is the apparent collusion by Russia and China in Iran’s nuclear program. Russian intelligence has long penetrated the West, and under Putin it has gone back to that game. We know that China “persuaded” the Clinton administration to sell missile launching secrets to China by reclassifying a highly secret technology as non-secret.

But Russia and China are just as threatened by Iranian nukes and missiles as we are. They are therefore taking an enormous gamble with their own security -- after all, both have centuries of experience with Muslim invasions. Russia is only an hour’s airplane flight from Iran.

Obama’s “community organizer” strategy is to destroy existing pillars of stability with the aim of Obama himself rearranging the pieces afterwards. That was the aim of the “Arab Spring” campaign, and countries like Libya, Egypt, and Syria are still trying to recover from that disaster. Obama has done the same thing with the threat of a nuclear Iran, with malice aforethought.

I believe that Obama wants to go out in glory by imposing a coercive “settlement” on Israel, to compel it to retreat to indefensible borders -- the ceasefire lines of the War of Independence. Given Obama’s endless grandiosity, he may start a campaign for worldwide nuclear disarmament, which would force the United States and Israel to give up their (purely defensive) nuclear weapons.

An Obama “solution” would make no distinction between aggressive and last-ditch defensive use of nukes. It would pretend to have intrusive inspections in every nuclear-armed nation. It would appeal enormously to the wishful socialist masses who dream of world government by all the nice people. It would undermine national sovereignty and security wherever possible. It would impose worldwide taxes, and play poor nations against prosperous ones to empower the ruling classes. It would make Obama glorious wherever suckers can be found. It would meet the goals of the two most greedy imperialisms today: Obama’s radical Leftism and jihadist Islam.

Needless to say, such a dream treaty would be unenforceable, just as the Iranian “agreement” is unenforceable. It would reward the martyrdom fanatics and the cheaters. It would make the biggest armies the most powerful, including the Russians and Chinese. The U.S. saved Europe from Soviet aggression only by possessing nuclear weapons; the West never had conventional forces remotely adequate to defeat Soviet tank divisions.

Grandiose Napoleonic dreams are usually defeated by reality, and reality is the one thing Obama can’t control. Unconventional warfare is bound to grow even faster when all nations feel threatened, particularly electronic warfare, and in the future, even advanced biochemical warfare.

The nuclear balance of terror served to stabilize the world for six decades. Obama has broken the balance, and the result will not be universal peace and love.
fredag 24 april 2015

Raket mot Israel under fredagen, nytt krig slutet av 2015

Som du vet om du inte enbart läser/glor på svenska massmedia utan media med mer och inte censurerad information, kom en raket från Gaza in i Israel just, vad tycker du Israel ska göra? Hamas har ansvaret även om nån annan terroristgrupp sköt - som kanske Fatah som ibland skjuter därifrån när de känner trycket av att mörda några judar för att göra Allah glad.

För skojs skull sökte  jag efter newly built house Gaza och du ser bilden som först dök upp, följd av flera liknande. Hamas har fått, vad är det 5 miljarder dollars för att bygga och de är världens näst rikaste terrororganisation efter ISIS med deras enorma stölder av olja som säljs på svarta börsen i Turkiet. Ändå kan inte Google hita en enda bild av resultatet, eftersom pengarna går till vapen och tunnlar.

Google har talet:

Nästa krig med Hamas i slutet av 2015

Hamas försummelse av palestinierna retar upp folkligt stöd för ett nytt krig, säger förre IDF Southern Command-chefen.

Av Tova DvorinFörst Publicerad: 2015/04/24, 10:44Hamas förbereder sig
definitivt för ännu ett krig mot Israel, sade Brig. Gen (. Res) Zvika Fogel fredagsmorgonen - timmar efter att en raket avfyrad från Gaza slog ner i Sha'ar Hanegev-regionen sent torsdag kväll.

"Raketproduktionen fortsätter," berättade Fogel, en före detta chef för IDF:s Southern Command, för arméRadion. Han förutspådde ett krig "i slutet av 2015 eller början av 2016." 

En del av problemet, han angav, är att Hamas avsiktligt anegligerar sin palestinska arabiska befolkning, och fyller dem med propaganda som målar Israel som en ännu större syndabock för sin fattigdom och dåliga styrning.


"Befolkningen i Gaza har sedan operationen [Op Skydds Edge -. Red.] försummats, och trycket på Hamas växer," noterade han.


IAF anföll Gaza med flyg strax efter attacken; Israel betraktar Hamas som ansvarig eftersom Gaza är under dess de facto kontroll, oavsett gruppens påståenden om att det inte avlossat raketen och försöker att gripa förövarna.


Hamas har aktivt förbereder sig för ännu ett krig med Israel, och har bedrivit försökslanseringar och gräva terrortunnlar i Gaza Belt-regionen.


En nyligen gjord exposé avslöjade att Hamas har påskyndat sitt tunnelbyggnad och använder tunga maskiner för att påskynda den kommande konflikten.


Tidigare denna månad berättade en Hamas MP för en lokaltidning att gruppen "följer utvecklingen längs (Gaza) gränsen mycket noga, och de kommer att vara de som bestämmer när det är sdags för eventuella framtida konflikter."
Former Commander: Next War With Hamas By End of 2015

Hamas's neglect of common Palestinians is riling up popular support for another war, says former IDF Southern Command chief.

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services ?


By Tova Dvorin
First Publish: 4/24/2015, 10:44 AM


Hamas terrorist (file)
Abed Rahim Khatib/Flash 90

Hamas is definitively preparing for another war against Israel, Brig. Gen. (res.) Zvika Fogel said Friday morning - hours after a rocket fired from Gaza struck the Sha'ar HaNegev region late Thursday night.

"Rocket production continues," Fogel, a former head of the IDF's Southern Command, told Army Radio. He predicted another war by "the end of 2015 or early 2016."

Part of the problem, he indicated, is that Hamas is purposely neglecting its Palestinian Arab population, goading them into painting Israel as an even bigger scapegoat for their poverty and poor governance.

"The population in the Gaza Strip since the operation [Op. Protective Edge - ed.] has been neglected, and pressure on Hamas is growing," he noted.

The IAF launched airstrikes in Gaza shortly after the attack; Israel views Hamas as responsible given that Gaza is under its de facto control, regardless of the group's claims that it did not fire the rocket and is attempting to arrest the perpetrators.

Hamas has been actively preparing for another war with Israel, and has been conducting test launches and digging terror tunnels into the Gaza Belt region.

A recent exposé revealed that Hamas has accelerated its tunnel-building using heavy machinery in order to expedite the upcoming conflict.

Earlier this month, a Hamas MP told a local newspaper that the group "is following developments along the (Gaza) border very closely, and it will be they who decide the zero hour for any future conflict."