tisdag 30 mars 2010

Tre versioner av verkligheten [c]

TT:s version av sanningen

Jag läste just Pravda, förlåt, TT, som talade om: "Israel släpper igenom kläder och skor till Gaza".  Den korta notisen ger Sveriges 9 miljoner människor exakt den känsla för Israel som TT vill ge oss. Man kan se det framför sej, hur en massa nakna människor kommer springande för att äntligen få  gratis skor och kläder.

måndag 29 mars 2010

Israels överaktiva araber. Hus i Israel.

Caroline Glick
26 mars 2010
Medan den lokala och internationella presskåren samlades i Jerusalems gamla stad för att berätta om de arabiska kravallerna vid Tempelberget för två veckor sedan, har endast få talat om att Jerusalem inte var det enda ställe där attacker skedde. I Tel Aviv-Jaffa attackerade arabisk-israeliska upprorsmakare, med stöd av demonstranter från yttersta vänsterkanten  bussar med stenkastning. Israeliska araber kastade brandbomber på bilisterna på riksväg 443 och på vägarna till Beersheba. I norr stenades bilar.
Dessa föga rapporterade attacker är en konsekvens av ett av de farligaste nya hoten mot Israels nationella överlevnad: den snabbt ökande radikaliseringen av Israels arabiska medborgare.
Under det senaste årtiondet och i en rasande takt sedan 2005 års tillbakadragande från Gaza, en utveckling som styrs åtminstone delvis av den israeliska islamiska rörelsen och med aktivt stöd från den yttersta vänsterkanten, har hetsat upp israeliska araber och Beduiner i en massiv attack mot staten . De relevanta nationella myndigheterna och domstolarna, Åklagarmyndigheten, polisen, IDF, The Jewish National Fund, srael Lands Authority och inrikesministeriet ahr misslyckats med att försvara mot detta.
Brandbomber emot judisk-ägda fordon är småpotatis i jämförelse med utvecklingen av attackerna mot den statligt ägda marken i Israel. Under det senaste årtiondet har israeliska araber ockuperat miljontals dunam av mark ägd av den israeliska staten.
Dimensionerna av detta fenomen preciserades i förra årets rapport från The State Comptroller. Medan den lokala och internationella vänstern skriker i högan sky när Israel  försöker förstöra några av de tusentals illegala arabiska byggnaderna i Jerusalem, nämns det inte att före utgången av år 2007 fanns mer än 100.000 olagliga byggnader i Israel. Den överväldigande majoriteten byggdes på statlig mark som beslagtagits av arabiska marktjuvar i Negev och Galiléen. Vid utgången av 2009 ökade antalet illegala byggnader till uppskattningsvis 150.000. Tillämpningsområdet för stöld är så enormt att Comptrollerns rapport kallar det ett "nationellt gissel."
De flesta av de öppna markerna i Israel ägs av staten och förvaltas av bönder, bönder och IDF. Bönder och ranchägare - särskilt i norr och söder, men även i områden kring Jerusalem  - terroriseras dagligen av arabiska tjuvar i grannskapet. Tjuvarna förstör deras staket, stjäl och slaktar deras boskap och hotar att mörda dem, om de har några invändningar, lagar sina staket eller installerar övervakningskameror. Många bönder och ranchägare - liksom de flesta företagare runt Beersheba och Övre Nasaret - kan tvingas att betala skyddspengar till samma arabiska ligor som attackerar deras fält.
Som Comptroller-rapporten tydliggör har de hotade och misshandlade bönderna inget officiellt organ att vända sig till för hjälp. Även förekomsten av markstölder har ökat mer än 50% under de senaste åren men åtgärder däremot har på alla nivåer minskat med 81%. Under 2007 utfärdade domstolar bara 5.400 domar om olaglig byggnation. Av dessa är det bara 193 som ledde till rivningsorder. Och bara en handfull av dessa order utfördes.
Israel har ingen officiell policy för att tampas med problemet. En polisenhet som bildats särskilt för att genomdriva landlagar har endast rekryterat 55% av sin tilldelade personal och de flesta av de 64 poliserna ägnar sig åt rutinmässiga polisiära arbetsuppgifter.
Avsaknad av statligt skydd har lett bönder och ranchägare till att överge sin mark. Exempelvis kontinuerliga trakasserier av araber från byn Tuba Zangaria tvingade Kibbutz Kfar Hanassi strax öster om Rosh Pina att överge 4.000 dunams (400 hektar) mark. Närliggande Kibbutz Amiad övergav 13.000 dunams. Övre Nasaret är redo att överge 20.000 dunams. Polisen vägrar att ens eskortera Övre Nasarets borgmästare Shimon Gafsou till hotade områden.
I söder är situationen sammalunda. Illegala Beduinockupanter från Taarbiya stam som invandrat till Israel från Sinai har gått i krig mot Omers Lokala råd för att försöka bygga ett nytt område på mark som de olagligt beslagtagit. De har skjutit på entreprenörer, attackerat poliseskort. De brände ner en elektrisk transformatorstation, och lämnade området utan el i över en vecka, för att sedan bränna ner en ersättningsstation.
Omer-Rådets ordförande Pini Badash har utsatts för upprepade attacker. Badash köpte ett flygplan för att dokumentera olaglig bebyggelse som ett led i hans ansträngningar att tvinga staten att agera. Beduiner brände hans plan. De brände hans frus bil framför näsan på framför henne och har upprepade gånger hotat att döda honom.
LIKSOM jordbrukarna och kommuner, har armén helt enkelt givit upp. IDF har övergett utbildningsområden i nord och syd. Exempelvis har Nevetim Air Force Base övergivit 17.000 dunams som stulits av Beduiner. Enligt Comptrollers rapport, har 220-250 familjer slagit sig ner på marken och byggt cirka 800 illegala byggnader. Mellan 2004 och 2008 skedde en 53% ökning av antalet illegala byggnadsverk.
Hellre än att försvara sina baser och omgivande områden har IDF begränsat rörligheten för dess egna tjänstemän. IAF har förbjudit sina stridspiloter (!) Från att resa ensamma på landsvägen mellan Tel Arad och Beersheba via Shoketkorsningen. På grund av upprepade beskjutningar på judisk-ägda fordon, måste de piloter som skyddar vårt luftrum, resa i konvoj av inte mindre än fyra bilar.
Den nu ökända New Israel Fund, till stor del kontrollerad av det israeliska marxistiska Meretz-partiet, som gav stora summor till NGOs som levererade material och kränkande anklagelser om Israel till Goldstone, förser nu organisationer med medel för främjande av de israeliska arabernas stöld av statlig mark. NIF- och EU-stödda grupper som Adallah, har regionfullmäktige i "Organisationen för Ej Erkända  arabiska byar", Um Batin och "styrkommittén för planering och skydd av arabiska rättigheter i Negev" ägnar sig åt politiska och juridiska angrepp på Israel för att hindra staten från att skydda sig själv och dess medborgare från landstöld av Beduiner och andra araber.
Skrämd av två krafter i den rödgröna alliansen, har successiva regeringar försökt lösa problemet genom att köpa ut araberna. Olmerts regering byggde en by för Taarbiyabeduiner utanför Omer och gav varje familj NIS 180.000 för att lämna illegala strukturer som de hade byggt på statens mark och accepterat gratis hus. De flesta accepterade att flytta, men de 50 familjer som stannat kvar har i stället ökat sina attacker mot Omer samtidigt som de kräver att få äganderätt till den mark de stal.
Just det gångna söndagen godkände Kabinettet enhälligt ett flerårigt program för att överföra NIS 800 miljoner till 12 Beduin- och arabiska samhällen. Regeringen kallade det en "stimulansplan."
Lyckligtvis för Israel, börjar det vakuum som flera israeliska regeringar har skapat, att fyllas av en grupp laglydiga, idealistiska unga israeler. Israels nya NATIONALGARDISTER är en frivillig organisation som bildades för två år sedan av söner och döttrar till nödställda bönder och ranchägare.
Yoel Zilberman var officer i en av IDF:s elitcommandoenheter som tröttnade på att titta på sin far - en jordbrukare vid Moshav Tzipori i västra Galileen - som med misströstan såg hur arabiska ligor från omgivande byar klippte sönder hans staket, stal hans boskap och förstörde hans grödor. Under sin permission började Zilberman genomföra patruller nattetid av sin fars fält och vid upprepade tillfällen stoppade tjuvar eftersom de infiltrerade hans land.
Med tiden insåg Zilberman att det inte var nog för honom att vakta sin faders land. Hans ansträngningar avlänkade bara problemet på sina grannar. Så han organiserade sina vänner, söner och döttrar till andra bönder i området, och bildade The New Israeli Guardsmen, uppkallat efter de ursprungliga Guardsmen - den första judiska självförsvarsorganisationen i landet Israel i modern tid, som bildades för hundra år sedan.
The New israeli Guardsmen - som idag är verksamt i hela Galileen och Negev - består av mer än 650 frivilliga som ägnar upp till 20 dagar per år för att bevaka mark eller lagar vandaliserad jordbruksutrustning och staket.
Insikten att den långsiktiga lösningen på problemet är att öka allmänhetens engagemang för de klassiska sionistiska idealen med judisk kontroll över landet Israel, förutom att bygga och bemanna vaktposter, anordnar Guardsmen kurser och föredrag om judisk historia, sionism, judisk filosofi och andra relevanta frågor om sin vakttjänst för allmänheten.
Nästa år kommer 30 noggrant utvalda unga män från en pool av 300 frivilliga, att få ett års långt uppskov med värnplikten för att tjäna som Guardsmen. De kommer att delas upp i tre grupper om 10 och bemanna tre vakttjänster i Galiléen och Negev. Varje vaktstation kontrollerar mellan 5.000 och 20.000 dunams. Förutom sina vaktuppgifter kommer de unga männen att få lantbruksutbildning och studera judisk historia, Talmud, filosofi och arabisk historia. Zilberman hoppas att programmet kommer att inspirera deltagarna att välja jordbruk som sin kallelse efter att de har haft sin armétjänst.
Vaktmännen verkar med en mikroskopisk budget hopskrapad från privata givare. Kan man öka medlen är planerna att tiodubbla sin kår av frivilliga fram till 2013. Om det uppnår sitt syfte planeras för 6.000 volontärer och 300 värnpliktiga medlemmar. Programmet kommer att verka från 30 vaktstationer i Galiléen och Negev och skydda mellan 400.000 och 600.000 dunam av statens mark. De hoppas också att nå ut till judar i diasporan och uppmuntra dem att komma till Israel som frivilliga för The Guardsmen för att föra dem närmare historien och ödet för staten Israel.
Zilberman anser att framgångsrika Guardsmen kommer att tvinga staten att vidta nödvändiga åtgärder för att genomdriva israeliska lagar och på det sättet besegra det strategiska hot som radikaliseringen av den israeliska arabiska delen utgör. Och han har förmodligen rätt. I varje fall är det praktiskt taget säkert att regeringen inte skulle vidta några åtgärder utan Guardsmen.
Mot bakgrund av den ökande kraften hos den internationella kampanjen för att delegitimera Israels rätt att existera, kommer ingen regering i Jerusalem att agera om den inte anser att den har ett starkt och stabilt stöd från en mobiliserad befolkning. Till exempel är det svårt att föreställa sig hur premiärminister Benjamin Netanyahu kunde försvara Jerusalem så envist som han gjorde under sin resa till Washington denna vecka om han inte hade vetat att allmänheten är med honom.
På samma sätt kommer staten bara att genomdriva sina lagar på ett neutralt sätt när det är säkert att allmänheten kommer att sluta upp bakom den. Våra ledare måste veta att allmänheten kommer att stå bakom dem när New Israel Funds "människorättsorganisationer" samarbetar med internationella vänstern och den islamiska rörelsen för att demonisera Israel och kalla det rasistiskt, för att skydda äganderätten hos staten och dess medborgare.
Israel, som alla demokratier är endast så starkt som dess medborgare. Vilka organisationer som de nya israeliska Guardsmen visar är att Israels medborgare är starka. Vi är villiga att bära bördan hos ett fritt folk. Som Pessah, den judiska frihetsfestivalen, närmar sig, måste vi stödja deras strävanden och kräver att våra ledare följer deras exempel.

"Beskt budskap om bosättningar"

D.v.s. Israel får inte bygga hus i Israel. Obama och arabernar ju sagt så. Och visst behöver araberna mer plats, se kartan. De har bara drygt 14.000.000 kvadratkilometer medan Israel har hela 22.072 kvkm så det är självklart att de borde dela med sig.

Dagens israelnyhet i svenska media.

Vad araberna håller fram som något slags lockbete är den arabiska "fredsplan" som Saudierna slängde fram för att tysta debatten just efter det att i huvusdsak Saudiska terrorister hade kraschat Word Trade Center (och såvitt jag vet har Saudiarabien inte än betalat för skadegörelsen!), och de var ju tvungna att hitta på något. Så vad säger "fredsplanen"? Den säger i slutet att den inte är förhandlingsbar av Israel utan att det är ett diktat, och själva planen går ut på att Israel ska ställa sig i samma ställning som när de samlade arabstyrkorna anföll Israel 1967, förrutom att Israel ska acceptera ALLA Mellanösterns flyktingar, både araber och judar (de från arabländerna var fler än araber som flydde i motsatt riktning av olika skäl) efter att ha visat att de kunde absorbera alla judiska flyktingar utan en enda dollar från UNRWA.

.
.
...

Bjereld, Broderskaparna, socialdemokraterna, Hamas

Bjereld är just nu i Gaza för att umgås med Hamas, och diskutera hur socialdemokratin i Sverige, vid en seger i valet i höst, också ska umgås med Hamas på bästa sätt.

Broderskapsrörelsen har länge velat omfamna Hamas, pga deras klart uttryckta stadgar:

[Google-översättning från denna länk:]
"Israel kommer att finnas och kommer att kvarstå tills islam kommer att utplåna det, precis som islam utplånade andra före det." (The Martyr, Imam Hassan al-Banna, i salig åminnelse).

"Den islamiska motståndsrörelsen anser att landet Palestina är en islamisk Waqf vigd för framtida muslimska generationer tills domedagen. Det, eller någon del av det, bör inte gå förlorade: den eller någon del av den, bör inte ges upp .

"Det finns ingen lösning för den palestinska frågan utom genom jihad. Initiativ, förslag och internationella konferenser är alla ett slöseri med tid och fåfänga strävanden."

"Efter Palestina, strävar sionisterna strävar att utöka från Nilen till Eufrat. När de kommer att ha uppslukat den region där de gick förbi, kommer de att sträva efter att ytterligare expansion, och så vidare. Deras plan är inbakat i "Sions vises protokoll", och deras nuvarande beteende är det bästa beviset för vad vi säger."
Att det stämmer väl kan du se på en helt färsk TV-utsändning från Hamas, gå till denna länken innan du läser vidare - definitivt sevärd!

"… The Al-Aqsa Mosque is being Defiled by the Jews, the Most Despicable People on this Earth; By Allah, They are not Human Beings"

Abdallah Jarbu': "The Jews, the brothers of apes and pigs, have gathered from all corners of the world, in order to defile the Al-Aqsa Mosque. They have come to rob it of its purity, and they replaced it with their impurity, their filth, and their abomination. The Al-Aqsa Mosque... Along come the criminal Zionists, and open the so-called Hurva ('destruction') synagogue. May Allah bring their homes down on them.

[...]

"You cannot go on living, oh Arab and Islamic nation, while the Al-Aqsa Mosque is being defiled by the Jews, the most despicable people on this Earth. By Allah, they are not human beings. They are not men who deserve to live, as long as we are alive."

[...]

"What have we Become Accustomed to from America – that Criminal, Terrorist, and Murderous U.S. …?"

"The Jews have violated all the treaties and accords. They slayed the prophets in the past, and showed no respect for any prophet or messenger. The Koran says: 'They slayed the prophets unjustly.' Only a madman, who does not understand a thing, can possibly think that the Jews are human and should be treated as such, while their treatment of us is characterized by death, blood, and siege…

"What have we become accustomed to from America – that criminal, terrorist, and murderous U.S., which besieges Al-Aqsa TV? May Allah sustain the Al-Aqsa Mosque, the Al-Aqsa TV, the men of Al-Aqsa, the mujahideen of Al-Aqsa, and all the Muslims of Al-Aqsa.

"We ask today: What have we become accustomed to see from America and Europe, except for disappointment, betrayal, and support of the Jews?"
Om du nu seriöst inser vad som håller på att hända - Bjereld, Broderskaparna och socialdemokraterna i Sverige vill att de, tillsammans med dessa fanatiker ska hitta på något sätt att  komma åt judarna i Israel - berör det inte dej alls?

För ett antal decennier sedan när jag lärde mej om Förintelsen kändes det oerhört främmande att Europas nazister utan några hörbara protester, med berått mod mördade 6 miljoner judar enbart för att deras mor eller mormor var jude - och speciellt kunde jag inte föreställa mej att det skulle komma nu, och till Sverige, men efter att ha tittat och lyssnat på denna videon så inser jag hur det ligger till, när detta är den organisationen som vänstern i Sverige vill samarbeta med, hellre än ett högteknologiskt Israel.

En annan video som berättar vad Bjereld vill med Israel, kan du se på denna länken: Yousuf Al-Sharrafi, Palestinian Legislative Council Member from Hamas, Calls for Suicide Operations in Israeli Buses and Restaurants

Han är i Gaza också för att försöka sammanföra Hamas med Fatah, så Fatah och Abbas blir lite mer som Hamas. Trots allt: det var ju Hamas som vann det senaste valet på att visa att de följde sina Stadgar minutiöst, och de har också hela tiden efteråt visat samma sak. Palestinaaraberna har ju insett att de valt helt rätt genom att välja två genuina terroriströrelser som sina huvudpartier, eftersom ingen på jorden har fått liga stora bidrag som de. Varför skulle det då uppstå ett parti som har fred och välstånd som sitt huvudmål?

Inser du inte att också Fatah är en terroristorganisation, läs på denna länken.

Gå till denna länk och sök efter ordet Fatah.

Sahlin har ju gjort sitt bästa för att vänslas med Fatah, precis som många tidigare socialdemokratiska ledare i Sverige, se länk1 och länk2.

Jag förmodar att dessa sommarläger för de stackars barnen i Gaza, får miljonbidrag när väl sossarna sitter där.

.

 SvD791 |

.
...

lördag 27 mars 2010

Slöjförbud?

Jag minns när jag åkte buss i Afghanistan 1975, två småflickor lekte i mittgången. De höll slöjan, som vanligt, i mungiporna, tränade på att tappa den av misstag när en snygg kille gick förbi, sedan låg de och gapflabbade på tolvet, och åskådarna log.
Nu, med islamisk fundamentalism som sprider sig värre än Grispesten, så tas det på allvar i civiliserade delar av världen, att det ska vara ok att ha rånarluvor av skilda format, i alla sammanhang! 
Varför så många västerländska politiker är helt desperata på att förvandla Europa till Eurabien övergår mitt förstånd.
Frankrike har haft långa diskussioner om när en heltäckande slöja, där ansiktet inte syns och inte kan identifieras, ska vara förbjudet. Varför? Är anledningen att de är rädda för vad muslimerna annars ska hitta på? Nästa steg är kanske att kvinnor ska förbjudas från att köra bil som i Saudiarabien. Protesterar Wilders emot det kommer garanterat också TT att bli fyllt av raseri i långa artiklar.

KUALA LUMPUR, Malaysia - Den malaysiska regeringen har sagt sitt muslimska kvinnor bland de anställda att de inte längre kan komma att arbeta som bär traditionella ansikte slöja.
Khalil Yaakob, en tjänsteman vid premiärministerns departement, sade att skälet är att främja närmare rapport mellan allmänheten och statsanställda.
"Det skulle vara svårt för någon att identifiera en annan person om han eller hon täckte ansiktet" Khalil till journalister. "Vem som helst kan täcka ansiktet och... Anspråk på att vara någon annan."
Universiteten måste också börjat förbjuda slöjan.
Ungefär hälften av Malaysias 14 miljoner människor är malajer, och nästan alla malajer är muslimer. Ungefär hälften av malajer är kvinnor.
Men tjänstemännen hävdar att samtidigt som täcker upp för kvinnor är traditionell för muslimer i Mellanöstern, inte den islamiska religionen inte kräver det, och de finner det olämpligt att Malaysia, en tidigare brittisk koloni där den andra hälften av befolkningen är mestadels kinesiska, indiska och icke-muslimer.
Även om ingen exakt statistik finns, har små grupper av kvinnor i vissa områden som vidtagits för att skydda dem själva från topp till tå i en svart ensemble, med en slöja som täcker ansiktet utom ögonen. Sociologer tillskriver detta till vad de kallar en ny tillväxt av islamiska fundamentalismen i Malaysia.
Regeringen i premiärminister Mahathir Mohammed, som domineras av muslimska malajer, har visat missnöje med trenden.
Ett meddelande som undertecknats av Ahmad Sarji, vice generaldirektör för Public Service Department, har delats ut till 500.000 statligt anställda, av vilka många malajiska muslimska kvinnor.
Medan det meddelande som avses kläder som täcker ansiktet, förbjudit det också andra verk-time klädsel som jeans och shorts. Senior manliga poliser råddes att bära en kavajkostym - en buske jacka, skjorta och slips. Manliga anställda mindre rang fick veta att byxor och skjortor är acceptabla.
Disciplinåtgärder
Rafidah Aziz, en muslim som är minister för offentliga företag och ordförande för kvinnors vinge Mahathir's United malajer National Organization, sa disciplinära åtgärder skulle vidtas mot kvinnor som envisas med att bära slöja på jobbet. Hon ville inte ange vilken av verksamheten.
Hon sa också muslimska kvinnor studenter ska lämna sitt universitet eller andra platser för lärande om de framhärdar i att bära slöja till klassen.
Rektor vid National University i Kuala Lumpur, Abdul Hamid Abdul Rahman, sa att en klädkod som utarbetats av universitetet senaten förbjuder täcker ansiktet och att åtgärder skulle vidtas mot studenter som gör det.
Science Universitetet har skickat ut cirkulär råd till eleverna att inte bära sådan klädsel.
Tunku Abdul Rahman, tidigare statsminister och nuvarande i den muslimska Welfare Organisation president, hävdade att bärandet av slöja är en arabisk tradition och inte ett fenomen för alla muslimer.

Muftin i Kuala Lumpur, Sheik Mohsein Salleh överens med denna bedömning och tillade att slöjan inte är lämpligt för Malaysia.

"Klänningen är inte viktigt. Det är den känsla mot Gud som är det viktiga, sade han.

[jag orkar inte editera Google-översättningen, läs på engelska här.]
 
En färsk artikel om slöjlagar i olika länder på denna länk.Gå speciellt ner till de muslimska länderna Malaysia, Tunisien, Turkiet. Turkiets nya islamistiska regim vill förvisso att kvinnorna åter ska betäcka sig som i gamla tider, men det är knappast lämpligt i ett modernt samhälle att vilken som helst person som vill vara anonym, kan dra över sej något så det är omöjligt att ta reda på vem det är. Detta sätt att avidentifiera kvinnor för att inte karlarna i omgivningen ska bli hysteriska - vad säger det mest om, männen eller kvinnorna?
En lärd muslimsk debatt på denna länk.
 Jag bara väntar på det första bankrånet av någon/något ifört hijab.

När de muslimska tjejerna är hemma är det inget gnäll, som här i Dubai:Eller Egypten:
Tadjikistan är inte mycket sämre:Pakistan går inte heller av för hackor. När jag var en natt på ett hotell i Islamabad för ett par år sedan såg jag kvinnor - tror jag - genom hotellfönstret iklädda påse, men i TV: var det i stort sett endast denna typ:medan Eurabien gör vad de politiskt korrekta uppskattar bäst, och anser att detta är att följa islamsk kultur - bara Wilders säger emot:och snart
 
Jag minns för några decennier sedan, jag hade bland annat en indisk tjej i Malaysia som brevkamrat, och hon delade en lägenhet med några muslimska studenttjejer och - hon berättade lite om deras liv och leverne och speciellt hur de stinker under alla de kläderna i värmen - där T-shirts och shorts bäres av alla kinestejerna. Och man kan undra vad som händer i hjärnorna på de muslimska pojkarna.


.
DN824 DBl019 SvD363 BLT961 KrB999 NSk999 Lt999 tA660 Sk999 Ya999 A017 ST014 GP897 Ek453 D082 TTe011 SDS660 DN838  |

.
        ...

fredag 26 mars 2010

Obama gör en Bildt

De använder väl lite olika metoder för att göra sig helt omöjliga som medlare mellan Israel och dess omgivning, men resultatet är exakt detsamma. Finns det en enda insatt person som nu anser att Obama är en neutral medlare, efter sin mer än ettåriga kamp för att förstöra USA:s alla relationer med sina tidigare vänner, nu är nära att lyckas?Obama har lyckats med EN sak:att se till att varje amerikan är skyldig Kina $250.000, och hur många generationer det tar att betala tillbaka beror ju på när USA behöver låna stora mängder nästa gång - med en mycket sämre ekonomisk utgångspunkt än den nuvarande.

Genom Obamas hemmagjorda förolämpning av det faktum att Israel bygger hus i sin huvudstad, är att det är en direkt förolämpning mot alla de judar i Israel som tvingades ut ur arabiska länder som flyktingar, och de utgör ca hälften av Israels befolkning.  Det är alltså Israels sätt att ta väl hand om flyktingar från arabländerna, där ingen sitter i flyktingläger utan i nybyggda hus i Jerusalem. Jämför med hur araberna tar hand som sina flyktingar.

Även i Australien är de högeligen förvånade över Obamas totala och meningslösa hysteri.

Obama förolämpar också alla de som varmt tog emot Netanyahu på Capitol Hill, både republikaner och demokrater.Däremot ödmjukar han sig totalt inför Ahmadinejad.

Men - under 20 år av sin uppväxt var han i en starkt antisemitisk kyrka, och vem kan säga att det inte alls påverkade honom? Eller hans ungdom i muslimska länder?

Netanyahu har sagt absolut nej till Obamas påhitt, så vad ska Obama göra nu? Anfalla Israel med den palestinska här som han bygger upp?  Man har en viss deja-vu-känsla: Obama satsar miljontals dollars på att Dayton ska bygga upp en palestinsk armé, precis som England och dess Glubb Pascha stod i spetsen för den jordanska armén som - lika illegalt - attackerade Israel 1948.

Där blev fred med både Egypten och Jordanien utan omöjliga krav angående Jerusalem, men nu har Obama självklart försämrat alla slags förhandlingar med Abbas/Fatah. Jordaniens helt illegala ockupation av hela gamla Jerusalem 1948-67 -  de som attackerar och därefter förlorar i ett krig brukar också förlora andra tillgångar, så varför inte Jordanien? Det blev fred ändå. Precis som Syrien förlorade Golan för alltid.

Araberna bygger när och var och hur mycket de vill, och man hoppas att de snällt ber Obama om lov. Judar må icke föröka sig, som vi vet. Arabvärlden ger också pengar till palestinaaraberna för att de ska kämpa mot judarna i Jerusalem på alla sätt. Obama har reda lovat Abbas hela Jerusalem som initiallöfte, och hur många hundra miljarder som följde med kan vi spekulera över. Han ger stora summor till Abbas för att bygga upp en palestinsk armé mot Israel.

Obama kräver svar av Abbas och Fatah

Jag menar, ska han vara medlare och inte part i målet måste han förstås kräva svar från båda sidor.  Tyvärr har jag inte läst en enda mikro-nyhet om vad han kräver av Abbas för att Israel ska ställa upp på förhandlingar. Bildt har heller aldrig krävt något, trots att Sverige är en av de största givarna av socialbidrag till palestinaaraberna.

Att Obama är USA:s mest israelhatande president någonsin är kristallklart, Carter började inte attackera Israel på allvar förrän efter sitt presidentskap.

Strider vid gränsen till Gaza

Förvånar det mej när jag i svenska media läser att nyheten skrivits (i DN) "enligt källor inom Hamas" ? Sveriges Radio berättade tidigare hur de litar på Hamas samtidigt som de skrattar åt information från Israel. Det är tydligen trenden i dagens mediasverige, att de berättar för alla och envar att de litar mer på en terroristorganisation som har folkmord av alla judar i världen som huvudmål, än de tror på information från Israel.
.
DN706 DN179 DN472 AB872 PS vg686 vg673   |

.
Västbanken...