lördag 24 september 2011

Familjen Clinton tror Netanyahu kan trolla.

I dtta fallet är det maken som skyller Netanyahu för att Abbas vägrade komma till förhandlingar trots att frun berättade hur duktig Netanyahu var när han utlyste 10 månader utan husbyggen, till folks, byggföretags och bankers förtvivlan, eftersom det helt störde deras planer - och Netanyahu hade ingalunda frågat de som drabbades även om han tvingats betala viss kompensation för hans intrång på deras rättigheter. Han skyller Netanyahu för att han inte vill bryta Osloavtalet där det avtalades att area C i Judéen/Samarien kontrolleras av Israel fram till förhandlat fredsavtal. Han skyller Netanyahu på att han inte accepterar stilleståndslinjer från 1948 förklarade oförsvarbara i Säkerhetsrådet, §242 - som politisk gräns, en gräns som hade inneburit att Judéen/Samarien blev ett nytt Gaza - se bilderna här - och en förberedelse för nästa Förintelse. Tala om trolleri.
DN står påtagligt helt på Clintons sida.
Herr Clinton ger katten i att Abbas inte hållit ett enda löfte från Osloavtalet, bl.a. stopp på terror och hatpropaganda i media inkl. skolböcker, och trots det har Abbas kontroll över area A och B och där är byggboom (se här och här) - utan kritik från rn enda av familjen Clinton. DN fortplantar utan vidare sådana fantasier utan kommentarer. Direkt brott mot Pressens Etiska Regler.
Att Farbror Clinton sedan anklagar Israel för att ta emot alla judar - tänk om det fanns ett muslimskt land som tog emot alla muslimer, då hade de sannerligen inte klagat och inte fruns chef heller! Men nu råkar det gälla judar.
Invandringen skylls för det faktum att vänstern i Israel har blivit mikroskopiskt liten pga dess uppförande, där de tänker mer på araber än judar. IDF, Israels Försvar, styrs helt av vänstertänkande, och det senaste är att de beordrat alla soldater i Judéen/Samarien att det är viktigare att inte skada araber än att försvara judar.......
Arabiska Knessetledamöter reser till New York för att - stödja palestinerna mot Israel. Frågan är hur långt Israels tålamod sträcker sej när det gäller arabiska femtekolonnare i Israel. Samma arab stod hela tiden vid Arafats sida emot Israel. Med mastig lön från den israeliska staten. Och folk talar om apartheid i Israel........
Och under tiden tar araberna alla chanser att kasta sten på alla judar, helt utan att svenska media märker någonting.
Nä, vill du ha nyheter från Mellanöstern på svenska, läs denna bloggen. Jag gör vad jag hinner.

......

fredag 23 september 2011

Ord från en palestinier.

Från http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148177
[videolänk]
......

Att finansiera fienden.

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=238631
Av Caroline B. Glick
09/19/2011 23:32
Regeringen måste ge ut nya direktiv och sluta stödja allt utländskt bistånd till palestinierna, sluta överföra skatteintäkter om status uppgraderas vid FN.

Vid FN:s givarkonferens i söndags till den palestinska myndigheten, varnade vice utrikesminister Daniel Ayalon att medan Israel stödjer ekonomiskt bistånd till PA nu, kan allt förändras inom en vecka.
Som han uttryckte det, "Framtida bistånd och samarbete kan allvarligt och ohjälpligt äventyras om det palestinska ledarskapet fortsätter på en väg som i huvudsak agerar i strid med alla tecknade avtal som också reglerar befintliga ekonomiska förbindelser mellan Israel och den palestinska myndigheten."
Ayalon ståndpunkt är i högsta grad rimligt. Tyvärr motsägs den helt av Israels officiella ståndpunkt.
Regeringens ståndpunkt överlämnades på fredagen till samma givarkonferens som Ayalon deltog i. Enligt regeringens dokument "Israel uppmanar till fortsatt internationellt stöd för den palestinska myndighetens budget och utvecklingsprojekt som kommer att bidra till framväxten av en vital privat sektor, vilket kommer att ge PA en utökad bas för att generera interna intäkter. "
Israels drag har enligt uppgift förespråkats av försvarsdepartementet och IDFs ledande höjdare, som enligt uppgift benhårt motsätter sig mot att man skär bort allt stöd till den palestinska myndigheten, inklusive stöd till den USA-utbildade och finansierade palestinska armén i Judéen och Samarien [förra året intervjuades den amerikanska general som då ledde styrkan, och han sa att den var redo att attackera judar i Israel om två år om Israel inte gjorde som Obama sade.]. Som The Jerusalem Post rapporterade på söndagen, menar höga tjänstemän inom försvarsministeriet att ett stöd för detta avbrytande riskerar att leda till PA:s kollaps och alla anställda hos PA, den palestinska myndigheten - som utgör majoriteten av alla palestinska arbetare - kan bli våldsamma.
Som en hög tjänsteman inom försvarsdepartementet sa till tidningen: "Det är viktigt att vi behåller den finansiella stabiliteten, även efter deras ensidiga åtgärder. Stopp av överföringar av pengar kan leda till en finansiell kris som kan leda till en våldsam upptrappning. "
Med andra ord, hävdar försvarsdepartementet att om givarländerna sluta betalar palestinsk milis - inklusive den USA-tränade och finansierade palestinska armén - kommer deras förment moderata krafterna att vända sig till terrorverksamhet för att försörja sig.
Bortsett från att vara strategiskt galet, vittnar denna position om en oförsvarlig ovilja hos det vänsterdominerade försvarsdepartementet att förstå den grundläggande karaktären av den palestinska saken och vad det kräver av Israel.
Eftersom IDF och UD och resten av den statliga byråkratin omfamnade PLO som Israels "fredspartner" för 18 år sedan har de varit fungerat under antagandet att PLO och dess spinoffs - Fatah och den palestinska myndigheten - är intresserade av att nå ett fredsavtal med Israel. Men detta har aldrig varit fallet.
För PLO och dess spinoffs har den palestinska konflikten har alltid varit och kommer alltid att vara ett nollsummespel. Målet för Oslo-processen, målet för PA, den palestinska miliser, och FN: s bud är ett: att stärka palestinierna och försvaga Israel.
Vad Israels "fredspartner" beträffar, kan Israel aldrig erbjuda nog. Det finns ingen uppgörelse som Israel någonsin kan erbjuda som palestinierna kommer att acceptera. [Se videolänk] Även om Israel erbjudit sig att förstöra sig själv och levera ruinerna till palestinierna, skulle palestinierna stoppa presenten i fickan och sedan förklara krig mot resterna av den nedlagda judiska staten för att "befria" landet från dess judiska "ockupanter".
Vi vet att detta är fallet eftersom detta är vad palestinierna - som leds av PLO / Fatah / PA - gjorde i Gaza efter att Israel ensidigt kapitulerat. Den sista militära fordonet hade knappt passerat gränsen förrän palestinierna brände synagogorna Israel hade lämnat kvar.
Så även efter det att Ehud Barak i princip erbjöd palestinierna Israels huvud på ett fat när han erbjöd dem Tempelberget, hånade de hans erbjudande och började slakta israeler i ett försök att "befria" Tempelberget.
De mycket prisade palestinska säkerhetsstyrkorna organiserade, finansierade och regisserade terrorkrig. Och den internationellt finansierade PA-budgeten betalade för det.
Anledningen till att palestinierna vänder sig till FN är inte för att de inte kan få självständighet inom ramen för ett fredsavtal med Israel. De kommer till FN eftersom de inte vill ha ett fredsavtal med Israel. De vill ha suveränitet och de vill vara i krig med Israel.
Under 18 år har de högsta cheferna hos IDF (Israels Försvarsstyrkor) vägrat erkänna det spel som PLO har spelat sedan början av den falska fredsprocessen. Efter påtryckingar från vänsterffalangen menar IDF:s ledande befattningshavare meningslöst att Israels enda alternativ är att stärka den palestinska myndigheten, inklusive dess USA-tränade och finansierade armé.
Denna eftergiftspolitik har paralyserat IDF:s förmåga att utveckla övergripande strategier för seger i nästan en generation. Och IDF:s ledning håller fast vid eftergiftspolitiken, trots att allmänheten helt har avvisat den på grund av dess konsekventa misslyckande.
Den grundläggande regeln om sunt förnuft inom politik är att vara god med dina vänner och dålig mot dina fiender eftersom folk då kommer att vilja vara dina vänner och de kommer inte vilja vara dina fiender. Eftergiftspolitiken ställer denna regel på huvudet.
När det gäller det undfallande beteendet måste du vara bra mot dina fiender, eftersom tanken är att dina fiender kommer att sluta hata dig om du ger dem allt de vill ha. Att på motsatt sätt förråda en vän . . .
Genom att stödja fortsatt bistånd till palestinierna i efterdyningarna av FN: s anbud har regeringen antagit en klassisk eftergiftspolitik. Det har sagt till palestinierna att de inte behöver betala något för sina angrepp. Värre, Israel säger att de kommer att belönas. Det har nu noterats att Israels ledning anser att de inte klarar sig utan det palestinska styrande organet som finns där för att förstöra det.
När det gäller Israels vänner drog regeringen precis undan mattan under deras fötter. Kongressledamot Ileana Ros-Lehtinen, ordförande för parlamentets utrikesutskott, är en sann vän till Israel. Hennes lagförslag som kräver ett slut på USA:s stöd till PA och en massiv minskning av USA:s stöd till FN i händelse FN uppgraderar palestiniernas diplomatiska status är en av de viktigaste delarna av den mest pro-israeliska lagstiftningen har införts i USA s kongress på en generation.
Genom att tillkännage att den israeliska regeringen motsätter sig ett stopp på det massiva donatorstödet undermineras Israel Ros-Lehtinen ståndpunkt. Israels regering förrådde sin goda vän.
Utan tvekan var premiärminister Benjamin Netanyahu och utrikesminister Avigdor Liberman under stor press från IDF och från Obama-administrationen att kräva fortsatt internationella finansiering av den palestinska myndigheten. Men israelerna valde inte dem med förväntningen att de skulle överge Israels nationella intressen och skada dess vänner bara för att de känner hettan från vänstern och Obama.
De undfallande hävdar att Israel vinner internationellt godkännande genom att vara bra för sina fiender. Men 18 år av konsekvent attack mot sina vänner och prisade dess fiender har fört Israel till randen av internationell isolering. Vi har givit befogenhet åt våra fiender och demoraliserat våra vänner. Och nu fortsätter vi att slösa bort det lilla diplomatiska inflytande vi har kvar i ett försök att återigen hjälpa palestinierna i deras fortsatta krig mot oss.
Om regeringen tror att Ayalons uttalande kan reparera de skador som de har orsakat landet bör man tänka om. Det enda sättet att åtgärdda vad som just hänt är för regeringen att utfärda en ny politik för att stödja avskärningen av utländskt bistånd till palestinierna och meddela att Israel kommer att sluta överföra skatteintäkter till dem om deras status vid FN:s uppgraderas på något sätt. Och Netanyahu ska plocka upp telefonen och personligen be om ursäkt till Ros-Lehtinen för hans regerings skandalösa beteende.
......

Det krävs av en stat i FN att den är fredlig. Här ett av många exempel: araber kastar sten på israelisk bil och 20 månaders baby skadas i ansiktet.

Här ser du vad som svenska tidningar och speciellt DN skenheligt förklarar som "fredliga araber som försöker försvara sig mot fruktansvärda judiska bosättare" eller alternativt glädjeskutt inför att ledarna totalt gör bort sej i FN.
Detta försöker alltså svenska media med gemensamma ansträngningar förhindra att svenskar får veta, för att inte störa glorian över muslimska "frihetskämpar" huh. Det är ren nyhetsförfalskning och censur.
Som du kanske inte har sett har jag lagt ett antal händelser här i bloggen nyligen, som visar på hur barbariskt palestinierna uppträder, vilket alltså våra massmedia gör allt för att dölja. Läs rubrikerna på de senaste artiklarna i spalten till höger och klicka på Innehållsförteckningen överst i menyn för att se lite fler.
Araber kastar sten på 20 månader gammalt barn
[videolänk]

Araber kastade sten på en israelisk bil i Samarien, skadade liten flicka i ansiktet.
Genom Gil Ronen
Först publicerad: 2011/09/21, 19:58
Araberna kastade stenar på onsdagen mot en israelisk bil mellan Migdalim och Tapuachkorsningen i Samarien. En 20 månader gammal flicka skadades i ansiktet.
Flickan fick behandling av en sjukvårdare från Samarien Regional Authority och evakuerades till ett sjukhus. Myndighetens Chef Gershon Mesika sade: "Dessa `fredliga män´ från Abbas män ger ännu ett bevis för de som fortfarande behöver det, att vi står inför ett avskum till terrorister som försöker mörda barn."
.. "De har en olivkvist i munnen och mordvapen i sina händer och världen vill ge dessa en stat för att kunna fortsätta sin verksamhet. Det enda är för vår regering är att utrota dessa barbariska terrorister "

En israelisk medborgare skadades lätt från stenar som slungades av araber när han körde nära Halhoul. Tre araber greps i onsdags eftermiddag i konfrontationer med säkerhetsstyrkor nära Kalandiya checkpoint. Tidigare kastade de sten på IDF-styrkor och brände däck.
Flera dussin araber kastade sten på gränspoliser nära Har Adar, inte långt från Jerusalem. Ingen kom till skada. Poliserna skingrade upprorsmakarna.

......

Barnpsykologen har talat.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-moter-abbas
Om du har ett otroligt bortskämt barn, ger och ger allt det vill ha, plötsligt kräver något och fortsätter att ge lika mycket. Tror du barnet bryr sej om vad du ber om?
Kolla på http://israelisverige.info/?p=8747 och fundera på varför palestinierna får så otroligt mycket mer än alla andra.
Vid Osloöverenskommelsen gav Israel palestinierna många saker, och krävde få. Det gav dem gratis kontroll över land fram till förhandlat fredsavtal (efter att aldrig haft något land innan), där de kan bygga och bo, precis som Israel kan göra i area C, en stor del dricksvatten årligen, liksom Jordanien fick när de begick en kall fred. Det kom överens om att Israel skötte transport genom Israel till palestinierna, och tog hand om all förtullning etc. och gav pengarna till palestinerna.
Det är säreget - Israel är ett fiendeland men palestinierna importerar massor genom Israel i stället för Jordanien som faktiskt ligger väldigt tätt bredvid, se kartan. Precis som enorma mängder gods kommer till Gaza via Israel - storleksordningen 200 lastbilar om dagen - som är ett fiendeland, i stället för deras broderland och grannland Egypten. Israel är inte lagligen tvingat till att serva någondera. Om Abbas importerar och exporterar via Jordanien kommer inget problem med tullavgifter på tapeten. Men tidningarna gör förstås allt om denna skatt till Israels fel,
Israel tar emot ca 10000 sjuka från Gaza per år för behandling i Israel. Under de första 6 månaderna av 2011 tog Israel hand om 83.038 sjuka Västbanksaraber - vad fick dom för det? Knappast goodwill från svenska massmedia. Har du sett det nämnt någonstan förutom här? Israel är inte tvingat till detta heller.
PA är den pseudoregering som skapades genom Osloavtalet. Abbas kallar sej för vad som passar för dagen. Han var officiellt ledare för PA fram till januari 2009, men världen fortsätter ändå att behandla honom som om han hade jobbet kvar - en tradition från Arafats tid, att palestinska ledare inte behöver inse när deras bäst-före-tid har passerats och folket har ingen talan om vem som leder. Han är ledare för Fatah, en avknoppning av PLO som är en terroristorganisation med en förfärlig massa mord på sitt samvete, och som har äran att ha uppfunnit flygkapningen. Tänk på det nästa gång du står i en kö och väntar på ditt flyg, tre gånger längre tack vare denna uppfinning av PLO, räkna ut hur mycket PLO kostat dej - och ändå är du tvingad att betala DEM via din skattsedel. Har Abbas egentligen någon beslutanderätt för palestinierna, som inte har valt honom???
Mycket hade lösts om Israel eliminerade Osloöverenskommelsen, eftersom den aldrig varit nytta för Israel. Inget gratis dricksvatten till araberna och det är vansinnigt eftersom de själva har väldigt ont om dricksvatten, nästan som USA som lånar pengar från Kina för att ge till muslimska terrorister. Ingen gratis sjukvård av icke-israeliska araber. Telenät och elnät fick komma från Jordanien, eller Egypten för Gazas del. Varför ska Israel underhålla de som envist kallar Israel för FIENDEN? Abbas säger ju kristallklart vad som gäller. Ingen har pressat honom så han ger inte ett skvatt. Barnpsykologi som sagt. Samma barnpsykologi hade berättat att om palestinerna verkligen tvingades att börja bygga upp ett eget samhälle genom total avsaknad av presenter hade kanske något hänt, efter att obetydligt hänt sedan 1967. Du vet, det som Israel började när judarna började komma i större mängd 1880. Minns Bööks bok från 1925, "Resa till Jerusalem" tror jag den hette. Minns en sats därifrån som sa ungefär: "Varhelst du ser en man bakom en plog är det en jude, fellahin rispar fortfarande jorden med en pinne." Judarna hade alltså kommit en bra bit på väg att bygga en stat redan då, palestinierna har inte börjat än. 1948 hade judarna byggt en fungerande stat och den erkändes av FN eftersom den helt klart EXISTERADE. Palestinerna har ingen existerande stat än, även om de kunde ha haft det om de uppfyllt sina löften från Oslo. Så självklart kan inte den icke-existerande staten fungera. För att komma in hos FN krävdes det dessutom enligt reglerna att den är fredsälskande.
Israel och palestinierna kan närsomhelst upplösa Osloavtalet, det är ett handslag dem emellan där det sades att enda sättet att avsluta det hela är ett FÖRHANDLAT fredsavtal, och bryter palestinerna mot det bryter självklart Israel alla sina löften till palestinerna. Varför inte? Många tycks synd om araberna med ett "inte kan Israel vara så taskiga bara för att palestinarna inte fattar vad det rör sej om och de i Gaza har sänt - var är det vid dethär laget - ca 11000 raketer och granater mot civila i Israel, och lovar att fortsätta". Högern i Israel, som anser dess befolkning är viktigare än den palestinska konstigt nog, anser att Israel självklart ska bryta. Israel har gjort oändligt mycket för palestinerna.
Bildt talar om att en del ar arabvärlden befinner sig i ett "formativt stadium". Att det befinner sig i förruttnelse tycks han inte vilja erkänna. Se här och här.
Du har nog hört snackat både här och där, och Sverige och annorstädes, om att IMF har sagt att palestinierna kan ha en fungerande ekonomi. Det talas tyst om att ett huvudvillkor för att det ska fungera är ett gott samarbete med Israel. Varför tycker media och Bildt att det bör vara en hemlighet?
Palestinierna vägrar göra det bästa med sin vattensituation - där är massor av rostiga rör som behöver repareras, samtidigt som de stjäl massvis med israeliskt vatten från israeliska ledningar. Samtidigt som de alltså får en stor mängd dricksvatten från Israel årligen - Israel som själva har stora vattenproblem, men de gör något åt det till skillnad från palestinierna. De återvinner nästan allt spillvatten, palestinierna?.......
Du har hört talas om "två stater för två folk", från diverse, men har du funderat på hur trixigt det kan bli? Om inte annat, fråga hur många araber i Israel som hellre vill bli kontrollerade från Ramallah..... Nähä, har inte Obama tänkt på det. Man har frågat araberna i Jerusalem och de flesta vill stanna under israelisk överhöghet. Där är en miljon till att fråga.
Bildt vill inte ha "konfrontation mellan Obama och Abbas" när de inte talat i telefon sedan februari vad jag har hört. Abbas har inte gjort annat än konfronterat Obama trots att Obama aldrig konfronterat Abbas med att uppfylla några av de löften de har givit. Vad kräver Bildt egentligen? Att Israel ska säja ja till alla förhandsvillkor från Abbas och Obama, som hade inneburit att Judéen/Samarien blev ett nytt Gaza och en förberedelse för nästa Förintelse? Kolla bilderna på denna länken.
Sarkozy gnäller om att ett veto från Obama kan ställa till med USA:s ställning i arabvärlden. Big joke, den är redan så låg den kan vara efter det att Obama ställt till med den Islamska Vintern, där Egypten och snart alla icke-oljeproducerande arabstater svälter. Araberna i stort skiter i palestinierna och deras "stat".......

http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-har-landat-med-sin-ansokan-i-new-york
http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-vill-soka-fullt-fn-medlemskap
http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-i-new-york-for-att-ansoka
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildt-konfrontation-usa-palestina-oonskad
http://www.dn.se/nyheter/varlden/finansminister-hotar-halla-inne-skatt
http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-moter-abbas
http://www.dn.se/nyheter/varlden/demonstrationer-pa-vastbanken


http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article13656159.ab
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.728200-diplomatisk-dramatik-om-palestina


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/obama-jag-tror-pa-palestinsk-stat_6486076.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-oroas-av-fn-ansokan_6485732.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-veto-mot-palestina-i-fn_6485622.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-tiger-om-palestinsk-fn-ansokan_6482372.svd


http://www.dn.se/nyheter/varlden/finansminister-hotar-halla-inne-skatt

Israel vill ha fred, se vad de brukar erbjuda.

Israel har från sin födsel velat ha och erbjudit fred. De har alltid välkomnat förhandlingar om detaljerna. Här er modern version av fredsvädjandena. [videolänk]
......

Fattiga palestinier.

Världen öser enorma summor över palestinierna. Är de de fattigaste i världen? Kolla fattighetslistan här. Slutet ser ut så här:

169 West Bank
$ 2,900
2008 est.
170 Solomon Islands
$ 2,900
2010 est.
171 Djibouti
$ 2,800
2010 est.
172 Yemen
$ 2,700
2010 est.
173 Timor-Leste
$ 2,600
2010 est.
174 Ghana
$ 2,500
2010 est.
175 Laos
$ 2,500
2010 est.
176 Moldova
$ 2,500
2010 est.
177 Nigeria
$ 2,500
2010 est.
178 Western Sahara
$ 2,500
2007 est.
179 Papua New Guinea
$ 2,500
2010 est.
180 Marshall Islands
$ 2,500
2008 est.
181 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha
$ 2,500
1998 est.
182 Pakistan
$ 2,500
2010 est.
183 Sudan
$ 2,300
2010 est.
184 Cameroon
$ 2,300
2010 est.
185 Kyrgyzstan
$ 2,200
2010 est.
186 Micronesia, Federated States of
$ 2,200
2008 est.
187 Mauritania
$ 2,100
2010 est.
188 Cambodia
$ 2,100
2010 est.
189 Tajikistan
$ 2,000
2010 est.
190 Senegal
$ 1,900
2010 est.
191 Gambia, The
$ 1,900
2010 est.
192 Cote d'Ivoire
$ 1,800
2010 est.
193 Sao Tome and Principe
$ 1,800
2010 est.
194 Korea, North
$ 1,800
2009 est.
195 Lesotho
$ 1,700
2010 est.
196 Bangladesh
$ 1,700
2010 est.
197 Kenya
$ 1,600
2010 est.
198 Chad
$ 1,600
2010 est.
199 Zambia
$ 1,500
2010 est.
200 Benin
$ 1,500
2010 est.
201 Tanzania
$ 1,400
2010 est.
202 Burma
$ 1,400
2010 est.
203 Uganda
$ 1,300
2010 est.
204 Haiti
$ 1,200
2010 est.
205 Burkina Faso
$ 1,200
2010 est.
206 Nepal
$ 1,200
2010 est.
207 Mali
$ 1,200
2010 est.
208 Rwanda
$ 1,100
2010 est.
209 Guinea-Bissau
$ 1,100
2010 est.
210 Comoros
$ 1,000
2010 est.
211 Ethiopia
$ 1,000
2010 est.
212 Tokelau
$ 1,000
1993 est.
213 Mozambique
$ 1,000
2010 est.
214 Guinea
$ 1,000
2010 est.
215 Afghanistan
$ 900
2010 est.
216 Togo
$ 900
2010 est.
217 Sierra Leone
$ 900
2010 est.
218 Madagascar
$ 900
2010 est.
219 Malawi
$ 800
2010 est.
220 Niger
$ 700
2010 est.
221 Central African Republic
$ 700
2010 est.
222 Somalia
$ 600
2010 est.
223 Eritrea
$ 600
2010 est.
224 Zimbabwe
$ 500
2010 est.
225 Liberia
$ 500
2010 est.
226 Congo, Democratic Republic of the
$ 300
2010 est.
227 Burundi
$ 300
2010 est.
Varför är världen helt desperat att hålla palestinierna feta och glada när det finns nästan 60 länder där människor är mycket fattigare?
TT har aldrig berättat - vad är din gissning? Har det att göra med ens fienders fiende?..................

Mycket klar historielektion.

Hittade denna historielektion hos KimMirell och tycker den är väldigt talande. [videolänk]
......

Palestinska barn får cancerbehandling i Israel.

http://idfspokesperson.com/2011/09/20/palestinian-children-receive-cancer-treatment-in-israel/
Postat den September 20, 2011
Många tusen palestinier får vård i Israel per år.
Israeliska tjänstemän som Dalia Bassa, civil administration, hälso-samordnare, verkar för att patienter med allvarliga sjukdomar får omfattande behandling och vård. Arbetet med att förbättra det emotionella välbefinnandet hos dessa patienter innebär att barn som genomgår cancerbehandling med sina familjer gör dagsutflykter utanför sjukhuset.  • Det finns för närvarande 180 barncancerpatienter från Judéen och Samarien i Hadassah Hospital, varav 50 har fått benmärgstransplantationer.
  • I helgen besökte en grupp palestinska barn som får cancerbehandling på Hadassah Hospital och deras familjer Ramat Gan Safari, Jaffastranden och Holon bowlinghall.
  • Resan var möjlig tack vare en samordnad insats av det israeliska civila förvaltningen, Israel Cancer Association och volontärer från "Encouragment Från Ido" välgörenhet för barn som är cancerpatienter i Jerusalem.
Möt Lagine Abu El Hayad i Betlehem

Civila förvaltningens hälso-samordnare Dalia Bassa med Lagine Abu El Hayad och andra deltagare på Ramat Gan Safari.
Lagine Abu El Hayad i Betlehem genomgick en lyckad benmärgstransplantation på Hadassah Hospital. Den israeliska civila förvaltningen har givit ett betydande finansiellt bidrag som gick för att hitta en benmärgsdonator för Lagine, liksom för hennes operation, efterbehandling och medicinering.
......

Fullständigt okänt.hos DN

Medan DN sprider sagan om snälla araber från Tusen och en Natt, vägrar massmedia i Sverige fullständigt att visa att det är precis tvärtom. Jag gav en lång rad referenser till artiklar som berättar att det är precis tvärtom nyligen, den länken fanns under artikeln samma kväll, därefter censurerades den bort eftersom den klart visade hur fel Mr Shachar hade. Klicka här så ser du alla inklusive de censurerade.
Utan att ge anledning censurerar de, och jag har inte undersökt de andra, men att de censurerade min eftersom den självklart visade att artikeln var ett smidigt försök att använda antisemitism - hat av judiska nybyggare - för att försköna arabernas uppförande, var kristallklart.
Att många nybyggare känner sej pressade från två håll, både araber och den israeliska regeringens vänsterfalang kontrollerad av Barak, kan självklart få en del att begå olämpligheter, vilket alls icke understöds av ledningen för nybyggarna.
Jag ska inte göra någon lista här som i ovanstående artikel utan se i vänsterkanten under Recent Posts så ser du rubrikerna på de senast översatta artiklarna där jag bl.a. har läst de senaste israeliska dagstidningarnas rapporter om terror och mordbrand från araberna mot judar.
Tror du denna blir illa snabbt censurerad också för att innehålla fakta olämpliga för svenska massmedia att presentera med deras nuvarande agenda?

......

http://www.dn.se/nyheter/varlden/palestinas-fn-ansokan-ror-definitivt-om-i-grytan