fredag 15 augusti 2008

"Dialog" med UD

Återigen något slags problem med Twingly och den nya bloggen, så dublett här.

DN279 SvD185 D HD SDS D * *

Jag försökte få svar på ett par triviala frågor från UD i Stockholm - vilket var helt omöjligt! Tala om att slingra sig! Detta med tanke på DN-artikeln nyligen om det enorma slöseriet med bidragspengar utan särskilt sträng kontroll av vad som sedan händer med pengarna. Pengatvätt eller tvätt av samvetet???

Sent: den 14 augusti 2008 14:52 To: 'mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se' Subject: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

OK, eftersom jag är begränsat läskunnig och inte diplomat skulle du kanske kunna upprepa svaret på denna frågan! Är svaret:

1) Ja

2) Vet inte

3) Nej

Tacksam för svar.

Om Sveriges och EU:s allmänna uppfattning är, att det är helt ok att palestinaaraberna inte tillåter existensen av Israel, så är det förstås också ett svar. Allt indikerar detta eftersom jag inte känner till några påtryckningar alls att Abbas ska ändra PLO:s stadgar. Jämför med hur det var när Arafat skulle bli ra’ees och han fick 3 månader på sej att ändra dem. Hans svar på engelska som ungefär var ”ja, ja, jag ska ändra det nån dag och de är ändå inte så viktiga – sluta tjata” har aldrig lett till ändring, och det är just denna punkt – att palestinaaraberna får enorma mängder pengar utan några som helst krav, som gör att situationen fortsätter som den gör. De ha inget tryck att ändra något! De följer dessa stadgar till punkt och pricka, i förhandlingar, skolböcker och officiell hatpropaganda mot Israel.

Att säga att den ”svenska positionen förmedlas till bägge sidor” men, som bekant, mina skattepengar enbart förmedlas till den ena sidan, är rätt asymmetriskt. Påtagligt efter det senaste Libanonkriget då man genast samlade ihop stora summor – åt den ena sidan, medan skadorna i Israel fick betalas av dem själva.

Harry

From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 14 augusti 2008 14:37 Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry,

Om du läser det första svaret du fick, och som jag påpekat en gång sedan dess, finner du svaret på din fråga.

I svaret framgår den svenska positionen. Denna förmedlas naturligtvis till både israeliska och palestinska företrädare i de kontakter den svenska regeringen har med parterna. Det är förstås möjligt att du inte är nöjd med den svenska positionen men departementet har trots allt svarat på din fråga.

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-14 14:32

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia:

Ärende: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Nä, jag har inte fått något specifikt svar på min allra första fråga: 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående på engelska - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" är tillåtna där.

Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? Kräver Sverige ändring av dessa för att kunna fortsätta donera pengar? Harry From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 14 augusti 2008 14:27 To: Ralph Haglund Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry, Du har redan fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-14 14:25

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia: Ärende: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

OK, jag antar att du vägrar besvara min specifika fråga, så jag lägger ut dialogen om UD:s officiella vägran att besvara en enkel fråga ens med ett ja eller ett nej, på min blog. Harry From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 22:52 Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry, Som du kan se om du läser det första svaret jag gav dig är det den svenska uppfattningen att en lösning på konflikten kräver att båda sidor respekterar varandra. Denna uppfattning framförs naturligtvis i våra kontakter med både israeler och palestinier.

Du kan finna mer information om Sveriges förbindelser med både Israel och de palestinska områdena här: http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/86018

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-13 22:43

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia:

Ärende: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Nä. OK, jag vill inte vara taskig och ser att du arbetar sent, men eftersom jag skriver en någorlunda besökt blogg om Israel – http://israelisverige.no-ip.info/blog - och också nyligen blivit ombedd av ett konsultföretag i Stockholm om att skriva om vår uppfattning om Sverige och UNRWA som konsultjobb till UD – ”vår” är http://fredimellanostern.wordpress.com/ så kräver jag faktiskt lite vettigare svar, eftersom jag redovisar dem till en större grupp! Ta EN fråga då, för att göra det så enkelt som möjligt! 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående på engelska - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" är tillåtna där.

Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? Kräver Sverige ändring av dessa?

Det kräver ju faktiskt bara ett ja eller nej från din sida! Gärna med motivering för att inte läsarna ska börja le med veck i pannan. Vänligen

Harry From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 22:16 Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry,

Du har fått svar på dina frågor. Om det är något i svaret du tycker är otydligt, eller om du har ytterligare frågor, står jag naturligtvis till din tjänst.

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

Är det helt omöjligt att få svar på MINA frågor??????

From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 19:39 Subject: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry,

För att konflikten ska kunna avslutas och en bättre framtid för båda folken ska kunna uppnås är det viktigt att parterna respekterar varandra. Detta nämner jag också i det svar jag givit till dig.

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-13 19:34

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia:

Ärende: RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

OK, jag återgår till grundfrågorna och vore tacksam för exakt svar på dessa frågor och inte de svävande vaga uttryck jag har fått var gång jag har försökt ställa en specifik fråga till UD: 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående på engelska - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" är tillåtna där.

Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? Kräver Sverige ändring av dessa?

2) Vägplanen, så kallad eftersom den måste tas i ordning, INLEDS med att den arabiska hatpropagandan mot judar/Israel komplett stoppas. Abbas har skrivit under på detta. Trots det har den bevisligen ökat sedan Annapolis. Kräver Sverige explit att Abbas/Palestinian Authority avslutar denna hatpropaganda?

3) Och, enligt ditt mail: du säger att Israel ej ska eskalera situationen, vilket de aldrig någonsin gjort. De försöker skydda sina medborgare, vilket tyvärr steg för steg har krävt barriärer och vägspärrar – förutom många decennier av vakter på biografer, restauranger, och andra publika inrättningar, som araberna aldrig har behövt lägga energi på. Kan du specificera något de har gjort för att eskalera situationen utan mycket påtagliga skäl, för att rädda judiska liv? Vänligen Harry Harrysson, fil.lic. From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 17:02 Subject: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry, Tack för ditt brev. Tyvärr befinner sig Peter Larsson på semester. Jag har blivit ombedd att besvara dina frågor. Terrorism kan aldrig accepteras. Det fruktansvärda lidande som drabbar dess offer kan aldrig ursäktas. Därför är det av yttersta vikt att en fredlig lösning kan uppnås i konflikten mellan det israeliska folket och det palestinska. Biståndsminister Gunilla Carlsson är övertygad om att en sådan lösning står att finna i en av parterna framförhandlad tvåstatslösning, så att båda folken kan leva i fred, sida vid sida inom säkra och erkända gränser. För att stoppa terrorismen, som hindrar en fredsprocess, är Gunilla Carlsson övertygad om att även Israel måste visa återhållsamhet för att inte eskalera situationen. För att en verklig fredsprocess mellan israeler och palestinier ska kunna återupptas krävs att vi ger tydligt stöd till de palestinska demokratiska krafterna, värnar de palestinska institutionerna och medverkar till att en försoningsprocess med brett palestinskt deltagande kommer till stånd. Vid givarkonferensen för de palestinska områdena i Paris i november 2007, meddelande den svenska regeringen att stödet för 2007 skulle uppgå till cirka 670 miljoner kronor, och uppemot 700 miljoner kronor för 2008, totalt cirka 1,4 miljarder. Vad gäller rent konkreta insatser i de palestinska områdena känner jag inte igen mig i din beskrivning. För att ta ett av många exempel har Sverige bidragit till byggandet av ett kraftverk. Med vänlig hälsning, Mikael Eriksson Utrikesdepartementet

----- Vidarebefordrat av Gunilla Carlsson/FOREIGN/MINISTRY 2008-08-13 12:43 -----

2008-08-10 13:32

<Gunilla.Carlsson@foreign.ministry.se> <peter.larsson@foreign.ministry.se> Kopia: Ärende: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

cid:image001.gif@01C8FD80.DBD5EB10 Jag får fortsätta sända detta tills jag får det svar lagen kräver. Sent: den 24 juli 2008 19:55 To: 'Gunilla.Carlsson@foreign.ministry.se' Subject: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna Importance: High Denna Peter Larsson är borta en månad IGEN?????? Det är faktiskt olagligt för svenska myndigheter att ej besvara skrivelser!

Sent: den 24 juli 2008 11:32 To: 'peter.larsson@foreign.ministry.se' Subject: FW: Två frågor (till Peter Larsson)

Importance: High Hej, När jag skickade dessa två väsentliga frågor till dig, fick jag automatsvar att du var åter i tjänst den 14 juli. Eftersom jag skriver om Mellanöstern vore jag tacksam att få detaljerat svar omedelbart, så jag kan redovisa det! Dessutom läste jag just att ni ska ge ÄN MER AV MINA PENGAR till palestinaaraberna!!! Jag utgår från att ni noggrant har studerat http://www.danielpipes.org/article/5276 och http://www.danielpipes.org/article/5300 som påvisar att palestinaarabernas ekonomi blir SÄMRE av alla dessa socialbidrag! Den palestinska ekonomin blev utlovad 45 miljard kronor i Paris i december och bortåt 10 miljard kronor via en ekonomisk konferens i Bethlehem, Brown hade med sig 570 miljoner kronor i fickan och gav dem häromdagen. Däremot har Sverige inte försökt göra något praktiskt som att bygga en industriby i de palestinaarabiska områdena, för att hjälpa dem förtjäna sitt levebröd – varför inte? Deras benägenhet för massmord har ökat. Redan i år har 30 israeler massakrerats av palestinaaraber jämfört med 13 under hela 2007. Vad gör ni för att hjälpa Israel med detta problemet? Enligt CIA World Factbook ligger Västbankens och Gazas ekonomier på plats 207 och 209 – men i listan finns länder ner till 229. Hur mycket pengar går till dessa länder som har det sämre ställt? Vänligen __________________________________________________________________ -----Original Message----- From: automatsvar@regeringen.se [mailto:automatsvar@regeringen.se] Sent: den 28 juni 2008 14:46 To: peter.larsson@foreign.ministry.se Subject: Två frågor (till Peter Larsson) Från: Harry Harrysson fil.lic. Meddelande: 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" ej är tillåtna där. Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? 2) Vägplanen, så kallad eftersom den måste tas i ordning, INLEDS med att den arabiska hatpropagandan mot judar/Israel komplett stoppas. Abbas har skrivit under på detta. Trots det har den bevisligen ökat sedan Annapolis. Varför påpekas detta ej till Abbas/Palestinian Authority? Ingen äkta fredsförhandlng kommer att fungera förrän dessa två punkter först lösts. Bifråga: Jordaniens illegala ockupation av hela gamla stan i Jerusalem 1948-67 ansågs legal endast av Pakistan. Varför tycks svenska UD nu ha legaliserat denna och när?

___________________________________________________________

Olmert

Karln sitter på kanten tills han åker ut och försöker förbättra bilden av honomn själv i historieböckerna - men han är smart nog att veta att han kommer att hamna där enbart som ett avskräckande exempel. Det ger lite mer information om man läser om det i en israelisk tidning: rubriken där säger lite mer: "Olmert till Abbas: ni tar land, vi tar araber". Abbas går helt i sin lärofader Arafats fotspår förstås och säger nej till allting, med resultatet att han inte får någonting. Han HAR ingenting, där EXISTERAR ingen stat som heter Palestina och har aldrig gjort det, mer än där har existerat någon stat som hette Småland.

Olmert har också, som den första israeliska ledaren någonsin, talat om att ta emot 20.000 araber som ännu en gest. Inte nog med att han släppt ut tusentals arabiska terrorister så de kan jobba vidare.

Som synes i "dialogen" ovan med UD, och i DN-artikeln "Vit mans börda" är alla diplomater uppfostrade att inte kräva något som helst av mottagare av bidrag. Där finns ingen logisk anledning, och om man hade ställt lite krav på palestinaaraberna för att få något hade det kanske börjat värdesätta det? Otänkbart i finare kretsar.

USA

USA ger mer pengar till Abbas än något annat land. Jag förmodar att det förvånar våra vänsterråttor som alltid klämmer fram "ja, de vill ju ha deras olja":........ $562 miljoner i år tills nu, $148 miljoner av detta till UNRWA.

Iran

Iran allt räddare för sig själv. En artikel beskriver hur det interna missnöjet mot den Hitlerlika regimen ökar alltmer. Nya massavlivningar av iranska medborgare för att de inte har gjort något särskilt allvarligt - Iran är näst värst efter Kina.

Iran har också börjat bygga en ny hemlig kärnreaktor i Al-Zarganregionen på gränsen till Irak. IAEA kände åtminstone inte till stället när de förhandlade med Iran i Genève i juli. Den är byggd för att på att alla sätt förhindra insyn - knappast för energiproduktion...... Mera i Arab Times.

Ryssland vägrar sanktioner mot Iran vilket tvingar Israel att förbereda sig. Israel har köpt 90 F16I som kan nå Iran, och flera är beställda. Israel har 2 nya ubåtar tillsammans med 3 äldre och där finns information att Israel arbetar på iranskt territorium nu.

PA (Palestinian Authority)

Abbas är ursinnig på att Olmert tänker släppa flera Hamasmördare - samtidigt som Abbas burar in dom! "Händer det monterar vi ner hela verksamheten!" tyckte Abbas.

Från terrorist till kristen

En intressant story som också ger lite insikt i Hamas-tänkandet! Det förklarar nog också en del varför fred med palestinaaraberna är omöjligt förrän den statliga hatpropagandan mot Israel/judar, som har varit ytterst monoton i flera generationer, har upphört i ett decennium eller två.

Ny dödlig Kassam från Gaza mot judiska barn

Raketen landade nära en kindergarten i Sderot i eftermiddags. Israel har börjat testa dödsstrålar mot Gazanerna - fortfarande under utveckling. Laserstrålar är snabba, man har börjat testa det på att spränga misstänkta sprängladdningar vid gränsen.

DN279 SvD185 D HD SDS D * *

tisdag 5 augusti 2008

Yippeeee!

Äntligen fungerar Twingly mot min nya blogg http://israelisverige.no-ip.info/blog så nu behöver jag inte skriva samma sak här längre! Så - skifta över till den nya adressen pronto och lägg den bland dina absoluta favoriter!

söndag 3 augusti 2008

Klanvälde i Gaza

I Gaza, liksom mer eller mindre i alla arabiska länder, består människor av klaner, familjer, där ledaren är den som har den verkliga makten, långt ifrån de politiska ledarna längst upp. En gång i tiden var det sammalunda överallt. De senaste dagarna har vi fått lite mer inblick i hur detta fungerar.

Hamas vill vara envåldshärskare, först i Gaza men så snart som möjligt i Judéen/Samarien, men får ofta kämpa mot de kraftfullaste klanerna i Gaza. Professor Iyad Barghuthi, som leder en palestinaarabisk människorättsgrupp, uppskattar antalet klaner där till 53.

Dessa klaner är i regel associerade med en av terroristgrupperna Hamas eller Fatah, även om de kan vara nog så självständiga. I detta fallet är klanen Hilles associerad med Fatah - men inte älskad nog för att Abbas ska vilja ha dem i närheten. Abbas bad först Israel att göra en “gest” och låta de flyende från den klanen att passera israeliskt område på väg till Ramallah, men när väl israeliska soldater hade riskerat livet och gjorde detta, hade Abbas ändrat sej……. 23 vårdas nu på sjukhus i Israel, några har sänts åter till Gaza.

Dick Haas antar att det härnäst blir den mäktiga Darmoush-klanen som råkar illa ut. Den lever fett på smuggling av allt möjligt via tunnlar från Egypten, och Hamas vill ha den lukrativa hanteringen. Det är också klanen som har tagit den kidnappade värnpliktige israeliske Shalit tillfånga och har suttit med honom i två år. De vägrar förstås uppnå den grad av civilisation så de har låtit Röda Korset träffa honom. Å andra sidan har nog inte Röda Korset ansträngt sig, liksom de inte heller gjorde i Libanon när det gällde kidnappade israeler.

Inget påverkar förstås alla europeiska regeringar som vill förhandla med Hamas. Av någon outgrundlig anledning.

TT:s absurda påstående att “Israel har hållit sina gränser stängda” utan att på något vis nämna att gränsövergångarna regelbundet har utsatts för terrorangrepp just för att stoppa passagen av gods där, är typisk. På den gamla goda tiden, för mer än tre år sedan, kunde även arabiska odlare i Gaza tjäna bra på att exportera till Israel. Under 2007 gav Israel utresetillstånd till 7226 patienter i Gaza, för sjukbehandling i Israel, och till 7922 medföljande släktingar. Under första kvartalet 2008 var antalet 2317 - och många akutfall därtill. Helt stängt är det inte.

DN208 DN231 SvD755 SvD417 D P

.

lördag 2 augusti 2008

och tänk vad ett litet litet ljus kan göra i mörkret!

DN, suck. Störst och vackrast och bäst och - envisast med att vara politiskt korrekt hur långt det än är från verkligheten.

Per Jönsson ser Olmert som ett stort ljus :) Det gör förvisso Nasrallah också, och andra skumma figurer, och alla de som har hög lön som Knessetledamöter för att de lyckas hålla käft om hans idiotier.

De israeliska tidningarna, som oftast är mer eller mindre vänsterinriktade, känner sig ändå tvingade nu att uttrycka sina tanker om Olmert-eran: se t.ex.

Olmert’s Legacy

Artikeln börjar med ett skämt - om det är ett skämt:

Knesset har skapat en lag om att varje tjänsteman som misstänks vara skyldig, måste gå ut i Medelhavet till det djup som motsvarar hans korruption och skuld.

Så - Haim Ramon, anklagad för att pussa en kvinna som bara ville ha ett foto tillsammans, går i till anklarna. Finansminister Hirchson, som har lurat till sej stora summor, går i till knäna. TIdigare president Moshe Katsav, anklagad för allvarliga sexuella trakasserier, går i tills vattnet skvalpar omkring hans haka.

Någon som går förbi ropar: “Katzav, varför går vattnet bara upp till hakan?” Den vanhedrade president svarar: “Jag står på Olmerts axlar.”

Det är alltså den Olmert som Per Jönsson saknar.

Kadima’s legacy of nothingness

Som denna artikeln säger har Olmert nu roat sig med att deklarera styret av Israel omöjligt 3-10 månader framöver, i stället för att kort och gott säga upp sej. Allt för att hinna förstöra så mycket som möjligt, och långt ifrån något som är i Israels intresse. Olmert har aldrig någonsin arbetat på vad som är bra för Israel. Per Jönsson är bekymrad för att han inte längre kan arbeta stenhårt på vad som är bra för araberna.

Sharon skapade Kadima för en och endast en sak - att bibehålla makten för Sharon, inte för Israels bästa. Han fyllde det med korrumperade politiker, en av de värsta heter Olmert, och så har det fortsatt, till DN:s stora glädje.

Olmert to give Palestinians state before quitting

Både Olmert och Barak ägnade sig åt att, bakom ryggen på Israels befolkning, försöka ge bort det heligaste en jude känner till, Tempelplatsen. Läs här! Man undrar om de är så imbecilla att de faktiskt tror att detta är vad som kan ge fred i all framtid med araberna. Man undrar om Per Jönsson har kunnat detektera en enda vänlig gest från araberna i retur för alla tusentals vänliga gester Olmert har givit dem, pengar, vapen, släppa ut mördare från finkan så de får en andra chans, etc.

Under Olmerteran har man fått vänja sig vid att arabsidan rätt ofta ger rättvisare information än regeringen Olmert. Araberna säger rent ut att det inte är någon chans längre för fredsförhandlingar med Olmert, trots hans desperation.

Som barn trodde man både på föräldrar och massmedia. Nu……

Allt kan hända i israelisk politik men det sannolika är att Netanyahu inom ett år är premiärminister för Israel, förhoppningsvis erfarnare och mognare än förra gången. Han gjorde misstag, han bör öppet erkänna det, bli lite mer Beginlik, men där är ingen annan som kan göra jobbet bättre. Han vill också ha fred, men inte genom att ge bort hela Israel! Han kommer att även kräva saker, vilket varken de senaste israeliska regeringarna eller internationella makthavare har gjort. Från att inte kräva att palestinaaraberna först och främst möjliggör ärliga fredsförhandlingar genom att slutgiltigt ge upp PLO:s stadgar, där Israel inte får existera, och stoppa hatpropagandan mot Israel/judar - det nollte steget för att komma till början av Vägplanen. Som en sidokommentar hade de kanske haft en minimal chans mot Iran också om de uppför sig som vuxna och behandlade Iran också som vuxna, inte som småbarn man mutar med godis.

.

torsdag 31 juli 2008

Svenska presentationer av nyheter, suck

Dags att läsa nyheterna om Israel/Mellanöstern efter svensk filtrering, och man tänker hela tiden på hur man hade kunna skriva mycket mer informativt, med vettigare rubriksättning och av ungefär samma längd.

Och för att upprepa mej: min information ligger i länkarna, resten är Karlssons Klister emellan och möjligtvis lite stimulans för att motivera dig att läsa dessa. Du vet - en snabb dubbelklick.

Känner du visst motstånd mot att läsa engelska bör du definitivt prenumerera på Dick Haas nyheter på svenska från Jerusalem. Han arbetade en gång på DN, men vart vred på deras censur av verkligheten. Han skriver som DN borde skriva för att vara ett neutralt nyhetsorgan! Gå till http://www.dickhaas.com/

Hamas släppte kameraman

Ett fenomen man ser i svenska nyheter är att de ALDRIG tar sig tid att ge lite bakgrund till sin information, trots att det är idén med tidningarna - att de ska kunna ge lite mer allsidig information än radio/TV. Man nämner inte ens att snälla Hamas torterade kamerakillen i 5 dagar - sånt för väl inte Hamas! Kameramannen, Sawah Abu Saif, är i dåligt skick efter tortyren.

Hamas, en ren och skär terroristorganisation liksom Fatah (tills de har skrivit om sina Stadgar) försöker desperat att bli rumsrena här och där. Har du funderat på varför? Har du skummat igenom Hamas och PLO:s stadgar vet du - och de följer faktiskt dessa stadgar till punkt och pricka om du tänker efter, speciellt om du läser lite andra än TT-genererade nyheter.

ALLT Hamas gör går ut på att sprida deras variant av Islam över världen, inget annat får existera. Hamas är en blindtarm till Muslim Brotherhood som utvecklades i Egypten, och som växer och frodas där. De har inte en mikroskopisk tanke på att bli civiliserade i västerländsk mening, d.v.s. demokratiska i den meningen att människor ska välja dem UTAN att först i generationer ha indoktrinerats i hatpropaganda för att välja rätt! De västerländska skämtare som talar för, eller förhandlar med, Hamas är antingen antisemiter eller missade de en väsentlig del av sin skolgång. Hamas är DEFINIERAT av dem själva, i sina Stadgar, vilket bland annat säger att de aldrig någonsin kommer att fredsförhandla med såna där judar. Möjligen lite hudna, så de kan ladda upp, som de gör just nu.

Varfrö finns absolut inget internationellt tryck mot Hamas att låta Röda Korset besöka den kidnappade soldaten Shalit? Inget tryck från regeringen Olmert heller.

Memri har just översatt en intervju med en Egyptisk imam, Amr Khaled. som med glädje berättade hur Europa automatiskt islamiserades pga att här redan finns 25-30 miljoner muslimer pga politisk korrekthet, vars kvinnor inte har något annat att göra än - barn, medan de västerländska kvinnorna har tröttnat på sådant trams. Imamen menar att om tio år har islam segrat i Europa, att muslimerna här nu måste ägna all tid år att visa sin förträfflighet. Jag antar att han menar som i Rosengård i Malmö där brandkåren behöver poliseskort för att komma dit, hmpf.

Han kunde ju tipsa muslimerna i Mellanöstern att också visa sin förträfflighet. Abbas och Arafat - hur många miljarder dollars har de tagit emot? Vilket idealsamhälle har de skapat därifrån? Jämför med de 13 miljarder dollars som Europa fick i Marshall-hjälp, som fick Europa att blomstra igen efter det senaste världskriget.

En av de stora givarna direkt till terroristorganisationer som Hamas - är faktiskt Norge. De flesta andra länder i Europa gör det på ett lite mera och mindre iögonenfallande sätt. Jag refererar ofta till Palestinian Media Watch som övervakar palestinaarabiska media och dess chef har just varit i Norge och vållat lite rabalder, talat i TV etc - se en svensk blogg som skriver om det här och en israelisk tidning som skriver här. Han talar om hur mycket av pengarna från Norge som går direkt till antisemitisk hatpropaganda.

Faktum är att INGET land i Mellanöstern är i verklig fred med Israel. Det passar inte in med deras idéer. Regeringen i Egypten och Jordanien är officiellt i fred med Israel, men inte befolkningen och statspropagandan där. Abbas “den Moderate” har själv sagt att han inte siktar på fred med Israel, enbart hudna. Han vill bara suga ut så mycket som möjligt från landet. Eller kommer DU ihåg något han har erbjudit i förhandlingarna?

Abbas har försökt att lite lite rensa ut bland sina fiender, Hamas, i Judéen/Samarien, vilket förstås har gjort Hamas sura. Bägge terroristgrupperna vill ju vinna över den andra! Detta trots att de i själ och hjärta är tämligen lika - de är bara ytterligare ett tecken på att det inte existerar något slags “palestinsk nationalitet” trots att de har haft 40 år på sej, sedan de fick den finurliga idén att uppfinna detta fenomen, som inte existerade före 1967. Det är fortfarande ett stamsamhälle där stamhövdingen är ledaren. Utan Israels närvaro i Judéen/Samarien hade Abbas klarat sig - experter har gissat mellan en timme och en vecka, innan Hamas tar över och förvandlar området till ett nytt Gaza. Deras kamp sker på många nivåer, se här. Hamas hotar Abbas för hans minimala utrensningaktioner.

Senilgalningen Carter tänker förresten provocera Israel igen…..

Olmert, suck

Så han har äntligen insett att han förstör det BÅDE för sig själv och Israel genom att fortsätta farsen att spela orientalisk envåldshärskare. Det viktiga är självklart att försöka lyfta sitt ytterst nersmutsade rykte innan han försvinner ut ur historien, förutom en mycket liten fotnot i avskräckande syfte. Därav detta moln med “fredsdiskussioner” utan att kräva ett dugg från motparten, bara erbjuda bitar av Israel som om han var den personliga ägaren. Han vet att polisen har nog material mot honom för stämma honom - med fyra allvarliga ekonomiska utredningar mot honom.

Frågan är hur mycket han hoppas på att förstöra för Israel denna sista månaden. Han är villig att ge bort Golanhöjderna till Syrien enbart för att få ett fototillfälle!!! Utan att kräva ett dugg förutom det. Hade Syrien fått det hade där snart varit Iranska raketer på bergstoppen riktade mot hela israel.

Han vill sluta “fred” med Abbas som inte har något tvång alls att erbjuda något för att få det han pekar på. Man har känslan att Abbas lusläser israelisk dagspress och är väl medveten om att israels premiärminister efter nästa val kommer att bli Netanyahu - som klart uttryckt att Olmerts givarkonferenser gentemot Abbas kommer att få ett abrupt slut när han börjar leda landet i stället för att ge bort det. Abbas säger det rätt klart. Som han säger är han helt ointresserad av en låtsasfred om han inte får halva Jerusalem. Där har aldrig någonsin varit en arabisk huvudstad i närheten av Jerusalem så enda anledningen är Arafats finurliga idé att klämma åt judarna ordentligt - med hjälp av en snyftande oinformerad världsopinion - genom att stjäla så mycket som möjligt av deras huvudstad. Som bekant existerade inget annat Jerusalem fram till ca 1860 än “gamla stan” innanför murarna, och redan då var judarna den största folkgruppen där igen, efter att diverse andra folk hade kommit och gått under många århundraden. Är det någon som har missat att judarna har haft två Tempel i Jerusalem och aldrig någon annanstans?

Nioåring ihjälskjuten…..

“Sammandrabbning” som TT skriver, mellan soldater och barn i ett krigsområde - tills fredsförhandlingar har avslutats - har en och endast en ansvarig - föräldrarna till dessa barn. Om de tvingar barnen att kasta sten i ansiktet på fiendesoldater - de kommer knappast på idén på egen hand - så är vi tillbaka till det vanliga - Golda Meirs uttalande om att freden kommer först när araberna börjar älska sina barn mer än de hatar judarna.

Föreställ dig en arabisk mamma som VILL att telningen ska kasta sten på fiendesoldat, kanske en ung 17-årig pojke nyss ut från skolan, och tänk efter hur mycket hatpropaganda som har fått henne att slänga all självbevarelsedrift i sjön! Och du - kom ihåg de senaste nyheterna på bilden ovan.

ISM:arna har lika stor moralisk skyldighet - de är inte hjärntvättade från officiella media sedan födseln utan vill enbart leka krig - och om då skjutna barn blir följden, så är det bättre reklam. De fattar trots allt - om de någonsin tänker efter - att deras bråk inte leder någon vart, att det är uttryck för ren antisemitism. Judar FÅR inte försvara sig och därmed basta! Ett år i finkan i Israel hade varit helt försvarbart, och sen portade för alltid.

Judar FÅR inte försvara sig

Detta är det eviga utropet från kreti och pleti! Hela världen blev svårt chockskadad både 1948 och 1967 när det visade sig att dessa nickande gubbar som man normalt såg med onormalt tjocka böcker framför sig, ivrigt läsande, plötsligt kunde försvara sig - inte endast med böner utan också med rätt vassa vapen! Eftersom vapnen utvecklas krävs också allt allvarligare skydd. Det är inte alltid som barnhagar hjälper - som Israel med stor effektivitet har satt upp mot galopperande arabiska terrorister från Judéen/Samarien - utan också från de terrorister som tror att de har vuxit till sej genom att ta emot raketer från Iran och ha verkstäder för att göra om sina kloakrör till nog så dödliga raketer. I förbifarten ser vi hur kloakerna läcker ut i havet i Gaza…… Det oerhörda att Israel också måste skydda sig mot allt större raketer ses inte med blida ögon av - vissa. USA:s Patrioter var uppställda när Saddam började bli hysterisk och sända iväg raketer mot Tel Aviv, Israel har utvecklat Arrow - ett motsvarande system som du kan läsa om här och här. Man utvecklar ochså vanliga dödsstrålar - Nautilussystemet har redan kostat sköna miljarder för USA och Israel, men det fungerar så en ny regering i Israel med större intresse av att försvara Israel än att ge bort det, kan mycket väl tänka om.

Muhammedteckningar

Hade jag kunnat rita en kines och skrivit Muhammed under, över eller bredvid - hade jag blivit hotad då? Tyvärr kan jag inte rita alls. Det säregna är att inga tidningar alls försöker göra jämförelser med det överflöd av nidteckningar i ett stort antal muslimska tidningar och andra media - av allt som inte är muslimskt. Jag har skrivit om detta fenomen ett antal gånger, även till tidningar i samband med Muhammedteckningsskriverier - varken reaktion eller svar. Jag skrev till statsministern när han skulle förödmjuka sig inför ett gäng muslimska ambassadörer - det enda jag fick var ett besök på min blogg. Ahmedinejads tävling om nidteckningar mot Förintelsen har till och med fått egen plats i Wikipedian. Se även här och här och här

DN122 DN220 DN799 DN797 DN056 HD HD HD SvD197 SvD079 SvD613 SvD779 SvD105 SDS SDS

måndag 28 juli 2008

Och varför inte nya judiska bosättningar?

Det är fascinerande att se allt som svenska media aldrig skriver om Israel och dess grannar. De älskar att slänga ut blixtmeddelanden - som nyheterna i radio/TV, men de följer ytterst sällan upp med (korrigerade) basfakta, vilket de är tvungna att göra enligt Pressens Etiska Regler. Jag har på sistone sett sådana ursäkter från både Aftonbladet och SvD om att “ja, men i den sekunden hade vi inte mer information”……. DN vägrar besvara förfrågningar.

Om man till exempel berättar om att en ny judisk by ska byggas i det område som har stadgats som det “judiska hemlandet” - en stadga som aldrig ändrats, så varför är det nyhetsmaterial?

The Legal Right The legal right of Jews to reside in Judea, Samaria and Gaza was given its first modern expression in the 1922 League of Nations Mandate for Palestine. Article 6 of the Mandate required the mandatory power to encourage “close settlement by Jews on the land.”

The legal right of Jews remains in force today. As the internationally-recognized legal expert and former US Undersecretary of State Eugene V. Rostow has written, “The right of the Jewish people to settle in Palestine has never been terminated for the West Bank…” (American Journal of International Law, Vol. 84, July 1990, p.718)

Dessutom har vi rekommendationerna från FN, att ett fredsavtal mellan Israel och araberna kräver säkra och försvarbara gränser. Vad innebär detta om du tänker efter? Varken Arafat eller Abbas har skrivit under något fredsavtal. Ingen av dem var/är intresserade, enbart av temporärt stillestånd medan de blir starkare. Jag hoppas du läste Abbas uttalande nyligen, att så snart han är stark nog anfaller han. Som vi vet doktorerade han i Moskva på att förneka Förintelsen, han har ingen avsikt att ta bort paragrafen i sin grundlag som säger att Israel ej får existera, och han har inte tagit första steget in på Vägplanen, som kräver absolut stopp för hatpropaganda mot Israel/judar.

Jordandalen är gräns österut och behöver i hög grad bevakas. Gränsen mot Jordanien. Israel har fred med kungen där, men långt ifrån med många andra jordanier.

Israel försökte fängsla en välkänd Hamas-terrorist och mördare, som tidningarna skriver om just nu, och eftersom han kände sej skyldig nog sköt han tillbaka. Det gick alltså inte att ta honom tillfånga - vilket väl var lika bra, eftersom terrorister ofta inte sitter så länge i israeliska fängelser. Bara så länge att de kan ta en universitetsexamen och äta upp sej, som fete Kuntar.

Där har varit gissningar på mellan en timme och en vecka hur länge Abbas hade klarat sig utan Israels upprensningsaktioner. Abbas, liksom Arafat, har spenderat enorm energi och utländska pengar, på att hyra säkerhetsfolk i stället för att samla in alla illegala vapen, vilket hade begränsat behovet av dessa säkerhetskillar.

Varken Abbas eller svenska media har den minsta lust att erkänna detta.

För att gå till judiska “bosättningar”. Utan att vara militärförläggningar - har du upptäckt vilken nytta de gjorde i Gaza i mer än 30 år? För araberna också. De utgjorde spärr mot terrorn, som riktar sig mot både arab och jude. Araberna i Gaza kunde exportera sina jordbruksprodukter till Israel och Egypten och tjäna bra. Allt det slutade när judarna lämnade för 3 år sedan, och såg jag inte en siffra om att 50000 hade lyckats fly Gaza sedan dess, eftersom himmelriket under Hamas aldrig ville komma?

Berätta det för TT.

VARFÖR där inte finns en enda arabisk/muslimsk stadsbildning TILL vilken arabiska flyktingar vill resa, vet jag inte heller. Der reser på vinst och förlust till Sverige, med den fasta förhoppningen att det åtminstone inte kan bli sämre.

DN850 SvD727 SvD551 HD * *

söndag 27 juli 2008

YTTERLIGARE arabisk snyftare i DN!

Att läsa temporärt inlånade Lotta Schüllerqvist (med utsatt icke-fungerande mailadress) är en bekräftelse på DN:s vanligaste stil att beskriva företeelser med Israel inblandat: 98% judehat, 1% snyfthistoria, 1% fakta och 0% tips hur lätt det kunde bli bättre, alla möjligheter som araberna har där. Om de gitter.

Det är svårt att hitta särskilt exakta uppgifter på oljeinkomsterna till arabländerna (jag är knappast expert….) men jag hittade en snutt, ett år gammal:

The recent increase in oil income, according to World Bank and Swiss bank executives who study the issue, has seen the Gulf countries, along with China and India, experience the fastest collective economic growth rate in the world, averaging 5-6 percent annually in the past five years. During that period, GNP for the Gulf region doubled, from $600 billion to $1.2 trillion. An estimated $700-800 billion will be accumulated in surplus income during this boom, and much of this is already being deployed within the Arab world.

Med sådana enorma inkomster vore det trivialt för dem att hyra palestinaarabisk arbetskraft, som Kuwait gjorde innan de tröttnade på Arafat. Irak har sötvatten och jord - palestinaarabisk arbetskraft skulle kunna återställa de Hängande Trädgårdarna som fanns där fordomdags, och odla mat för hela Arabvärlden.

Jag undrar varför det är så helt omöjligt för DN att berätta som det är: Hamas, som valdes av Gazanerna, försöker via mord att både behålla kakan och äta den! De KRÄVER att judarna matar dom och förser dem med allt de behöver, utan att betala, och de KRÄVER samtidigt att de ska kunna skjuta raketer mot israelisk civilbefolkning SAMTIDIGT som - vilket DN aldrig berättar - de laddar upp med nya vapen och sprängämnen och gräver som mullvadar enligt känd Hizbollah-stil för att göra det svårare för Israel att rensa upp när det drivs till sin spets under nästa regering - till bekostnad av civilbefolkningen där, men varför skulle de bry sig om det. Deras kvinnor och barn fungerar ju bra som mänskliga sköldar som alltid!

DN försöker anklaga Israel för något, ungefär som om Gaza var ockuperat på det klassiska sättet och därmed hade ansvar för det - lika vansinnigt som att svenska UD fortfarande kallar Gaza “ockuperat” utan att vara ockuperat. De fick full frihet att göra vad de ville - UNDER ANSVAR. Det innebar inte att de fick förvandla stället till en raketramp och skita i att odla grönsaker i de växthus de fått till skänks! Det innebar inte att de kunde utföra regelbundna terroristangrepp mot gränserna mot Israel och samtidigt använda dessa för export av grönsaker till Israel och Europa - som både judar och araber gjorde därifrån fram till judarna lämnade.

Gaza får 60-70% av sin el via kabel från Israel - en kabel och ett kraftverk de försöker förstöra. De får några procent i kabel från Egypten - en kabel som lätt kunde byggas ut med lite arabiska oljemiljarder. De har gas värt uppskattningsvis 4 miljarder dollars utanför kusten - som kan börja betala sig så snart terrorn har upphört.

Inget får DN-läsaren veta.

Har DN någonsin berättat att Israel började bygga byar för alla i flyktingläger i Gaza redan för länge sedan?

new gaza housing house building in gaza
Sheik Radwan, Gaza: New houses for Palestinian refugees built by Israel. (1977, Moshe Milner) Sheik Radwan, Gaza: Road construction in neighborhood built for Palestinian refugees by Israel (1977, Moshe Milner)

Helt enligt UNHCR:s mönster. Men som du vet tillåter inte UNRWA att deras omhuldade flyktingar blir nyttiga samhällsmedborgare och icke-flyktingar, utan FN blev rasande, PLO blev rasande, resten av araberna blev rasande - och därför är Gaza fortfarande fullt av icke arbetande flyktingar i läger betalda av FN.

DN ljuger också om att palestinaarabernas ekonomi försämrades i och med invalet av Hamas - alla givare hittade bakvägar och gav MER pengar under året efter valet!

Visst stinker Gaza - medan judarna var där fick de - under polisbevakning - gräva avlopp för araberna! Nu har de inte lust själva. Utländsk hjälp står redo med pengar, arbetaskraft, material - att hjälpa Gazanerna - om de slutar terrorn. Mer här. Självklart går kloakvattnet också in i dricksvattnet, men de föredrar helt påtagligt terror. De behövde inte sälja många av sina vapen för att ha pengar att göra något åt det.

Singapore har ungefär samma yta och folkmängd. Om området hade befolkats av kineser eller judar hade det också sett ut ungefär som Singapore.

DN504 DN503 * * *

MERA pengar till araberna ???????

Sverige ska överösa Abbas med än mer fickpengar. Varför får jag inget? Abbas ska få 50 miljoner kronor för ingen anledning alls förutom att han har anställt så många att skatteinkomsterna inte alls räcker att betala deras löner. Således ska Sverige betala dem……….

Här en mycket intressant artikel, som jag kopierar och översätter bitvis, resten får stå på engelska:

Ökar det palestinska våldet pga utländska donationer?

avSteven Stotsky Middle East Quarterly Summer 2008, pp. 23-30 http://www.meforum.org/article/1926

December 17, 2007, samlades 87 länder och internationella organisationer i Paris och lovade att ge PA (Palestinska myndigheterna) $7.4 miljarder under tre år[1] (PA), en mycket mycket större summa än någonsin tidigare. Detta motiverades med “nödvändigheten att ge support till hela den palestinska befolkningen”[2] och som en belöning för att stärka de moderata palestinierna, som önskar en fredlig samvaro med Israel.[3]

Inget nämndes om de ofta dödliga konsekvenserna som har observerats efter tidigare donationer. Man kan påvisa en direkt korrelation mellan ekonomisk hjälp och våld. Inte så att pengar direkt producerar våld, men där är starka bevis att det befäster en kultur av korruption, maktmissbruk och terror med dödliga konsekvenser för både israeler och araber, under det senaste decenniet.

Donationer utlovade under Pariskonferensen fortsätter femton års internationella donationer vilket har gjort palestinaaraberna till en av världens ledande socialhjälpstagare (se tabell 1). Siffror publicerade av Organization of Economic Cooperation and Development för 2005 visar att palestinaaraberna fick $304 per person i utländskt stöd,[4] jämförbart enddast med Kongo - men till skillnad från Kongo har de fått det under decennier.

[Fortsätt och läs på engelska, men artikeln påvisar den starka korrelationen mellan donationer och terroraktiviteter bland palestinaaraberna]

Tabell 1

Largest Recipients of Humanitarian Aid per Capita, 2005 (with populations exceeding one million)

Entity Aid per capita (US$)
Republic of Congo 362
West Bank and Gaza 304
Timor-Leste 189
Nicaragua 144
Serbia and Montenegro 140
Jordan 115
Macedonia 113
Source: Calculations based on data from World Bank Development Indicators Data Base, 2005

Amidst the internal turmoil of 2006 and 2007, aid to the Palestinians increased by more than 50 percent,[5] and in July 2007 the Israeli government handed over $300-400 million in import taxes it had collected on behalf of the PA.[6] This revenue windfall came despite the 2005 warning by George Abed, head of the Palestinian Monetary Authority, that “if you poured in a lot of financing at this time, it would not have a big impact. It would not be very effective … It would be wasted.”[7] International organizations and diplomats acknowledge Palestinian misuse and diversion of aid money,[8] but they remain reluctant to study the deeper implications of how such aid affects Palestinian political culture.

An examination of key measures of violence reveals a troublesome correlation between the number of homicides committed by Palestinians and the level of funding provided to the Palestinian Authority. As aid to the Palestinian government increased, there was a corresponding increase in the number of people, both Israeli and Palestinian, killed by Palestinians. The correlation between aid and homicide statistics does not mean that foreign aid causes violence, but it does raise a question about whether the flow of aid to the Palestinian government has helped fuel Palestinian violence and hindered efforts to restore calm.

Correlating Aid and Violence

Figures 1 and 2 (see below) illustrate how the number of homicides[9] and level of donor aid[10] correlate.

Figure 1

Figure 2

Sources for Figures 1 and 2: Anti-Israeli Terrorism, 2006: Data, Analysis and Trends, Intelligence and Terrorism Information Center, Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center (IICC), Gelilot, Mar. 2007, p. 62; The Status of Palestinian Citizens’ Rights, fifth through twelfth annual reports, The Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights (PICC), Ramallah, West Bank, 1999-2007; Associated Press, Oct. 6, 2005; “Palestinians Killed by Palestinians in the Occupied Territories,” B’Tselem, Jerusalem, accessed Feb. 29, 2008; “OCHA-Opt Protection of Civilians,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Dec. 2006; “OCHA-Opt Protection of Civilians,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Aug. 2007; Reuters, June 8, 2007; Four Years: Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis (Washington, D.C.: World Bank, Oct. 2004), p. 6; “West Bank and Gaza: Fiscal Performance in 2006,” International Monetary Fund, Washington, D.C., Mar. 2007, p. 4.

The graphs show that increased aid to the PA after the start of the second intifada in September 2000 precipitated an increase in the Palestinian murder rate of both Israelis and Palestinians in 2001 and 2002. After June, 2002, Israeli countermeasures against Palestinian terrorism, such as checkpoints and targeted killings of terrorist leaders, began to reduce the number of Israeli dead. By August 2003, the first portion of Israel’s security barrier was in place, leading to a rapid decrease in Israeli fatalities. While Israel’s new security measures reduced the number of Israeli victims, factional and societal violence increased the number of Palestinian victims. By counting both Palestinian and Israeli victims, the correlation between increased aid and violence continued into 2007.

The correlation between aid and terrorism murders becomes even stronger when the amount of aid given in one year is compared to the number of terrorist murders the following year (Figure 2). The lag between increased aid and increased homicides suggests a cause and effect association. However, when comparing the number of attempted terrorist attacks against Israelis with the level of aid, the correlation is stronger, without introducing any time lag (Figure 3).[11]

Figure 3

To investigate the possible linkage between aid and violence, it is useful to examine changes in how foreign aid was distributed during the second intifada.

Funding the Palestinian Authority

Prior to the outbreak of the second intifada, donors directed nearly all foreign aid to the Palestinians to economic and infrastructure development programs, so that by 1999 the Palestinian Authority could raise enough revenue through taxation and private borrowing to pay its bills. This era of relative self-sufficiency would not last long, however. The Palestinian terror campaign launched against Israel in 2000 disrupted the three main PA revenue sources — clearance taxes collected by Israel, taxes on wages earned by Palestinians working in Israel, and domestic tax revenue. Israel Defense Forces (IDF) measures against terrorists interfered with commerce in the West Bank and Gaza and led to a 40 percent decline in domestic tax revenues between 1999 and 2002.[12] At the same time, the Israeli government curtailed the number of Palestinians working within its borders, reducing a lucrative source of tax revenue for the PA.[13] The Israeli government also decided to withhold tax receipts it collected for the PA in response to the failure of Palestinian leaders to make a serious effort to halt terrorism.

The international community responded to the ensuing Palestinian financial crisis by replacing much of the lost revenue. Foreign donations to the Palestinians nearly doubled, from $482 million in 2000 to $929 million in 2001.[14] The changes in how the aid was distributed were even more dramatic: In 1999, no foreign aid went directly into the Palestinian Authority budget; by 2001, 58 percent of it went to the government budget and less than 20 percent to development programs.[15]

In a classic example of the creation of perverse incentives, the decision to fund the government budget made the Palestinian Authority less dependent on revenue derived from commerce, detaching the PA’s solvency from the health of the economy. Thus, while the intifada sent the Palestinian economy into free fall, the PA’s coffers swelled. The conditions were thus established that ensured the separation of Palestinian governance from responsibility for the economic health of the Palestinian people.

A comparison of the proportion of aid allocated to the government budget with the number of homicides yields a correlation similar to the previously discussed correlation of aid and homicides. (See Figures 4 and 5.)

Figure 4

Figure 5

Sources for Figures 4 and 5: “Two Years after London: Restarting Palestinian Economic Recovery,” Ad-hoc Liaison Committee, World Bank, London, Sept. 24, 2007, p. 29, Table 3; Four Years: Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis (Washington, D.C.: World Bank, Oct. 2004), p. 66, Table 5.3.

By 2003, the ratio began to shift so that aid was more evenly distributed between the PA budget and development programs. However, the proportion of aid allocated to the government began to rise again in 2005, so that by January 2008, Palestinian economist Samir Barghouthi estimated that the Paris conference aid package would commit 70 percent of donations to paying the wages and pensions of Palestinian employees.[16] In other words, a higher proportion of aid will be allocated to the government and a lower proportion to development programs than even at the height of the terrorist violence of the intifada.

The new flow of funding to the Palestinian government will likely replicate the dynamics of the past decade: In 1999, the PA had 98,500 on its payroll; by 2002, the payroll had grown to nearly 125,000, and by 2007, it stood at 168,319.[17] Rising Palestinian government employment was reflected in the proportionate growth of the security services, which accounted for nearly half of all government wage earners. Security personnel on the PA payroll grew from 44,400 in 1999, to 53,600 in 2002, to 78,000 in mid-2006.[18] In addition, the Jordanian foreign ministry has confirmed plans to increase the Palestinian police force in the West Bank from 7,000 to 50,000 men, an increase that will create an unprecedented police presence and require an investment of several billion dollars beyond what was promised at the Paris conference.[19] These dramatic increases in the number of security personnel have never resulted in a reduction in terror attacks against Israelis—and as the history of the intifada shows, such attacks in fact increased from 1999 to 2002.

Palestinian Security Forces’ Terrorist Ties

Not only did the security forces fail to prevent terrorist attacks, in many cases they colluded with terrorist groups and sometimes perpetrated attacks themselves. For example, on January 30, 2004, a Palestinian policeman belonging to the Al-Aqsa Martyrs’ Brigades boarded a crowded bus in Jerusalem and detonated a bomb strapped to his body, killing ten Israelis.[20] The Palestinians responded that they could not prevent terrorism because the Israeli military had destroyed their capacity to do so.[21]

In A Police Force without a State, Brynjar Lia, a Norwegian Defense Research Establishment analyst, suggests that the Palestinian leadership gave preference in police recruitment to those who had served prison terms in Israeli jails for terror-related offenses.[22] This, he argues, allowed terrorists to shape the police force “as a vehicle for achieving national independence [rather] than as a non-political law and order agency.”[23] Fatah paramilitaries, he contends, “made themselves indispensable as popular forces in anti-Israeli riots and clashes.”[24]

Lia offers a plausible path by which foreign aid ended up in the hands of terrorists. As early as 2003, the World Bank recognized there was a problem with how aid was used, noting in its annual report on the West Bank and Gaza that “donors should have spent more on oversight mechanisms in 2001 and early 2002, thereby, putting themselves in a better position to answer questions about the diversion of funds to support terrorism.”[25] Still, the World Bank justified the redirection of funds for emergency aid in the belief that donors “had no choice if they wanted to keep alive the hope of reconciliation, since a collapse of the PA service structure and the further radical impoverishment of the population would have vitiated this.”[26]

The Israeli government and military watched the diversion of funds but could not change donor practices. On June 5, 2002, the IDF published a document calculating that the Palestinian Authority only needed 55 to 65 percent of its budget to fund legitimate government activities and estimated that the Palestinian Authority siphoned off $100 million a year to fund terrorism.[27] The estimates of need versus budget are consistent with more recent news accounts.[28]

Documents captured during Operation Defensive Shield in 2002 detail security forces involvement in terrorist operations.[29] An Israeli document describing the interrogation of Fatah leader Nasser Aweis in 2002 revealed the links between Tanzim operatives and the PA national security apparatus and showed not only how Palestinian security officers instructed Tanzim operatives in bomb-making, but also how they regularly updated Palestinian Authority leader Yasser Arafat.[30] Other documents detailed Palestinian Authority salary payments to terrorists in the employ of security service officials.[31]

The correlation between donor aid and violence becomes murky when examining the affiliations of the terrorists. Palestinian terrorism is conducted by a variety of organizations, many of which derive their support from foreign sources separate from Western government aid.[32] Islamist groups such as Hamas and Islamic Jihad, which have carried out the majority of attacks against Israel,[33] have had an uneasy and frequently adversarial relationship with Fatah-dominated Palestinian governments. Groups directly linked to Fatah, such as Al-Aqsa Martyrs’ Brigades and Tanzim, account for only about 20 percent of the suicide bombings against Israel. Suicide bombings have been responsible for more than half of all Israeli fatalities since 2000. These circumstances make it difficult to understand why the correlation between aid to the Palestinians and terror homicides appears so strong.

The organizational affiliations of terrorists, however, may be multiple. Despite their strong internal differences, Fatah and the Islamists enjoy a high degree of cooperation in terrorism against Israel.[34] The Palestinian Authority’s Preventive Security Apparatus, for example, supported both Hamas and Islamic Jihad in Jenin.[35] Fatah’s Al-Aqsa Martyrs’ Brigades and one or the other Islamist groups have carried out a number of joint operations.[36] These collaborative relationships continue. There remains ongoing concern that donor funds given to Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas are subsidizing Hamas members on government ministry payrolls. And then there is the larger problem of the fungibility of money: Every dollar Hamas saves on having to fund jobs and programs unrelated to security is a dollar the organization can devote to terrorism. While collusion is clear, fully explaining the correlation requires better data on funds supplied covertly by Iran and sources within Saudi Arabia and better understanding of the role of tacit support from the Palestinian security services.

Perhaps U.S. and European officials still believe that supporting those suffering from the Palestinians’ damaged economy outweighs the negative effect of the diversion of funds to terrorists. While international officials often say they seek to promote a more moderate political culture among Palestinians, the Hamas victory in the January 2006 elections suggests such hope may be misplaced. At the time, the Palestinian economy had begun to improve. Similarly, in 1998 and 1999, the two years immediately preceding the second intifada Palestinian gross domestic product increased by 7 and 6 percent respectively.[37] Perhaps the bitterness of conflict outweighed the moderating influence of the aid—or, perhaps, the theory that aid moderates is itself flawed.[38]

What Changed between 2000 and 2007?

The aid windfall promised at the Paris conference will seek to strengthen the Palestinians’ West Bank leadership in the wake of Hamas’ violent expulsion of Fatah from Gaza in June 2007.[39] Western officials regard the Palestinians’ West Bank leadership as moderate[40] while Prime Minister Salam Fayyad is viewed as a technocrat who will ensure fiscal transparency in the PA. Nevertheless, the West Bank leadership retains armed militias incorporating terrorists. How much control Abbas and Fayyad have over these armed elements remains unclear. The commander of Israeli forces in the West Bank, Major General Gadi Shamni, recently told Israeli president Shimon Peres that “without the massive presence of the IDF in the West Bank, Hamas would take over the institutions and apparatuses of the Palestinian Authority within days.” [41]

The aid windfall comes amid the PA’s refusal to take responsibility for Palestinian rocket fire on Israeli towns. In 2006 and 2007, 1,719 rockets launched from Gaza hit Israeli territory.[42] On January 3, 2008, an upgraded 122 mm rocket fired from Gaza reached the major Israeli city of Ashkelon.[43] Nor has any Palestinian leader repudiated terrorism. Attacks by Fatah continue.[44] While the security barrier has curtailed terrorist attacks, the terrorist groups have not stopped trying.

Yet even some prominent Palestinians are troubled by the current determination to fund the Palestinian Authority. Abed of the Palestinian Monetary Authority, although supportive of financial assistance to the Palestinians, has spoken openly of the futility of providing donor aid, asserting that what is needed is investment. This view was echoed by James Prince, consultant to the Palestinian Investment Fund, who cautioned that “many of the donor programs have not only been ineffective, they have harmed the economy.”[45]

Infusions of foreign funds into the Palestinian Authority budget from late 2000 through 2002 correlated with increased violence. Increased aid in 2005 and 2006 corresponded to increasing internal violence, which is consistent with the fact that money was still finding its way to militant groups to purchase weapons and pay the salaries of the expanding militias.

Although the correlation does not prove cause and effect or provide irrefutable evidence of a direct link, it seems likely that increased aid helps sustain Palestinian violence in several ways: by creating the opportunity to divert funds for militant activities; by insulating the Palestinian leadership from the fiscal consequences of the economic fallout from terrorism; and by creating a revenue surplus that allows the Palestinian government both to pay for salaries and programs and to funnel money to terrorists. As Western donors prepare to pour unprecedented amounts of money into the PA, more discussion is needed to explain what controls will be imposed to ensure that the aid is not diverted to terrorists or used to fund a broader conflict with Israel.

Steven Stotsky is a senior research analyst at the Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA).

[1] The New York Times, Dec. 18, 2007. [2] Nicolas Sarkozy, president of France, speech to International Donors’ Conference for the Palestinian State, France Diplomatie, French Ministry of Foreign and European Affairs, Dec. 17, 2007. [3] Condoleezza Rice, U.S. secretary of state, remarks at the International Donors’ Conference for the Palestinian State, U.S. Department of State, Dec. 17, 2007. [4] Calculations from World Bank Development Indicators Data Base, 2005 and Recipient Aid Charts, Development Cooperation Directorate, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Jan 1, 2006. [5] USA Today, Dec. 17, 2007; The Washington Post, Oct. 31, 2007; International Middle East Media Center (West Bank and Gaza), Dec. 15, 2007. [6] Reuters, July 1, 2007. [7] The San Francisco Chronicle, Sept. 4, 2005. [8] West Bank and Gaza: Economic Performance and Reforms under Conflict Conditions (Washington, D.C.: International Monetary Fund [IMF], Sept. 2003), pp. 87-98. [9] Anti-Israeli Terrorism, 2006: Data, Analysis and Trends, Intelligence and Terrorism Information Center, Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center (IICC), Gelilot, Mar. 2007, p. 62; The Status of Palestinian Citizens’ Rights, 5th through 12th annual reports, The Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights (PICC), Ramallah, West Bank, 1999-2007; Associated Press, Oct. 6, 2005; “Palestinians Killed by Palestinians in the Occupied Territories,” B’Tselem, Jerusalem, accessed Feb. 29, 2008; “OCHA-Opt Protection of Civilians,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Dec. 2006; “OCHA-Opt Protection of Civilians,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Aug. 2007; Reuters, June 8, 2007. [10] Four Years: Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis (Washington, D.C.: World Bank, Oct. 2004), p. 6; “West Bank and Gaza: Fiscal Performance in 2006,” International Monetary Fund, Washington, D.C., Mar. 2007, p. 4. [11] Anti-Israeli Terrorism, 2006, IICC, p. 16. [12] West Bank and Gaza: Economic Performance and Reforms, IMF, p. 71; Four Years: Intifada, World Bank, p. 20. [13] West Bank and Gaza: Economic Performance and Reforms, IMF, pp. 34, 71. [14] Four Years: Intifada, World Bank, p. 66. [15] Ibid., pp. 65- 6. [16] The Christian Science Monitor, Jan. 4, 2008. [17] West Bank and Gaza: Economic Performance and Reforms, IMF, p. 92; “Two Years after London: Restarting the Palestinian Economic Recovery,” World Bank, London, Sept. 24, 2007, p. 10; “West Bank and Gaza Update,” World Bank Group, Gaza and West Bank Office, Mar. 2007, p. 10. [18] West Bank and Gaza: Economic Performance and Reforms, IMF, p. 92; author’s calculation from data in West Bank and Gaza: Recent Fiscal and Financial Developments, IMF, Washington, D.C., Oct. 2006, p. 7, ftnt. 8, p. 10, Table 3; James D. Wolfensohn, Quartet special envoy for disengagement, testimony to the Foreign Relations Committee, U.S. Senate, Mar. 15, 2006, p. 3. [19] Reuters, Feb. 9, 2008; The Jordan Times (Amman), Feb. 27, 2008. [20] CNN News, Jan. 30, 2004. [21] Saeb Erekat, interview, CNN, Sept. 19, 2002. [22] Brynjar Lia, A Police Force without a State: A History of the Palestinian Security Forces in the West Bank and Gaza (Reading, U.K.: Ithaca Press, 2006), p. 137. [23] Ibid., pp. 429-31. [24] Ibid., p. 432. [25] Twenty-Seven Months, Intifada, Closure and Palestinian Economic Crisis (Washington, D.C.: World Bank, May. 2003), p. 88. [26] Ibid., p. 52. [27]International Financial Aid to the Palestinian Authority Redirected to Terrorist Elements,” Israel Defense Forces Military Intelligence, Israel Ministry of Foreign Affairs (MFA), June 5, 2002; Rachel Ehrenfeld, “Eurocash,” National Review Online, Dec. 10, 2003. [28] The Christian Science Monitor, Jan. 4, 2008. [29] “The Involvement of Arafat, PA Senior Officials and Apparatuses in Terrorism against Israel,” Israel Ministry of Foreign Affairs, May 6, 2002. [30] “Senior Fatah Leaders Describe Arafat’s Link to Terrorism,” Israel Ministry of Foreign Affairs, May 2, 2002. [31]Palestinian Authority Security Services Supplied Guidance, Weapons and Funds to Al-Aqsa Martyrs’ Brigades in Order to Perpetrate Terrorist Attacks,” Embassy of Israel, Washington, D.C., Israel Ministry of Foreign Affairs, May 2002. [32] Rachel Ehrenfeld and Sarah Zebaida, “EU and the PA Money Trail,” National Review Online, Jan. 27, 2003; Jonathan D. Halevi, “What Drives Saudi Arabia to Persist in Terrorist Financing,” Jerusalem Viewpoints, Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem, June 1, 2005. [33]Suicide and Other Bombing Attacks since the Declaration of Principles (Sept. 1993),” Israel Ministry of Foreign Affairs, accessed Feb. 13, 2008. [34] “The Involvement of Arafat,” MFA, May 6, 2002. [35]Palestinian Authority Security Services,” MFA, May 2002. [36]Documents Seized during Operation Defensive Shield Linking Yasser Arafat to Terrorist Activities,” doc. no. 6, Israel Ministry of Foreign Affairs, Apr. 15, 2002, accessed Feb. 13, 2008; The New York Times, Jan. 14, 2005; “Suicide and Other Bombing Attacks in Israel,” MFA, accessed Feb. 13, 2008. [37] Four Years: Intifada, World Bank, p. 20; “Report No. 23820,” An Evaluation of Bank Assistance, World Bank, Washington D.C., Mar. 7, 2002, p. 2, Table 1.1. [38] Claude Berrebi, “Evidence about the Link between Education, Poverty and Terrorism among Palestinians,” Peace Economics, Peace Science, and Public Policy, Rand Corporation, Jan. 2007; Alan B. Krueger and Jitka Maleckova, “Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection,” Journal of Economic Perspectives, Fall 2003; Jean Paul Azam and Alexandra Delacroix, “Aid and the Delegated Fight against Terrorism,” Review of Development Economics, May 2006, pp. 330-44. [39] Associated Press, Nov. 24, 2007. [40] USA Today, June 19, 2007. [41] The Jerusalem Post, Feb. 27, 2008. [42] “Rocket Threat from Gaza,” Israel Ministry of Foreign Affairs, Dec. 16, 2007. [43] “Katyusha Rocket Fired at Ashkelon,” Israel Ministry of Foreign Affairs, Jan. 3, 2008. [44] The Jerusalem Post, Jan. 1, 2008. [45] The San Francisco Chronicle, Sept. 5, 2005.

Och efter allt detta känner sig lilla Sverige nödsakade att ge ytterligare 50 miljoner kronor för att förstärka terrorn!!!!!

Vi minns fortfarande Palmes “jammmen - det hade jag inte en AAAAANING om!!!” Något som är utmärkande för Sverige i många sammanhang.

Efter Pariskonferensen har pengarna fortsatt flöda, ekonomisk konferens i Betlehem i maj i år, Brown var nere och hade en dryg halv miljard kronor i byxfickan som de fick. Och som vi vet har redan 30 judar mördats i år jämfört med 13 under hela 2007.

Har du läst vad UD skriver om palestinaaraberna? Bered dej på en chock - läs först här.

Precis som extremvänsteryngel insisterar de på att Israel fortfarande ockuperar Gaza eftersom de inte tillåter en massiv uppbyggnad av raketramper där, riktade mot Israel! Läs nedan allt jag har skrivit om Gazas möjligheter - enbart stoppade genom deras egna terroraktiviteter!

I deras historik glömmer UD bekvämt det beslut som fattades i San Remo efter första världskriget, om upprättandet av ett judiskt nationalhem, men de betraktar FN:s rekommendationer som viktigare att nämna..

De nämner att många palestinaaraber flydde en bit - oftast inom det palestinska mandatet - där de av de andra araberna tvingades in i koncentrationsläger, inte absorberades i byar och städer. De glömmer helt att betydligt fler judar vid ungefär samma tillfälle tvingades från arabländerna och att Israel av dessa absorberade kanske 600.000. Ett utbyte som Indien-Pakistan, som i folkmun har blivit “etisk rensning” och svenska UD stöder alltså detta påhitt.

Observera terminologin. Jordaniens och Egyptens illegala ockupation av de palestinska områdena 1948-67 har i Stockholm automagiskt blivit “överhöghet” . . . . . medan därefter Israel “ockuperar”.

Åtminstone skriver de inte att de judiska byarna, “bosättningarna” är illegala, vilket de inte är, varken enligt San Remobeslutet 1920 eller några andra lagar. De som den israeliska regeringen godkänner befinner sig på mark sedan länge köpt av judar, eller på statlig mark: några stycken från denna artikeln:

Shimon Peres also stated, “Building [i Judéen/Samarien] which is necessary for normal life, like schools, private apartments, we are not going to stop.” (Jewish Telegraphic Agency, January 25, 1995)

Consistent With Oslo Israel’s policy is fully consistent with the terms of the Oslo Accords.

Neither the Declaration of Principles of September 13, 1993 nor the Interim Agreement (”Oslo 2″) of September 28, 1995 contains any provisions prohibiting or restricting the establishment or expansion of Jewish communities in Judea, Samaria and Gaza.

When he presented the Oslo 2 accords before the Knesset on October 5, 1995, the late Prime Minister Yitzhak Rabin stated, “I wish to remind you, we made a commitment, meaning we reached an agreement, we made a commitment to the Knesset not to uproot any settlement in the framework of the Interim Agreement, nor to freeze construction and natural growth.”

No Requisition of Private Land As a matter of policy, Israel does not requisition private land for the establishment of Jewish communities in Judea, Samaria and Gaza. Housing construction is allowed only on public land after an exhaustive investigation has confirmed that no private rights exist regarding the land in question.

The Right of Jews to Live in Judea, Samaria and Gaza Jews have a historical, moral and legal right to live in Judea, Samaria and Gaza.

The Historical Right The Jewish communities of Judea, Samaria and Gaza signify the return of the Jewish people to their ancestral homeland.

Since the dawn of Jewish history, Jews have resided in Judea, Samaria and Gaza. It is unthinkable that Jews would not be able to live in areas which are the cradle of Jewish civilization, religion and culture.

The Moral Right Jews have the right to live wherever they may choose. The assertion that Jews should not be allowed to live in a certain area because they are Jews smacks of racism and segregation.

The Legal Right The legal right of Jews to reside in Judea, Samaria and Gaza was given its first modern expression in the 1922 League of Nations Mandate for Palestine. Article 6 of the Mandate required the mandatory power to encourage “close settlement by Jews on the land.”

The legal right of Jews remains in force today. As the internationally-recognized legal expert and former US Undersecretary of State Eugene V. Rostow has written, “The right of the Jewish people to settle in Palestine has never been terminated for the West Bank…” (American Journal of International Law, Vol. 84, July 1990, p.718)

UD fortsätter, helt korrekt: “År 1987 inleddes det första palestinska upproret” DE har upptäckt att där inte existerade en enda arab som kallade sig ‘palestinier’ förrän det blev politiskt korrekt efter 1967! Däremot är nittonhundratalet fullt av arabiska uppror och massakrer mor judar i området.

Det är roande att UD tar upp Annapolis och nämner Färdplanen. Visst, den har sina goda sidor - om arabsidan hade brytt sig om att uppfylla SINA krav, men de har enbart ägnat tid åt att kräva från Israel! Den startar med ett totalt stopp för hatpropaganda mot Israel/judar - denna har påtagligt intensifierats. Innan detta har skett behöver inte Israel uppfylla några av sina åtaganden.

.