fredag 15 augusti 2008

"Dialog" med UD

Återigen något slags problem med Twingly och den nya bloggen, så dublett här.

DN279 SvD185 D HD SDS D * *

Jag försökte få svar på ett par triviala frågor från UD i Stockholm - vilket var helt omöjligt! Tala om att slingra sig! Detta med tanke på DN-artikeln nyligen om det enorma slöseriet med bidragspengar utan särskilt sträng kontroll av vad som sedan händer med pengarna. Pengatvätt eller tvätt av samvetet???

Sent: den 14 augusti 2008 14:52 To: 'mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se' Subject: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

OK, eftersom jag är begränsat läskunnig och inte diplomat skulle du kanske kunna upprepa svaret på denna frågan! Är svaret:

1) Ja

2) Vet inte

3) Nej

Tacksam för svar.

Om Sveriges och EU:s allmänna uppfattning är, att det är helt ok att palestinaaraberna inte tillåter existensen av Israel, så är det förstås också ett svar. Allt indikerar detta eftersom jag inte känner till några påtryckningar alls att Abbas ska ändra PLO:s stadgar. Jämför med hur det var när Arafat skulle bli ra’ees och han fick 3 månader på sej att ändra dem. Hans svar på engelska som ungefär var ”ja, ja, jag ska ändra det nån dag och de är ändå inte så viktiga – sluta tjata” har aldrig lett till ändring, och det är just denna punkt – att palestinaaraberna får enorma mängder pengar utan några som helst krav, som gör att situationen fortsätter som den gör. De ha inget tryck att ändra något! De följer dessa stadgar till punkt och pricka, i förhandlingar, skolböcker och officiell hatpropaganda mot Israel.

Att säga att den ”svenska positionen förmedlas till bägge sidor” men, som bekant, mina skattepengar enbart förmedlas till den ena sidan, är rätt asymmetriskt. Påtagligt efter det senaste Libanonkriget då man genast samlade ihop stora summor – åt den ena sidan, medan skadorna i Israel fick betalas av dem själva.

Harry

From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 14 augusti 2008 14:37 Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry,

Om du läser det första svaret du fick, och som jag påpekat en gång sedan dess, finner du svaret på din fråga.

I svaret framgår den svenska positionen. Denna förmedlas naturligtvis till både israeliska och palestinska företrädare i de kontakter den svenska regeringen har med parterna. Det är förstås möjligt att du inte är nöjd med den svenska positionen men departementet har trots allt svarat på din fråga.

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-14 14:32

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia:

Ärende: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Nä, jag har inte fått något specifikt svar på min allra första fråga: 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående på engelska - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" är tillåtna där.

Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? Kräver Sverige ändring av dessa för att kunna fortsätta donera pengar? Harry From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 14 augusti 2008 14:27 To: Ralph Haglund Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry, Du har redan fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-14 14:25

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia: Ärende: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

OK, jag antar att du vägrar besvara min specifika fråga, så jag lägger ut dialogen om UD:s officiella vägran att besvara en enkel fråga ens med ett ja eller ett nej, på min blog. Harry From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 22:52 Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry, Som du kan se om du läser det första svaret jag gav dig är det den svenska uppfattningen att en lösning på konflikten kräver att båda sidor respekterar varandra. Denna uppfattning framförs naturligtvis i våra kontakter med både israeler och palestinier.

Du kan finna mer information om Sveriges förbindelser med både Israel och de palestinska områdena här: http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/86018

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-13 22:43

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia:

Ärende: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Nä. OK, jag vill inte vara taskig och ser att du arbetar sent, men eftersom jag skriver en någorlunda besökt blogg om Israel – http://israelisverige.no-ip.info/blog - och också nyligen blivit ombedd av ett konsultföretag i Stockholm om att skriva om vår uppfattning om Sverige och UNRWA som konsultjobb till UD – ”vår” är http://fredimellanostern.wordpress.com/ så kräver jag faktiskt lite vettigare svar, eftersom jag redovisar dem till en större grupp! Ta EN fråga då, för att göra det så enkelt som möjligt! 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående på engelska - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" är tillåtna där.

Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? Kräver Sverige ändring av dessa?

Det kräver ju faktiskt bara ett ja eller nej från din sida! Gärna med motivering för att inte läsarna ska börja le med veck i pannan. Vänligen

Harry From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 22:16 Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry,

Du har fått svar på dina frågor. Om det är något i svaret du tycker är otydligt, eller om du har ytterligare frågor, står jag naturligtvis till din tjänst.

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

Är det helt omöjligt att få svar på MINA frågor??????

From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 19:39 Subject: Ang. RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry,

För att konflikten ska kunna avslutas och en bättre framtid för båda folken ska kunna uppnås är det viktigt att parterna respekterar varandra. Detta nämner jag också i det svar jag givit till dig.

Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson Politiskt sakkunnig / Political Advisor Ministerkansliet / Ministers Office Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

+46 (0)8-405 14 65 +46 (0)70-303 29 51

2008-08-13 19:34

Till: <mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se> Kopia:

Ärende: RE: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

OK, jag återgår till grundfrågorna och vore tacksam för exakt svar på dessa frågor och inte de svävande vaga uttryck jag har fått var gång jag har försökt ställa en specifik fråga till UD: 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående på engelska - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" är tillåtna där.

Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? Kräver Sverige ändring av dessa?

2) Vägplanen, så kallad eftersom den måste tas i ordning, INLEDS med att den arabiska hatpropagandan mot judar/Israel komplett stoppas. Abbas har skrivit under på detta. Trots det har den bevisligen ökat sedan Annapolis. Kräver Sverige explit att Abbas/Palestinian Authority avslutar denna hatpropaganda?

3) Och, enligt ditt mail: du säger att Israel ej ska eskalera situationen, vilket de aldrig någonsin gjort. De försöker skydda sina medborgare, vilket tyvärr steg för steg har krävt barriärer och vägspärrar – förutom många decennier av vakter på biografer, restauranger, och andra publika inrättningar, som araberna aldrig har behövt lägga energi på. Kan du specificera något de har gjort för att eskalera situationen utan mycket påtagliga skäl, för att rädda judiska liv? Vänligen Harry Harrysson, fil.lic. From: mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se [mailto:mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se] Sent: den 13 augusti 2008 17:02 Subject: Ang. Vb: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

Bäste Harry, Tack för ditt brev. Tyvärr befinner sig Peter Larsson på semester. Jag har blivit ombedd att besvara dina frågor. Terrorism kan aldrig accepteras. Det fruktansvärda lidande som drabbar dess offer kan aldrig ursäktas. Därför är det av yttersta vikt att en fredlig lösning kan uppnås i konflikten mellan det israeliska folket och det palestinska. Biståndsminister Gunilla Carlsson är övertygad om att en sådan lösning står att finna i en av parterna framförhandlad tvåstatslösning, så att båda folken kan leva i fred, sida vid sida inom säkra och erkända gränser. För att stoppa terrorismen, som hindrar en fredsprocess, är Gunilla Carlsson övertygad om att även Israel måste visa återhållsamhet för att inte eskalera situationen. För att en verklig fredsprocess mellan israeler och palestinier ska kunna återupptas krävs att vi ger tydligt stöd till de palestinska demokratiska krafterna, värnar de palestinska institutionerna och medverkar till att en försoningsprocess med brett palestinskt deltagande kommer till stånd. Vid givarkonferensen för de palestinska områdena i Paris i november 2007, meddelande den svenska regeringen att stödet för 2007 skulle uppgå till cirka 670 miljoner kronor, och uppemot 700 miljoner kronor för 2008, totalt cirka 1,4 miljarder. Vad gäller rent konkreta insatser i de palestinska områdena känner jag inte igen mig i din beskrivning. För att ta ett av många exempel har Sverige bidragit till byggandet av ett kraftverk. Med vänlig hälsning, Mikael Eriksson Utrikesdepartementet

----- Vidarebefordrat av Gunilla Carlsson/FOREIGN/MINISTRY 2008-08-13 12:43 -----

2008-08-10 13:32

<Gunilla.Carlsson@foreign.ministry.se> <peter.larsson@foreign.ministry.se> Kopia: Ärende: FW: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna

cid:image001.gif@01C8FD80.DBD5EB10 Jag får fortsätta sända detta tills jag får det svar lagen kräver. Sent: den 24 juli 2008 19:55 To: 'Gunilla.Carlsson@foreign.ministry.se' Subject: Upprepad förfrågan - biståndet till araberna Importance: High Denna Peter Larsson är borta en månad IGEN?????? Det är faktiskt olagligt för svenska myndigheter att ej besvara skrivelser!

Sent: den 24 juli 2008 11:32 To: 'peter.larsson@foreign.ministry.se' Subject: FW: Två frågor (till Peter Larsson)

Importance: High Hej, När jag skickade dessa två väsentliga frågor till dig, fick jag automatsvar att du var åter i tjänst den 14 juli. Eftersom jag skriver om Mellanöstern vore jag tacksam att få detaljerat svar omedelbart, så jag kan redovisa det! Dessutom läste jag just att ni ska ge ÄN MER AV MINA PENGAR till palestinaaraberna!!! Jag utgår från att ni noggrant har studerat http://www.danielpipes.org/article/5276 och http://www.danielpipes.org/article/5300 som påvisar att palestinaarabernas ekonomi blir SÄMRE av alla dessa socialbidrag! Den palestinska ekonomin blev utlovad 45 miljard kronor i Paris i december och bortåt 10 miljard kronor via en ekonomisk konferens i Bethlehem, Brown hade med sig 570 miljoner kronor i fickan och gav dem häromdagen. Däremot har Sverige inte försökt göra något praktiskt som att bygga en industriby i de palestinaarabiska områdena, för att hjälpa dem förtjäna sitt levebröd – varför inte? Deras benägenhet för massmord har ökat. Redan i år har 30 israeler massakrerats av palestinaaraber jämfört med 13 under hela 2007. Vad gör ni för att hjälpa Israel med detta problemet? Enligt CIA World Factbook ligger Västbankens och Gazas ekonomier på plats 207 och 209 – men i listan finns länder ner till 229. Hur mycket pengar går till dessa länder som har det sämre ställt? Vänligen __________________________________________________________________ -----Original Message----- From: automatsvar@regeringen.se [mailto:automatsvar@regeringen.se] Sent: den 28 juni 2008 14:46 To: peter.larsson@foreign.ministry.se Subject: Två frågor (till Peter Larsson) Från: Harry Harrysson fil.lic. Meddelande: 1) Abbas grundlag är PLO Charter. Denna är aldrig ändrad trots Arafats påstående - sök "PLO Charter not amended". Där står således att Israel ej får existera. Där står också att inga judar som kom dit efter "den sionistiska invasionen" ej är tillåtna där. Det torde vara självklart att dessa grundlagar måste ändras innan det kan bli tal om fred. Varför betonas detta aldrig? 2) Vägplanen, så kallad eftersom den måste tas i ordning, INLEDS med att den arabiska hatpropagandan mot judar/Israel komplett stoppas. Abbas har skrivit under på detta. Trots det har den bevisligen ökat sedan Annapolis. Varför påpekas detta ej till Abbas/Palestinian Authority? Ingen äkta fredsförhandlng kommer att fungera förrän dessa två punkter först lösts. Bifråga: Jordaniens illegala ockupation av hela gamla stan i Jerusalem 1948-67 ansågs legal endast av Pakistan. Varför tycks svenska UD nu ha legaliserat denna och när?

___________________________________________________________

Olmert

Karln sitter på kanten tills han åker ut och försöker förbättra bilden av honomn själv i historieböckerna - men han är smart nog att veta att han kommer att hamna där enbart som ett avskräckande exempel. Det ger lite mer information om man läser om det i en israelisk tidning: rubriken där säger lite mer: "Olmert till Abbas: ni tar land, vi tar araber". Abbas går helt i sin lärofader Arafats fotspår förstås och säger nej till allting, med resultatet att han inte får någonting. Han HAR ingenting, där EXISTERAR ingen stat som heter Palestina och har aldrig gjort det, mer än där har existerat någon stat som hette Småland.

Olmert har också, som den första israeliska ledaren någonsin, talat om att ta emot 20.000 araber som ännu en gest. Inte nog med att han släppt ut tusentals arabiska terrorister så de kan jobba vidare.

Som synes i "dialogen" ovan med UD, och i DN-artikeln "Vit mans börda" är alla diplomater uppfostrade att inte kräva något som helst av mottagare av bidrag. Där finns ingen logisk anledning, och om man hade ställt lite krav på palestinaaraberna för att få något hade det kanske börjat värdesätta det? Otänkbart i finare kretsar.

USA

USA ger mer pengar till Abbas än något annat land. Jag förmodar att det förvånar våra vänsterråttor som alltid klämmer fram "ja, de vill ju ha deras olja":........ $562 miljoner i år tills nu, $148 miljoner av detta till UNRWA.

Iran

Iran allt räddare för sig själv. En artikel beskriver hur det interna missnöjet mot den Hitlerlika regimen ökar alltmer. Nya massavlivningar av iranska medborgare för att de inte har gjort något särskilt allvarligt - Iran är näst värst efter Kina.

Iran har också börjat bygga en ny hemlig kärnreaktor i Al-Zarganregionen på gränsen till Irak. IAEA kände åtminstone inte till stället när de förhandlade med Iran i Genève i juli. Den är byggd för att på att alla sätt förhindra insyn - knappast för energiproduktion...... Mera i Arab Times.

Ryssland vägrar sanktioner mot Iran vilket tvingar Israel att förbereda sig. Israel har köpt 90 F16I som kan nå Iran, och flera är beställda. Israel har 2 nya ubåtar tillsammans med 3 äldre och där finns information att Israel arbetar på iranskt territorium nu.

PA (Palestinian Authority)

Abbas är ursinnig på att Olmert tänker släppa flera Hamasmördare - samtidigt som Abbas burar in dom! "Händer det monterar vi ner hela verksamheten!" tyckte Abbas.

Från terrorist till kristen

En intressant story som också ger lite insikt i Hamas-tänkandet! Det förklarar nog också en del varför fred med palestinaaraberna är omöjligt förrän den statliga hatpropagandan mot Israel/judar, som har varit ytterst monoton i flera generationer, har upphört i ett decennium eller två.

Ny dödlig Kassam från Gaza mot judiska barn

Raketen landade nära en kindergarten i Sderot i eftermiddags. Israel har börjat testa dödsstrålar mot Gazanerna - fortfarande under utveckling. Laserstrålar är snabba, man har börjat testa det på att spränga misstänkta sprängladdningar vid gränsen.

DN279 SvD185 D HD SDS D * *

tisdag 5 augusti 2008

Yippeeee!

Äntligen fungerar Twingly mot min nya blogg http://israelisverige.no-ip.info/blog så nu behöver jag inte skriva samma sak här längre! Så - skifta över till den nya adressen pronto och lägg den bland dina absoluta favoriter!

söndag 3 augusti 2008

Klanvälde i Gaza

I Gaza, liksom mer eller mindre i alla arabiska länder, består människor av klaner, familjer, där ledaren är den som har den verkliga makten, långt ifrån de politiska ledarna längst upp. En gång i tiden var det sammalunda överallt. De senaste dagarna har vi fått lite mer inblick i hur detta fungerar.

Hamas vill vara envåldshärskare, först i Gaza men så snart som möjligt i Judéen/Samarien, men får ofta kämpa mot de kraftfullaste klanerna i Gaza. Professor Iyad Barghuthi, som leder en palestinaarabisk människorättsgrupp, uppskattar antalet klaner där till 53.

Dessa klaner är i regel associerade med en av terroristgrupperna Hamas eller Fatah, även om de kan vara nog så självständiga. I detta fallet är klanen Hilles associerad med Fatah - men inte älskad nog för att Abbas ska vilja ha dem i närheten. Abbas bad först Israel att göra en “gest” och låta de flyende från den klanen att passera israeliskt område på väg till Ramallah, men när väl israeliska soldater hade riskerat livet och gjorde detta, hade Abbas ändrat sej……. 23 vårdas nu på sjukhus i Israel, några har sänts åter till Gaza.

Dick Haas antar att det härnäst blir den mäktiga Darmoush-klanen som råkar illa ut. Den lever fett på smuggling av allt möjligt via tunnlar från Egypten, och Hamas vill ha den lukrativa hanteringen. Det är också klanen som har tagit den kidnappade värnpliktige israeliske Shalit tillfånga och har suttit med honom i två år. De vägrar förstås uppnå den grad av civilisation så de har låtit Röda Korset träffa honom. Å andra sidan har nog inte Röda Korset ansträngt sig, liksom de inte heller gjorde i Libanon när det gällde kidnappade israeler.

Inget påverkar förstås alla europeiska regeringar som vill förhandla med Hamas. Av någon outgrundlig anledning.

TT:s absurda påstående att “Israel har hållit sina gränser stängda” utan att på något vis nämna att gränsövergångarna regelbundet har utsatts för terrorangrepp just för att stoppa passagen av gods där, är typisk. På den gamla goda tiden, för mer än tre år sedan, kunde även arabiska odlare i Gaza tjäna bra på att exportera till Israel. Under 2007 gav Israel utresetillstånd till 7226 patienter i Gaza, för sjukbehandling i Israel, och till 7922 medföljande släktingar. Under första kvartalet 2008 var antalet 2317 - och många akutfall därtill. Helt stängt är det inte.

DN208 DN231 SvD755 SvD417 D P

.

lördag 2 augusti 2008

och tänk vad ett litet litet ljus kan göra i mörkret!

DN, suck. Störst och vackrast och bäst och - envisast med att vara politiskt korrekt hur långt det än är från verkligheten.

Per Jönsson ser Olmert som ett stort ljus :) Det gör förvisso Nasrallah också, och andra skumma figurer, och alla de som har hög lön som Knessetledamöter för att de lyckas hålla käft om hans idiotier.

De israeliska tidningarna, som oftast är mer eller mindre vänsterinriktade, känner sig ändå tvingade nu att uttrycka sina tanker om Olmert-eran: se t.ex.

Olmert’s Legacy

Artikeln börjar med ett skämt - om det är ett skämt:

Knesset har skapat en lag om att varje tjänsteman som misstänks vara skyldig, måste gå ut i Medelhavet till det djup som motsvarar hans korruption och skuld.

Så - Haim Ramon, anklagad för att pussa en kvinna som bara ville ha ett foto tillsammans, går i till anklarna. Finansminister Hirchson, som har lurat till sej stora summor, går i till knäna. TIdigare president Moshe Katsav, anklagad för allvarliga sexuella trakasserier, går i tills vattnet skvalpar omkring hans haka.

Någon som går förbi ropar: “Katzav, varför går vattnet bara upp till hakan?” Den vanhedrade president svarar: “Jag står på Olmerts axlar.”

Det är alltså den Olmert som Per Jönsson saknar.

Kadima’s legacy of nothingness

Som denna artikeln säger har Olmert nu roat sig med att deklarera styret av Israel omöjligt 3-10 månader framöver, i stället för att kort och gott säga upp sej. Allt för att hinna förstöra så mycket som möjligt, och långt ifrån något som är i Israels intresse. Olmert har aldrig någonsin arbetat på vad som är bra för Israel. Per Jönsson är bekymrad för att han inte längre kan arbeta stenhårt på vad som är bra för araberna.

Sharon skapade Kadima för en och endast en sak - att bibehålla makten för Sharon, inte för Israels bästa. Han fyllde det med korrumperade politiker, en av de värsta heter Olmert, och så har det fortsatt, till DN:s stora glädje.

Olmert to give Palestinians state before quitting

Både Olmert och Barak ägnade sig åt att, bakom ryggen på Israels befolkning, försöka ge bort det heligaste en jude känner till, Tempelplatsen. Läs här! Man undrar om de är så imbecilla att de faktiskt tror att detta är vad som kan ge fred i all framtid med araberna. Man undrar om Per Jönsson har kunnat detektera en enda vänlig gest från araberna i retur för alla tusentals vänliga gester Olmert har givit dem, pengar, vapen, släppa ut mördare från finkan så de får en andra chans, etc.

Under Olmerteran har man fått vänja sig vid att arabsidan rätt ofta ger rättvisare information än regeringen Olmert. Araberna säger rent ut att det inte är någon chans längre för fredsförhandlingar med Olmert, trots hans desperation.

Som barn trodde man både på föräldrar och massmedia. Nu……

Allt kan hända i israelisk politik men det sannolika är att Netanyahu inom ett år är premiärminister för Israel, förhoppningsvis erfarnare och mognare än förra gången. Han gjorde misstag, han bör öppet erkänna det, bli lite mer Beginlik, men där är ingen annan som kan göra jobbet bättre. Han vill också ha fred, men inte genom att ge bort hela Israel! Han kommer att även kräva saker, vilket varken de senaste israeliska regeringarna eller internationella makthavare har gjort. Från att inte kräva att palestinaaraberna först och främst möjliggör ärliga fredsförhandlingar genom att slutgiltigt ge upp PLO:s stadgar, där Israel inte får existera, och stoppa hatpropagandan mot Israel/judar - det nollte steget för att komma till början av Vägplanen. Som en sidokommentar hade de kanske haft en minimal chans mot Iran också om de uppför sig som vuxna och behandlade Iran också som vuxna, inte som småbarn man mutar med godis.

.