onsdag 30 december 2009

Koranen har gjort lögn till lag för muslimer. Landsförrädare gripen.

Då och då lägger jag in en anti-Brasklapp: vad jag skriver är endast bindemedel och kommentarer till fakta som länkarna går till. Det är alltså dessa som är det väsentliga!
Du har ofta hört detta om att Koranen legaliserar lögn inför fienden - och alla icke-muslimer, alla otrogna är förstås fienden. Exemplet i Koranen handlar om hur Muhammad ljög för judarna, som han ville fånga in i sin nyuppfunna religion, eftersom han snott mycket av Koranen från deras religiösa bok, Torah. Inte fungerade det, minns Hudaybiyya. Genom historien har muslimerna ljugit sig fram i tillvaron det var ju sanktionerat från högsta ort. En av de sentida experterna var Arafat, som kontinuerligt körde doublespeak - sa en helt skild version på arabiska och engelska. Minns Osloöverenskommelsen och Arafats kommentar? På många ställen hittar du följande kommentar:
On 9/13/1993, the same day that Arafat signed the Declaration of Principles of the Oslo Accords on the White House lawn, Arafat appeared in a taped interview on Jordan TV: "Since we cannot defeat Israel in war, we do it in stages. We take any and every territory that we can of Palestine, and establish a sovereignty there, and we use it as a springboard to take more. When the time comes, we can get the Arab nations to join us for the final blow against Israel."
Jag tror inte jag behöver översätta..... Arafats doublespeak kan du läsa mer om på länk1 länk2 länk3 länk4 . Bara Googla på Arafat doublespeak. Abbas har inte förfinat sin teknik lika långt, men han får ändå precis hur många miljoner som helst av Bildt, Obama och resten av de som inte vill bli explicit kallade antisemiter utan föredrar att göra allt för sina fienders fiender. Vad det innebär är att media som är intresserade av fakta, bemödar sig att ta reda på vad som sägs på arabiska - ett bra exempel är Palestine Media Watch. Resten av mediagänget från Obongo till TT och Sveriges Radio/TV hittar nog med snyftinformation i de glättade information som araberna lämnar ut för allmänt beskådande. Minns du min rapport för ett tag sedan? Denna sida visar vilket överflöd av varor det finns för många i Gaza. Men varför berättar inte Uddén och gänget på SR om detta? Därför att de har bra arabiskt material på engelska som säger motsatsen! En artikel om just detta doublespeak har just skrivits hos A7. Den visar dels webbsajten på arabiska, länk, som jag hämtade bilder från i min artikel. Därefter den engelska motsvarigheten som bara pratar om hunger och fattigdom och hur hemska judarna är som inte låter dem få allt de vill gratis! Utmärkt referens för det politiskt korrekta gänget. Ett typexempel där är Bitte Hammargrens blogg i SvD - som inte ens vågar ge chans till kritik genom att tillåta länkar till hennes artiklar! Den svenska åsiktsfriheten är alltså medvetet satt ur spel eftersom hon inte vill bli motsagd av fakta. Lögn gentemot icke-muslimer är alltså fast förankrade hos varje troende muslim - samtidigt skriker alla politiskt korrekta i Sverige: "fri invandring för alla, självklart alla muslimer också....." De har inga krav ställda på sej, däremot får de från dag 1 stora summor, gratis språkundervisning om de har lust, men inget krav........ Hur många icke-EU-länder har fri invandring för EU-medborgare utan några som helst krav?

Vanunu har gjort bort sej igen.

TT berättar om hur Vanunu, mannen som gjorde sitt bästa för att förråda sitt land Israel, åter har gripits. Israel FÅR inte försvara sig enligt TT - de är ju judar. Som vi minns blabbade Obama om för hela världen, var det i maj? - att USA har haft ett hemligt kärnvapenavtal med Israel i 40 år där de är de enda som får inspektera vad Israel har och inte har. Obama trodde då att han skulle ägna sitt första halvår att lösa alla världens problem så att han blev värd sitt Nobelpris, erhållet för sitt glada snack eftersom deadline för avgörande för Fredspriset var nån vecka efter det att han tillträdde jobbet. Nu har han börjat fatta något lite om världspolitiken, speciellt eftersom han inte har lyckats med någonting förutom att låna en triljon från Kina, så han försäkrar nu Israel att ders hemliga överenskommelser ska fortsätta att vara hemliga, se Washington Times, och inte på något sätt vara tvingat att visa upp sej för de ylande hundarna. Synd att TT är helt omedvetet om detta och vill sända dit Bildt i stället. Nä, de har inte minsta lust att sända Bildt för motsvarande jobb i Iran. . SvD015 SvD533 SvD533 - . ...

tisdag 29 december 2009

Göbbels hade varit stolt över TT

Hur många gånger har du nu hört TT utropa "Judarna vågar sej till att bygga i sin huvudstad, fy fy fy!!!" Aldrig någonsin skulle de i sin blygsamhet få för sej att fråga: "Får de det?" Och motivera svaret. Nu när du sitter i din bredaste länsstol och smälter julmaten, gör ett experiment! Du tror väl inte på vilken idioti som helst bara för att det stått i tidningen??? Du tror tidningarna följer det Pressetiska Reglerna huh.kontakta UD på vilket sätt du vill - mail, blogg, telefon, vandra rasande in och slå knytnäven i bordet - bara gör något! Var fruktansvärt envis och fråga dom: "Erkände Sverige Jordaniens illegala ockupation av Jerusalem 1948-67?" Säger de ja så kräv en kopia på beslutet och berätta för mej. Jag sände ett dussin mail, och de använde hela sin diplomatiska talang för att låta bli att svara ja eller nej! Jag fick det aldrig ur dem. Svensk diplomati i sin prydno. Jag ska tala om hemligheten UD eller TT vägrar avslöja: ETT land accepterade Jordaniens ockupation av Jerusalem: Pakistan. Inte ens resten av arabvärlden gjorde det. Nu vill TT göra det retroaktivt. Om du läser TT-skrönan talar de om att "Israel ockuperade Jerusalem 1967" lika kunnigt som att Obama inte har an aning om att där fanns judar i Israel före Förintelsen. Kort historia: För 3000 år sedan flyttade kung David huvudstaden från Hebron till Jerusalem, där den varit allt sedan dess. Före 1948 accepterade judarna motvilligt Jerusalem som en internationell stad religiöst sett. Araberna gjorde det inte. Jordanien, lett av engelsmannen Glubb Pascha, ockuperade illegalt hela gamla Jerusalem, hela den klassiska staden, det enda som fanns före ca 1860, och redan då fanns det en majoritet judar inom denna lilla fyrkant. Jordanien dödade eller fördrev dom. De flyttade sannerligen inte huvudstaden från Amman dit. Den enkla sanningen som TT försöker gömma för dej är att Jerusalem ALDRIG NÅGONSIN VARIT EN ARABISK HUVUDSTAD! Ett lika välkänt faktum är att Jerusalem inte någonstans nämns i Koranen, trots att Muhammed väl kände judarna - en stor del av Koranen snodde han från deras Torah. Utan att en enda gång ens av misstag få med namnet Jerusalem. Obongo är självklart dösur att judarna inte lyder honom eftersom han antagligen redan i första telefonsamtalet till Abbas, den förste regerinschef han ringde till efter att ha fixat jobbet, lovade araberna hela Jerusalem. Han måste vara djupt frustrerad att inte ha lyckats med ett smack mer än att vinna ett Nobels Fredspris på första veckans löften. Han har självklart också åstadkommit att Abbas inte gör någonting eftersom Obama lovat fixa allt. Abbas vet att han nu har mindre än 9 månader kvar på sej att börja förhandlingarna, sen är hans chans över och han kan gå och pensionera sej. Han kommer att febrilt ringa Obama sent om nätterna men....... FN har självklart inte "lovat" dela Jerusalem, se vad §242 säger på denna länken. Däremot har USA lovat flytta sin ambassad dit, se i högerspalten på denna bloggen. Kort sagt - TT kör helt med Göbbels metod att om man tjatar en lögn tillräckligt ofta börjar folk tro på det - speciellt som TT ha monopol på internationella nyheter i Sverige och sannerligen utnyttjar detta faktum. SvD ' . ...

måndag 28 december 2009

Svenska halvsanningarna fortsätter som vanligt (kopia)

De strider helt mot Pressens Etiska Regler:
Etiska regler för press, TV och radio Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna. Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet. Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den hållningen. I. PUBLICITETSREGLER Ge korrekta nyheter 1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. Var generös med bemötanden 5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar. 6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen. Respektera den personliga integriteten Respektera den personliga integriteten 7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. Var varsam med bilder 11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. Hör båda sidor 13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. 14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. Var försiktig med namn 15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.
Läs igenom två gånger och våga därefter påpeka att svenska medier följer detta - i detta fall deras Mellanösternrapportering. Hade det varit möjligt att beivra direkta lögner och falskvinkling och avsiktligt undanhållande av icke politiskt korrekta fakta, hade domstolarna inte fått tid för något annat. Ta en typisk artikel: "Blodig dag i Mellanöstern". Den talade om tre medlemmar av Abbas egen legaliserade terrororganisation - som fick mandat för vidare terror på deras kongress i våras, som fru Sahlin bevistade och upplyste dem om att allt är Israels fel. Terrorbrigaden betalas av Obama och Bildt. De tre männen var beväpnade och erfarna terrorister, medlemmar i Abbas privata godkända terrorgäng, nyligen släppta från israeliskt fängelse, som du ser på denna länken. Samtidigt hade PA fångat in 120 andra potentiella mördare, men konstigt nog inte de tre skyldiga som konstigt nog råkade vara med i Aksa Brigade. Eftersom IDF, Israels Försvarsarmé vet alltför väl hur det fungerar, fann de sej nödsakade att själva gå och hämta mördarna. En fjärde misstänkt terrorist hann överlämna sej till Abbas gäng i tid, och lär inte sitta länge i fängelse hos en regim som uppkallar skolor och torg efter kända judemördare. Detta föregicks av: En känd rabbin blev nedskjuten av Abbas terrorister på torsdagen före. Denna rabbinen, som levt i den urgamla judiska provisen Samarien (se Bibeln) i 14 år. På svenskt doublespeak blev han "en bosättare" med ungefär samma rättigheter som en kanin. Detta föregicks av: Ca två veckor tidigare togs vägspärrar bort som hade förhindrat mordet, på order av Barak och israels regering. De som bodde i området hade förutspått att det - som vanligt - skulle följas av mordattacker från araberna. Så - följer snutten hos TT de Pressetiska Reglerna om allsidig information? Du avgöra själv - det är inte svårare för dom än för mej att hitta informationen om man har lust. Det är länge grävande journalistik grävde ner sej själv i Sverige. DN368 SDS AB SDS GP .
...

tisdag 1 december 2009

Högst stake vinner

Världens högsta minaret, 210 meter, och dess­utom en av världens förnäm­ligaste fallus­symboler, kommer snart i skuggan av en ny värl­­dens-­högsta-­mina­­ret på 300 meter. Stockholms Stadshus är futtiga 106 meter högt. Halva höjden. Schweiz har just folkomröstat att de EJ vill ha fler minareter - vilket har ställt till med ett ramaskri från alla politiskt korrekta Eurabienfantaster om att det går helt emot all religionsfrihet blablabla. Samtidigt är det ingen av dessa som insisterar på att bygga ens en mikroskopisk kyrka i Saudiarabien eller andra islamska nästen. Är det för att de ska visa vilken suprem kultur som vi här i Västerlandet har, som accepterar att domineras av arabiska oljepengars förmåga att bygga vad som genom tiderna varit tecken på politisk och religiös makt? Debbie tycks hålla med. En muslimsk sajt om minareter säger: "A minaret has significance at both the spiritual and material level. " Kan det missförstås? Förutom av TT och EU-poliiker förstås. En snabb blick i svenska media visar uteslutande den politiskt korrekta åsikten, att vi ska låta muslimerna invadera Västvärlden inifrån och att det är fult att tänka på något annat sätt. Läs återigen Daniel Pipes mycket tänkvärda skrift om "Islam 2.0", ytterst aktuell när det gäller moskébyggandet där dessa moskéer avsiktligt ska vara så dominanta som möjligt. Detta att pinka revir är en mycket gammal företeelse. När muslimerna ägnade sig åt jihad århundradena efter Muhammeds död var det ingalunda för att sprida multikultur, utan att utradera andra religioner och kulturer. Kristna var inte mycket bättre. Som ett litet exempel: bysantinerna smällde upp en kyrka på den judiska Tempelplatsen år 560, Sta Mariakyrkan. Resterna av samma kyrka byggdes omkring år 711 om till Al Aqsa-moskén, som alltså var en kyrka under Muhammeds nattliga mardröm att han red på en åsna till - tja - nånstans, namnet Jerualem står ingenstans. Hagia Sofia i Istanbul var likaledes en förödande vacker bysantinsk kyrka, som efter det att muslimerna hade galopperat in, plötsligt blev en moské 1453. Tillbaka till Schweiz - självklart är regeringen högeligen irriterad över att människorna inte tycker samma som dom, de vill som resten av Europa se kontinenten islamifierad. Se artiklar om Eurabien som denna eller denna. Dessutom - vi minns mycket väl hur Ahmadinejad blev inbjuden till stort statsbesök när han var och skrek under "Durbankonfererensen i Genéve", Schweiz har klart deklarerat "det finns inga muslimska terrororganisationer" och de har en enorm order på gas från Iran under 25 år. Har du inte sett Schweiz´ kvinnliga f.d. president utklädd till muslimse här. De svenska medierna, och de flesta i EU går ut på en och endast en sak: sådana åsikter FÅR man inte ha! Bloggar: Every Kinda People, MXp, Varjager's, Dick Erixon, Politisktinkorrekt, Tundra Tabloids, Muhammedbilder, Jihadwatch, Brussels Journal, . SvD697 SvD541 | . .. ...