måndag 23 februari 2015

ISIS-supporters attackerar överlevande från Hebdomassakern..

Inte tror jag du får se detta i svenska media, det är mycket viktigare att skriva att sjuka grisar slås ihjäl. Undrar om det är relevant för alla sjuka grisar världen över eller är det en världsnyhet att det sker i vårt närområde?


Charlie Hebdo-överlevare attackeras av ISIS Supporters


ISIS-anslutna Twitter-konton uppmanar till ensamstående vargattacker mot Charlie Hebdos serietecknare och människorättsaktivist, Zineb el-Rhazoui.


Av Cynthia Blank
Först Publicerat: 2015/02/23, 06:12

Modiga: vägrar att kuvas, Charlie Hebdos senaste tidning har återigen bilden av Moh

Reuters

ISIS supportrar har riktat in sig på Zineb el-Rhazoui, en fransk-marockansk serietecknare för den franska satirtidningen Charlie Hebdo.

El-Rhazoui, även en människorättsaktivist och journalist, är en av de överlevande från den brutala terrorattacken på tidningens kontor i Paris förra månaden.

Anhängare av terrororganisationen ISIS har börjat signalera på Twitter för ensamstående vargangrepp mot serietecknaren, rapporterade Vocativ.

Tusentals användare har använt hashtaggen, översatt från arabiska som, #MustKillZinebElRhazouiInRetaliationForTheProphet, under de senaste 24 timmarna.

"Var är ensamvargarna i Marocko? Var är de utlänningar som är törstig att slakta?" kan man läsa på en av de tweets.

ISIS-anslutna konton har också skrivit el-Rhazouis personuppgifter, bilder av hennes make och syster, samt bilder på ISIS halshuggande. En annan tweet postar en karta från el-Rhazoui s personalFacebook sida, som visar platser där "den avfallna" befinner sig.

Serietecknaren svarade med att omedelbart ändra hennes Facebook-sidas profilbild.

El-Rhazoui, 33, har varit högljudd om hennes sekulära, humanistiska vyer och var en av de tecknare som bidrog till en specialutgåva av Charlie Hebdo som publicerades en vecka efter skottlossningen.

"Sekularism så vitt jag vet, är det enda sättet att tillåta alla att leva i samma samhälle, även om människor är olika", sade hon vid en ny händelse i Montreal, där hon försvarade publiceringen.

"Islam måste underkasta sig sekularism och de måste också få en känsla för humor."

Charlie Hebdo Survivor Targeted by ISIS Supporters

ISIS-affiliated Twitter accounts call for lone-wolf attacks against Charlie Hebdo cartoonist and human rights activist, Zineb el-Rhazoui.


By Cynthia Blank
First Publish: 2/23/2015, 6:12 PM

Courageous: refusing to be cowed, Charlie Hebdo's latest magazine once again features picture of Moh

Reuters

Islamic State (ISIS) supporters have put a target out on Zineb el-Rhazoui, a Franco-Moroccan cartoonist for the French satirical magazine Charlie Hebdo.

El-Rhazoui, also a human rights activist and a journalist, is one of the survivors of the brutal terror attack on the magazine's offices in Paris last month.

Supporters of the terror organization ISIS have begun calling on Twitter for lone-wolf attacks against the cartoonist, Vocativ reported.

Thousands of user have attached the hashtag, translated from Arabic as, #MustKillZinebElRhazouiInRetaliationForTheProphet, over the past 24 hours.

"Where are the lone wolves of Morocco? Where are the foreigners who are thirsty to slaughter?" one of the tweets reads.

ISIS-affiliated accounts have also posted el-Rhazoui's personal details, images of her husband and sister, as well as pictures of ISIS beheadings. Another tweet posted a map from el-Rhazoui's personalFacebook page, showing locations "the apostate's" checked into.

The cartoonist responded by immediately changing her Facebook page's profile picture.

El-Rhazoui, 33, has been vocal of her secular, humanist views and was one of the cartoonists to contribute to the special edition of Charlie Hebdo published a week after the shooting.

"Secularism as far as I know, is the only way to permit everyone to live in the same society, even if people are different," she said at a recent event in Montreal, where she defended the publication.

"Islam needs to submit to secularism and it also needs to get a sense of humor."


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)