onsdag 18 februari 2015

Obama riskerar Israels befolkning därför - att han vill så.

Obama har fått helt fnatt. Han är beredd att riskera Israels befolkning för att inte Kongressen har varit lydig mot honom. Han vägrar ge Israel info över vad han diskuterar i mörka skrubbar med mullorna i Iran trots att det är ett existentiellt hot. Det verkar som om han gör allt för att tvinga Israel att lösa problemet på egen hand eftersom han konsekvent står på islamisters sida - det var ju han som släppte ISIS' ledare och lät dom sen utvecklas i Syrien i lugn och ro. Förresten Boko Haram länk1 länk2 supportades i det längsta av Obama och Hillary. Bara de är islamister så....

Självklart fungerar det som påtryckning på Netanyahu att komma till skott. Synd han är så velig, kan han åtminstone kontra med att sluta ge USA all info Israel har skaffat sig om Iran via drönare och Ofek-10 som kan se grejor på jordytan mindre än en halvmeter.

Rapport: US straffar Israel av genom att ej uppdatera info angående Iransamtalen.


Dragetär som vedergällning för Netanyahus kongress tal, och "manipulativ och politisk användning" av information från Israel, hävdar rapporten.


Först Publicerat: 2015/02/15, 08:30US statssekreterare för politiska frågor Wendy Sherman

Den amerikanska administrationen under president Barack Obama har slutat uppdatera Israel om framstegen i samtalen med Iran över landets kärnprogram, som hämnd för att premiärminister Benjamin Netanyahu har för avsikt att tala i kongressen 3 mars på inbjudan av republikanska talmannen John Boehner. (liksom han bjöds in av talmannen vid hans framgångsrika tal där 2011

Enligt Israels Kanal 2, var det statssekreterare Wendy Sherman, som är ansvarig för de nukleära samtalen med Iran, som meddelade att hon inte längre informerar Israel om samtalen, eftersom den israeliska regeringen använder informationen på ett manipulativt och politiskt sätt .

Susan Rice, Obamas nationella säkerhetsrådgivare, har också meddelat att hon skär av kontakten med hennes israeliska motsvarighet, Yossi Cohen, eftersom Israel har vänt ett internationellt säkerhetsproblem till ett politiskt, och använder det för att påverka den interna amerikanska politiken, rapporterade Kanal 2 .

Statsrådets kansli sade som svar att "de strategiska relationerna mellan länderna är djupa" och att Cohen kommer att träffa både Sherman och Rice i Washington senare i veckan.


Report: US 'Punishing' Israel by Not Updating it on Iran Talks

Move is in retaliation for Netanyahu's Congress speech, and 'manipulative and political use' of information by Israel, claims report.


First Publish: 2/15/2015, 8:30 PMU.S. Under Secretary of State for Political Affairs Wendy Sherman
The US administration under President Barack Obama has stopped updating Israel on the progress of talks with Iran over that country's nuclear program, in retaliation for Prime Minister Binyamin Netanyahu's intention to speak in Congress March 3 at the invitation of Republican Speaker John Boehner.

According to Israel's Channel 2, Undersecretary of State Wendy Sherman, who is in charge of the nuclear talks with Iran, as announced that she is no longer briefing Israel about the talks, because the Israeli government is using the information in a manipulative and political way.

Susan Rice, Obama's national security adviser, has also announced that she is cutting off contact with her Israeli counterpart, Yossi Cohen, because Israel has turned an international security issue to a political one, and is using it toinfluence internal US politics, reported Channel 2.

The Prime Minister's Office said in response that “the strategic relations between the countries are deep” and that Cohen will be meeting both Sherman and Rice in Washington later in the week.

Också http://unitedwithisrael.org/obama-administration-will-stop-updating-israel-about-iran/


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)