onsdag 18 februari 2015

ISIS sätter upp högkvarter i Libyen

Länk
Se också länk1 länk2 länk3

EU:s spekulerande om risker - de avlivade Khaddafi utan orsak men har hittills inte gjort något för att stoppa ISIS i Libyen - ska Italien ensamt göra det? Se länkarna.

Libyen, ca 60 mil från Europas kust, håller på att sätta upp ISIS för att sen lätt ta skuttet över till EU. Har EU gjort något som helst för att skydda sej? Har Sverige skickat inbjudningskort? Obama gjorde det ju möjligt genom att mörda Khadaffi. Han kände  ju så, även om inte Khaddafi gjort något direkt ofog på åratal.
Obama ville ju ha en enda punkt i hans utrikespolitik som lyckats, men än har han inte lyckats, inte ens generera ett tredje världskrig via Iran, men han arberar hårt på det.

"ISIS sätter siktet på Libyen som inkörsport till eventuell invasion av Europa.

Enligt Telegraph, ISIS jihadister planerar att "översväma Libyen med terrorister från Syrien och Irak, som sedan kommer att segla över Medelhavet och posera som migranter på människohandels- fartyg."

Egyptiska kristna i apelsinjumpsuits strax före sin avrättning genom ISIS hantlangare. (Bild Fotograf: REUTERS)

 ISIS har satt siktet på att ta över Libyen som ett brohuvud för att så småningom föra krig över hela södra Europa, rapporterar den brittiska Telegraph på onsdagen.

Tidningen citerade brev skrivna av ISIS-supportrar.

Enligt rapporten planerar ISIS-jihadister att "översväma Libyen med milismän från Syrien och Irak, som sedan kommer att segla över Medelhavet och posera som migranter på människohandels- fartyg."

ISIS "skulle då löpa amok i sydeuropeiska städer och även försöka anfalla sjöfarten," rapporterade Telegraph .

Tidigare i veckan genomförde Egypten flyganfall mot ISIS mål i Libyen som vedergällning för halshuggningen av 21 egyptiska kopter tagna i fångenskap.

Libyen är bara 300 miles från spetsen av södra Italien. Med instabiliteten i det nordafrikanska landet har berörda EU-tjänstemän sagt, att tumultet kan gå över till kontinenten .

Italienska säkerhetschefer godkände på tisdagen en plan för att sätta 4.800 soldater på gatorna i hela landet för att hjälpa till att vakta mot potentiella terroristattacker, sade inrikesdepartementet.

Ett uttalande efter ett möte med militära och säkerhetstjänstemän sade att de skulle vakta känsliga platser och mål fram till åtminstone juni.

Italienska medier sade att 500 skulle sättas in i Rom, där armésoldater redan hjälper till att vakta diplomatiska beskickningar och bostäder, huvudstadens synagoga och judiska skolor.'ISIS sets sights on Libya as gateway to eventual invasion of Europe.

According to the Telegraph, ISIS jihadists plan to “flood Libya with militiamen from Syria and Iraq, who will then sail across the Mediterranean posing as migrants on people-trafficking vessels.”

Egyptian Christians in orange jumpsuits just before their execution by ISIS henchmen. (photo credit:REUTERS)Europe'

ISIS has set its sights on taking over Libya as a bridgehead to eventually waging war all across southern Europe, the British Telegraph is reporting on Wednesday.

The newspaper cited letters written by ISIS supporters.

According to the report, ISIS jihadists plan to “flood Libya with militiamen from Syria and Iraq, who will then sail across the Mediterranean posing as migrants on people-trafficking vessels.”

ISIS “would then run amok in southern European cities and also try to attack maritime shipping,” the Telegraph reported.

Earlier this week, Egypt conducted air strikes on ISIS targets in Libya as retaliation for the beheading of 21 Egyptian Copts taken captive.

Libya is a mere 300 miles from the tip of southern Italy. The instability in the North African country has European officials concerned that the tumult could spill over into the Continent.

Italian security chiefs on Tuesday approved a plan to put 4,800 soldiers on the streets throughout the country to help guard againstpotential militant attacks, the Interior Ministry said.

A statement after a meeting of military and security officials said they would guard sensitive sites and targets until at least June.

Italian media said about 500 would be deployed in Rome, where army troops already help guard diplomatic missions and residences, the capital's synagogue and Jewish schools.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)