onsdag 18 februari 2015

Irak säger att ISIS begått folkmord, Wallström säger "det har de välan inte" med rösen darrande av vishet.

Wallströms yttrande på TGS

FN - Irak berättar fr FN:s säkerhetsråd på tisdagen att islamisk statas terrorister har begått folkmord.

"Dessa terroristgrupper har skändat alla mänskliga värden. De har begått de mest avskyvärda kriminella terrorhandlingar mot det irakiska folket, shia, sunni, kristna, turkmen, Shabak eller Yazidis," sade Iraks FN-ambassadör Mohamed Ali Alhakim.

"Detta är i själva verket folkmord som

begåtts mot mänskligheten som måste ställas till svars inför den internationella rättvisan," sade han till FN: s säkerhetsråd.

Alhakim gav inte ytterligare detaljer om brotten.United Nations - Iraq tells the United Nations Security Council on Tuesday that Islamic State militants have committed genocide.

"These terrorist groups have desecrated all human values. They have committed the most heinous criminal terrorist acts against the Iraqi people whether Shi'ite, Sunni, Christians, Turkmen, Shabak or Yazidis," Iraq's U.N. Ambassador Mohamed Ali Alhakim said.

"These are in fact crimes of genocide committed against humanity that must be held accountable before international justice," he told the UN Security Council.

Alhakim did not give further details of the crimes.

Men Wallström vet förstås bättre.
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)