tisdag 17 februari 2015

Judar fortsätter att lämna Europa.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4624744,00.html

När man läser vansinniga artiklar som DN, (läs den först) vansinniga om man inte vet att Israel bjudit in alla judar sedan det officiellt inte var namngivet men en  fungerande stat (till skillnad från PA) , utan i stället gör blaskorna det till valpropaganda, de får det också att verka så hemskt som möjligt att flytta dit. Jag är inte jude men var där mycket på 70-80-talen och hade jag varit jude hade jag självklart flyttat dit, trivdes bättre där än nån annanstans i Europa. Om där är oroligt ibland (min syster har bott där i 20 år och skulle inte få för sej att flytta tillbaka till Kalifatet Sverige där det är betydligt fler bilbränder och annat) så är det helt och hållet muslimernas fel. Ibland måste de, liksom Egypten vara hårdhänta annars hade det varit värre än Europa. Många experter har också sagt att Israel är det viktiga skyddet från både ISIS och andra muslimska terrorister för att stoppa dem från att komma till Europa i stora massor, som de vill.Artikeln nedan skrevs före attentatet i Danmark.

Rapport: Judar fortsätter att lämna Europa

Från 9,5 miljoner 1939, har antalet europeiska judar sjunkit till 1,4 miljoner; och som antisemitism verkar vara på uppgång i kontinenten, talar en del om en ny "exodus".
Ynetnew
De senaste decennierna har sett en brant nedgång i antalet judar som lever i Europa, enligt en opinionsundersökning publicerad måndag av Pew Research Center.
Rapporten uppskattar att det fanns 3,2 miljoner europeiska judar 1960, som föll till 2 miljoner 1991, och till 1,4 miljoner under de senaste åren.
Det äldsta Hatet
Storbritannien måste vidta brådskande åtgärder motantisemitism, säger rapporten /Reuters
All-party rapporten säger land måste ta itu med "störande" ökning av antisemitism, inklusive åtgärder för att hantera växande "cyber hat" på sociala medier.
Hela artikeln
Emigration var särskilt omfattande i Östeuropa och det forna Sovjetunionen.Uppskattningsvis 3,4 miljoner judar levde i Europeiska Sovjetunionen 1939. Efter den katastrofala befolkningsminskningen till följd av Förintelsen, har antalet minskat till 2 miljoner.
Men utvandringen sedan 1945 har lämnat 310.000 judiska invånare. I Östeuropa, har den 4,7 miljoner man starka judiska gemenskapen krympt till mindre än 100.000.
Police patrol outside of a synagogue in France last month, following an anti-Semitic attack (Photo: AP)
Polispatrull utanför en synagoga i Frankrike förra månaden, efter en antisemitisk attack (Foto: AP)
I rapporten konstateras att medan den flesta av nedgången kan hänföras till emigration till Israel, är blandäktenskap och assimilering också  faktorer.
Samtidigt verkade nedgången vara mindre allvarlig i vissa ästropeiska länder, vars judiska befolkningen 1939 var relativt mindre till att börja med. Ungefär lika många judar bor i Frankrike i dag som 1939, medan antalet judar i Storbritannien har minskat från 345.000 till 280.000.
Dock noterade rapporten senaste rapporter om ökad utvandring från Frankrike, samt ny rapport som visar en rekordnivå på antisemitism i Storbritannien.
Rapporten sade att 10 procent av världens judar bor i Europa, en minskning från 57 procent 1939 och 35 procent 1945

Publicerad:02.09.15, 22:45 / Israel Jewish Scene

Report: Jews continue to leave Europe


Dr Ruhama  Weiss,  Rabbi Levi Brackman
From 9.5 million in 1939, the number of European Jews has fallen to 1.4 million; and as anti-Semitism appears to be on the rise in the continent, some speak of a new 'exodus.'
Ynetnew
Published: 02.09.15, 22:45 / Israel Jewish Scene
The last several decades have seen a precipitous drop in the number of Jews living in Europe, according to a poll published Monday by the Pew Research Center.The report estimated that there were 3.2 million European Jews in 1960, which fell to 2 million by 1991, and to 1.4 million in recent years.

The Oldest Hatred
UK needs to take urgent action over anti-Semitism, report says / Reuters
All-party report says country must tackle 'disturbing' rise in anti-Semitism, including measures to deal with growing 'cyber hate' on social media.
Full story

Emigration was particularly extensive in Eastern Europe and the former Soviet Union. An estimated 3.4 million Jews lived in the European USSR in 1939. Following the catastrophic population decrease resulting from the Holocaust, the number was reduced to 2 million.

But emigration since 1945 has left 310,000 Jewish inhabitants. In Eastern European countries, the 4.7 million-strong Jewish community has dwindled to less than 100,000.Police patrol outside of a synagogue in France last month, following an anti-Semitic attack (Photo: AP)
Police patrol outside of a synagogue in France last month, following an anti-Semitic attack (Photo: AP)


The report noted that while most of decline can be attributed to emigration to Israel, intermarriage and assimilation could also be factors.


Meanwhile, the decline appeared to be less severe in some Western European countries, whose Jewish population in 1939 was relatively smaller to begin with. About the same number of Jews live in France today as in 1939, while the number of Jews in the United Kingdom has dropped from 345,000 to 280,000.

However, the report noted recent reports of increased emigration from France, as well as new report showing a record level of anti-Semitism in the UK.


The report said 10 percent of the world's Jews live in Europe, down from 57 percent in 1939 and 35 percent in 1945.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)