lördag 25 maj 2013

Den smutsiga lilla hemligheten om Israels araber.

Hur Sverige och EU betalar stora summor för att stoppa att israeliska araber assimileras och får det bättre.

Jewish World Review

10, 2013/1 Sivan, 5773
Av Caroline B. Glick

 Vad "respektabla" organisationer - inklusive judiska sådana - och de internationella medierna försöker sitt bästa för att täcka upp

Under 2010 blev Cpl. Eleanor Joseph den första kvinnliga arabiska stridande soldaten i Israel Defense Force. Joseph, en kristen arabiska berättade för Israels dagstidning Ma'ariv att hennes lyckoemblem är en teckning av Davidsstjärnan med bildtexten: "Jag har inget annat land, även när min marken brinner."

Hennes befälhavare berättade om det för henne.
Josef förklarade, "Det är en fras som stärker mig varje gång jag upplever svårigheter, jag läste det eftersom jag föddes här, de människor jag älskar bor här:... Mina föräldrar, mina vänner bor här är i den judiska staten. Ja, det är den. Men det är också mitt land. Jag kan inte tänka mig att leva på något annat ställe. Jag tror att varje person bör tjänstgöra i armén. Bor du här? Har du ditt hem här? Gå då och försvara ditt land. Vad spelar det för roll att jag är en arab? "

Josefs berättelse är en begynnande trend av integration med Israels arabiska samhälle. Bland annat visar denna denna trend sig i ständigt stigande antal israeliska arabiska studenter som väljer att studera på hebreiska-språkiga skolor och i det ökande antalet israeliska araber som väljer att tjänstgöra i civilförsvaret, den civila motsvarigheten till militärtjänst.

En undersökning av arabiska ungdomar genomfördes i slutet av 2007 och gjorde klart hur utbredd denna integrationistiska impuls har blivit. 75% av arabiska ungdomar i åldern 16-22 stöder frivillig värnplikt.
Och ändå, trots dessa känslor och händelser, brottas arabiska israeler som försöker integrera sig i det israeliska samhället och förkasta de separatistiska budskap som deras politiska ledare försöker pådyvla dem, med extraordinära sociala påtryckningar och även tvång att hindra dem från att agera i enlighet med deras önskemål.

En ny studie som avslutades i veckan av Im Tirtzu exponerar den stora förekomsten av icke-statliga organisationer generöst finansierade av den förment pro-israeliska New Israel Fund samt av utländska regeringar som driver en kampanj för att gå emot Cpl. Joseph och hennes kamrater - araber och judar lika. Sedan 1999 har dessa grupper bedrivit en kampanj för att undergräva arabisk integration i det israeliska samhället specifikt och demoralisera och minska den sociala ställningen för de som tjänar i IDF, värnplikt och IDF-reserver i allmänhet. Kampanjen genomförs på två spår för att avskräcka israeliska araber från att tjänstgöra i IDF eller göra värnplikt, och att motsätta sig regeringens fördelar till IDF:s veteraner, reservister, och de som genomförde värnplikt genom att hävda att dessa fördelar orättvist diskriminerar mot israeliska araber .
Im Tirtzus rapport hävdar att den dubbla karaktären av kampanjen, garanterad av samma finansiärer, visar att målet "är att förlänga irredentism eller icke-integrering av den arabiska sektorn i syfte att uppmuntra den att fungera som en sektor som kräver nationellt erkännande och främja målet att omvandla staten Israel från en judisk demokratisk stat till ett binationellt tillstånd. "

Som rapporten noterar, är det vanligt i många länder att ge statliga förmåner och förmånsbehandling för militära veteraner och reservister. Den amerikanska regeringen ger massivt stöd till veteraner vad gäller sysselsättning, utbildning, boende och andra områden. Syftet med dessa förmåner är att öka den allmänna motivationen att tjäna och att belöna de som ha, eftersom det amerikanska folket tror att deras personliga tjänster stöder amerikanska samhällets intressen som helhet.

För att underbygga sina påståenden mot dessa NIF och utländska finansierade statliga israeliska frivilligorganisationer, har Im Tirtzu organiserat sin rapport som en tidslinje av insatser av olika frivilligorganisationer för att främja målen för arabisk separatism och minskad moral och social status för IDF och värnpliktiga veteraner och reservister över hela linjen. Även den hebreiskspråkiga rapporten är värd att läsa i sin helhet, kommer här några exempel som räcker för att visa omfattningen av dessa insatser.

1999 Föreningen för medborgerliga rättigheter i Israel publicerade en rapport som hävdade att det var diskriminerande för arbetsplatser att kräva militärtjänst för anställning. Rapporten gick så långt som att insinuera att Israel skulle kunna liknas vid Sydafrikas apartheidregim grund av arbetsplatsens preferens för veteraner.

Rapporten följdes av en rad framställningar till Högsta Domstolen med start 2002 från ACRI, Adalah och andra grupper för att omkullkasta lagar och regeringsbeslut som ger förmånsbehandling för ID- veteraner och de som tjänat i värnplikt. Framställningarna har inte lett till regelrätta domstolssegrar. Men i flera fall har stämningarna dragits tillbaka efter att regeringen annullerat förmåner.

Dessa grupper har motsatt sig varje slags fördel, inklusive studieavgifter rabatter för studenter, differentiella minskningar på barntillägg för de som tjänstgjorde i det militära och värnplikt jämfört med de som inte gjorde det, förmånsbehandling i anbud på statens mark och bidrag och andra bostadsförmåner.

Några av dessa rättsfall riktadse direkt mot fördelar för arabiska IDF-veteraner. Till exempel 2005 begärde Adalah domstolsutslag mot Israel Lands Authority som gjorde militärtjänst ett krav för mottagning av ILA landlån i beduinbyar. Och under 2009 petitionerade Adalah domstolen att upphäva särbehandling av Cirassian veteraner i ett ILA-anbud för hemman i Cama, en Cirassisk by i Galileen.

ACRI får nästan en miljon dollar varje år från NIF, och erhåller finansiering från EU, Storbritannien, Sverige, Norge, Nederländerna, Spanien, Belgien, Ford Foundation och Christian Aid.

Adalah får likaledes massivt stöd från NIF, EU, Schweiz och Skandinaviska regeringar genom sina gemensamma utländska biståndsorgan. Det får också stöd från George Soros Open Society Institute.
Några av de inblandade organisationerna är både finansiärer och deltagare. Till exempel har Abrahamfonden deltagit i Högsta domstolesn framställningar mot fördelar för dem som har tjänat i armén. Och det är också en donator till Mossawa, en israelisk-arabisk grupp som deltar i kampanjen. För sin del var Mossawa medgrundare av NIF:s Shatil organisation.

Enligt Im Tirtzus rapport, började den aktiva NGO-kampanjen mot Israels arabiska medborgare och militärtjänster, under 2007. Det året ställde sig Baladna, som får medel från NIF, i spetsen för vad som har blivit en ständig kampanj för att avskräcka israeliska araber från att delta i den nationella tjänsten. Baladna hävdar att värnplikt bara är militärtjänst i förklädnad.

Med deras ord, "värnplikt är en direkt arm av den israeliska ockupationsmakten och dess säkerhetsramar som fungerar och alltid har agerat mot den arabiska befolkningen och den palestinska nationen i allmänhet. Och så, alla försök att presentera begreppet civiltjänst som tjänst för samhället bygger på en medveten förvrängning som riktas mot samhället i allmänhet och mot den arabiska sektorn i synnerhet. "

Enligt detta resonemagn sparkade under 2010 Omar Nasser, chefen för Arabas Lokala råd två arabiska kvinnor som tjänstgjort i lumpen, ur den lokala skolan. För att försvara sina handlingar sade Nasser, "Jag motsätter mig i princip projektet med den nationella tjänsten eftersom jag ser det som ett sätt att bana väg för manliga och kvinnliga frivilliga att tjäna i det militära i framtiden, och jag invänder ihärdigt mot det."

Som Im Tirtzu-rapporten visar, har NGO-ledda kampanjer mot Israels arabiska militär och värnpliktiga bidragit till en situation där israeliska araber som stöder en sådan tjänst utsätts för fysisk misshandel, social utfrysning, förnedring och trakasserier.

I oktober 2012 höll Forum för militärtjänst i den kristna sektorn, en konferens i Övre Nasaret vars syfte var att uppmuntra kristna att tjänstgöra i IDF och göra värnplikt. Tre hundra personer deltog i konferensen. En av cheferna för Mosawa skrev en stort spridd artikel där han anklagar det kristna ledarskapets samarbete med IDF. Hon föreslog svartlistning av de kommunala inblandade ledarna.

När ord om konferensen kom ut, förbjöds en präst som deltog, från Bebådelsekyrkan. En annan präst hade sina däck sönderskurna och en blodfärgad trasa placerad vid hans dörr.

De barn som deltog i konferensen valdes ut för övergrepp. Deras bilder har spridits på Facebook och i de arabiska medierna. De förödmjukades av sina lärare och klasskamrater.

Soldater som Eleanor Joseph känner sig tvingade att ta av sig sina uniformer innan de återvänder hem eftersom de annars har upplevt trakasserier. En kvinnlig IDF-soldat har enligt uppgift blivit svårt misshandlad av sina grannar.

Den allmänna kampanjen mot fördelar för IDF-veteraner och de som tjänstgjort i den nationella tjänsten har också fört en liknande kampanj för att demoralisera gymnasieelever och uppmuntra dem att inte tjäna. Till exempel sände år 2008 Social TV, vilket stöds av NIF och den amerikanska regeringen, en propagandafilm som riktade sig mot judiska israeliska ungdomar. Dess syfte var att avskräcka dem från att tjäna i IDF.

År 2009 inledde 22 självutnämnda feministiska organisationer, varav många finansieras av NIF, en kampanj för att stödja sju medlemmar av New Profile under polisutredning för att starta webbplatser som instruerar unga människor hur de kan smita från militärtjänsten - ett grovt brott.

Men den huvudsakliga inriktningen av den anti-militära kampanjen har varit att förhindra och undergräva Knesset och regeringens åtgärder för att ge fördelar för dem som tjänar landet - både judiska och icke-judiska. Enligt Im Tirtzu har kampanjen skrämt justitiedepartementets tjänstemän att hindra uppkommande beslut fortfarande innan de har kommit till utskottsutfrågningar.

Till exempel, i maj 2012, vid en ekonomiutfrågning vid Knesset om ett lagförslag att tillhandahålla bostadsfördelar för IDF reservister, sade MK Miri Regev att lagförslaget hölls upp eftersom justitiekanslern fruktade juridiska utmaningar i Högsta domstolen, kontrollerad av extremvänstern.

Denna vecka har ministermötets lagutskott godkänt ett lagförslag som skulle tillåta israeliska soldater att stämma för förtal sådana som felaktigt anklagar dem för att ha begått krigsförbrytelser under sin militärtjänstgöring. Justitieminister Tzipi Livni motsatte sig lagen. Hennes opposition indikerar att lagförslaget kan möta ett liknande öde som Knessets försök att ge fördelar till reservister.

Militär och värnplikt är vitala nationella institutioner. Integration av det israeliska arabiska samhället är ett vitalt nationellt intresse. Det är oanständigt att en handfull av välfinansierade grupper har möjlighet att undergräva dem båda - medan de förlamar våra representativa institutioner.

Im Tirtzus rapport avslutas med en lista med rekommendationer om vad Knesset och regeringens ministerier bör vidta för att hjälpa de som tjänar landet, och skydda israeliska araber som tjänar och de som stöder dem. Medan dessa alla är korrekta och bör följas, går de inte tillräckligt långt. Det är dags för regeringen och Knesset att regera mot de två krafterna - NGO-sektorn och dess juridiska broderskap - som i namn av "demokrati" undergräver vår demokrati.

Varje val skickar vi våra representanter till Knesset. Och i varje val delar de allra flesta av våra folkvalda delar vår önskan att stödja dem som tjänar i IDF och värnplikt utan hänvisning till deras religion, ras eller kön. Vi vill stödja dem, eftersom de bidrar till det allmänna bästa i hela Israel.

Men på grund av en handfull NGOs som får sin finansiering från utanför Israel från regeringar och grupper som inte delar våra värderingar och intressen, och på grund av det samarbete de får från aktivistdomare och radikala advokater på Justitieministeriet begränsas folkviljan om och om igen.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)