tisdag 14 juli 2015

Isaac Bachmans intervju i SvD

SvD intervjuar israels ambassadör till Sverige, och han säger många sanningar. Han säger många självklarheter - tycker jag men jag följer också de israeliska nyheterna i de vanliga israeliska tidningarna online.

Vad jag undrar lite är några självklarheter han inte säger och som folk inte känner till. Om Israeliska nybyggen kunde han ha klarlagt på ett enkelt sätt att de är fullständigt lagliga.
  1. Arafat fick Nobelpris för att skriva under Osloavtalet som bl.a. gav honom kontroll över ca 95% av alla araber i Judéen/Samarien och Israelisk kontroll över area C. Detta är ett avtal som skulle sluta med fredsavtal men både Arafat och Abbas har vägrat.
  2. Säkerhetsrådets §242 som kom efter 1967 års krig som Israel faktiskt vann överväldigande även om det inte verkar så, en situation där länder som vinner ett försvarskrig annekterar områden de anfallits från. Den rådgivande resolutionen säger att Israel ska lämna områden som kom under Israel genom kriget, inte ALLA områden. 
  3. Israels "magna charta", San Remobeslutet för snart 100 år sen, sa att det Palestinska Mandatet skulle vara det judiska hemlandet, samtidigt som araberna fick 200 gånger mer land runt omkring. Detta är internationell lag enligt NF och FN.

Vi minns också att Arafat, i förhandlingar, inte envisades om att Israeliska nybyggen i area C var något hinder. Det kom med Abbas och Obamas övertalande av honom första dagen av hans tjänst.

Något annat jag reagerade på? Han kunde ha nämnt att Löfvéns "erkännande" av en entitet "palestina" stider mot all internationell definition på vad stat innebär. Jämför med när Israel erkändes då det redan var en fungerande stat i praktiken, det var denna som erkändes 1948. Staten hade utropats utan FN:s hjälp.

Bachman säger att Israel och "palestina" gärna fredsförhandlar i Sverige. Vad jag tycker är helt fel är att Netanyahu kör med sitt "inga villkor" i stället för att kräva att alla löften PA gav i Osloavtalet skulle uppfyllas och deras/Fatahs konstitution ändras - vilket man under långa tider krävde från Arafat, som nickade "ja ja ja" men aldrig gjorde det. Konstitutionen säger bl.a.


Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.

Netanyahus flip-flop om palestinsk stat kom då, vid valet ut lite klumpigt. Netanyahu uttryckte att han inte för sitt liv trodde att PA skulle uppföra sej anständigt, som en stat och han krävde att de avväpnades. Den dag de började med det och uppförde sej som en normal grannstat var det ok i area A, B.

SvDs tillägg "enligt vänstertidningen Ha'aretz" - som inte är någon väsentlig eller stor tidning i Israel, är absurd. Att alla svenska tidningar läser Ha'aretz - som kan liknas med Aftonbladet politiskt, och bland högern i Israel kallas "den palestinska tidningen på hebreiska", påminner om att alla inom Obamas administration läser nyheter på al Jazeera.

Att Israel inte är populärt i "världen" visar vilken säregen idé SvD har om vad världen är. Både Indien och Kina är var för sig större än deras värld, d.v.s. Västvärlden, och bägge utvecklas. Och handeln och betydelsen för Israel ändras i takt med det.

Sverige och antisemitism - svenska regeringen stöder helt EU:s naziliknande BDS - bojkott av Israel. Det har börjat med bojkott mot 0.7% av Israels produktion, i area C av Judéen/Samarien, men det är bara första steget, där man vill förvägra palAraberna arbete där. Man kan bara drömma om att Sverige hade motsatt sig det.

Det är en del som fick mej att reagera. Överhuvudtaget är det nyttigt att läsare får förnyad information om vad svenska massmedia väldigt sällan nämner. Om Israel har negativt rykte i Västvärlden beror det helt och hållet på vinklade media.
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)