onsdag 22 juli 2015

EU ska attackera judiska pengar.

Uppdatering länk. EU har ändrat sig och säger nu att idén enbart var en extern idé, och inte i planerna.

Vi hör de gamla Nazistvrålen från Bryssel. Läs samtidigt länk.
 Har du tänkt på en liten sak? BDS mot Israel HJÄLPER INTE EN ENDA MÄNNISKA! Palestinier förlorar jobb hos judiska arbetsgivare. Det är bara en nazifest mot judar.

EU ska inrikta sig mot israeliska banker i märkning av varor tillverkade i nybyggena.


DEBKAfile 22 jul 2015, 15:48 (IDT)

De nya förslagen som kommer att offentliggöras onsdagen av Europeiska Rådet för utrikes relationer går utöver märkning av israeliska varor tillverkade i "bosättningar" på Västbanken och i östra Jerusalem (för bojkott) - till att inkludera israeliska banker. Dess bojkott skulle täcka banklån och inteckningar, kvalifikationer intjänade i avvecklingsinstitutioner och skattebefriad status för europeiska välgörenhetsorganisationer som arbetar med de israeliska bosättningarna. Enligt Europeiska kommissionens riktlinjer från 2013 kan EU och medlemmar inte lämna statligt finansierad utlåning till israeliska företag och privatpersoner som är verksamma i de ockuperade områdena.
Och rapporten har frågor huruvida Europa bör acceptera kvalifikationer från akademiska, medicinska och andra israeliska institutioner baserade på Västbanken. [Varför inte ta steget ut och förbjuda judisk forskning?] Likaså finns det ett frågetecken om huruvida EU bör ha att göra med israeliska institutioner - såsom justitieministeriet och den nationella polishögkvarteret - som är baserade i östra Jerusalem. [Av en enda anledning - Arafat skrek "vill ha vill ha vill ha". Världen erkände aldrig Jordaniens annektering av hela gamla Jerusalem. med dess judiska majoritet sen omkring 1850.]
Den israeliska regeringen har beskrivit EU:s åtgärder om märkning som diskriminerande och befängda, vilket tyder på att de är besläktade med bojkotten, Försäljning och sanktions- (BDS) rörelsen, som Israel betraktar som antisemitisk. Nyheten om rapportens offentliggörande orsakade Tel Aviv Stock Exchanges bankaktier att falla 2-2,5 pc.

The EU to target Israeli banks in labeling goods made in settlements 


DEBKAfile July 22, 2015, 3:48 PM (IDT)


The new proposals to be published Wednesday by the European Council for Foreign relations go beyond labeling Israeli goods made in “settlements” in the West Bank and East Jerusalem (for boycotting) - to include Israeli banks. Its boycott would cover bank loans and mortgages, qualifications earned in settlement institutions and the tax-exempt status of European charities that deal with Israeli settlements. Under European Commission guidelines from 2013, EU- and member-state-funded lending cannot be provided to Israeli businesses and individuals operating in the occupied territories.
And the report questions whether Europe should accept qualifications from academic, medical and other Israeli institutions based in the West Bank. Likewise, there is a question mark over whether the EU should be dealing with Israeli institutions - such as the Ministry of Justice and the national police headquarters - which are based in East Jerusalem.
The Israeli government has described Europe’s steps on labeling as discriminatory and wrong-headed, suggesting they are akin to the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement, which Israel regards as anti-Semitic. News of the report’s publication caused Tel Aviv Stock Exchange banking stocks to fall 2-2.5 pc.
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)