måndag 24 augusti 2015

USA ignorerade alla råd.

USA-laget ignorerade alla råd, säger Emily Landau, skapade en situation där du inte kunde kritisera affären innan den var klar, och kan inte kritisera den nu hellerUS team ignored all advice, says Emily Landau, created situation where you couldn’t criticize deal before it was done, and can’t criticize it now either

läs vidare originalartikeln
 Varför ändrade EU så totalt alla deras löften?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)