onsdag 1 oktober 2014

Jan Eliassons sammansättning av FN:s Människorättsråd helt förödande.

Jan Eliasson kokte om UNHRC, UN Human Rights Council på Kofi Annans order 2005 till att göra FN och speciellt UNHRC till ett åtlöje. Kofi Annan insåg att den tidigare varianten var förödande,  men sammansättningen nu har inga krav alls att medlemmarna som sitter och säger saker, är framträdande angående mänskliga rättigheter, enbart var de ligger. Från början av denna länk:Under årens lopp har FN s kommission för mänskliga rättigheter-som formulerade den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna under ledning av dess första ordförande, Eleanor Roosevelt-har mindre och mindre levt upp till detta dokuments löften. Under de senaste åren har medlemsstaterna bestått av några av världens mest repressiva regimer: Kuba, Libyen (2003 års ordförande), Saudiarabien, Sudan och Zimbabwe, till exempel. Dessa regimer har kunnat ansluta sig till kommissionen, eftersom det inte fanns några medlemsstandarder bortom nominering genom sin regionala grupp. När de väl satt i kommissionen, hade de skydd och var avskärmade från sina egna  register av övergrepp.
Ett resultat blev att kommissionen infekterades av politisering och selektivitet. Alltför ofta ignorerade den allvarliga situationer med grova kränkningar av mänskliga rättigheter. I sitt möte 2005, till exempel, har kommissionen underlåtit att ens överväga förnekandet av kvinnors rättigheter i Saudiarabien, förtrycket av politiska friheter i Zimbabwe, eller statens organiserade våld mot journalister i Iran. Ändå antogs fyra resolutioner som fördömde Israel, ett nummer som är lika med summan av sina resolutioner mot alla andra stater i världen. (Vitryssland, Kuba, Burma och Nordkorea har varit föremål för ett beslut var.) För att läsa mer om kommissionens anti-Israeliska vinkling, klicka här.

Detta kostar förstås enorma summor och gör det omöjligt för FN och UNHRC att hinna med sina egentliga uppgifter. Eliasson som fortfarande sitter näst högst i FN får en enorm lön, som de givit sig själva. Hans komplett orimliga regler - regionen i världen är det enda avgörande och inte deras mänskliga rättigheter,  ger självklart ett våldsamt överskott på muslimska israelhatande länder. En av de mest sannfärdiga videos som beskriver situationen kan du se på länk.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)