söndag 3 april 2016

FN-grupper, andra, hedrar terrorist-supporters.

FN-underavdelningar och spanska och holländska regeringar liksom "människorätts"grupper i EU hedrar palarabiska NGOs som hedrar mördare.


UN bodies support PA NGO that honors terrorist murderer

UNDP, UNFPA, FAO, the Spanish government, the Dutch government and European NGOs fund Palestinian NGO that honors murderers.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)