tisdag 1 november 2016

UNESCO har bestämt att Sverige inte har något med IKEA att göra.

UNESCOs expertis har bestämt att Sverige inte har något med IKEA att göra.


Ambassador: Denying Israel's ties to Temple Mount is like denying Sweden's to IKEA


Israel's embassoröo, Isaac Bachman, has blasted a resolution on Jerusalem passed last week by a UNESCO agency, stating that "to say that Israel has no connection to the Temple Mount is like saying that Sweden has no connection to IKEA or that France has no connection to the Eiffel Tower."

The Israel envoy invoked the Swedish-founded furniture giant and the iconic Parisian landmark in an op-ed published Monday in the Scandinavian country's Göteborgs-Posten newspaper (artikel nedan).
Bachman lambasted the UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) World Heritage Committee's approval of the motion that ignores Jewish ties to the Temple Mount as "absurd." 

"Any attempt to deny these ties is simply an evasion of science," he wrote, accusing UNESCO of promoting "anti-scientific propaganda."

Israel’s Ambassador to Sweden Isaac Bachman


Bachman - who has headed the mission in Sweden since 2012 - added that with the vote, the United Nations body "lost the last ounce of legitimacy they had left."

The resolution, which refers to the Temple Mount solely by its Muslim name of Al-Haram Al-Sharif – ostensibly eliminating its connection to Judaism - was ratified with the support of 10 countries, while two opposed it, eight abstained and Jamaica was absent from the room.


While Sweden abstained from the  contested vote, Bachman questioned the apparent apathy of Stockholm and its fellow abstaining countries from their decision not to take part in the event.


Although he praised Sweden for "acting better" than it had in April when it voted in support of a similar UNESCO resolution, the Israeli ambassador asserted that "one must ask how it is possible that Sweden and other countries who abstained have no opinion on such an absurd resolution, which denies millennia of Jewish history."

Bachman also charged that Sweden's behavior in the vote represented "another example" of Stockholm's "unilateral policy" on the Israeli-Palestinian conflict.

"We often hear Sweden's moral voice when it comes to carping down on Israel and human rights, criticizing Israeli self-defense and protracting long lists of demands from Israel," he wrote. "The same moral voice is never heard when it comes to making demands of the Palestinians, or even criticizing them."

"The free world would benefit from stopping such resolutions rather than standing aside and watching in silence," he underlined. 

In addition, Bachman lamented that UNESCO "has become so politicized that even western democracies like Sweden are driven by political interests rather than principles and historical facts."


Sveriges moraliska röst hörs aldrig vid palestinsk terror


DEBATT Europas ensidiga hållning i konflikten mellan Israel och Palestina har passerat gränsen till det absurda, skriver Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige.

15:56 - 31 okt, 2016
I över 3000 år har Jerusalem spelat en centra


Isaac Bachman

Israels ambassadör i Sverige
l roll i det judiska folkets historia – politiskt, religiöst och kulturellt. Förra veckan antog Unesco - FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur - ännu en absurd resolution som ignorerar den judiska kopplingen till Tempelberget och Klagomuren, de heligaste platserna inom judendomen.

Att säga att Israel inte har någon koppling till Tembelberget är som att säga att Sverige inte har någon koppling till Ikea eller att Frankrike inte har någon koppling till Eiffeltornet. Med detta beslut har Unesco – och alla de länder som lät resolutionen antas – förlorat den sista gnutta av legitimitet de hade kvar.


Absurd resolution

Denna gång agerade Sverige bättre och lade ner sin röst i stället för att som i april detta år då de stödde en liknande resolution. Dock måste man fråga sig hur det är möjligt att Sverige och andra länder som avstod inte har någon åsikt om en så absurd resolution, vilken förnekar årtusenden av judisk historia. Det finns dock några europeiska länder som står upp för sina principer och röstade emot resolutionen som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Litauen och Estland.

Omröstningen är ännu ett exempel på Sveriges ensidiga politik när det gäller den palestinsk-israeliska konflikten. Vi hör ofta Sveriges moraliska röst när det gäller att klanka ner på Israel om mänskliga rättigheter, kritisera israeliskt självförsvar och komma med långa listor med krav på Israel. Samma moraliska röst hörs aldrig när det gäller att ställa krav på palestinierna eller ens kritisera dem.

Palestinsk terrorism

Inte ens då Palestinska myndigheten betalar ut löner till palestinska terrorister, hyllar terrorister som har mördat judiska barn och sprider antisemitisk propaganda hör vi Sverige kritisera eller försöka stoppa denna institutionaliserade politik. Svenska företrädare vågar inte ens kalla palestinsk terrorism för vad den är: palestinsk terrorism. Till och med när palestinierna genomför en kampanj som går ut på att förvanska historien vägrar Sverige opponera sig.

Att Sverige inte kunde rösta emot en sådan historierevisionistisk resolution är ett av de värre exemplen på landets ensidiga politik gentemot Israel. Den palestinska kampanjen för att förneka den judiska kopplingen till Israel är ytterligare ett försök att förneka det faktum att det judiska folket är landet Israels ursprungsbefolkning som har upprätthållit en kontinuerlig närvaro där under de senaste 3000 åren – och därmed förneka Israels rätt att ens existera.

Sorglig verklighet

Det är en sorglig verklighet att Unesco, ett FN-organ som egentligen ska skydda kulturellt och historiskt arv, har blivit så politiserat att även västerländska demokratier som Sverige drivs av politiska intressen istället för principer och historiska fakta.

Både Unescos generalsekreterare Irina Bokova och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har kritiserat resolutionen, vilket i sig är ytterligare ett bevis på hur internationella organisationer har kapats av en extremistisk agenda.

Ingen med intellektuell ärlighet kan på allvar betvivla att det judiska folket har historiska, kulturella och religiösa band till landet Israel. Alla försök att förneka dessa band är helt enkelt en urholkning av vetenskapen. Att Unesco främjar anti-vetenskaplig propaganda är ännu ett tragiskt exempel på det skamliga tillstånd FN:s institutioner befinner sig i. Den fria världen skulle gynnas av att stoppa dylika resolutioner i stället för att stå vid sidan av och se på i tystnad.

Isaac Bachman

Israels ambassadör i Sverige

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)