tisdag 29 november 2016

Fatah håller kongress -utan Sahlin denna gången.

Sveriges politiska variant: Se länk.
http://www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Pressarkivet/Mona-Sahlin-
Palestina-maste-erkannas-som-stat-sa-snart-som-mojligt/

Senast var Sahlin med och beundrade Fatah - vars stadgar då sa:


  1. Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
  2. Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
  3. Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence. 
  4. Article (19) Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People's armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated.
  5. Se: http://www.mythsandfacts.org/conflict/statute-treaties/fateh_constitution.htm

Under Kongressen där Sahlin var med och applåderade, skrev de gamla terroristerna nya stadgar, där det bl.a. stod att de gamla fortfarande var giltiga. 

Om Abbas: "Abbas's term as President expired 15 January 2009". Tala om det för den svenska regeringen.

Utdraget ovan är alltså vad Löfvén och Wallström och Sahlin erkänt som Abbas stadgar vad gäller umgänget med Israel. Trots attackerar svenskarna konstant Netanyahu, inte Abbas. Ser du nån logik i att ge Abbas dessa enorma mängder pengar utan någon redovisningsskyldighet? Abbas har inte lovat att inte ge pengar till terroristers eller mordbrännares försörjning! Abbas har redovisat de mängder pengar som ges till Terrororganisationen Hamas från donationer till honom.

.


Vänstern överallt tycks vara lika makaber, också i Europa. Beskrivningen här stämmer rätt väl även om den gäller för USA..

10 Reasons Left-Wingers Cut Trump Voters From Their LivesDennis Prager
|
Posted: Nov 29, 2016 12:01 AMKlicka rubriken och läs.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)