lördag 5 augusti 2017

Utrikes Pressföreningars Obegränsade Vinkling!

Utrikes Pressföreningars Obegränsade Vinkling!

Av Bassam Tawil

4 augusti 2017 klockan 5:00

https://www.gatestoneinstitute.org/10768/foreign-press-association   Klicka! Hela artikeln.


  • Sanningen är att i nästan alla arabiska och muslimska länder finns det inget som en "utländsk pressförening". Det beror på att arabiska och islamiska diktaturer inte tillåter sådana organisationer att fungera i sina länder.
  • Den andra frågan som kommer fram i ljuset av de utländska pressföreningarnas motstånd mot Israels säkerhetsåtgärder är: Vad exakt kräver de utländska journalisterna från Israel? Att israeliska myndigheter gör det möjligt för dem att springa runt fritt medan palestinska upploppsmakare kastar stenar och brandbomber på poliserna? Säger journalisterna att israelerna inte har någon rätt att skydda sina egna liv?
  • Skandalöst är FPA nästan stendöda när det gäller att påvisa palestiniernas fel. Var är organisationernas skrik när en palestinsk journalist arresteras eller överfalls av den palestinska myndigheten (Abbas Regim) på Västbanken eller Hamas i Gazaremsan? Var är överklagandena över PAs President Mahmoud Abbas senaste beslut att blockera mer än 20 nyhetswebbplatser?  Länk1, länk2, länk3
/Som vi minns skulle alla miljoner från Sverige bl.a. gå till att skydda pressfriheten, länk. utan någon som helst redovisningsskyldighet, som du ser står också för att Sverige ska stödja palestinernas brott mot Osloavtalet med enträgna försök att stjäla area C av Judéen/Samarien från Israel./

The Foreign Press Association's Unlimited Bias

  • The second question that comes to mind in light of the Foreign Press Association's opposition to Israel's security measures is: What exactly are the foreign journalists demanding from Israel? That Israeli authorities allow them to run around freely while Palestinian rioters are hurling stones and firebombs at police officers? Are the journalists saying that Israelis have no right to safeguard their own lives?
  • Outrageously, the FPA is nearly stone-deaf when it comes to wrongdoing by Palestinians. Where is the outcry of the organization when a Palestinian journalist is arrested or assaulted by the Palestinian Authority (PA) in the West Bank or Hamas in the Gaza Strip? Where is the outcry over PA President Mahmoud Abbas's recent decision to block more than 20 news websites?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)