torsdag 16 februari 2017

Hamas kräver lydnad från Abbas för att gå med på val.

Och vad ska Israel göra? Abbas måste ändra Fatahs stadgar, precis som världsopinionen länge krävde att Arafat skulle ändra motsvarande PLO-stadgar  länk


Fatah:
>
Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.Nu pressar ingen på att Abbas ska göra sammalunda. Krav börjar nu ställas från terroristgänget Hamas att bli än omöjligare i förhandlingar med Israel  En vacker dag bör Netanyahu upptäcka vad en terroristorganisation, med rötterna i det Muslimska Brödraskapet, är för något.
.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)