lördag 24 december 2016

Israel får inte ha vunnit försvarskriget 1967. Judar får väl inte vinna!

Sverige klämde i med

FN:s krav: Stopp för israeliska bosättningar

som nämner omdiskuterat land tills palaraberna slutit fred, INTE ockuperat land! Vem skulle det vara ockuperat land från? Abbas anser hela Israel ockuperat av de förhatliga judarna, också hatade av Wallström och Löfvén.Den enda ockupation av Västbanken som skett var Jordaniens illegala ockupation 1948-67 länk  Den ansågs illegal av Sverige, Arabvärlden och alla utom England, Pakistan och Irak.

Nu har den retroaktivt godkänts av Sverige. Däremot har inte Israels seger över alla de anfallande araberna 1967 erkänts. Sverige forsar vidare och erkänner Israels fiender trots att de vägrar sluta fred utan har stadgar som bl.a. säger

  1. Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
  1. Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
  1. Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence. 
  1. Article (19) Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People’s armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated.
  1. Se: http://www.mythsandfacts.org/conflict/statute-treaties/fateh_constitution.htm
Vad tycker övriga USA om Obamas svek i hans dödsryckningar?

Klicka på länken nedan.

Speaker Ryan: Obama abstention 'absolutely shameful'


House Speaker, Senator McCain and Israeli lawmakers blast Obama administration for abstaining at the UN Security Council.

House Speaker Paul Ryan (R-WI) on Friday blasted the Obama administration over its decision to abstain in the UN Security Council vote on a resolution against “Israeli settlements”, calling it "absolutely shameful.""Today's vote is a blow to peace that sets a dangerous precedent for further diplomatic efforts to isolate and demonize Israel. Our unified Republican government will work to reverse the damage done by this administration, and rebuild our alliance with Israel," Ryan said in a statement.Senator John McCain (R-AZ) said Obama's abstention "has made us complicit in this outrageous attack” and added the abstention "emboldens" Israel's enemies.Minister Yuval Steinitz (Likud), meanwhile, said the United States had abandoned Israel."The United States abandoned Israel, its only ally in the Middle East," Steinitz told Channel 2 News after the vote.

USA tänker inte överge Israel, där finns alltför mycket i Israel de behöver inkl. förbättringar på F35, där de redan gör några delar. Alla de Israelpositiva Asiatiska staterna inkl de muslimska Azerbaijan och Kazachstan är ointresserade av klar antisemitism från säkerhetsrådet.  Israel kommer nu att öka handeln med Asien, och minska EU-handeln till EUs förlust. EU missar bl.a. http://www.israelinnovation.se/
Allmän info om Israels diplomatiska kontakter med 157 länder på länk.


Nästa svenska judehatartikel är
Israel befarar handelsproblem


Säkerhetsrådets politiska babblande har ingen betydelse, är inte bindande på något sätt. ICC, där varken USA eller Israel är med, är likaså bara tomt babblande i stil med när de förbjöd Israel att försvara sej med ett staket. Ett staket som gjorde stor nytta, se bilden. Ointressant för FN.Ban ki Moon, som häromdan erkände att FN var Israelhatande länk höll ett sista tal, som i stort sett visade hur FN totalt misslyckats i Mellanöstern. Liksom Obama som trollat bort alla USAs traditionella  vänner förutom Iranmullorna och Erdogan.Nä, Israel behöver inte bekymra sig,
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)