torsdag 23 mars 2017

TTs: sinne för proportioner

Enligt länk är antalet döda i Syrien

Since mid-March 2011 up until February 2017, VDC documented 174,184 battle-related deaths.

Huvudräkning: Nästan 6 år, ~2000 dagar 180000/2000 = 180/2 = 90 per dag? Kontrollräkna själv.

Enstaka palestinska terrorister, ofta med dödande vapen i hand, från stenar och brandbomber till knivar - rapporteras av TT, 100 dödade om dagen i Syrien är ointressanta och rapporteras ytterligt sällan. KAN skillnaden bero på om det är judar eller muslimer som utfört dödandet???. Neutralitet?

Jag läser just länk.  Stormakterna har anledning att känna varandra, jag tänker på våra PK med vara som aldrig rapporterade Obamas intima samvaro med terrororganismen Muslimska Brödraskapet vars grundares tema var:

konsten att dö” (Fann al-mawt) och ”döden är konst” (al-mawt Fann). 

Det svaldes direkt av TT, oväsentligt jämfört med lösa rykten om Trump. Man undrar vilka mardrömmar man får med sån strikt vänsterriktad livssyn. Har du läst

http://hanavihehadash.blogspot.se/2016/11/fornyad-undersokning-av-hillarys-alla.html

förresten? 


.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)