söndag 29 januari 2017

Varför man ska stärka Jordanien.

EU har lagt all energi på den palestinska regimen utan hänsyn till dess konstitution: http://www.mythsandfacts.org/conflict/statute-treaties/fateh_constitution.htmArtikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
TRUMP, THE MIDEAST CONFLICT AND THE JORDANIAN OPTION
BYHILLEL FRISCH, YITZHAK SOKOLOFF
 29 JANUARY 2017 14:37

Instead of the fixation on an independent Palestinian state, the new administration should look east to the Hashemite Kingdom as a stabilizing influence on Palestinian politics.
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)