söndag 11 april 2010

Varför ger Sverige enorma summor till israelhatande organisationer?

Från rapporten "Skandinavisk finansiering av organisationer som främjar  bojkott, juridisk kamp och  konflikt mot Israel."

Fullständig rapport.
När du skummar nedanstående, tänk hela tiden på att svenska staten tvingar oss att använda våra skattepengar till detta antisemitiska hat!

Svensk Finansiering av icke-statliga organisationers avvisande politik
  • Från den 1 juli till 31 december 2009 antog Sverige ordförandeskapet i EU-Unionen. Sveriges finansiering av radikala pro-palestinska frivilligorganisationer hämmar dess förmåga att ha en positiv inverkan på arabisk-israeliska fredssträvanden.
  • Svenska regeringens  medel för frivilligorganisationernas verksamhet under täckmantel av mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd är partisk och högst politisk. Detaljerna är ofta dolda.
  • Många enskilda organisationer får betydande svenskt stöd från flera olika källor: direkt från SIDA via NDC (Ramallah) och från svenska icke-statliga "ram"organisationer. Vissa grupper erhåller också finansiering från EU: s Europeiska kommission.
  • Det finns inga tecken på en fördjupad studie för att avgöra om dessa pengar som ges till Icke-statliga organisationer har åstadkommit något av de uppställda målen.
  • Sverige stöder Diakonias internationella projekt om  humanitär rätt, som främjar Palestinska politiska mål genom en förvrängd och missvisande tolkning av internationell rätt.
  • Sverige har också finansierat Sabeel s Nakba Memory program under 2008 "till minne av Nakba [Katastrof] från 1948, granska den aktuella kampen för frihet, jämlikhet och identitet och konfrontera de fortsatta problemen med 1948 flyktingar. "
  • Sverige är en viktig anhängare av det palestinska Centrum för mänskliga rättigheter (PCHR) - en ledare i icke-statliga organisationers "lawfare" strategi för att utnyttja universell jurisdiktion för att föra upp mål mot israeliska tjänstemän, nämligen "krigsförbrytelser" och "brott mot mänskligheten." Sådan verksamhet underblåser konflikten.
  • Palme Center  anklagar falskeligen Israel för att "provocera fram al-Aqsa upproret och"Andra intifadan," och "oproportionerligt våld mot civila, olagliga avrättningar och tortyr". "Striderna i Gaza skylls också på "den provokativa Israeliska ockupationen. "
  • Andra SIDA stipendiater, inklusive Alternativ Information Center (AIC), Women's Affairs Technical Committee(WATC),  Palestinian Medical Relief Society (PMRS) och Jerusalem Center for Women (JCW), demoniserar Israel med retorik full av "apartheid", "etnisk rensning" och "massakrer".

Bakgrund

SIDA har gett betydande stöd till palestinierna på Västbanken och Gaza sedan 2000. Under 2008 har dessa områden fått 455 miljoner kronor (~ $ 59 miljoner, vilket utgör 70% av budgeten för Mellanöstern och Nordafrika [MENA] ). Under 2007 var de den 7 största mottagaren av SIDA-medel i världen (av SEK 15,4 miljarder till hela världen, kompletta uppgifter för 2008 finns ännu inte tillgängliga).
Genom denna finansiering hävdar SIDA att de "främjar demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, särskilt i fråga om jämställdhet" och att "det skapar möjligheter till en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten och bidrar till en demokratisk palestinsk rättsstat." Sverige ger också "sakkunnig hjälp för att stärka PLO: s förhandlingsstrukturer för att kunna vara en jämställd partner i fredsförhandlingarna med Israel," och tar klar ställning för den palestinska sidan i processen.
SIDA: s webbsite påstår också att finansiering av gemensamma israeliska och palestinska mänskliga rättighetskampanjer "har bidragit till att öka allmänhetens stöd för en fredlig lösning i både Israel och Palestina." Där existerar dock inga bevis för detta tvivelaktiga påstående.

Finansieringssätt:

Svenska, israeliska, palestinska och internationella icke-statliga organisationer finansieras av svenska staten genom tre mekanismer:

1. Bidrag via svenska enskilda organisationer;

2. en multinationell ramorganisation Development Center (NDC), som innehåller pengar från Sverige, Schweiz, Danmark och Nederländerna,

3. direkt finansiering till "organisationer i partnerländerna."

Överlappning mellan dessa system är inte ovanligt, enligt nedan, vilket tyder på en brist på ansvarsfull tillsyn av den svenska regeringen. Dessutom, medan SIDA har en databas på det indirekta stöd genom de svenska grupperna, har NDC projektet och direkta bidrag till lokala frivilligorganisationer inte detta. På grund av denna begränsade insyn och tillgång till information har inte parlamentsledamöter, beslutsfattare och andra, fullständig insyn. Se även nedan.

Bidrag via svenska enskilda organisationer

"Det mesta [SIDA-]stödet  till MENA-regionen" går genom 14 svenska "ram organisationer," inklusive Diakonia, Svenska Missionsrådet (SMR), Olof Palmes Internationella Center (OPC) och Rädda Barnen (Rädda Barnen ). Dessa grupper är ansvariga för överföring av Sida-medel till lokala icke-statliga organisationer och för att övervaka genomförandet av projektet.

Dessutom tillhandahåller ramorganisationerna  den information som finns i SIDA-databasen, men materialet är ofta inkonsekvent eller saknas. Till exempel den "lokala genomförandeorganisationerna" är ibland angivna anonymt som "lokala frivilligorganisationer."

Uppgifterna i detta avsnitt är från SIDAs databas, om inte annat anges.

1. Diakonias finansiering av frivilligorganisationer

Under 2008 och 2009, fördelade SIDA över 100 miljoner kronor årligen till Diakonia,  som beskriver sig själv som "kristen biståndsorganisation" och Sveriges största humanitära frivilligorganisation. Diakonia övervakar fyra projekt i "Israel / Palestina". Två av sina program, Barnlitteraturprogrammet (18 miljoner kronor 2005-07) och rehabilitering (25 miljoner kronor 2008-09), verkar vara äkta humanitära projekt. Den största delen av Diakonias finansiering från Sida, går dock till program för det civila samhällets organisationer (13,5 Mkr från 2008-10) och den internationella humanitära rätten (IHL) (46,4 miljoner kronor 2006-09)  (siffror från Diakonia). Programmet Internationell humanitär rätt skapades för att påverka den allmänna opinionen, och presenterar en förvrängd och missvisande tolkning av folkrätten som främjar palestinska politiska mål, såsom "lawfare" mot israeliska tjänstemän och utländska företag som gör affärer med Israel. Projektet sprider i första hand det palestinska synsättet.

Diakonia vidmakthåller konflikten genom en patriarkalisk inställning till palestinskt ansvar, skyller Israel för bristerna i den palestinska myndigheten: "på grund av  ockupationen och bristen på fred i Palestina, är det inte svårt att förstå försummelse hos den palestinska regeringen att genomföra lagen omrehabilitering åtta år efter det har fått stöd. "

Många av Diakonias partnerorganisationer - Al Mezan, Al Haq, The Alternative Information Center, Sabeel, och andra - är bland de mest extrema anti-israeliska frivilligorganisationer, som utraderar tanken på att Israels aktioner har någotsamband med terror och levererar  inflammatorisk och ibland även antisemitisk retorik. (För en detaljerad analys se NGO Monitor, Diakonia: Att utnyttja internationell lagstiftning för att främja den palestinska saken, kommande juli 2009.)

Alternativa Information Center (AIC) 2004 - 2008. SEK 295.650 under 2008. AIC hänvisar till "Israels ockupationsregim" och den arabisk-israeliska "koloniala konflikten." AIC är mot normalisering med Israel och hävdar att samarbete mellan en palestinsk NGO och den israeliska Peres Center for Peace "är politiskt oacceptabelt och moraliskt motbjudande . Shimon Peres är definitivt en fiende till det palestinska folket, mänskliga rättigheter och fred." AICs inspektörer deltar i FN: s ramverk, har anklagat Israel fö r "folkmord ", en "politik för etnisk rensning" och "apartheid ", och har även jämfört israeliska militära och politiska tjänstemän med nazister. (Se AIC profil, NGO Monitor den 4 juni 2009)

Al Haq - Fick 3,2 miljoner kronor mellan 2006 - 2010, som en del av Diakonias IHL-program (finansieras också av NDC - se nedan). Al Haq är en ledare för "lawfare" rörelse, att inleda rättsprocesser i Kanada och Storbritannien, och förbereda "färdiga paket att kunna användas i dessa  ärenden" att användas mot israeliska tjänstemän i utländsk domstol. Al Haq listar bojkotter bland sina mål och målsättningar, och lobbade EU att vägra uppgradering av EU och Israels bilaterala förbindelser. Generaldirektör Shawan Jabarin har nekats utresevisum från Israel och Jordanien på grund av hans påstådda band till Folkfronten för Palestinas Befrielse (PFLP) terrorgrupp. Medgrundare Charles Shamas är medlem i Mellanöstern-Nordafrikas rådgivande styrelse för Human Rights Watch, och har "varit rådgivare till PLO / PNA om IHL-relaterad diplomati" och offentligt jämför Israels politik med "apartheid" och "folkmord. "

Sabeel 2006 - 2008. Ett 2008 Sabeel projekt, "The Nakba Memory, Reality and Beyond", som använde SIDA-finansiering (SEK 540.000) för att fira Nakba av 1948, granska den aktuella kampen för frihet, jämlikhet och identitet och konfrontera de fortsatta problemen för 1948 års flyktinga ", "skapa en bättre förståelse av historien om 1948, den palestinska Nakba (katastrof) ", och "skapa ett starkare civilt samhälle informerat och bekymratöver Nakba som kommer att arbeta proaktivt i Israel ... den ... situationen för andra klassens medborgarskap för palestinierna." Denna retorik stödjer palestinskt förkastande av kompromiss, och motarbetar fredsprocessen som den svenska regeringen påstår sig stödja. Sabeel ärn kyrkans ledare i avyttringskampanjen, och direktören Naim Ateek tillämpar antisemitiska teman och bildspråk i predikningar för att främja hans "Palestinska befrielseteologi."

Physicians for Human Rights - Israel (PHR-I) 2004 - 2008. SIDA bidrog med SEK 462.281 under 2008 och SEK 457.200 under 2009 till ett tvåårigt PHS-I projektet "det ockuperade palestinska territoriet, fångar och frihetsberövade" som påstår sig att "skydda rätten till hälsa för palestinier i de ockuperade områdena: Försäkra  medicinsk neutralitet och säkerhet imedicinska lokaler och för personal i de ockuperade områdena, [och] garantera fri rörlighet (tillgång till hälsovård) för palestinska patienter, medicinsk personal och medicinska varor och genomföra lokala och internationella kampanjer. "PHS-I kampanjer påstår felaktigt att Israel är skyldigt att tillhandahålla "fri tillgång till hälsovård" för den palestinska myndigheten, och att Israel är ansvarig för PA: s beslut att inställa betalningarna för palestinska patienter i israeliska sjukhus. Denna politiska icke-statliga organisation ägnar sig också åt lobbyverksamhet mot uppgradering av förhållandet mellan EU och Israel.

Women's Affairs Technical Committee (WATC) 2004 - 2008. Skr 113.959 under 2008. WATC uppgivna ideologi är "den sociala kampen för den fulla frigörelse hos alla medlemmar av det palestinska samhället ... måste gå hand i hand med den nationella kampen för befrielsen av Palestina." Ett av WATC nyhetsbrev hävdar att "den israeliska ockupationen har fortsatt att bygga sin mur av apartheid och segregation." I en skrivelse med rubriken "Stoppa Israels massakrer och den sionistiska aggressionen på Gazaremsan omedelbart" har WATC ytterst oansvarigt kallat konflikten i Gaza "ett utrotningskrig."

Harvard's Program on Humanitarian Politics and Conflict Research (HPCR), "internationell humanitär rätt i Israel och det ockuperade palestinska territoriet" - 2,8 miljoner kronor för 2006 - 2010. SIDA, via Diakonia, finansierar HPCR internationella humanitära politik och juridik forum som drivs i samarbete med Harvard University's School of Public Health. Internationell humanitär rättkomponenten utvecklades "i samråd" med FN, och syftar till "att förbättra tillgången till balanserad information om internationell rätt och för att främja integrationen av legaloch humanitär analys inom ramen för den israelisk-palestinska konflikten och Vägplanen." I verkligheten för detta programmet fram den palestinska agenda bakom en akademisk fasad, som bygger på en missuppfattning och manipulering av internationell rätt. Dess "webbportal" innehåller "policy briefs" som påstår sig "analysera" IHL om vissa aspekter av den arabisk-israeliska konflikten, men drar alltid slutsatsen att Israel bryter mot internationell rätt. Forumet är också en viktig initiativtagare till deet minst sagt oseriösa  påståendet att Gaza fortfarande är "ockuperat" efter tillbakadragandet. (För en detaljerad analys, se NGO Monitor rapport om detta program  juli 2009.)

Andra organisationer som finansieras av SIDA-Diakonia är: B'Tselem och Al Mezan (se nedan), "Anti-Apartheid Wall Campaign" (genomförs av Health Work Committees) och "Forskning kring psykisk ohälsa Effekterna av Apartheidmuren på Palestinians] "(genomförs av arabiska Centrum för rådgivning och utbildning).

2. Svenska Missionsrådet (SMR) finansieringen för frivilligorganisationer

Palestinska Medical Relief Society (PMRS) SEK 97.461 under 2008. PMRS använder belastat språk att avlegalisera Israel och föreviga misstro. Ordföranden för PMRS, Dr Mustafa Barghouthi, ser konflikten i Gaza som en "fruktansvärd massaker" och använder termer som "ghetto" och "apartheid"  på ett radioprogram. PMRS hänvisar till säkerhetsbarriären som "apartheidmuren", och hävdade att Israel använder en "rasistisk ideologi" och tillfogar "kollektiv bestraffning" av palestinierna. Alla dessa verksamheter till stöd för den palestinska ståndpunkten är oförenliga med grunderna för kompromisser och fred.

3. Olof Palmes Internationella Center (OPC) finansieringen för frivilligorganisationer

Palme Center, grundades 1992 av det svenska socialdemokratiska partiet och fackföreningarna, främjar en överväldigande palestinsk vinkling om konflikten. Palme Center gör det absurda uttalandet att de anklagar Israel för "provocera fram al-Aqsaupproret och "andra intifadan", "bidraa till ett kaotiskt säkerhetsläge" i Gaza efter tillbakadragandet och "oproportionerligt våld mot civila , olagliga avrättningar och tortyr." Endast "israeliska attacker" anges, palestinskt våld, inklusive de tusentals raketattackerna och internt våld, ignoreras och godtas. Striderna i Gaza skylls också på "den provokativa israeliska ockupationen" ensamt.

Jerusalem Center for Women (JVM) 2006 - 2009. Drygt 690.000 under 2008-9. JVM hävdar "att stå emot mot den orättfärdiga ockupationen, förtryck, krig, apartheid, förnedring och fattigdom som drabbar palestinska kvinnor." Ett "faktablad" hänvisar till Israels "olagliga vräkning" av palestinska familjer "så att nybyggare kan ta upp hemvist", och hänvisar till "Annekteringsväggen. "JVM utformar affischer med provocerande slagord som "etnisk rensning i östra Jerusalem", "Stoppa Apartheidmuren" och "Stoppa judaiseringen av Jerusalem. "

4. Rädda Barnen - Rädda Barnen (SCS) finansieringen för frivilligorganisationer

Defense for Children International - Palestina avsnitt (DCI-PS) 2004 - 2009. DCI-PS utnyttjar regelbundet retorik om barnens rättigheter, manipulerar internationell rätt, och kampanjer mot Israel i FN och andra internationella ramar. Till exempel, i ett uttalande till kommittén för barnets rättigheter (September 29, 2007) fördömde DCI / PS Israel för "avsiktliga attacker mot civila" i Libanon, "terrorisering av civilbefolkningen" i Gaza och "kollektiv bestraffning". DCI-PS stödde kravet på BDS mot Israel, och hänvisar till att Israels "rasism" främjar den palestinska skildringen av "Nakba" och "rätten att återvända" som "en naturlig och laglig rätt." svenska statliga anslag för denna verksamhet ger bränsle till konflikten och utgör ett stort hinder för freden.

Addameer (Prisoner Support and Human Rigkts Association) 2009. Addameer hänvisar till den israeliska armén som "israeliska ockupationsstyrkorna", och anklagar Israel för "kollektiv bestraffning" och en "policy att använda palestinska fångar som redskap för att uppnå politiska och militära fördelar." Addameer stödde kravet på BDS mot Israel som uppmanar till "slut på Israels ockupation och kolonisation av alla arabiska länder och demontering av Muren," och jämför Israel med apartheid i Sydafrika, på ett sätt som överensstämmer med Durbanstrategin för anti-israelisk demonisering och användningen av soft-power krigföring.

5. NDC-finansieringen av frivilligorganisationer

I juli 2008 fick NGO Development Center (NDC - Ramallah) 6 miljoner dollar från regeringarna i Sverige, Schweiz, Danmark och Nederländerna. NDC i sin tur delar ut dessa medel till 25 israeliska och palestinska organisationer, använder skattepengar för att stödja partiska kriterierna för "organisationer som övervakar, dokumenterar och rapporterar om kränkningar av den israeliska militära ockupationen av palestinska mänskliga rättigheter" och möjligheten för "lawfare "- juridisk representation och tvister i samband med enskilda fall av brott mot mänskliga rättigheter" (pg. 3). Ingen information om nivån på tillsyn (om någon) från Sverige och andra givarländer kunde hittas.

NDC "underlättade" och finansierade den "Palestinska NGOs uppförandekod," en handling som förkastar "varje normaliseringsaktivitet med ockupanten, inte på politisk-säkerhet eller den kulturella eller vad gäller utveckling. Inga projekt skulle genomföras om det undergräver omistliga palestinska rättigheter som upprättandet av självständighet och flyktingarnas återvändande till sina ursprungliga hem. "

NDC bidragsmottagare är:

Palestinska Centret för mänskliga rättigheter (PCHR) - $ 400.000. PCHR kallar regelbundet raketattacker mot israeliska civila som "motstånd." Efter morden på fem barn i en "olycka på arbetet" (för tillverkning av en sprängladdning)  fördömde PCHR "faran för lagring av sprängämnen i bostadsområden av palestinska motståndsgrupper "och föreslog att" IDF hade placerat en  sprängladdning inne i huset" (sic). PCHR är även ledande i "lawfare" strategi för att utnyttja stadgarna för  universell jurisdiktion i demokratiska länder för att väcka talan mot den israeliska politiska och militära tjänstemän för "krigsförbrytelser" och "brott mot mänskligheten." Under Gazakriget, publicerade denna frivilligorganisation anklagelser om israelisk "kollektiv bestraffning" och "urskillningslöst dödande och fortsatt systematisk förstörelse av alla de palestinska institutionerna och civila anläggningar i Gazaremsan", och anklagade "internationella givare"  för att "bekosta ockupationen" och "delaktighet i Israels brott mot internationell rätt. "År 2007 anger PCHR SIDA som en finansiär (pg. 6), men inte i 2008 då det fick NDC stöd. Det finns inga tecken på någon bedömning av den svenska regeringen om de fördelar som följer de medel som ges till PCHR.

Al Haq - $500.000. Se ovan.

Al Mezan - $500.000. Al Mezanpåstår sig  "skydda, respektera och främja internationellt godtagna normer för mänskliga rättigheter." Men, dess verksamhet och rapporter visar att denna icke-statliga organisation s huvudsakliga verksamhet är inriktad på politiska kampanjer riktade mot Israel, snarare än på att främja övergripande mänskliga rättigheter. Al Mezan kallar genomgående den israeliska armén Israel Occupation Forces (IOF), avlägsnar dess relation till den palestinska terrorn, och delegitimerar israeliskt självförsvar. Al Mezan främjar anklagelser om "Israels massakrer", "civila slakt", "skandalöst krigsbrott" och "avskyvärd brist på respekt för civila livet" men fördömer inte Hamas användning av mänskliga sköldar och olagliga angrepp med raketer mot israeliska civila.

Badil - $100.000. Badil är en ledande aktör i Bojkott, Avyttring, och sanktioner (BDS) kampanj mot Israel, och har krävt en "kampanj för att exponera lögner från AIPAC och Anti-Defamation League och att avslöja det judiska och sionistiska samfundets dubbelmoral om Nakba och yrkesutövning. "har Badil också hänvisat till "Israels koloniala apartheidregim", "statsunderstödd rasism" och "systematisk etnisk rensning" och hävdar att "institutionaliserad rasism och diskriminering" är "grundläggande orsaken ... till de pågående interna våldsamma omflyttningarna och berövande av det palestinska folket. "

Jerusalem rättshjälp och mänskliga rättigheter Center (JLAC - Mossada) - $165.000. JLAC hävdar att de "försvarar de palestinska offren för brott mot mänskliga rättigheter, i enlighet med den palestinska lagstiftningen och internationell rätt ... via rättshjälp och juridisk representation". JLAC publicerade en rapport med titeln "Råttor i labyrinten: den fria rörligheten på de ockuperade palestinska områdena", som hänvisar till Israels "brott", "apartheid" och "kollektiv bestraffning". JLAC  skrev också en 34 sidor lång rapport som uppmanar USA att frysa militärt stöd till Israel.

NDC finansierar också andra mycket politiska icke-statliga organisationer: B'Tselem ($ 450.000), ICAHD ($ 80.000), HaMoked ($ 500.000), och Palestinska NGO Network ($ 130.000).

6. Direkt SIDAfinansiering av frivilligorganisationer

SIDA finansierar också direkta medel till svenska och lokala organisationer (12% av MENAs anslag under 2007, se sid. 42),utöver de olika finansieringssystem som undersökts ovan. Som nämnts ovan saknar denna aspekt av SIDAs medel insyn och ansvarsskyldighet.

Diakonia - se ovan.

Internationella federationen för mänskliga rättigheter (FIDH) - Paris-baserade FIDH fick $ 813.747 från SIDA för ett projekt i den "mänskliga rättigheter" sektorn, det kommer antingen förnyas eller avslutas i augusti 2009. Detaljer om projektets anknytning till Mellanöstern är inte tillgängliga, men det bör noteras att FIDH tjänsteman Raji Sourani är också föreståndare för PCHR (finansieras också av Sverige, se ovan). Under Gaza kriget hävdade FIDH att " israeliska arméns verksamhet är åtminstone delvis krigsförbrytelser, om inte brott mot mänskligheten." FIDH också har gått ut fr att efterlysa frysning av förhållandet mellan EU och Israel på grund av israeliska " kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt "och anklagade Israel för" kollektiv bestraffning mot civila i Gaza ". FIDH publicerade "en stegvis strategi för användning av universell jurisdiktion i västeuropeiska stater," en guide för att främja "lawfare" - användning av demokratiska domstolar för att få mål om "krigsförbrytelser" mot israeliska tjänstemän. Såsom anges, är FIDHs medlem PCHR en ledare i "lawfare" rörelsen.

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI) - PCATI listar SIDA som givare på sin webbplats, har även fått in ett $ 240.000 bidrag från NDC. PCATI hävdar att utöva påtryckningar för fångens rättigheter och mot tortyr. Även om den har producerat omfattande kritik om påstådda israeliska övergrepp har gruppen inte gjort ett skvatt för att försvara rättigheterna för Gilad Shalit - som har hållits isolerade av Hamas i tre år. PCATI har ofta lobbygrupper i internationella forum för att främja sin ensidiga, politiserade agenda. Till exempel i en rapport till FN: s kommitté mot tortyr, anklagar PCATI Israel för attacker mot "civila och civil egendom" under Gazastriderna, även om icke-statliga organisationen öppet medger att dessa frågor "inte i sig omfattas av [tortyr] konventionen. "

Överlappning mellan olika ramar för svenska enskilda organisationer bidrag

Under 2008 och 2009, fick många icke-statliga organisationer medel från olika ramar hos den svenska regeringen. För politiserade statliga organisationer som strider mot de gällande svenska målen "att skapa möjligheter för en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten," väcker detta frågor om offentlig tillsyn i finansieringsprocesserna. För äkta humanitära projekt ökar detta fenomen de byråkratiska omkostnaderna och slösar bort pengar som inte når de organisationer och lidande människor som behöver stöd. Effektivitet, ansvarsskyldighet och öppenhet bör krävas av alla offentligt finansierade organisationer.

Det är anmärkningsvärt att de palestinska icke-statliga organisationerna som anges här är också medlemmar av den palestinska NGO Network (PNGO - se ovan), vilket innebär att de omfattas av svenska medel på ännu ett ytterligare sätt.

xxx
NGO Direct Gov't/SIDA NGO Development Center (NDC) SIDA via Swedish NGO (from database)
Jerusalem Center for Women (JCW) $30,000 SEK 31,296 (2009) via OPC

SEK 374,373 (2008)  via OPC (2 separate grants)
Defense for Children International- Palestinian Section (DCI-PS) $450,000 SEK 2,161,000 (2009) via SCS*

SEK 1,144,000 (2009) via SCS**

SEK 740,000 (2008) via SCS (2 separate grants)
Addameer $250,000 SEK 2,161,000 (2009) via SCS*
Al-Haq $500,000 $158,000 (pg.10) (2008) via Diakonia
Al-Mezan $500,000 SEK 1.1 million (2007-9) via Diakonia
B'Tselem
$450,000
SEK 4.4 million (2006-8) via Diakonia
Physicians for Human Rights - Israel (PHR-I) $125,000 SEK 457, 200 (2009) via Diakonia

SEK 462,281 (2008) via Diakonia
Women's Affairs Technical Committee (WATC) $100,000 SEK 113,959 (2008) via Diakonia
Public Committee against Torture (PCATI) PCATI Website+ $240,000 (and PCATI Website)
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) SIDA Website++ SEK 97,461 (2008) via SMR
+ SIDA är listad som en givare, inga detaljer om år eller belopp finns tillgängliga.

+ + "Sida stödjer hälsovård som drivs av palestinska Medical Relief Service (PMRS)." Inga uppgifter om år eller belopp är tillgängliga på denna sida. Det är oklart om det rör sig om finansiering via SMR eller ett separat bidrag.

Slutsats

Den 1 juli 2009 tar Sverige ordförandeskapet i Europeiska unionen. Som denna detaljerade rapport visar, underblåser Sveriges roll i finansieringen av många starkt politiserade organisationer, konflikten, snarare än främjar uttalade mål att främja fred, demokrati och utveckling. Bristen på oberoende tillsyn i användningen av skattebetalarnas medel, som visas i denna analys är särskilt oroande i en tid då ansvarsskyldighet får allt större vikt. Dessutom är dessa politik i användningen av  icke-statliga medel inte inte i överensstämmelse med de insatser som EU och medlemsstaterna vill ha, att spela en mer central och konstruktiv roll för att främja fredsförhandlingarna på grundval av kompromiss och att ta tillvara på alla parters intressen i konflikten.

Som NGO Monitors analys visar, ger den svenska staten pengar till icke-statliga organisationer som verkar för palestinska politiska mål under sken av "mänskliga rättigheter" och "internationell rätt" och demoniserar Israel med provocerande retorik om "apartheid", "etnisk rensning" och "massakrer . "Förutom att förstärka det israeliska misstroendet mot EU: s roll, som härrör delvis från stöd till frivilligorganisationer som enbart marknadsför en palestinsk dagordning och delta i partiska anti-israeliska verksamhet, avlegitimeringen av Israel motsäger Sveriges uttalade mål för regionen. För att kunna spela en positiv roll som en europeisk ledare att bistå konstruktiva förändringar som krävs för att avsluta den arabisk-israeliska konflikten, måste Sveriges praxis och prioriteringar för icke-statliga medel förändras.

Korrespondens med den svenska regeringen

Före offentliggörandet, NGO Monitor väntar fortfarande på SIDA: s svar.

Den svenska ambassaden i Tel Aviv har valt att inte kommentera ett utkast till denna rapport.

.

 SvD  svd  svd svd .
...

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)